Lazer Epilasyon Hataları Nedeniyle Tazminat

LAZER EPİLASYON HATALARI NEDENİYLE TAZMİNAT

Özellikle son zamanlarda hem erkekler hem de kadınlar tarafından yaptırılan lazer epilasyon işlemi bazen kişilerde sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Özellikle vücutta yanık oluşması en sık rastlanan problemlerdendir. Lazer epilasyon hatalarında mağdurun haklarına yönelik bir bilgilendirme yapacağız.

Lazer Epilasyon Hatası Nedeniyle Şikayetçi Olmak 

Lazer epilasyon işleminden sonra vücudunda yanık oluşan veya başka herhangi bir sağlık sorunuyla (vücutta morluk, renk değişikliği, deformasyon vb.) karşılaşan kişi lazer işlemi yapan kişi veya işletmeyi şikâyet etme hakkına sahiptir. Bu şikâyet, taksirle yaralama olan TCK 89. madde birinci fıkraya göre yapılmaktadır. Lazer epilasyon işlemi uygulayan kişi veya işletmenin kusurlu olması gerekmektedir. Kusuru bulunmayan kişi veya işletme herhangi bir ceza almayacaktır.

Lazer epilasyon hatası nedeniyle işlenen taksirle yaralama suçu şikayete tabidir. Mağdurun şikayeti olmadan kişi veya işletme hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmayacaktır. Ancak suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikayet aranmaz.

Lazer Epilasyon Tazminat Davası

Lazer epilasyon işleminin hatalı şekilde yapılması sonucu yanık oluşması veya başka bir sağlık sorunuyla karşılaşılması durumunda ve diğer koşulların da uygun düşmesi halinde mağdur kişi tazminat davası açabilecektir. Bunun dayanağı da Türk Borçlar Kanunu 470. madde ve devamı maddeleridir.

Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Mağdur kişi iş-eser sahibi; lazer epilasyon işlemi yapan taraf ise yüklenicidir. Eser sözleşmesinde, işin uzmanı sayılan yüklenici, yapımını yüklendiği işi, özen borcu gereği olarak fen ve sanat kurallarına, sözleşme hükümlerine, kendisine duyulan güvene ve beklenen amaca uygun şekilde yapmakla ödevlidir.

Mağdur kişinin, yapılan lazer epilasyon işlemi nedeniyle bir maddi kaybı olması halinde maddi tazminat isteyebilecektir. Kanunda yapılan düzenlemeler gereğince hâkim, maddi tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut maddi tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, maddi tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.

Mağdur kişinin manevi tazminat isteme hakkı da vardır. Mağdurun bedensel bütünlüğünün zedelenmesi nedeniyle; hak ve nesafet ilkeleriyle bağlı kalınarak, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, işlemi yapan kişinin kusurlu eyleminin mağdurda uyandırdığı elem ve ızdırabın derecesi, mağdurun toplumdaki yeri, kişiliği, hassasiyet derecesi göz önüne alınarak mağdur yararına makul bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.

Lazer Epilasyon Maddi ve Manevi Tazminat Davası Görevli Mahkeme

Lazer epilasyon hizmeti niteliği gereği, tedavi veya estetik amaçlar dışında yapıldığında davaya bakmaya genel mahkeme değil ,Tüketici Mahkemesi görevlidir.

Lazer Epilasyon Maddi ve Manevi Tazminat Davası Yargıtay Kararları

1-) Görevli mahkeme Tüketici mahkemesidir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   2017/2328 Esas  –  2017/4047 Karar

Mahkemesi :Tüketici Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, lazer epilasyon hizmeti sözleşmesinden cayma hakkını kullanan tüketicinin, sözleşme bedelinin iadesi istemine ilişkin olup, tüketici mahkemesince; taraflar arasındaki ilişki eser sözleşmesinden kaynaklandığı gerekçesiyle, davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiğine dair görevsizlik kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı davalı ile 07.09.2013 tarihli sözleşme ile, 5.000,00 TL’nin kredi kartından on taksit halinde çekilmesi karşılığında, lazer epilasyon hizmeti almak üzere anlaştıklarını, yeterince incelemeden imzaladığı sözleşmeden 08.09.2013 tarihinde e-mail yoluyla cayıp, davalıya bildirmesine rağmen, taksitlerin kredi kartından tahsiline devam edildiğini belirterek, 5.000,00 TL’nin faiziyle davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalının tüketici mahkemesinin görevli olmadığına ilişkin itirazı kabul edilerek, davanın eser sözleşmesinden kaynaklandığı gerekçesiyle, asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğuna karar verilmiştir.
6100 sayılı HMK’nın 1. ve devamı maddelerine göre mahkemelerin görevi kanunla düzenlenir ve yargılamanın her aşamasında mahkemece resen gözetilir. Davada öncelikle, lazer epilasyon hizmetine ilişkin sözleşmenin tüketici işlemi sayılıp sayılmayacağı hususu çözümlenmelidir. 6502 sayılı Yasa’nın. geçici 1. maddesine göre uygulanması gereken, dava tarihinde yürürlükte bulunan 4077 sayılı Yasa’nın amaç başlıklı 1. maddesinde; yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiştir. Yasa’nın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya
hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Yine anılan Yasa’nın 3/d maddesinde “hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyet” olarak tanımlanmıştır.
Bir hukuki işlemin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilebilmesi için yasanın amacı içinde, yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. 4077 sayılı Yasa’nın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.
Somut olay değerlendirildiğinde; davacının yasada tanımlanan şekilde tüketici ve davalının da satıcı (hizmet sağlayıcı) olduğu anlaşılmaktadır. Sözleşme ve dava dilekçesi içeriğine göre lazer epilasyon hizmeti niteliği gereği, tedavi veya estetik amaçlar dışında yapıldığında davaya bakmaya genel mahkeme değil tüketici mahkemesi görevlidir. (Nitekim bkz. Yargıtay 13. HD 11.09.2012 tarih 2012/18626-19294 E-K sayılı kararı) Taraflarca ileri sürülmese bile görevin yargılamanın her aşamasında resen gözetilmesi gerekir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. O halde mahkemece işin esasına girilmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 21.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  Alper Avcı Cevapla

  Çok harika bir avukat. Kendisi çok nazik ve profesyonel. Davamda çok yardımcı oldu. Çok memnun kaldım. Tekrar bir sıkıntı olursa yine sizdeyim.

 2. Avatar
  Barış Geçmen Cevapla

  Lazerli epilasyon davaları ile ilgili olarak son derece bilgi verici ve açıklayıcı olmuş diyebilirim.

 3. Avatar
  Yusufxx Cevapla

  Hukuk bürosu olarak en başarılı ve en bilgilisi bir çok dava işlerimi sayelerinde başarı ile sonuçlandırdım buradan birkez daha çok teşekkür ediyorum iyiki varsınız

  • Avatar
   Arif Emre can

   Aklımda çok fazla soru vardı gerçekten ama bütün soruları burda buldum bir yakınımdada bu sıkıntıyı yaşadık açıklayıcı olmuş

 4. Avatar
  Gülden Cevapla

  Bilgilendirme için teşekkür ediyorum. Bir kaç hafta önce bir yakınım aynı problemi yaşadı. Mutlaka sizle iletişime geçmesini sağlıyacağım.

  • Avatar
   Aysun pelit

   Merhaba iyi günler 8 seansli Lazer paket aldik kızım ile ben onukidev8 seans fakat 2 kere gecikme unutma oldu tekrardan randevu aldım ama bana 2 sensin yaptınız seansdan dusicez dediler böyle mumkinmi?böyle haklari varmi acaba

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, hayır öyle bir hakları yok.

 5. Avatar
  Enes Cevapla

  Gerçekten aklımda çok fazla soru işareti vardı bu konu hakkında yazın çok faydalı oldu elinize sağlık

 6. Avatar
  Merve Cevapla

  Herkes bu zamanda lazer epilasyon yapıyor güvenilmez yerler böyle sorunlar çıkarabiliyor bu yazıyı da çok beğendim bilmeyenler için faydalı bir yazı olmuş

 7. Avatar
  cüneyt ertaş Cevapla

  Lazer epilasyonu tazminat davasını anlatan mükemmel site tavsiye ederim

  • Avatar
   Seher

   Bende lazer gittiğimde vücumda yanıklar oldu gidip konuştum sonra yazık dedim bugün yine bacağımda yanıklar oldu bununla ilgili bi dava açmak için ne yapmalıyım?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, herhangi bir hastaneden yanık raporu alıp, sonrasında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 8. Avatar
  Elif Cevapla

  Süreç bayağı uzun. Profesyonel bir yardım alinmadan olmaz. Haberlere de çıkmıştı iki ay önce. Dikkat etmek ve haklarınızı bilmeniz gerekiyor. Yazı da güzel anlatilmis. Sorunum olursa birayla çalışırım.

 9. Avatar
  Rıza Resul Altındağ Cevapla

  Benim arkadaşımda lazer yanıkları olmuştu. Avukat son dakikaya kadar uğraştı çünkü çoğunlukla onlar desteklenmiş müşteri umurlarında değil . İhmal olduğu basbaya ortada ama sonuçta yalancının mumuda yatsıya kadar yanar tazminat davasını kazandılar.

 10. Avatar
  Emre Yılmaz Cevapla

  Çok kıymetli güzel bilgiler. Vermişsiniz. Dayım bu tür sıkıntılar. Yaşamıştı gerçekten emeğinize sağlık doğru iyi bilgiler. Verdiğiniz. İçin. ?

 11. Avatar
  Mehmet ali Cevapla

  Lazer epilasyonu bir arkadaşım denemişti pek başarılı olmamıştı. Birazda sorun yaşamıştı ama mahkeme ile uğraşmamak için dava açmamıştı bu yazı ile tüketici mahkeme heyetine başvurmayı öğrenmiş oldum teşekkürler.

 12. Avatar
  İsmail Yaman Cevapla

  Bu makaleyi yakın arkadaşıma göndereceğim çünkü o da bu dertten muzdarip.

 13. Avatar
  Arif emre Can Cevapla

  Bir yakınımdada sorun yaşamıştık bu bilgiler çok işime yaradı merak ettiğim her şeyi buldum teşekkür ediyorum

 14. Avatar
  Blue508 Cevapla

  Guzel bir blog hem aydinlatiyor hemde yapmamiz gereken neler onlari detayli sekilde bilgilendirdigi icin tesekkur ederim.

 15. Avatar
  Enes Cevapla

  Ben de bir gün lazer epilasyonu yapmaya karar verdim ve yaptırdım o gün vücudumda yanık ve kaşıntı olmaya başladı ve bu sitedede istediğim bilgileri buldum saolun

 16. Avatar
  Aylin Cevapla

  Lazer epilasyonla ilgili bende sıkıntı yaşadığım için açıkçası dava açmayı düşünüyordum yazınızı sonuna kadar okudum sayenizde konuyla ilgili kafamdaki tüm soru işaretleri çözüme kavuştu emeğinize sağlık teşekkürler.

 17. Avatar
  Mısra Cevapla

  Ben de bir gün lazer epilasyonu yapmaya karar verdim ve yaptırdım o gün vücudumda yanık ve kaşıntı olmaya başladı ve bu sitedede istediğim bilgileri buldum

 18. Avatar
  Qidvak Cevapla

  ben lazer epilasyonu yapmıştım sonra kaşıntı olmaya başladı ve bu sitede istediğim cevapları buldum çok saolun

 19. Avatar
  Emre Yılmaz Cevapla

  Katılıyorum. Bu lazer epilasyon hatasında cezalar. Artmalı bu güzel iyi bilgiler. İçin teşekkür ederim. Bu konu benim için önemliydi

 20. Avatar
  İsmail Cevapla

  Sağlık nedenlerimden dolayı lazer epilasyon yaptırmam gerek, lakin vücudum aşırı hassas olduğu için çok korkuyorum böyle bir işe kalkışmadan yasal haklarımı öğrenip buna ilaveten en uygun doktorlu bir sağlık kuruluşuna gitmeyi bu yazını sayesinde öğrendim.Başta emeğiniz ve derin bilginiz için size teşekkür eder benim gibi sorun yaşayan herkese bu yazınız ile yardımınız dokunduğu için ekstra minnetlerimi sunarım.Çok değerli bir avukatsınız…

 21. Avatar
  Ahmet Cevapla

  Bu bilgi faydalı ve öğrenmiş oldum demek böyle okudum herkesin bilmesi için öneriyorum gözatın

 22. Avatar
  Yusufxx Cevapla

  Çok mütevazı ve ilgili kişiler ve lazer epilasyon hizmetleri üzerine en iyileridir işlerindeki başarıları ile adlarını söz ettiren bu hizmeti takdir ediyorum

 23. Avatar
  Tuba Cevapla

  Aklımda bir sürü soru işareti vardı fakat yazınız sayesinde bütün soru işaretleri geçti ve bilgilendim elinde sağlık

 24. Avatar
  Hüseyin Sevim Cevapla

  Bu konuda kulaktan dolma bilgiler edinmiştim fakat burada yazılanlar gayet açıklayıcı ve öz olmuş. Yakınıma bu yazıyı da paylaştım teşekkürler

 25. Avatar
  Elif Cevapla

  Lazer epilasyon olduk. Ama sorun oldu. Hem sağlık hem de ekonomi açısından bir kaç sorun yaşadık. Hemen burayı tavsiye etti bir arkadaşım. Hemen aradık. Görüştük. İşlerinde çok iyiler. Hemen ilgilendiler ve sorunu hukuk önünde çözdük. Teşekkürler. Herkese tavsiye ederim.

 26. Avatar
  atakan Cevapla

  Merhabalar.
  Eşim lazer epilasyon işlemi sonrasında vücudunda sağlıksal hasarlar oluştu. sağlık raporuda aldık buna ilişkin.İnternette net bilgi göremedim.
  1-Ödediğimiz 2500 tl civarı ücreti geri alma yönünden hangi mahkemede başvuracağız ? önce tüketici heyetine yahut arabulucuya başvuracakmıyız?
  2-Maddi manevi tazminat istemek için hangi mahkemeye başvuracağız?Arabulucuya maşvuru maddi ve manevi yönden olmalı mı?
  Şimdiden teşekkürler.

 27. Avatar
  Abdullah damar Cevapla

  Lazer epilasyon merkezine gitim arkadaşımla Kaş lazeri vs yüzümüzde yanıklar bıraktı ne yapabiliriz dava açılırmı

 28. Avatar
  İrem Cevapla

  Merhabalar , bende lazer yanığından dolayı (raporlu) tazminat davası İçin savcılığa şikayette bulunmak istiyorum . Tazminat almama ihtimali söz konusu mudur yoksa az da olsa alabilir miyim ?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kusur durumu ve yaşadığınız acı şartlarına bağlı olarak tazminat alma durumunuz olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir