Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

……./……./……tarihinde evlendik. Aramızda bugünden itibaren
mal ayrılığı rejimini kabul ettik:
1- Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı
üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.
2- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını
ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar,
paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.
3- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle
sorumlu olacaktır.
4- Mal rejiminin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin
zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı
olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payın ödeme
günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın
kendisine verilmesini isteyebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.