Nafakanın Ödenmemesi

Nafakanın Ödenmemesi Durumunda Ne Yapılabilir?

Nafaka ödenmediği takdirde ne yapılmalıdır? Mahkeme, eşlerden biri lehine nafaka verilmesine veya çocuk için velayet sahibi olmayan tarafın nafaka vermesine karar verebilir. Mahkeme kararına karşın nafaka borcunu ödemeyen kişi hakkında icra takibi yapılabilecektir. Bu icra takibine karşı nafaka borçlusu herhangi bir itirazda bulunamayacaktır. İcra emrini alan borçlu, ancak bazı sebeplere dayanarak icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını isteyebilecektir.

Nafaka borçlusuna karşı icra takibi yapıldı ve buna rağmen borçlu nafakayı ödemezse o zaman nafaka alacaklısı borçluyu şikayet ederek hakkında “nafaka hükümlerine uymamak” nedeniyle dava açabilecektir.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Nafaka ödenmediğinde ne olur? Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Tazyik hapsi için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.

Nafaka Kaç Ay Ödenmezse İcraya Verilir?

Bir aylık nafaka ödenmezse bile şikayet yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır. Ama öncelikle bir icra takibi başlatılmalıdır. Aylık nafakanın ödeme tarihinden itibaren 3 ay içinde şikayet yoluna başvurulmalı. Ayrıca icra emrinin borçluya tebliğinden sonra en az 1 aylık süre geçmelidir. Nafaka borçlusunun ceza alabilmesi için diğer gerekli şartlar da sağlanmalıdır.

Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Hapis Verilir?

Bir aylık nafaka alacağı için de tazyik hapsi verilebilir. Birikmiş nafaka alacakları adi nitelikte olduğundan dolayı bu alacaklar için tazyik hapsi verilmez.

Nafaka Ödememe Cezası

Nafaka ödememenin cezası nedir? Nafaka ödeme yükümlüsü nafakayı ödemezse, alacaklı tarafın şikayeti üzerine borçlu hakkında üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Bu hapis kararının verilebilmesi için de belirli şartlar vardır. Bu şartlar aşağıda belirtilmiştir. (İcra İflas Kanunu Md. 344)

Nafaka borçlusu, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış ise, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

Nafakanın ödenmemesi halinde alacaklı kişi yetkili İcra Ceza Mahkemesine şikayette bulunarak nafaka hükümlerine uymamak suçundan dolayı dava açabilecektir.

Nafaka Ödememe Suçu

Nafaka borucunu ödemeyen kişi hakkında şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır. Dilekçeyi veya dava beyanını alan icra mahkemesi duruşma için hemen bir gün tayin edip şikayetçinin imzasını alır ve nafaka yükümlüsüne çağrı kağıdı gönderilir.

Çağrı kağıdı tebliği ile duruşma günü arasında en az 1 hafta süre bulunmalıdır.

Nafaka Ödememe Şikayet

Nafaka alacaklısı öncelikle takibin yapılmakta olduğu yer icra müdürlüğüne başvuracaktır. Nafaka alacağı bu şekilde tahsil edilemezse bu durumda şikayet hakkını kullanarak takibin yapılmakta olduğu yerin İcra Ceza Mahkemesine başvuracaktır.

Nafaka ödenmemesi şikayet halinde nafaka borçlusu hakkında İcra Ceza Mahkemesinde dava açılacaktır. Bu dava sonucunda nafaka yükümlüsünün tazyik hapsi alıp almayacağı kararlaştırılır.

Nafaka Ödenmemesi Şikayet Şartları

Nafaka tazyik hapsi şartları: 

  • Nafaka ödenmesi için kesinleşmiş bir mahkeme kararının bulunması,
  • Aylık nafakanın tahsili için icra takibi yapılmış ve icra emrinin borçlu- sanığa tebliğ edilmiş olması,
  • İcra emrinin tebliği ile şikayet arasında en az 1 aylık sürenin bulunması,
  • Nafaka borçlusu kişinin ilamda yazılı olan ödeme koşullarına uymaması,
  • Şikayet hakkının suçun işlenilmiş olmasının öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenilmesinden itibaren yıl içinde kullanılmış olması gerekmektedir.

Nafaka Ödenmemesi Şikayet Süresi 

Nafaka borcunu ödemeyen borçlu hakkında tazyik hapsine karar verilebilmesi için şikayet hakkının suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmış olması gerekir. Şikayete ilişkin bu süreler hak düşürücü niteliktedir.

Nafaka tazyik hapsi şikayet süresi 3 ay ve her halde 1 yıllık süreye tabidir. 3 aylık şikayet süresinden önceki nafaka alacakları adi alacak niteliğinde sayılır.

*Ödenmeyen her güncel aylık nafaka için yeni şikayet süresi başlar.

Tazyik Hapsi Nedir?

Nafaka tazyik hapsi nedir? Tazyik hapsi, bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak için uygulanan bir yaptırımdır. Nafaka ödememe, çocuk teslimi kararına aykırı davranma gibi durumlarda tazyik hapsine hükmedilebilecektir. Tazyik hapsi para cezasına ve diğer seçenek yaptırımlara çevrilmez.

Nafakanın ödenmemesi nedeniyle tazyik hapsi aslında bir ceza değildir. Nafakanın ödenmesi için uygulanan bir yaptırım olarak tedbir niteliğindedir.

Tazyik Hapsi Süresi

Tazyik hapsi süresi 3 aydır. Tazyik hapsi süresi 3 aydan daha az olamaz.

Tazyik Hapsi Sicile İşler Mi?

Tazyik hapsi adli sicil kayıtlarına işlemez.

Tazyik Hapsinden Sonra Nafaka Borcu Silinir Mi?

Borçlu kişinin 3 aylık tazyik hapsinden sonra da nafaka borcu silinmeyecektir. Söz konusu borç icra dosyasında devam edecektir.

Tazyik Hapsi Nasıl Kaldırılır? 

Tazyik hapsi nasıl iptal edilir? Tazyik hapsinin kaldırılması şartları:

  • Nafaka alacaklısının şikayetinden vazgeçmesi,
  • Nafaka borcunun ödenmesi ( Borcun icra masrafları ve işlemiş faizleriyle birlikte tamamının ödenmesi gerekir.),
  • Nafaka yükümlülüğünü ihlalden dolayı yapılan şikayete itiraz edilmesi ve itirazın kabul edilmesi

Tazyik Hapsi Zamanaşımı

Tazyik hapsine ilişkin kararlar kesinleştiği tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra yerine getirilemez.

Tazyik Hapsindeyken Nafakayı Ödeyen Kişi Hapisten Çıkar Mı ?

Hapiste olan kişi eğer nafaka borcunu öderse o zaman kişi tahliye edilecektir. Nafaka borçlusu kişi icra masrafları ve işlenmiş faizlerle birlikte tüm borcu ödemelidir.

Nafakayı Ödeyemiyorum Ne Yapabilirim ?

Nafakanın kaldırılması için dava açma hakkınız her zaman bulunmaktadır.

Nafaka İcra Takibi ve Nafaka Ödememe Şikayetini Kendim Yapabilir Miyim?

Bu tür hukuki işlemleri kendiniz yapabilirsiniz. Ancak yapacağınız işlemlerde olabilecek bir eksiklik sizin aleyhinize bir durum yaratabilecektir. İcra takibi ve icra ceza davaları teknik detayları olan bir alandır. Bu nedenle gerek icra takibi yapılmasında gerek de icra ceza davası açılması durumlarında tecrübeli bir hukuk bürosu tercih etmeniz sizin lehinize olacaktır. Sonuca daha hızlı ve sağlık bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır.

Nafaka Ödememe Şikayet Dilekçesi

Nafakanın ödenmemesi nedeniyle şikayet dilekçesi yetkili ve görevli mahkemeye verilmelidir. Nafaka ödenmemesi şikayet dilekçesi için ofisimizle iletişime geçerek hukuki yardım talep edebilirsiniz.

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Ne Demek?

Hakaret nedir? Hakaret TDK’ya göre; “Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış” anlamına gelmektedir.

Hakaret Suçu Nedir?

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak “Hakaret Suçunu” oluşturur.

Okumaya devam et

Boşanma avukatı

Boşanma Davası Sırasındaki Durumlar

Boşanma Davası Sırasında Ölüm

Boşanma davası sırasında eşlerden birinin ölümü halinde evlilik ölümle sona ermiş olacaktır.

Boşanma davası sırasında taraflardan birinin ölümü halinde boşanma davasını mirasçılar takip edebilecektir.

Boşanma davası sırasında davacı ölürse davacının mirasçıları davayı takip edebilir. Davayı takip eden mirasçı olması halinde tarafların kusur durumu tespit edilecektir.

Boşanma devam ederken eşlerden biri ölürse diğer eş mirasçı olabilecek mi? Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması halinde sağ kalan eş mirasçı olamayacaktır.

Boşanma Davası Sırasında Mal Kaçırma

Boşanma davası sırasında mal satışı yapılması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu tür durumların önüne geçmek için boşanma davasıyla birlikte mal rejimi davası da açılmalı ve karşı tarafın malvarlığına tedbir konulması talep edilmelidir. Boşanma devam ederken mal kaçırma durumuyla karşılaşmamak adına mal rejiminin tasfiyesi davası açılmalı ve diğer eşin malvarlığına tedbir konulması talep edilmelidir.

Boşanma sırasında mal kaçırma durumuyla karşılaşmamak için hızlı bir şekilde uzman boşanma avukatından hukuki yardım almanızı öneririz.

Boşanma Davası Sırasında Edinilen Mallar

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Boşanma Davası Sırasında Alınan Mallar

Boşanma davası sırasında mal edinme halinde boşanma davasının sonucuna göre alınan malların durumu değişecektir. Eşlerin boşanmasına karar verilmesi halinde boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren eşler mal ayrılığına geçmiş olacaktır.

Boşanma Davası Sırasında Evin Satılması

Boşanma davası devam ederken eşlerden sadece birine ait olan ev satılabilir. Bunun önüne geçmek için boşanma davasıyla birlikte mal rejiminin tasfiyesi davası da açılmalıdır. Bu davayla birlikte eve tedbir konulması son derece önemlidir.

Boşanma Davası Sırasında Aldatma

Boşanma davası sürecinde aldatma sık sık karşılaştığımız bir durumdur. Boşanma davası devam ederken eşlerden biri diğer eşi duygusal olarak veya cinsel olarak aldatabilir. Cinsel bir ilişki sonucu aldatma gerçekleşmişse burada “zina” eylemi gerçekleşmiş olacaktır. Duygusal bir aldatma söz konusu olması halinde “sadakat yükümlülüğüne aykırılık” eylemi gerçekleşmiş olur. Aşağıda hem zina hem de sadakat yükümlülüğüne aykırılık konularına detaylı bir şekilde bakabilirsiniz.

Boşanma Davası Sürerken Başka Biriyle Görüşmek

Boşanma davası devam ederken eşler duygusal olarak başka biriyle görüşebilir mi? Hayır görüşemez. Çünkü eşlerin sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar sürmektedir. Peki boşanma davası sırasında eşlerden biri başka biriyle duygusal bir ilişki yaşarsa ne olur?

Boşanma davası devam ederken eşlerden biri 3. bir kişiyle duygusal bir ilişki içine girdiği zaman bu kişi sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmış olacaktır.

Önce açılan davadan sonra gerçekleşen davalının sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı iddiasıyla açılan bu davadaki maddi vakıalar önceki davada değerlendirilmemiş olduğundan o davada belirlenen kusur durumu, ilk dava tarihinden sonra oluştuğu iddia edilen maddi vakıalar bakımından kesinleşmiştir denilemez. Kusur belirlemesinin kesinleşmesi ancak aynı maddi vakıaların değerlendirildiği veya önceki dava tarihine kadar gerçekleştiği iddia edilen vakıalara dayalı boşanma ve tazminat talepleri hakkındadır. T.C. Yargıtay HG.HUKUK GENEL KURULU Esas:2018-456 Karar:2021-1511 Karar Tarihi:30.11.2021

Boşanma Davası Sırasında Sadakat Yükümlülüğü

Boşanma devam ederken sadakatsizlik yapılırsa ne olur? Boşanma davası sırasında eşlerin sadakat yükümlülüğü boşanma davası kesinleşene kadar devam etmektedir. Eşlerden birinin boşanma dava tarihinden sonra gerçekleşen sadakatsiz bir davranışının ispatı halinde bu vakıanın ayrı bir boşanma davasının konusunu oluşturacağı bilinmelidir. (Yargıtay 2. HD Esas:2022-10246 Karar:2023-1838)

Boşanma davası sürecinde sadakat yükümlülüğü Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin yerleşik uygulaması uyarınca evlilik birliği sona erinceye kadar devam etmektedir.

Boşanma Davası Sırasında Zina

Boşanma davası devam ederken eşlerden biri zina eylemini gerçekleştirebilir. Peki bu zina nedeniyle ıslah yapılarak boşanma davası “zina nedeniyle boşanma” dava türüne çevrilebilir mi?

Burada önemli olan boşanma devam ederken zina eyleminin ne zaman yapıldığıdır. Boşanma dava tarihinden önce yapılmış bir zina eylemi boşanma davası sırasında öğrenildiği takdirde ıslah yapılarak dava türü “zina nedeniyle boşanma” davasına çevrilebilir. Dava tarihinden sonra gerçekleşen zina eyleminin açılacak yeni boşanma davasında dikkate alınabileceği de her türlü duraksamadan uzaktır. (Yargıtay HGK Esas:2020-362 Karar:2022-1514)

Boşanma Davası Sırasında Evde Kim Kalır? 

Boşanma sırasında evde kim oturabilir? Boşanma davası sırasında aynı evde yaşamak boşanma davasının reddine neden olabilir. Boşanma davasından sonra da tarafların aynı evde birlikte yaşamaya devam ettikleri anlaşılmaktadır. Bu hal, evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını, ortak hayatın sürdürülmesinin fiilen mümkün olduğunu göstermektedir.  (Yargıtay HGK Esas:2010-2-343 Karar:2010-361)

Boşanma davası sürecinde evde kim kalır? Boşanma davasının açılmasıyla eşler için ayrı yaşama hakkı doğar. Boşanma davası devam ederken ortak yaşanılan konuttan kimin ayrılacağını eşler anlaşarak kararlaştırabilirse sorun yoktur. Anlaşamamaları halinde, kimin ortak konuttan ayrılacağına hakim karar verir. Hakim bu kararı verirken, ortak konutun hangi eşe verilmesinin daha yararlı ve gerekli olacağına bakar. Evin mülkiyetinin kime ait olduğu ya da kimin evi kiralamış olduğunun bir önemi yoktur. Örneğin, kocaya ait olan bir evi, çocuklar anne ile birlikte kalacaklarsa kadına tahsis edilmesi daha uygun görülür.

Boşanma Sırasında Ev Eşyaları

Boşanma davası sırasında eşlerden biri evin ve ev eşyalarının kullanımı bir eşe tahsis edebilir. Bunun için eşlerin talepte bulunması gerekmektedir.

Boşanma Davası Sürerken Ev Kirasını Kim Öder?

Boşanma sürecinde kirayı kim öder? Boşanma davası sürecinde ev kirasını sözleşme tarafı olan eş ödeyecektir. Ancak duruma göre hakim kiranın kimin tarafından ödeneceğini de kararlaştırabilir. Sözleşme tarafı olmayan eş evde oturmaya devam etmek istiyorsa kiranın diğer eş tarafından ödenmesini talep etmelidir.

Boşanma Sürecinde Faturaları Kim Öder?

Boşanma davası devam ederken eşlerden biri evin kendisine tahsis edilmesini bunun yanında faturaların ve ev aidatının da diğer eş tarafından ödenmesini talep edebilir.

Boşanma Davası Sırasında Aile Konutu Şerhi

Boşanma davası sürecinde taraflardan biri beraber yaşadıkları ev için “aile konutu şerhi” konulmasını talep edebilir.

Boşanma Davası Sırasında Affetme

Boşanma davası sırasında barışma olursa ne olur? Boşanma davası devam ederken eşlerin barışması durumunda eşler davadan feragat ederek davayı sonlandırabilirler. Affetme konuları boşanma davası tarihinden önceki olayları için olmalıdır. Her davanın seyri açıldığı tarihteki hukuki ve fiili duruma göre devam edeceği için af olgusu sadece taraflar arasında yaşanılan son olaydan önceki vakıalarda sonuçlarını doğuracak olup, taraflar dava tarihinden sonra gerçekleşen olaylara dayanarak başka bir boşanma davası açabileceklerdir.

Boşanma davalarında da, eşlerin dava tarihinden önce gerçekleştiğini iddia ve savunmalarında belirttikleri, boşanma davasına konu ettikleri olaylardan sonra barışmaları, barıştıklarını beyan ederek birbirilerine karşı yürüttükleri hukuki süreçleri sonlandırmaları veya gerçekleştiği iddia edilen olaylara rağmen evlilik birliğini makul bir süre sürdürmeye devam etmeleri hâllerinde “af” niteliğindeki davranışlardan söz edilir. (Yargıtay HGK Esas:2017-2-2426 Karar:2020-243)

Boşanma Davası Sırasında Velayet

Boşanma sırasında çocuk kime verilir? Boşanma davası sürecinde çocuğun velayetinin kime bırakılacağı hakimin takdirindedir.

Boşanma sürecinde çocuk kimde kalır? Dava sırasında eşler ayrı yaşayacakları için, çocukların hangi eşin yanında kalacağı, diğerinin bunların geçimine nasıl katkıda bulunacağı, kişisel ilişkilerin nasıl devam edeceği de hakim tarafından belirlenir. Ancak velayetin kaldırılmasını gerektiren bir sebep bulunmadıkça, velayet her iki eş yönünden de devam eder.

Boşanma Davası Sırasında Çocuğu Görme Hakkı 

Boşanma davası sürecinde velayet sahibi olmayan eş ile çocuk arasında kişisel ilişki tayin edilmelidir. Buna boşanma davasına bakan hakim tarafından karar verilecektir.

Boşanma Davası Sırasında Çocuğun Gösterilmemesi

Boşanma davası sürecinde çocuğun velayet sahibi olmayan eşe gösterilmemesi durumunda bu eş çocuğun gösterilmesi için gerekli hukuki işlemleri başlatabilir.

Boşanma Davası Sırasında Nafaka

Bir eşin, diğer eşe, dava sırasında yardımda bulunmasına ‘’tedbir nafakası’’ adı verilir. Boşanma davası sürecinde nafaka verilip verilmeyeceği hakim tarafından belirlenecektir. Boşanma davası devam ederken eşler hem kendisi için hem de varsa müşterek çocuk için tedbir nafakası isteyebilir. Bu nafaka miktarını hakim tarafların mali durumlarını göz önüne alarak belirler.

Boşanma Davası Sırasında Alınacak Önlemler

Boşanma davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkim geçici önlemleri kendiliğinden alır.

Boşanma Davası Sırasında Uzaklaştırma Kararı

Boşanma davası devam ederken eşlerden biri diğer eşe karşı “uzaklaştırma” talebinde bulunabilir. Özellikle kadın taraflar bakımından bu durum sık sık yaşanmaktadır. Kendisini güvende hissetmeyen taraf mahkemeden uzaklaştırma kararı verilmesini isteyebilir.

Boşanma Davası Sırasında Hamilelik 

Boşanma davası devam ederken kadın eş hamile olduğunu öğrenebilir. Evlilik birliği henüz bitmediği için çocuğun babası boşanma davasındaki erkek eştir. Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.

Boşanma Davası Sürecinde Araba Kimde Kalır?

Boşanma sürecinde araba kimde kalır? Boşanma davası devam ederken araba kimin adına kayıtlıysa araç o kişide kalacaktır. Ancak araç sahibi olmayan eş, hakimden aracın kendisine tahsis edilmesini ( zaruri bir durum olması halinde) talep edebilir kanaatindeyim. Örnek vermek gerekirse; engelli bir çocuğun velayetinin anneye verildiğini ve çocuğun her gün okula götürülüp getirilmesi gerektiğini varsayalım. Böyle bir durumda aracın baba adına kayıtlı olduğunu düşünürsek, anne ihtiyaç nedeniyle aracın kendisine tahsis edilmesini talep edebilmelidir.

Velayet Davası

Velayet Nedir ?

Velayet ne demek? Ergin olmayan (18 yaş altı kişiler) veya istisnai olarak haklarında kısıtlılık kararı alınmış ergin çocuklar ile ilgili gerekli kararları alabilmek ve onların sorumluluğunu üstlenmek için anne ve babaya, kanun koyucunun tanıdığı yetkiye “Velayet” denir.

Velayet Davası Nedir?

Bir eşin çocuğunun velayetiyle ilgili durumlar için diğer eşe açtığı davaya “velayet davası” denir.

Velayet Davaları, Velayetin Kaldırılması, Velayetin Değiştirilmesi, velayetin düzenlenmesi, ortak velayetin düzenlenmesi gibi türleri bulunmaktadır.

Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet davası kaç gün sürer? Açılacak olan velayet davası türüne göre bu süre değişiklik gösterebilir. Velayet davaları mahkemenin yoğunluğuna göre ortalama 1-2 yıl sürebilmektedir.

Velayet davası kaç celsede biter? Velayet davalarının kaç celse süreceği davanın içeriğine bağlıdır. Ortalama bir velayet davası 3-4 celsede bitebilmektedir. Bazı durumlarda hakimin izinli olması, tarafların mazeretli olması halinde bu süreç uzayabilmektedir.

Velayet davası basit yargılama mı? Velayet davası basit yargılama usulüne tabidir. Her çeşit velayet davaları basit yargılama usulüne tabidir. (HMK m.316)

Basit yargılama usulüne ilişkin hükümler burada da esas itibarıyla geçerlidir. Basit yargılama usulünde mahkemenin mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden dosya üzerinden karar vereceğine ilişkin hüküm ise burada uygulanmaz. Çünkü, velayete ilişkin davalar kamu düzeniyle doğrudan ilgili olup, resen araştırma ilkesi geçerlidir ve davanın kabulü tek başına sonuç doğurmaz. Velayet davalarının duruşmalı inceleme ile delil toplanarak ayrıntılı araştırma yapılması gerekir

Velayet Davası Nasıl Açılır ?

Velayet davaları birden fazladır. Bunlardan bazıları; Velayetin değiştirilmesi davası, velayetin kaldırılması davası ve velayetin düzenlenmesi davası. Hangi dava türü açılacaksa o dava türüne uygun bir dilekçe hazırlanır ve tüm delillerle birlikte görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir. Bu tür velayet davalarının avukat aracılığı ile açılmasını önermekteyiz. Aksi takdirde ileride hak kayıplarınız olabilecektir.

Velayet Davası Açma Şartları

Açılacak olan velayet davası türüne göre bu şartlar değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin: Velayetin değiştirilmesi için ortaya çıkan yeni bir olgunun bunu zorunlu kılması şarttır. Şayet bu olgu olmadığı takdirde açtığınız dava reddedilecektir.

Velayet davası çocuk kaç yaşında iken açılır? Velayet davalarını açmak için çocuğun yaşının herhangi bir önemi yoktur. Ancak çocuğun üstün yararına zararlı olmaması şartıyla 4-5 yaşına kadar çocuğun annede kalması içtihatlarda belirtilmiştir.

Velayet Davasında Görevli Mahkeme

Velayet davası hangi mahkemede görülür? Velayet davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi sıfatıyla) davaya bakacaktır.

Velayet davası hangi mahkemeye açılır? Velayet davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

Velayet Davası Yetkili Mahkeme

Çocuğun yerleşim yeri mahkemesi velayet davasında yetkili mahkemedir. Çocuğun velayeti annede ise ve anne Bakırköy’de oturuyorsa o zaman yetkili mahkeme Bakırköy Aile Mahkemesi’dir. Açılacak olan velayet ile ilgili davalarda müşterek çocuk nerede oturuyorsa orada dava açılacaktır.

Velayetin değiştirilmesi davalarında yetkili mahkemenin davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir.

Velayet Davası Ücreti 

Velayet davası ücreti 2024? Velayet davası açmak kaç TL? Müvekkillerimiz tarafından en çok sorulan sorular da bunlardır. Dava açacak olan kişiler velayet davası için ne kadar masraf gideceğini merak etmektedir.

Velayet davası harç ücreti olarak; başvurma harcı, peşin harç ve gider avansı alınmaktadır. Velayet davası harç masrafı ortalama 2500-3000 TL arasında olacaktır.

Velayet davası mahkeme masrafı 2024 yılı için ortalama 2500-3000 TL arasındadır. Velayet davalarında harç maktu harçtır.

Velayet Davası Avukat Ücreti

Velayet davası avukat ücreti 2024? Velayet davasının hangi türü için dava açılacağı velayet davası avukatlık ücretlerinin belirlenmesinde önemlidir. Velayet davaları avukat ücreti için ofisimizle iletişime geçerek fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Velayet Davası Tanıma Tenfiz

Yabancı mahkeme kararının tanınmasına ve tenfizine ilişkin davalarda, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunludur (5718 s.MÖHUK.m.53/1).

Velayetin değiştirilmesine ilişkin dava, çekişmesiz yargı işidir (HMK m. 362/2- b-13). Bölge adliye mahkemesince çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar kesin nitelikte olup, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.

Velayet Davalarında Resen Araştırma 

TMK’nın 335 ila 351. maddeleri arasında düzenlenen “velayet”e ilişkin hükümler kural olarak, kamu düzenine ilişkindir ve velayete ilişkin davalarda resen (kendiliğinden) araştırma ilkesi uygulandığından hakim, tarafların isteği ile bağlı değildir. Velayet düzenlemesine yönelik istemler incelenirken ebeveynlerin istek ve tercihlerinden ziyade çocuğun üstün yararı göz önünde tutulur.

Velayet Davası İstinaf Süresi

Velayet ile ilgili açılan davalarda taraflardan biri veya her ikisi verilen kararı üst mahkemeye yani istinafa gönderebilir. Bu tür davalar istinafta yaklaşık olarak 6-8 ay kalabilmektedir.

Velayet Davası Nasıl Kazanılır? 

Açılacak olan velayet davası türüne göre beyan ve delillerin sunulması gerekmektedir. Ayrıca tüm velayet davalarında, müşterek çocuğun kendisini ifade edebileceği yaşta olması şartıyla beyanı psikolog veya pedagog eşliğinde alınacaktır. Velayet davalarında müşterek çocuğun beyanı son derece önemlidir. Davanın kazanılması ve kaybedilmesinde etkisi büyüktür diyebiliriz.

Velayet Davası Tekrar Açılabilir Mi? 

Velayet davası sonradan açılabilir mi? Velayetin değiştirilmesi, velayetin düzenlenmesi veya velayetin kaldırılması için yeni bir olgu oluştuğu takdirde dava açmanızda hukuki yarar olduğu kabul edilmektedir.

Velayet davası kaç yılda bir açılır? Velayet davasının belirli süreler aralığında açılması gerekir diye bir kural yoktur. Velayet davalarını istediğiniz zaman açabilirsiniz. Yeter ki bu davayı açmakta hukuki yararınız bulunsun. Hukuki yararınız yoksa davanız reddedilecektir.

Velayet Davası İçin Gerekli Evraklar

Velayet davalarından bir tanesini açmak için gerekli evraklardan bir tanesi varsa boşanma davasına bakan mahkemenin gerekçeli kararı ve kesinleşme ilamıdır. Ayrıca nüfus kayıt örneği de dava dilekçesine eklenebilir.

Velayet davası delil listesi için elinizde davanızdaki iddialarınızı kanıtlayacak tüm belgeleri eklemelisiniz. Ayrıca davada tanık dinletecekseniz tanıkların adres ve kimlik bilgileri de eklenmelidir.

Velayet Davasında Feragat

Velayet davası nasıl iptal edilir? Açtığınız velayet davasından feragat ederek velayet davasını iptal edebilirsiniz. Size karşı bir velayet ile ilgili bir dava açılmışsa dava sonuna kadar beklemeli, bu süreçte davayı kazanmak için elinizdeki tüm delilleri mahkemeye sunarak savunmanızı yapmalısınız. Dava sonunda mahkeme davanın reddine karar verebilir. İstinafta da kesinleşmesi üzerine size karşı açılan velayet davası dosyası kapanacaktır.

Velayet davası geri çekilir mi? Yukarıda değindiğimiz gibi açtığınız velayet davasında feragat ederek davanın geri çekilmesini sağlayabilirsiniz.

Velayet Davasında Eve Gelen Uzman

Velayet davalarında çocuğun üstün yararı için tarafların yaşam alanlarının incelenmesi gerekmektedir. Çocuğun sosyal yaşantısının kalitesi gibi durumlar böylelikle daha net belirlenebilecektir.

Velayet Davası Çocuğun Dinlenmesi

Velayet davalarında ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun fikri mutlaka alınmalıdır. Bu davanın sonucunun belirlenmesinde son derece önem arz edecektir. Mahkeme gerekli gördüğü hallerde uzman görüşünden yararlanmalıdır. Uzman, hem taraflarla hem de çocukla görüşerek raporunu düzenlemelidir.

Velayet Davası Pedagog Raporu

Velayet davalarında; psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı niteliğindeki uzman veya uzmanlardan (4787 sayılı Kanun m.5) ortak çocuğun anne ve baba yanındaki barınma ve yaşama koşullarını da değerlendirir içerikte sosyal inceleme raporu alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilip, ebeveynlerinden hangisi yanında kalmasının çocukların menfaatine olacağı tespit edilip, gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekir. (Yargıtay 2. HD Esas:2020-1471 Karar:2020-2663)

Velayet Davası Islah

Velayet davalarında ıslah yapılabilir. Örneğin sadece velayetin değiştirilmesi için dava açmışsanız daha sonra ıslah ederek davanızın türünü değiştirebilir veya terditli olarak ıslah edebilirsiniz.

Velayet Davası Adli Tatilde Görülür Mü?

Adli Tatilde Velayet Davası Açılabilir Mi? Adli tatilde her davada olduğu gibi velayet davası da açılabilmektedir. Velayet davasının duruşmaları adli tatilde de yapılabilmektedir.

Velayet Davası İçin Özel Vekaletname

Velayet davası özel vekaletname gerekir mi? Velayet davaları için özel vekaletnameye gerek yoktur. Velayet davaları için genel dava vekaletnamesi alınması yeterlidir.

Velayet Davası Vekalet Ücreti Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi? 

Velayet davasındaki vekalet ücreti dava dosyasının kesinleşmesiyle birlikte ancak icraya konulabilir.

HMK’nin 367/2. maddesi gereğince, aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemez. Kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlardaki yargılama giderleri, vekalet ücreti, faiz gibi feriler de, hüküm kesinleşmeden icraya konulamaz.

Velayet Davası Karşı Vekalet Ücreti

Karşı vekalet ücreti, mahkeme tarafından verilen hükümlerde lehine karar verilen taraf için maktu veya nispi vekalet ücretine hükmedilmesidir. Hükmedilen bu vekalet ücreti yalnızca avukata aittir.

Velayet Davası E-Devlette Görünür Mü? 

Size karşı açılan veya sizin açtığınız velayet dava dosyanızı e-devletteki UYAP Vatandaş Portal menüsün dosyalarım bölümünde görebilirsiniz.

Velayet davası sonucunu nasıl öğrenebilirim? Velayet davası sonucu için de yine e-devletteki UYAP Vatandaş Portal menüsünden bakarak görebilirsiniz.

Velayet Davası Avukatsız Açılır Mı? 

Velayet davası açmak için avukat zorunlu değildir. Ancak velayet davalarında dava dilekçesinin hazırlanması, delil listesinin hazırlanması, çıkacak olan bilirkişi raporlarına karşı beyan ve itiraz yazılması, tanık anlatımlarına karşı beyan sunulması gibi uzmanlık gerektiren işlemler için uzman velayet avukatı ile çalışmanızı ısrarla önermekteyiz.

Velayet Davası Dilekçe Örneği

Velayet ile ilgili birden fazla dava türü bulunmaktadır. Velayetin değiştirilmesi, velayetin kaldırılması, velayetin düzenlenmesi gibi davalar vardır. Dilekçe için ofisimizle iletişime geçerek hukuki yardım alabilirsiniz.

İşverenin Ücret Ödeme Borcu ve İşçinin Ücretinin Korunması

İşverenin Ücret Ödeme Borcu ve İşçinin Ücretinin Ödenmemesi

Ücret Nedir?

Ücret bir işçiye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. İşçinin aldığı ücret üçüncü kişilerin verdiği bahşişlerden ibaret olabilir. Ya da otel lokanta gibi işyerlerinde ücretler gelen hesaptaki yüzdeler yoluyla müşteriler tarafından da ödenebilir. Ancak aşağıda da değineceğimiz gibi bu ücret asgari ücretin altındaysa tamamlanmalıdır.

Okumaya devam et

Hatır Taşımacılığı

Hatır Taşımacılığı Nedir?

Hatır taşımacılığı; taşıyanın, yakını olsun olmasın herhangi bir kimseyi taşıtına alıp, ücret almaksızın bir yerden bir yere götürmesidir. Örneğin; Kuzeninizi evden havaalanına götürmek, eşinizin arkadaşını hastaneden eve götürmek veya aracın başka birisine karşılıksız bir şekilde verilmesi. Bunlar hatır taşımasına örnek olarak gösterilebilir.

Okumaya devam et

Boşanma İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Boşanma Davası En uzun Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası en fazla kaç yıl sürer? Boşanma davası en fazla ne kadar sürer? Boşanma davasının süresi ile ilgili net bir şey söylenmesi mümkün değildir. Boşanma davasına bakan mahkemenin yoğunluğu, dava konusu gibi etkenler bu süreyi etkilemektedir. 4-5 yıldır süren boşanma davalarımız da mevcuttur maalesef.

Boşanma Davası En Kısa Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası çok kısa bir sürede bitebilmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında dava dosyasının içeriği, davaya bakan aile mahkemesinin yoğunluğu gibi faktörler bu süreyi uzatabilmektedir.

Boşanma Davası E-Devletten Geri Çekilir Mi?

Açılan bir boşanma davasından feragat edebilmek için mahkemeye feragat dilekçesi göndermeniz gerekmektedir. E-devletten boşanma davasının geri çekilmesini yapamazsınız.

Boşanma Davası En Hızlı Nasıl Açılır? 

Boşanma davası hemen açılır mı? Acil boşanma davası nasıl açılır? Gerek anlaşmalı boşanma davasında gerekse çekişmeli boşanma davasında, dava dilekçesinin yazılması ile birlikte boşanma davası hemen açılabilir.  

Boşanma Davası En Erken Ne Zaman Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davalarında ilk celsede boşanma davası sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davalarında ise bu durum dava dosyası ve mahkeme yoğunluğuna göre değişmektedir.

Boşanma Davası Reddedildikten Sonra Tekrar Dava Açılabilir Mi? 

Boşanma davası reddedildikten sonra tekrar boşanma davası açılabilir. Ancak açılacak olan davada yeni iddialara dayanılarak dava açılması gerekmektedir.

Boşanma Davası Yargılama Giderleri Ne Kadar? 

Boşanma davası açılırken başvurma harcı, peşin harç ve gider avansı ödenmektedir. Boşanma davasında yargılama masrafı 2024 yılı için yaklaşık olarak 2000 TL civarındadır.

Boşanma Davası Uyapta Görünür Mü? 

Açılan boşanma davası vatandaş uyaptan görülebilir. Uyapta Dosya sorgulama bölümüne girerek açılmış olan boşanma davanıza bakabilirsiniz.

Boşanma Davası Uyaptan Açılır Mı?

Boşanma davasını vatandaş uyaptan açabilirsiniz. Ancak bunun için mobil imzanızın olması gerekmektedir. Mobil imza olmadan evrakları imzalayamazsınız ve bu nedenle davayı açamazsınız.

Boşanma Davası Olan Yurtdışına Çıkabilir Mi? 

Boşanma davası olan kişinin yurtdışına çıkmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Boşanma Davası Para İadesi

Boşanma davası kesinleştikten sonra dosyada fazla kalan harç ve masrafları iade alabilirsiniz. Bunun için mahkemeye bir dilekçe yazmanız yeterli olacaktır.

Boşanma Davası Sonucunu Öğrenme

Boşanma davanızın sonucuna uyap vatandaştan bakabileceğiniz gibi, dava dosyanızın olduğu mahkeme kalemine giderek de sonuca bakabilirsiniz.

Boşanma Davası Hangi Dava Türüne Girer?

Boşanma davası Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemelerinden olan Aile Mahkemesinde açılmaktadır. Boşanma davası yenilik doğuran bir dava türüdür.

Boşanma Davası İçin Nereye Gidilir? 

Boşanma davası açmak için yetkili ve görevli mahkemeye giderek dava açmanız gerekmektedir. Uzman boşanma avukatından danışmanlık alarak hareket etmeniz sizin lehinize olacaktır.

Boşanmak Davası İçin Gerekli Belgeler

Boşanma için gerekli belgelerden en önemlisi doğru ve eksiksiz yazılmış bir dava dilekçesidir. Boşanmaya ilişkin delil olabilecek belgeler de çok önemlidir. Açılacak olan boşanma davası anlaşmalı boşanma ise dilekçe haricinde boşanma protokolü de gerekmektedir. Protokolün bulunması şart değildir ancak olması halinde mahkemenin iş yükü azalacaktır.

Boşanmak Davası Basit Yargılama Usulü Mü?

Boşanma davaları yazılama yargılama usulüne tabidir. Nafaka davaları ise basit yargılama usulüne tabidir.

Boşanmak Davası Bittikten Sonra Tazminat Davası 

Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Yani boşanma davası kesinleştikten sonra 1 yıl içinde tazminat davası açılmalıdır.

Evlilik Sözleşmesi Nedir? 

Halk arasında “evlilik sözleşmesi” olarak bilinen aile hukuku sözleşmelerini kanun koyucu “mal rejimi sözleşmesi” olarak tanımlamıştır. Yani, kanuni mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma” rejiminden başkaca bir rejime tabi olmak isteyen eşler aralarında bir sözleşme yaparak tabi olmak istedikleri mal rejimini belirlerler. Bu sözleşmenin konusu, kanuna, kişilik haklarına ve genel ahlaka aykırı olamaz.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Mal rejimi sözleşmesi (evlilik sözleşmesi), evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

Evlilik Sözleşmesi Nerede Yapılır?

Mal rejimi sözleşmesi (evlilik sözleşmesi), noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler. Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.

Boşanma Davası Gizlilik Kararı

Boşanma davası gizli görülür mü? Evet, gerekli olduğu takdirde hakim duruşmaların kapalı olarak gerçekleştirilmesine karar verebilir. Örneğin: tanık beyanlarının davalı veya davacının özel hayatını ifşa eder nitelikte konular ihtiva etmesi sebebiyle gizlilik kararı talep edilebilir.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse

Eşim boşanmak istemiyor ne yapmalıyım? sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de budur. Eşlerden biri boşanmak istemezse diğer eşin çekişmeli boşanma davası açması gerekir. Boşanmak istemeyen taraf daha az kusurlu da çıksa boşanma gerçekleşecektir.

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

İş Sözleşmesi Nedir?

İşçinin işverene bir hizmeti belirli veya belirsiz bir süreyle üstlendiği ve karşılığında ücret aldığı sözleşmelere “iş sözleşmesi” denir. İş sözleşmeleri “belirli süreli iş sözleşmeleri” ve “belirsiz süreli iş sözleşmeleri” olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Okumaya devam et

Evi Terk Eden Kadın Ziynet Eşyası Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/5915 E.- 2019/9117 K.

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından ziynet alacağı davasının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece 26.01.2016 tarihli kararla davalı-davacı kadının ziynet alacağı davasının kabulüne karar verilmiş,

Okumaya devam et

araç değer kaybı davası

Araç Değer Kaybı Davası

Araç değer kaybı, hasar gören ve hasar sonrası tamir edilen aracın ikinci el piyasasındaki değer düşüşünü belirtmek için kullanılan terimdir.

Araç değer kaybı sonucu aracın ikinci el piyasadaki değeri azalacaktır. Kazaya karışan aracın parçalarının yetkili serviste orijinal parçaları ile değiştirilmesi bile aracın değerinin düşmesine neden olacaktır.

Diğer koşulların da sağlanması halinde araç değer kaybı tespit edilip, bu zararın giderilmesi mümkündür.

Okumaya devam et