Jigolo Dolandırıcılığı

Jigolo Nedir?

Jigolo, kadınlarla ilişkilerini maddi çıkar üzerine kuran erkeklere denilmektedir. Halk arasında yaşlı kadınların genç erkekleri cinsel ilişki için tutması olarak da bilinir.

Jigolo Suçu Nedir?

Jigolo, duygusal veya cinsel ilişkileri maddi kazanca dönüştüren erkekleri ifade eder. Jigolo olmak, cinsel hizmetler sağlayarak maddi kazanç elde etmek, mevcut yasalara göre yasa dışı kabul edilen bir faaliyettir.

Jigololuk Yasal Mı?

Jigololuk yapan kişiler hakkında TCK’da bir hapis cezası öngörülmemiştir. Ancak TCK  227.maddeye göre fuhuşa teşvik eden ve bunun yolunu kolaylaştıranlar için ciddi hapis cezaları öngörülmüştür. Yani kişinin jigololuk yapması suç değildir. Fakat örneğin jigololuk yapan erkek kendisini telefonla arayan müşterisinin isteği üzerine bir başka arkadaşını da jigololuk yapması için aracılık yaparsa hapis cezası ile cezalandırılması söz konusu olacaktır.  Yine internette kola ylıkla ulaşılabilen bir web sitesinde jigololuk yapan erkeklerin resim ve iletişim bilgilerini yayınlayarak onların internet üzerinden müşteri bulmasını kolaylaştıran buna aracılık eden kişiler, web sitesi sahibi ve yöneticileri TCK 227. maddeye göre cezalandırılacaklardır.

Jigolo Olmanın Cezası

Jigolo olmak suç mu? Jigolo cezası var mı? Jigololuk yapmak yasak mı? Sık karşılaştığımız soruların cevabı aşağıdaki gibidir:

Jigolo olmak TCK’ya göre suç değildir. Ancak yasa dışı kabul edilen bir faaliyettir. Jigololuk yapan kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre idari para cezası ile cezalandırılır.

Jigolo Dolandırıcılığı Nasıl Anlaşılır?

Jigololuk siteleri, üyelerini öncelikle kayıt yaparken 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık üyelik seçenekleri sunarak  üye olacak kişilerden bunun karşılığında bir üyelik ücreti istemektedirler. Üyelik ücretinin ardından müşterisi olduğu kadınlarla görüştürme yapmak için de ayrıca ücret talep etmektedirler. Ayrıca jigolo internet siteleri üyeliklerini iptal ettirdiği gerekçesiyle üyelerine mesaj atarak para talep etmekteler. Bu durumda jigolo sitelerine üye olan kişiler çevreleri, daha çok ailesi tarafından duyulmasından tedirgin olmaktadırlar. Bu olayın duyulmaması için jigolo dolandırıcıları, kişilerden para göndermesini talep etmektedirler.

Jigolo Dolandırıcılığı Cezası

Jigolo sitesi dolandırıcıları, hileli davranışlar sergileyerek mağduru aldatması ve bunun sonucunda da kendisi ya da bir başkası adına menfaat elde etmesi ile dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Jigolo dolandırıcılık suçu için herhangi bir şikayet süresi yoktur.

Jigolo dolandırıcılığında fail TCK m. 158/1 uyarınca cezalandırılacaktır. Söz konusu madde göre jigolo dolandırıcılığı suçu işlenmesi halinde, fail üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak jigolo dolandırıcılığı eyleminin bilişim sistemlerinin kullanılması vasıtasıyla işlenmesi halinde nitelikli hal alacaktır. Bu durumda hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. (TCK m.158/1-f)

Jigolo Para Cezası Nedir? 

Jigololuk yapmak aslında fuhuş yapmaktır. Fuhuş mağdurları TCK’ya göre cezalandırılmaz. Jigololuk yapan kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecektir. 2024 idari cezası en az 4135 TL en fazla 16.687 TL olarak belirlenmiştir.

Jigolo Sitesinden Ceza Gelir Mi?

Jigolo sitesinden para cezası gelir mi? Jigolo sitesi ceza 2024? Jigololuk siteleri, üyelerini öncelikle kayıt yaparken 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık üyelik seçenekleri sunarak  üye olacak kişilerden bunun karşılığında bir üyelik ücreti istemektedirler. Üyelik ücretinin ardından müşterisi olduğu kadınlarla görüştürme yapmak için de ayrıca ücret talep etmektedirler. Jigolo aracılık sitesi yasal bir oluşum değildir. Bu nedenle jigolo sitesinden para cezası gelmeyecektir. Detaylı bilgi için uzman avukatımızla görüşebilirsiniz.

Jigolo Sitesi Tazminat Davası Açabilir Mi?

Kişinin uğramış olduğu haksız fiil nedeniyle zararının karşılanması talebiyle açılan dava tazminat davasıdır. Ancak jigolo tazminat sorumluluğundan bahsedilebilmesi için, borca aykırı bir davranışla sözleşmenin ihlal edilmesi, bu ihlalden kaynaklı bir zararın meydana gelmesi, ihlal fiili, uygun nedensellik bağı ve kusur gibi şartların oluşmuş olması gerekmektedir.

Jigolo Üyeliği Suç Mu?

Jigolo üyeliği yaptım bundan nasıl çıkabilirim? Jigolo üyeliği yapan siteler yasal siteler değildir. Ne gibi durumlarla karşılaşacağınızı öğrenmek için hukuk büromuzu arayarak danışmanlık almak için talep oluşturabilirsiniz.

Jigolo Ajansı Dava Açabilir Mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi jigolo siteleri, jigololuk oluşumları yasal bir oluşum değildir. Yasal olmayan bir oluşumun size karşı dava açması da düşünülemez.

Jigolo Ajansı Yasal Mı?

Jigolo ajansı yasal değildir. Jigolo ajansı olduğunu söyleyen kişilerden uzak durulması gerekmektedir.

Jigolo Dolandırıcılığı Şikayet

Jigolo dolandırıcılığı takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Savcılık bu suçun oluştuğunu haber aldığında kendiliğinden harekete geçerek soruşturma başlatır. Yeterli suç şüphesine ulaşılması durumunda da iddia makamı sıfatıyla savcılık makamı kamu davası açar.

Jigolo Dolandırıcılığı Şikayet Hattı

Jigolo dolandırıcılığı ile ilgili herhangi bir şikayet hattı bulunmamaktadır. Bilgi almak için bu konuda uzman olan bir avukata başvurmanızı önermekteyiz. Danışmanlık için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Jigolo Başvuru Cezası

Türk Ceza Kanunu’nda jigololuk bir suç olarak görülmemiştir. Ancak jigolo başvuru cezası TCK’da bir cezai yaptırım belirtilmese de jigololuğa aracı olmanın iki yıldan dört yıla kadar hapis, üç bin güne kadar da adli para cezası bulunuyor.

Jigolo Başvurusu İptal Edilmezse Ne Olur? 

Jigolo ajansları ve jigolo siteleri yasal bir oluşum değildir. Oluşturduğunuz üyelik de gerçek bir üyelik değildir. Detaylı bilgi için uzman avukatımızla görüşerek ücretli bir şekilde danışmanlık alabilirsiniz.

Jigolo Tebligat Gelir Mi?

Jigolo tebligat nedir? Jigolo siteleriyle ilgili herhangi bir şüpheli bildirim alırsanız, bu durumda dikkatli olmanız ve avukat aracılığıyla yasal tavsiye almanız önemlidir. Tebligat ile ilgili tüm işlemlerin detayları 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile birlikte düzenlenmiştir. İlgili kanunda tebligatın yapılması, konusu, ücret tarifesi ve teslimatın nasıl yapılacağı gibi çok sayıda konu açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Jigolo Şikayet Avukat – Jigolo Avukat

Jigolo dolandırıcılık suçu çok geniş konulu bir suçtur. Bu nedenle dolandırıcılık suçunda uzman bir avukatla çalışmanız her zaman sizin yararınıza olacaktır. Jigolo dolandırıcılığında ceza avukatı olarak mağduriyetlerinizde yanınızdayız. Söz konusu jigolo dolandırıcılığı için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Jigolo Dolandırıcılığı Yargıtay Kararı

Yargıtay 15.CEZA DAİRESİ Esas: 2016/3263 Karar: 2018/7882 Karar Tarihi:12.11.2018

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-) Sanık hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15/05/2012 tarih ve 2010/2194 soruşturma numaralı iddianamesi ile müştekiler … ve …’e karşı sanık hakkında TCK’nın 158/1-f maddesi uyarınca 2 kez cezalandırılması yönünde kamu davası açılmasına rağmen bu suçlarla ilgili hüküm kurulmadığı anlaşıldığından, zamanaşımı süresi içerisinde bu yönde her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.

2-) Sanığın, 0… numaralı telefondan katılan …’e ait 0… numaralı telefonu arayarak, kendisini “Buket” olarak tanıttığı ve jigoloajansı.com internet sitesinden aradığını söyleyerek, para kazanmak isteyip istemediğini sorduğu, “siz sadece bayanlarla yemeğe çıkacaksınız, 3 saat boyunca onlar ne isterse yapacaksınız ve sonunda size 570 TL ödenecek” dediği, katılan …’in kabul etmesi üzerine de 250 TL parayı suç tarihinde evli olduğu eşi adına yatırmasını istediği, katılan …’in söz konusu parayı belirtilen banka hesabına yatırdığı, ancak daha sonra bir daha sanığın telefonuna ulaşılamadığı; sanık savunmaları, katılan beyanları ve dosya kapsamına göre; katılan …’in internet üzerindeki iş arama ilanını doldurması sonucunda, sanığın telefonla ulaşıp, hile eylemini gerçekleştirdiği dikkate alındığında, tebliğnamedeki eylemin basit dolandırıcılık suçunu oluşturduğu yönündeki düşünceye iştirak edilmeksizin, sanığın eylemleri nedeniyle nitelikli dolandırıcılık suçunun sübuta erdiği gerekçesine dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

3-) Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanık müdafiinin herhangi bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 12/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Erişimin Engellenmesi Red Kararına İtiraz Dilekçesi;

Erişimin Engellenmesi İtiraz Dilekçesi

 

……….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZDA BULUNAN
(MAĞDUR)                     :

VEKİLİ                            :

KONU                            : ……. Sulh Ceza Hakimliği’nin ……. tarih ve …… / ……. Sayılı  “ www…….com” internet sitesine erişimin engellenmesi talebinin reddi kararının itirazen kaldırılarak, erişimin engellenmesi talebinin kabulüne karar verilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim adına ……. Sulh Ceza Hakimliği’ne … tarihte kişlik haklarının ihlali nedeniyle “ “www…….com” sitesine erişim engellenmesi talebi sunulmuştur. Ancak bu talebimiz hakimlik tarafından reddedilmiştir.

2-) … Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının eksik inceleme sonucu alındığı, dolayısıyla usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz. Söz konusu internet sitesinde müvekkilin kişilik hakların ciddi bir şekilde saldırı bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : 5651 Sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER : İlgili internet sitesi görüntüleri ve diğer tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ……. Sulh Ceza Hakimliği’nin ……. tarih ve …… / ……. Sayılı  kararına süresinde itiraz ederek, kişilik hakkının ihlali nedeniyle “………..com” adlı internet sitesi için “erişimin engellenmesine” karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EK    :

  • ……. Sulh Ceza Hakimliği’nin ……. tarih ve …… / ……. Sayılı

 

İtiraz Eden Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi

Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçesi – Erişimin Engellenmesi Dava Dilekçesi

 

……….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN
(MAĞDUR)                     :

VEKİLİ                            :

KONU                       : Kişilik hakkı ihlali nedeniyle “www. ….. .com” internet sitesine erişimin engellenmesi kararı verilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim ….. … bir üniversite öğrencisidir. Kendisinin adı, soyadı ve fotoğrafları pornografik sitelerde geçirilerek kendisine karşı bir linç kampanyası başlatılmıştır. Ayrıca müstehcen fotoğrafı da talep konusu url de geçmektedir. Kendisinin adı ve soyadı google.com.tr arama motorlarına yazıldığında bu web siteleri görünmekte, bu yüzden kişilik hakları ciddi manada zedelenmektedir. Bu görüntülerin yayınlandığı siteler bakımından 5651 sayılı kanunun 8. Maddesi gereği erişim engellemesi kararı verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 5651 Sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER : İlgili internet sitesi görüntüleri ve diğer tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, somut olayda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında kişilik hakkının ihlali nedeniyle “………..com” adlı internet sitesi için “erişimin engellenmesine” karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

 

Talep Eden Vekili
Av.

 

EKLER         :

  • İlgili internet sitesi görüntüleri ve linkleri içeren bir adet CD

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Yargıtay Kararları

Hakaret Manevi Tazminat Yargıtay Kararları

1-) Haksız fiil tarihinden itibaren sekiz yıl içinde tazminat davası açma hakkı vardır. (TBK.72)

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/12827 Esas 2016/12073 Karar 

Davacı; davalı ile komşu olduklarını, aralarında önceye dayalı husumet bulunduğunu, olay günü de yanından geçerken arabasının camını açarak kendisine hakaret ettiğini, bu durumun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu iddia ederek, uğranılan zararın tazmini isteminde bulunmuştur.

Davalı, cevap dilekçesiyle istemin zamanaşımından ve esastan reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, manevi tazminat davalarında zamanaşımının haksız fiil tarihinden itibaren iki yıl olduğu, fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren iki yıl içerisinde davanın açılması gerektiği, davacının talebine konu olayın 18/03/2010 tarihinde gerçekleştiği, davanın 06/11/2015 tarihinde açıldığı, davacının haksız fiil sebebiyle manevi tazminat talebine ilişkin davasının zamanaşımına uğramış olduğu gerekçesiyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Olay tarihinde yürürlükte bulunan BK’nın 60/2. maddesinde (TBK.72) tazminat isteminin, ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı süresini öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş olması halinde bu zamanaşımı süresinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişinin, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Aynı Yasa 66. maddesinde ise hakaret suçu yönünden dava zamanaşımı süresi sekiz yıl olarak belirlenmiştir.

Davaya konu olayda; haksız fiil 18/03/2010 tarihinde gerçekleşmiş olup, olay sebebiyle davalı hakkında ….. Mahkemesi’nin ….. esas sayılı dosyasında kamu davası açılmış, yapılan yargılama sonunda …. cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Şu halde; yukarıda belirtilen yasa maddeleri gereği davacının haksız fiil tarihinden itibaren sekiz yıl içinde tazminat davası açma hakkı vardır. Mahkemece, davanın esastan incelenerek bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile istemin zamanaşımından reddi doğru olmamış, bu durum kararın bozulmasını gerektirmiştir.

2-) Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer, ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/3335 Esas 2016/6146 Karar 

Türk Medeni Kanunu’nun 25/son maddesine göre; davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 16. maddesine göre ise; haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer, ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Şu durumda, dava konusu olayda, kişilik haklarının saldırıya uğradığı iddia edildiğinden zarar gören, davayı kendisinin veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde veya haksız eylemin meydana geldiği yer mahkemesinde açabilir. Bu seçeneklerden herhangi birini kullanmak, bu tür davalarda davacıya tanınmış bir haktır.

Somut olayda davacı, bu seçimlik hakkını kendi yerleşim yeri mahkemesinde kullanmıştır. Bu hakkı kullanmanın yasal dayanağı da yukarıda belirtilmiştir. Bu bakımdan işin esası incelenerek karar vermek gerekirken, yasa hükümlerine aykırı olarak yetkisizlik kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

3-) Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/10596 Esas 2016/6968 Karar 

Dosya kapsamından; … 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015/837 karar sayılı dosyası ile davalının davacıya karşı tehdit ve hakaret eylemlerini gerçekleştirmiş olması sebebiyle mahkumiyet hükmü kurulduğu, kararın temyiz edilmekle henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.

6098 sayılı TBK’nın 74. maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. Dava konusu olayın özelliği sebebiyle ceza mahkemesindeki davanın kesinleşmesi beklenmeli ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı biçimde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Jigolo Dolandırıcılığı Şikayet Dilekçesi

      ……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
MÜŞTEKİ                   : 
VEKİLİ                       :  Av. Yekcan ÖNER
ŞÜPHELİLER            : 
İŞLENEN SUÇLAR   : Dolandırıcılık ve re’sen öngörülecek suçlar
SUÇ TARİHİ               : 
KONU                        :
AÇIKLAMALAR        :
1-)  Yukarıda belirtilen suç tarihinde, şüpheli müvekkille (5…. …. …. …..) numaralı hat ile iletişime geçerek kendisini …….. ………. olarak tanıtarak müvekkilin jigolo sitesine üye olduğu belirtmiştir. Müvekkil gelen telefon üzerine korkarak paniklemiştir ve bu şahıs üyeliğin iptali adı altında müvekkilden … TL talep etmiştir. Müvekkil bu olayın kimse tarafından duyulmaması için talep edilen parayı ….. ….. İBAN numaralı banka hesaba yatırmıştır. Söz konusu dekont ekte mevcuttur. Daha sonrasında  (5…. …. …. …..)  numaralı hat üzerinden  ……. ……  olarak kendini tanıtan şahıs sistemsel hatadan ötürü  … TL müvekkilden talep etmiş ve müvekkil bu parayı aynı banka hesabına yatırmıştır. Dolandırıcılar daha da ileriye giderek avukata vererek dava açacaklarını söyleyerek müvekkili tehdit etmeye başlamışlardır. Müvekkil aynı şekilde talep edilen parayı da yatırmıştır.
2-) Yukarıda anlattığımız tüm nedenlerden ötürü sayın savcılığınız tarafından gerekli soruşturmanın yapılarak, İBAN hesap sahiplerinin, hat sahiplerinin tespiti ve bu suretle suç faillerinin bulunarak cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

3-) Müvekkilin iletişime geçtiği numaralar
• +905………….     (…… olarak kendini tanıttı )
• +905………….     (….. olarak kendini tanıttı)
• +905…………      (….. müdür olarak kendini tanıttı)
• +905………….     (….ajansı olarak kendini tanıttı)

4-) Müvekkilin para gönderdiği İBAN Bilgileri
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )- ….. Bankası
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )- ….. Bankası
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )- ….. Bankası
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )-  …. Bankası
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, sayın savcılığınız tarafından gerekli soruşturmanın yapılarak şüphelilerin tespiti ve cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılması saygılarımla arz ve talep olunur. …/…/…
Müşteki vekili
Av. Yekcan ÖNER
EKLER :
1- Banka Dekontları
2- Telefon ekran görüntüleri
3- Vekaletname

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Hakaret Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                :

VEKİLİ                  : Av. Yekcan ÖNER
DAVALI                 :

ADRESİ                :

DAVA DEĞERİ     : …….. TL

KONU                  : Hakaret sebebi ile Manevi Tazminat İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkilimiz … …, toplumda ve çevresinde saygı gören bir bilim insanıdır. Kendisi halen … Üniversitesi … Fakültesi’nde … Bölüm Başkanlığı yapmaktadır.
2-) Müvekkilimiz …/…/… tarihinde … televizyonundaki “….” programına  konuk olarak katılmıştır. Bu programda müvekkilimiz diğer katılanlarla gayet seviyeli bir şekilde tartışmış ve görüşlerini beyan etmiştir.  Ancak … … isimli şahıs ile girdiği bir tartışma sırasında müvekkilimiz sakin olmasına rağmen karşı taraf saygısız bir şekilde “Senin gibi bir şerefsiz olamaz. Bu kötü niyetli düşüncen batsın, ahlaksız.” şeklinde ifadeler kullanmak suretiyle müvekkilimize hakaretlerde bulunmuştur. “…..” konuk olduğu programda davalının anılan eylemi müvekkilin insanların gözünde küçük düşmesine, onurunun kırılmasına ve saygınlığının zarar görmesine neden olmuştur. Müvekkilimiz, yaşadığı olay nedeni ile psikolojik sarsıntı yaşamıştır.
3-) Tüm bu gelişmeler ışığında, ilgili görüntü kayıtları dilekçemiz ekinde sunulmuş olup, tanık listesinde isimleri yer alan ilgililer tarafından, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verilecektir.
4-)  Müvekkilime hakaret eden … …’dan şikayetçiyiz ve ilgili şahsın cezalandırılması için tarafınıza başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 51, 58, 6100 S. K. m. 2, 3, 107, 5237 S. K. m. 125 ve ilgili sair mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER    : Program kayıtları, tanık beyanları ve diğer tüm deliller.
SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, davalının hakaret oluşturan eylemleri nedeniyle kişilik hakları zedelenen müvekkil lehine 40.000 TL manevi tazminatın, haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER                          :

  • Program kayıtlarını içeren CD,
  • Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.
Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Cevap Dilekçesi

Hakaret Manevi Tazminat Cevap Dilekçesi

 

…..  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No       : 

Davalı             :

Vekili              : Av.

Davacı           :

Vekili              : Av.

Konu             : Cevap dilekçemizin sunulması ve iş bu davanın reddinden ibarettir.

Açıklamalar :

Yukarıda numarası verilen dosya mahkemeniz nezdinde müvekkil aleyhine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında hakaret suçundan ceza davası açılmış ve cezalandırılması istenmiştir. Ayrıca  ……..TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkin dava dilekçesi …/…/… tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olmakla, davalı müvekkile karşı haksız ve yersiz olan iş bu davaya karşı süresi içinde cevap ve itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

1-) Müvekkilin davacıya yönelik …… ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; müvekkilin davacı tarafa yönelttiği sözlerinin, davacının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, nezaket dışı ve kaba söz niteliğindedir. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.

2-)  Hal böyle iken, müvekkile karşı açılmış bu davanın reddi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, yerinde bulunmayan davanın reddine, masraf ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. …/…/…

 

Davalı Vekili
Av.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı

Hakaret tazminatı ne kadar? Hakaret nedeniyle manevi tazminatın belli bir miktarı bulunmamaktadır. Her davada bu miktar farklılık göstermektedir.
Hakaret sebebiyle manevi tazminat zenginleşmeye sebep olmayacak şekilde uygun miktarda hükmedilmelidir. Mağdur kişinin zenginleşmesine sebep vermeyecek şekilde manevi tazminat belirlenmelidir.

Hakaret Davası Tazminat Miktarı 2024

Hakaret manevi tazminat ne kadar? Hakaret tazminatı ne kadar? Hakaret saldırısına ilişkin fiil ve olayın özelliği yanında, tarafların kusur durumu, sıfatları, işgal ettikleri makam, sosyal ve ekonomik durumları ile her olaya göre değişebilecek özel durum ve koşullar da dikkate alınarak hakaret davası tazminat miktarı belirlenecektir.

Hakaret Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Hakaret sebebiyle manevi tazminat davası; mahkeme yoğunluğu, dava konusuna ilişkin fiil ve olayın özelliği gibi durumlara dayanarak manevi tazminat davası süresi değişiklik gösterebilir. Ancak ortalama hakaret sebebiyle manevi tazminat davası 1 yıla yakın sürebilmektedir.

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Acı ve elemin karşılığı manevi zarar olarak kabul edilerek keder ve acılarını içlerinde gizleyenleri tazminat isteme haklarından yoksun bırakmamak için kanunlarımız manevi tazminat verilebilecek bazı olguları özel olarak düzenlemiştir.

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat davası hukuk mahkemelerinde açılmalıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 09/04/2014 tarihli 2013/4-1008 esas, 2014/490 sayılı kararında da belirtildiği üzere, ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine (davasına) etkisi, hukukumuzda 6098 sayılı TBK’nın 74. maddesinde düzenlenmiş olup; hukuk hakimi, ceza mahkemesinin kesinleşmiş kararları karşısında ilke olarak bağımsız kılınmıştır.

6098 sayılı Kanun’un “I. Ceza hukuku ile ilişkisinde” başlıklı 74. maddesinde: “Hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hakimini bağlamaz” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme nedeniyle ceza mahkemesince verilen, beraat kararı, kusur ve derecesi, zarar tutarı, temyiz gücü ve yükletilme yeterliği, illiyet gibi esasların hukuk hâkimini bağlamayacağı konusunda duraksama bulunmadığı kabul edilmektedir. Ancak, öğretide ve Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarında, ceza hakiminin tespit ettiği “maddi olaylarla” ve özellikle \”fiilin hukuka aykırılığı\” konusuyla hukuk hâkiminin tamamen bağlı olacağı kabul edilmektedir. Yani, maddi olayları ve yasak eylemlerin varlığını saptayan ceza mahkemesi kararının, taraflar yönünden kesin delil niteliği taşıdığı kabul edilmektedir.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme

Türk Medeni Kanunu’nun 25/son maddesine göre; davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 16. maddesine göre ise; haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer, ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Kişilik haklarının saldırıya uğramasından dolayı zarar gören, davayı kendisinin veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde veya haksız eylemin meydana geldiği yer mahkemesinde açabilir. Bu seçeneklerden herhangi birini kullanmak, bu tür davalarda davacıya tanınmış bir haktır.

Hakaret Tazminat Davası Zamanaşımı?

Hakaret manevi tazminat zamanaşımı sekiz yıldır. Haksız fiil tarihinden itibaren sekiz yıl içinde tazminat davası açma hakkı vardır.

6098 sayılı TBK m.72 gereğince tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımını öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa uygulanacak zamanaşımı süresi, o suçun bağlı olduğu ceza zamanaşımı süresidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun ceza zamanaşımı süresi, aynı Kanun’un 66. maddesi uyarınca 8 yıldır.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Faiz Başlangıcı

Tazminat hukuku ilkeleri gereğince, haksız eylemden kaynaklanan zararın ödetilmesi amacıyla açılan davalarda, istek bulunması durumunda, kabul edilecek tazminata olay gününden itibaren faiz yürütülmesi gerekir.

Hakaret sebebiyle manevi tazminat davalarında faiz başlangıcı olay tarihinden itibaren olmalıdır.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Ceza Davası Bekletici Mesele Yapılır Mı?

6098 sayılı TBK’nın 74. maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir.

Dava konusu olayın özelliğine göre ceza mahkemesindeki davanın kesinleşmesi beklenebilir. Bu durum her dava konusu için ayrı bir şekilde değerlendirilir.

Yani dava konusu olayın özelliğine göre ceza dosyasının kesinleşmesi beklenmeli ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre hukuk hakimi bir karar vermelidir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle Erişimin Engellenmesi

T.C. Anayasasının “Özel hayatın gizliliği ve korunması” başlık ve “Özel hayatın gizliliği” alt başlıklı 20. maddesi;

“… Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

İnternet ortamında yayımlanması hâlinde erişimi engellenebilecek içerik türüne iki yeni kategori daha eklenmiş, Kanun’un 8., 8/A, 9. ve 9/A maddeleri olmak üzere 5651 sayılı Kanun’un toplamda dört maddesi erişimin engellenmesi usullerinin düzenlenmesine hasredilmiştir.

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi nedeniyle erişimin engellenmesi başvuru yolu, 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu bu düzenlemeye göre;

  1. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.
  2. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması halinde talep işleme konulmaz.
  3. Kurum, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.
  4. Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.
  5. Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hakiminin kararına sunar. Hakim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.”
Yukarıdaki madde metninden de anlaşılacağı üzere, erişimin engellenmesini talep ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuran kişiler, başvurularının BTK tarafından kabul edilmesini takip eden yirmi dört saat içinde özel hayatın gizliliğinin ihlaline gerekçe olarak bildirdikleri tam internet adreslerini (URL) sulh ceza hakiminin kararına sunmaları gerekmektedir.
Sulh ceza hakimi, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan BTK’ ya gönderir. Aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkacaktır.