Korsan Taksi Cezası – Korsan Taksi Araç Bağlanması

Korsan Taksi Nedir?

Korsan taksi, bir taksi plakasına sahip olmadan, kayıtsız bir şekilde ve hiçbir biçimde vergi vermeden yasadışı yollarla yolca taşımacılığı yapan sivil araçlara denir. Kısacası korsan taksi, yasal olmayan bir taksi hizmetidir. Korsan taksicilik yapan kişilerin çalışma izni, vergi levhası yoktur. Bu durum hem sürücü hem de yolcu için tehlikeli ve cezai sonuçları olan bir durumdur.  Bu nedenle ehliyeti ve aracı olan herkes korsan taksicilik yapabilir.

Korsan Taksi Yasal Mı?

Ülkemizde korsan taksi olarak çalışmak yasal değildir. Bunun için de belirli cezalar öngörülmüştür. Makalemizin diğer kısımlarında ceza ile ilgili diğer detayları öğrenebilirsiniz.

Korsan Taksi Cezası 2024

Korsan taksi cezaları, korsan taksi işi yapan sürücüye veya korsan taksi ile yolculuk yapan kişilere (yolculara) uygulanan cezalardır. Korsan taksi kullanmanın cezası iki şekildedir. Bunlar hem idari hem de cezai olarak uygulanabilir. Korsan taksi yakalanma cezası, idari olarak 2024 yılı için, korsan taksi işi yapanlara 32.233,00 TL idari para cezası (% 25 İndirimli 24.174,75 TL) ve aracın 60 gün trafikten men edilmesidir.

Korsan taksi ile yolcu cezası 2.143,00 TL para cezasıdır. Korsan taksi kullanmanın cezası, cezai olarak ise korsan taksi işi yapanlara 2 yıla kadar hapis cezası, korsan taksi ile yolculuk yapanlara ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır.

Bir yıl içerisinde tekerrür halinde; korsan taksi kullanma cezası 64.466,00 TL dir.  %25 İndirimli hali ise 48.349,50 TL dir.

Korsan Taksi Para Cezası İtiraz

Korsan taksi yapan sürücülere yüksek miktarda para cezası verilmektedir. Korsan taksi idari para cezası için itiraz hakkınız bulunmaktadır. Bunun için yetkili idare mahkemesinde iptal davası açılması gerekmektedir.

Korsan Taksi Ceza Maddesi

Karayolları Trafik Kanunu EK 2.maddesinde düzenlenmiştir. Ancak belirtmek gerekir Karayolları Trafik Kanununda idari para cezaları belirtilmiş olsa da bu rakamlar güncel olmayıp her yıl belirli oranlarda arttırılarak güncellenmektedir. Güncel trafik idari para cezaları makalemizde bahsedilmiştir.

Korsan Taksi Cezası Araç Bağlanması

Karayolları Trafik Kanunu EK 2/3-a maddesi uyarınca korsan taksiden işlem yapılan araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmakta ve aynı kanun uyarınca araç 60 (altmış) gün trafikten men edilmektedir. Aracın bağlanması, kanundaki belirtilen sürelerde aracın trafikte kullanılmaması demektir. Korsan taksi nedeniyle aracın bağlanması durumunda 2024 yılı itibariyle araç 60 gün boyunca yediemin otoparkında bekletilmektedir. Bunun dışında alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında bir faaliyet var ise 30 (otuz) gün; alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında faaliyet var ise 15 (on beş) gün süreyle araç bağlanacaktır.

Korsandan Bağlanan Aracı Çıkarmak 2024

Korsan taksinin bağlanması durumunda bağlanan aracı çıkarmak için 60 (altmış) günlük süre içerisinde İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli olarak “İptal davası” açılması gerekmektedir. Bu davayı idari işlemin uygulandığı yerdeki idare mahkemesinde yapmak gerekmektedir. Korsan taksi cezası araç bağlanmasına itiraz edildiğinde, korsan taksi cezasına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı ortalama 1 (bir) hafta içerisinde verilmekte ve çoğu durumda araç otoparktan alınabilmektedir.

Korsan Taksi Araç Bağlanması İtiraz

Korsan taksi araç bağlanmasına itiraz için yetkili idare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılmalıdır.

Korsan Taksi Sürücü Cezası

Karayolları Trafik Kanununda idari para cezaları belirtilmiş olsa da bu rakamlar güncel olmayıp her yıl belirli oranlarda arttırılarak güncellenmektedir. Korsan taksi cezası 2024 yılında uygulanacak olan trafik cezalarının netleşmesiyle birlikte artış göstermiştir. Korsan taksi şoförü cezası, 2024 yılı için 32.233 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Korsan Taksi Ruhsat Sahibine Ceza

Anayasa Mahkemesinin kararı ile birlikte korsan taksi sürücüsü araç sahibi olmaması halinde, ruhsat sahibine yaptırım uygulanması, cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır. Kararda; Araç sahibi kişinin kusurunun bulunup bulunmadığı, belgesiz ticari amaçlı yolcu taşımacılığına izin verip vermediği değerlendirilmeden idare tarafından yaptırım uygulanmaktadır. Bu durum işlemediği bir fiilden dolayı araç sahibine yaptırım uygulanmasına neden olabilecek niteliktedir. Dolayısıyla, izinsiz yolcu taşımacılığı yapılması ve sürücüsünün araç sahibi olmaması halinde tescil plakası sahiplerine sadece ruhsat sahibi olmaları nedeniyle yaptırım uygulanması, cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır.

Korsandan Bağlanan Araç Satılır Mı?

Korsandan bağlanan aracın satılması hukuken mümkün değildir. Zira araç kayıtlarında trafikten men işlemine ilişkin şerh bulunmakta olup noterde yapılacak satış işlemleri sırasında şerh karşınıza çıkmaktadır.

Korsan Taksi Yolcu Cezası 2024

Korsan taksici olmak kadar korsan taksi ile yolculuk yapmak da bir idari para cezası gerektirmektedir. Korsan taksi yakalandığında içinde yolcu varsa hem sürücüye hem de korsan taksi içinde bulunan yolcuya ceza kesilmektedir. Korsan taksi müşteri cezası 2024 yılı için 2.143,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. (KTK EK-2/6)

Korsan Taksi Yolcu Cezası İtiraz

Korsan taksi cezası itiraz, korsan taksi işi yapan veya korsan taksi ile yolculuk yapan kişilerin, kendilerine uygulanan cezaya karşı yasal yollara başvurmasıdır. Korsan taksi cezası itiraz, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Korsan taksi cezası itiraz, cezayı kesen kuruma veya mahkemeye yapılabilir. Korsan taksi cezası itiraz, cezanın iptal edilmesi veya indirilmesi için gerekçelerin ve delillerin sunulmasını gerektirir. Korsan taksi cezası itiraz, başarılı olması halinde, cezanın kaldırılması veya azaltılması sağlanabilir. Ancak, korsan taksi cezası itiraz, başarısız olması halinde, cezanın artması veya ek yaptırımların uygulanması riski de vardır

Korsan Taksi Yolcu Cezası Nereye Ödenir? 

Korsan Taksi trafik idari para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.

Korsan Taksi Cezası Erken Ödeme İndirimi

Korsan taksi cezası erken ödeme indirimi, korsan taksi işi yapan veya korsan taksi ile yolculuk yapan kişilerin, kendilerine uygulanan cezayı belirli bir süre içinde ödemeleri halinde, cezada indirim yapılmasıdır. Korsan taksi cezası erken ödeme indirimi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. Maddesine göre uygulanır. Buna göre, korsan taksi cezası erken ödeme indirimi, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, cezada %25 indirim yapılır. Dolayısıyla 2024 yılı için korsan taksi kullanan sürücüye 32.233 TL idari para cezası kesilmektedir. Bu ceza 15 gün içerisinde ödenmesi halinde % 25 indirimli olarak 24.174,75 TL korsan taksi sürücü tarafından ödenmesi mümkündür. Korsan taksi cezası erken ödeme indirimi, cezanın 15 gün içinde ödenmemesi halinde, cezada herhangi bir indirim yapılmaz.

2024 yılı için korsan taksi yolcu cezası 2.143,00 TL dir. 15 gün içinde ödenmesi halinde bu miktar %25 indirimli olarak 1.607,25 TL olmaktadır.

Korsan Taksi Cezası Ehliyete El Koyma

Sürücü belgelerine farklı sebeplerden dolayı 6 ay, 1-2 sene gibi el koyulabilir. Hatta bazı durumlarda ehliyetiniz tamamen iptal edilir. Aşağıdaki sebeplerden dolayı ehliyete el konulur:

  • 100 ceza puanının doldurulması
  • Ölüme sebebiyet veren trafik kazasına karışmak
  • Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak
  • Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak,
  • Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması
  • Sağlık durumunun bozulması
  • Hız sınırı kuralına uymamak
  • Alkollü araç kullanmak

Korsan Taksi İkinci Kez Yakalanırsa Ne Olur?

İkinci kez korsan taksiden ceza uygulanıyorsa kanundaki tanımıyla fiilen işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde aynı sebepten dolayı cezai işlem uygulandıysa bu sefer idari para cezası iki kat olarak uygulanır. Korsan taksi sürücüsü bir yıl içerisinde tekrar yakalanması halinde 64.466 TL idari para cezası ödeyecektir.

Korsan Taksi Ehliyet Ceza Puanı

Ehliyet Ceza puanları aşağıdaki gibidir. Sadece korsan taksi kullanılmasından ötürü ehliyet ceza puanı verilmemelidir.

Trafik Cezaları Ehliyet Ceza Puanları
Alkollü araç kullanmak 20 puan
Kırmızı ışıkta geçmek 20 puan
Yakın mesafe takibi 20 puan
Trafik levhalarına uymamak 20 puan
Dönüşlerde sinyal vermemek 20 puan
Plakasız araç kullanmak 20 puan
Motosiklet kullanırken kask takmamak 15 puan
Emniyet kemeri takmamak 15 puan
Hız sınırını %30 veya daha fazla oranda aşmak 15 puan
Hız sınırını %10 ile %30 oranı arasında aşmak 10 puan
Muayenesiz araç kullanmak 10 puan
Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak 5 puan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir