Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

kasten yaralama

Bu suç Türk Ceza Kanunu’muzun 86 ve 87. Maddelerinde düzenlemiştir.  Kasten yaralama suçunun oluşması için fiilin bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi gerekir.

Bilerek ve isteyerek bir kimse kendisinden başka bir kimsenin,

 • Vücuduna acı veren,
 • Sağlığını bozan ya da
 • Algılama yeteneğini bozması

Fiillerinden herhangi bir tanesinin işlenmesi halinde kasten yaralama suçu oluşacaktır.

Kasten Yaralamanın Cezası

Türk Ceza Kanunu (TCK) 86/1 maddesine göre; Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu 86/2 maddesine göre; Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecektir.

Kasten Yaralama Suçunda Nitelikli Haller

Kasten yaralamada bazı durumlar vardır ki nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Yani bu durumlarda verilecek olan ceza arttırılacaktır.

TCK 86/3 maddesine göre kasten yaralama suçunun;

 • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Silahla İşlenmesi halinde,

şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  Canavarca hisle işlenmesi halinde ise verilecek ceza bir kat arttırılacaktır.

TCK 87/1 maddesine göre kasten yaralama suçunun;

 • Suçun duyularından ve organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına yol açması.
 • Suçun konuşmada sürekli zayıflığa yol açması
 • Suçun yüzde sabit ize yol açması
 • Suçun yaşamı tehlikeye sokan bir duruma yol açması
 • Suçun gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına yol açmasına

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

TCK 87/2 maddesine göre kasten yaralama suçunun;

 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalık veya bitkisel hayata girme
 • Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin yitirilmesi
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolması
 • Yüzün sürekli değişikliği

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

TCK 87/3 maddesine göre, Kasten yaralamanın kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

TCK 87/4 maddesine göre, Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ayrıca Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre;  Suçun kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebi ile işlenmesi halinde ilgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında arttırılır.

Kasten Yaralama Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

Bu durumlarda somut olayın özelliğine göre ceza indirilir ya da tamamen ortadan kalkar.

 • Hukuka aykırı, bağlayıcı emrin yerine getirilmesi (TCK m.24/2-4)
 • Zorunluluk hali (TCK25/2)
 • Yaş küçüklüğü
 • Sağır ve dilsizlik
 • Akıl hastalığı
 • Cebir veya tehdit dolayısı ile kişinin irade ve yeteneğinin etkilenmesi (m. 28)
 • Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma
 • Haksız tahrik

Kasten Yaralama Suçunda Meşru Müdafaa

Kasten yaralama suçu saldırı ile orantılı meşru savunma halinde işlenirse faile ceza verilmez.

Kasten Yaralamada Haksız Tahrik

Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında kasten yaralama suçu işleyen kişinin cezasında indirim yapılmalıdır.

Kasten Yaralama Suçunda Şikayet Süresi

Suçun nitelikli halleri ve ‘basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek’ basit yaralama suçu, takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Suç şikayete tabi olmadığı için herhangi bir şikayet süresi yoktur.

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama suçları şikayete tabidir. Yaralama suçunda şikayet süresi 6 aydır. Mağdur 6 ay içinde şikayetçi olmazsa şikayet hakkı ortadan kalkar.

Kasten Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

Basit Tıbbi Müdahale ile giderilebilir basit yaralama suçunda şikayetten vazgeçme, soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığın, kovuşturma aşamasında ise ceza davasının düşmesi kararı verilmesi gerekir.

Kasten Yaralama Suçunda Tazminat

Mağdur maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Maddi tazminat davası, hukuka aykırı fiil nedeniyle malvarlığında oluşan azalmanın, maddi zararların giderilmesi; manevi tazminat davası ise olumsuz fiil nedeniyle bireyin yaşadığı elem ve kederin yol açtığı manevi zararların gidermek için açılan davalardır.

Kasten Yaralama Suçunda Görevli Mahkeme Ve Yetkili Mahkeme

Görevli mahkeme genel olarak asliye ceza mahkemesidir. Ölüm meydana gelmiş olması halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Yer yönünden yetkili mahkeme ise suç nerede işlenirse orada görülür.

Kasten Yaralamada Uzlaşma

Bu suç ile ilgili en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de “Kasten yaralama uzlaşmaya tabi mi?”

Eğer işlenen suç Türk Ceza Kanunu 86/1, 86/2 ve 88. Madde kapsamına giriyorsa o zaman uzlaştırma kurumu devreye girecektir. Kovuşturma aşaması başlamadan tarafların uzlaştırmacıya yönlendirilmesi gerekir. Uzlaştırmaya gidilmeden dava açılmışsa hakim, dosyayı uzlaştırmaya gönderir.

Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” verilmelidir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi durumunda, CMK m. 171’de yer alan şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında “kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı” verilmelidir.

İlginizi Çekebilir

 1. Pingback Yazı Yağma Suçu ve Cezası - İstanbul Avukat Yekcan ÖNER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir