Kişilik Hakları Nedeniyle Erişimin Engellenmesi

erişimin engellenmesi

Kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle İnternette sizinle ilgili bulunun bir içeriğin çıkarılması veya erişime engellenmesi istenebilir.

5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” un 9. maddesinde “İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” konusu yer almaktadır.

İçerik veya Yer Sağlayıcısına Başvurma

Kişilik hakkı zarar gören ilgililer söz konusu içeriğin kaldırılması için içerik sağlayıcısına, buna ulaşılamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin kaldırılmasını talep edebilirler. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.

Sulh Ceza Hakimliğine Başvurma

Ayrıca ilgililer direkt olarak Sulh Ceza Hakimliği’ne de söz konusu içeriğin erişime engellenmesi amacıyla başvuru yapabilirler. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin
talepleri doğrultusunda Sulh Ceza hakimi bu maddede belirtilen kapsamda içeriğin çıkarılmasına ve/veya
erişimin engellenmesine karar verebilir. Hakim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde
yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi halinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

Hakim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

Sosyal Ağ Sağlayıcısına Başvurma 

27.09.2020 tarihinde Yeni Sosyal Medya Yasası olarak bilinen değişiklikle, Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilgili kişiler başvuru yapabilirler. Bu başvurunun olumlu veya olumsuz 48 saat içinde sosyal ağ sağlayıcı tarafından cevaplandırılması gerekmektedir. Eğer verilecek cevap olumsuz ise mutlaka gerekçeli olmalıdır.

Erişimin Engellenmesi Başvuru Süresi

5651 Sayılı Kanun’un 9. maddesinde başvuru süresiyle ilgili herhangi bir süre düzenlenmemiştir. Bu nedenle internet ve sosyal medya ortamında içerik bulunduğu sürece başvuru yapılabilecektir.

Erişimin Engellenmesi Kişilik Haklarının İhlali

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. (5651 sayılı kanun m.9)

9’uncu maddeye ilişkin süreç aşağıdaki şekildedir:

  • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.
  • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hakim söz konusu içeriğe ilişkin içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilir.
  • Hakim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bolüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir.
  • Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.
  • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından, başvuranın adının bu madde kapsamındaki karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine karar verilebilir. Kararda, Birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı gösterilir.

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi 

Erişimin engellenmesi dilekçesi için tarafımızla İletişime geçebilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir