Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

kişilerin huzur ve sükun

Bir kimsenin huzurunu ve rahatlığını bozmak amacıyla yapılan hareketler sonucunda “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” Suçu oluşmaktadır.

Bu suçta bir kimseye ısrarlı bir şekilde gece gündüz demeden telefon edilmesi veya ona karşı gürültü yapılmasıdır. Bu hareketlerin amacı kişinin huzur ve sükünunu bozma olmalıdır.

Yapılan hareketin suç oluşturabilmesi için mutlaka ısrarlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Israrla yapılan hareketin sonucunda mağdurun huzurunun bozulması şartı aranmamaktadır. Hareketin ısrarla yapılması suçun oluşması için yeterlidir.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Cezası 

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu TCK 123. maddede geçmektedir. Buna göre ;

Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet

Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması için suçtan mağdur olan kişinin şikayeti gerekmektedir. Şikayet süresi 6 aydır. Bu süre geçtikten sonra şikayet hakkı düşer.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Manevi Tazminat

Bu suçtan mağdur olarak kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişi, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde manevi tazminat davası açabilecektir.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Uzlaşma 

Bu suç uzlaşma kapsamına giren suçlardandır. Dava açılmadan önce taraflar uzlaşmaya davet edilir. Eğer uzlaşmaya gidilmeden dava açılmışsa, mahkeme tarafları uzlaştırmacıya yönlendirecektir.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Görevli Mahkeme

Bu suçta görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Yetkili Mahkeme

Suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. Örneğin; Bakırköy’de bir binada alt komşuyu rahatsız eden  üst komşu hakkında açılacak olan davada görevli ve yetkili mahkeme Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi olacaktır.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi

Suçtan mağdur olan kişi yetkili savcılığa bir şikayet dilekçesiyle şikayette bulunabilir. Şikayet dilekçesi için bize ulaşabilirsiniz.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Yargıtay Kararları

1-) Yargıtay 2. Ceza Dairesi    2011/23286 Esas  –  2013/1984 Karar

Katılanın beyanı, HTS raporu ve dosya içeriğine göre, sanığın katılanın sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla ısrarla cep telefonu ile farklı zamanlarda birçok kez aramak suretiyle, atılı suçu işlediği sübuta ermesine rağmen, mahkumiyeti yerine yazılı şekilde yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatine kararı verilmesi
Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 05/02/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir