Kiracının Evi Gösterme Zorunluluğu

kiracının evi gösterme zorunluluğu

Evimi satmak istiyorum kiracı evi göstermiyor. Avukat olarak evini satmak isteye kişilerden en çok duyduğumuz cümlelerden bir tanesidir bu cümle. Peki satılığa çıkarılan evi kiracı alıcılara göstermek zorunda mı ? Kiracı evi gezdirmek zorunda mı ?  İşte bu yazımızda bunlardan bahsedeceğiz.

Kiracı Evi Göstermek Zorunda Mı ?

Taşınmak malın sahibi olan kişi taşınmazını dilediği zaman satabilir. İşte bu satış sürecinde bazı kiracılar evi göstermek istemiyorlar. Evi göremeyen alıcı da evi almaktan vazgeçiyor ve bu durumda satıcı mağdur oluyor. Peki kiracının evi göstermeme gibi bir hakkı var mı yoksa kiracının evi gösterme zorunluluğu var mı?

Kiracı, kiralananı satın almak ya da kendisi çıktıktan sonra kiralamak isteyenlerin görmesine ve gezmesine izin vermekle yükümlüdür. Ancak bu yapılırken kiracıya en uygun zaman seçilmelidir.

Kiracının Evi Göstermesi Davası 

Satılığa çıkarılmış ev kiracı tarafından gösterilmek zorundadır. Evi göstermeyen kiracı veya ev sahibi ve kiracının hangi gün ve saatlerde evin gösterileceği hususunda anlaşamaması halinde ev sahibi dava açabilecektir. Bu dava “Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli)” davasıdır. Bu dava Türk Borçlar Kanunu md. 319/2 ye dayanılarak açılabilir.

Davanın görülmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Bunlar:

  • Taşınmazın niteliği bulunduğu mevki göz önünde tutularak muhtemel satılabilme süresi tespit edilmelidir. Bu süre içesinde de hangi gün ve saatlerde gösterilmesinin uygun olacağı, hem kiracı hem de ev sahibinin menfaati göz önüne alınarak belirlenmelidir.
  • Kiracının iş ve beşeri ilişkileri de göz önüne alınarak gün ve saatin belirlenmesi gerekir.
  • Hakim davayı duruşmalı olarak yürütmelidir. Taraf delillerinin toplanması açısından bu durum önemlidir. Mahkemece, duruşma açılarak taraf delilleri birlikte değerlendirilerek neticesine göre bir karar verilmesi gerekir.

MADDE 319/2- Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.
MADDE 319/3- Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.

Kiralananı Göstermeye İzin Davasında Görevli Mahkeme

Kiracının evi göstermesi davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Kiralananı Göstermeye İzin Davasında Yetkili Mahkeme

Kiracının evi göstermesi davasında yetkili mahkeme hangisidir? Bu davada öncelikle kira sözleşmesine bakmak gerekir. Kira sözleşmesinde hangi mahkemelerin yetkili olacağı yazılmış olabilir. Ancak eğer kira sözleşmesinin tarafları tacir veya kamu tüzel kişisi değilse yapılan olan yetki sözleşmesi geçersizdir. Yani tacir olmayan iki vatandaş arasında yapılan olan kira sözleşmesindeki yetki durumu geçersizdir. Bu davalarda yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Kiralananı Göstermeye İzin Davasında Vekalet Ücreti

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kiralananı göstermeye izin davası olduğunda vekalet ücretinin maktu olarak takdir edilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir