Kiracı Hakları

Kiracının Hakları 2022

  • Kiracının, evi veya işyerini kararlaştırılan tarihte teslim alma hakkı vardır. Aynı zamanda evin kullanıma elverişli bir halde olması gerekir.
  • Aksi kararlaştırılmamışsa kiracı, zorunlu sigorta, vergi vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesini malikten isteyebilir.
  • Kiracı, evdeki ayıpların giderilmesini talep edebilir.
  • Kiracının sözleşme süresi dolmadan ve haklı bir sebep olmadan evden çıkarılmama hakkı vardır.
  • Kiracının ödeyeceği depozito bedelinin 3 aylık kiradan daha fazla olmaması gerekir.
  • Kullanımla ilgili olan yan giderlerin kiraya veren tarafından karşılanmasını isteme hakkı vardır.
  • Geç ödenen kira bedeline ilişkin cezai koşul içeren bir anlaşmanın yapılmasını engelleme hakkı vardır.
  •  Ev sahipleri kira sözleşmesinde yazan kira bedelini sözleşme süreci boyunca kendi istekleri doğrultusunda kiracının aleyhine olacak şekilde değiştiremez. Taraflar arasında kira artış bedeli için özel bir kural belirlenmemişse kira artışı ancak yasal sınırlar dahilinde gerçekleştirilebilir.

Kiracı Hakları Zam

Özellikle son zamanlarda kira fiyatlarının çok fazla artmasından dolayı ev sahipleri ve kiracılar arasında problem yaşanmaktadır. Özellikle bazı ev sahiplerinin kanuna aykırı olarak zam yapmak istemesi durumunda kiracı mağdur olmaktadır. Peki ev sahibi ne kadar zam yapabilir?

Kira sözleşmesinde belirlenen zam oranından daha fazla bir şekilde zam yapılamaz. Ancak önemle belirtmek gerekir ki sözleşmede belirlenecek olan oran zam yapılacak aydaki TÜFE oranını geçmemelidir. Kira sözleşmesindeki zam oranın TÜFE oranını geçmesi durumunda TÜFE oranı dikkate alınarak zam uygulanır.

**TBK’ya eklenen geçici maddeye göre; Konut kirasına ilişkin sözleşme; 11.06.2022 – 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenecekse, taraflar aralarında bir önceki kira yılında ödenmiş kira bedelinin %25’inden fazla kira artışı kararlaştıramayacaktır.

Kiracı Hakları 5 Yıl

Kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren beş yıl geçmesiyle birlikte kira tespit davası açılabilir. Özellikle son zamanlardaki fahiş kira artışı nedeniyle ev sahipleri kira tespit davası açmaktadırlar. Kira tespit davası ile ilgili makalemize göz atabilirsiniz.

Kiracı Hakları 10 Yıl

Kira sözleşmesi süresinin 10 yıl uzamasından sonra takip eden dönemin bitmesinden üç ay önce fesih ihbarında bulunularak hiçbir sebep göstermeden tahliye davası açılabilir. Buradaki toplam süre 10+1 yıldır. Bu süreye dikkat edilmesi gerekir.

Kiracı Hakları Şikayet

Ev sahibi ile aranızda kira ile ilgili sorun yaşanması nedeniyle ev sahibini şikayet edeceğiniz belirli bir merci yoktur. Ancak ev sahibiniz size karşı Türk Ceza Kanunu’nda bulunan suçlardan birini işlemişse şikayet hakkınızı adli mercilere başvurarak kullanabilirsiniz. Kiracı olarak hangi haklarım var?

Kiracı olarak hangi haklarınızın olduğunu detaylı öğrenmek için uzman kira avukatına başvurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir