Kira Hukuku Avukatı İstanbul

Özellikle dünya ve ülke genelindeki Covid-19 salgınından sonra kira ile ilgili sorunlar artmaya başlamıştır. Ayrıca ülkemizdeki enflasyon da kira ile ilgili sorunları artırmıştır. Kiracı ve kiralayan arasında anlaşmazlık çıkması halinde Kira Hukuku devreye girecektir. Kira Hukuku özel bir alan olduğu için bu konularla ilgili problem yaşamanız halinde mutlaka uzman kira hukuku avukatına danışmanızı önermekteyiz.

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku; mal sahibi ile, kiracının, kira sözleşmesinden doğmuş olan sorumluluklarını ve kira sözleşmesi sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarını düzenlemektedir. Kiraya veren, kiraya konu mal sahibi; kiracı ise kiraya konu malı taraflarca anlaşılan bedeli ödeme karşılığında kulanım hakkına sahip olan kimsedir.

Kiracı malı belirlenmiş olan süre içerisinde kullanabilir ve bu kullanım sırasında da düzenli olarak bedelini ödemek zorundadır. Kira bedeli ise, kiracının kiraya veren ile kiralananı kullanma karşılığı olarak kira sözleşmesinde  kararlaştırdıkları  bedeldir. Kira bedeli Türk Lirası olabileceği gibi, tarafların anlaşması halinde bu bedel para, altın, döviz, hisse gibi araçlarla ödenebilir. Bu belirleme, kira sözleşmesi hazırlanması esnasında yapılır.

Kiranın kullanan kişi tarafından ödenmemesi halinde ise kiralayan, kiracının tahliyesini isteme hakkına sahiptir. Kiracı bu durumu kabullenmiyorsa o zaman tahliye davası açma hakkına sahiptir.

Kira Hukuku Avukatı İstanbul

Kira sözleşmelerinin hangi tarihte hazırlanmış olduğu büyük önem taşır. Zira 6098 Türk Borçlar Kanunu kapsamında, 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış olup, 1 Temmuz 2012 tarihinden önceki kira sözleşmeleri fiil ve işlemlerine eski kanun, bu tarihten sonraki fiil ve işlemlere ise 6098 Sayılı kanun uygulanmıştır. Dolayısıyla kira sözleşmelerine ilişkin bu meselelerin çözümüne ilişkin, sözleşmenin 1 Temmuz 2012 tarihinden önce hazırlanıp hazırlanmaması önem kazanmakta olup,1 Temmuz 2012 den önce hazırlanıp hazırlanmadığına göre cezai işlemler uygulanacaktır. Bu bağlamda yasal yollar kullanılırken bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili avukatla çalışılmaması halinde bu detayların atlanması ve yanlış işlemlerin uygulanması söz konusu olabilir. Bu nedenle konunun uzmanı avukatla çalışmak önemlidir.  Uzman Avukatlarımız kira hukuku/kira sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan her türlü ihtilafa ilişkin olarak hukuki hizmet sağlamaktadır.

Kira Hukuku Avukatı Olarak Bu Alandaki Hizmetlerimiz

 • Kira Tespit Davası
 • Tahliye Davası
 • Tahliye Taahhütnamesi
 • Kiralanan Taşınmazın İlamsız İcra Yolu ile Tahliyesi
 • Kira İlişkisinden Kaynaklı İhtarın Gönderilmesi
 • Kira Sözleşmesi Hazırlanması
 • İşyeri Kira Sözleşmesi
 • Konut Kira Sözleşmesi
 • Kira Sözleşmesinin Feshi
 • Kira Ödemeyen Kiracıdan Kira Bedelinin Tahsili
 • Emlakçılarla Yaşanan Uyuşmazlıklar
 • Kira Alacağı Davası
 • Kira Uyarlama Davası
 • Kira Sözleşmesinden Doğan Tazminat Davaları
 • Kira Komisyon Sözleşmesi

Kira Hukuku ile ilgili ilginizi çekebilecek diğer hususlara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.