Küçük Düşürücü Suç Nedeniyle Boşanma Davası

küçük düşürücü suç

Türk Medeni Kanunu 163. madde hükmüne göre;

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki hükümde iki ayrı boşanma sebebi düzenlenmiştir. Bunlardan biri, küçük düşürücü suç işleme nedeniyle diğeri de haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanmadır. Bu makalemizde küçük düşürücü suç işleme nedeniyle boşanma konusu işlenecektir.

Küçük Düşürücü Suç İşleme Sebebiyle Boşanma 

Küçük düşürücü suç nedeniyle boşanma nisbi boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Nisbi boşanma sebebinde hakimin takdir yetkisi söz konusudur. Ayrıca küçük düşürücü suç işleme nedeniyle boşanma özel boşanma sebeplerindendir.

Eşin küçük düşürücü suç işlemesi utanç verici özelliktedir. Yapılan bu utanç verici eylem nedeniyle kişinin toplum içindeki imajı sarsılmakta bu durum da diğer eş için katlanılmaz hale gelebilmektedir. Burada çekilmezlik koşulu geçerlidir. İşlenen suç nedeniyle diğer eş için birlikte yaşamak çekilemez hale gelmelidir. Bu durum kanıtlanmalıdır. Aksi takdirde davanın reddi gerekmektedir.

Küçük düşürücü suç işleme sebebiyle boşanma kusura dayalı bir boşanma sebebidir. Akıl hastası veya ayırt etme gücünden yoksun olan eşe karşı küçük düşürücü suç sebebiyle boşanma davası açılamaz.

Küçük Düşürücü Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası Açmanın Şartları 

1-) Suç İşlenmesi Gerekir – Eş bu suçu kasten işlemelidir. Taksirle işlenen suçlarda boşanma gerçekleşmez. Ayrıca hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması gereklidir.

2-) Suçun Küçük Düşürücü Olması Gerekir – Eşlerden biri tarafından işlenen suçun küçük düşürücü olması gerekir. Bir suçun küçük düşürücü olup olmadığı toplumdaki anlayışa göre hakim tarafından belirlenecektir.

3-) Suçun Evlendikten Sonra İşlenmiş Olması Gerekir – Küçük düşürücü suç sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için bu suçun evlendikten sonra işlenmesi gerekmektedir.

Küçük Düşürücü Suçlar Nelerdir ?

1-) Uluslararası Küçük Düşürücü Suçlar 

Soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti gibi suçları işleyen eşe karşı küçük düşürücü suç nedeniyle boşanma davası açılabilir.

2-) Kişilere Karşı Küçük Düşürücü Suçlar 

Hayata karşı suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, işkence ve eziyet, çocuk düşürtme ve kısırlaştırma, malvarlığına karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, hürriyete karşı suçları işleyen eşe karşı boşanma davası açılabilecektir.

3-) Topluma Karşı Küçük Düşürücü Suçlar 

Çevreye karşı suçlar, genel tehlike yaratan suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçları işleyen eşe karşı küçük düşürücü suç sebebiyle boşanma davası açılabilecektir.

4-) Millete ve Devlete Karşı suçlar 

Devletin güvenliğine karşı suçlar, adliyeye karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçları işleyen eşe karşı küçük düşürücü suç nedeniyle boşanma davası açılabilecektir.

Dava Hakkının Ortadan Kalkması 

Suç işlemenin üzerinden anlaşılabilir ve makul bir neden olmadan uzunca bir süre geçmesi durumunda açılan boşanma davasının reddine karar verilmelidir.

Küçük düşürücü suç işlendikten sonra eşini hoşgörü ile karşılayan hareketler sergileyen eşin boşanma davası reddedilmelidir.

Küçük Düşürücü Suç Nedeniyle Boşanma Davası Tazminat 

Boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan hem maddi hem manevi tazminat isteyebilecektir.

Küçük Düşürücü Suç Nedeniyle Boşanma Davasında Süre 

Küçük düşürücü suç sebebiyle boşanma davası her zaman açılabilir. Davanın geç açılması hakkın kötüye kullanıldığını göstermez. Davanın geç açılması çekilmezlik unsuru açısından değerlendirilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir