Jigolo Dolandırıcılığı Şikayet Dilekçesi

      ……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
MÜŞTEKİ                   : 
VEKİLİ                       :  Av. Yekcan ÖNER
ŞÜPHELİLER            : 
İŞLENEN SUÇLAR   : Dolandırıcılık ve re’sen öngörülecek suçlar
SUÇ TARİHİ               : 
KONU                        :
AÇIKLAMALAR        :
1-)  Yukarıda belirtilen suç tarihinde, şüpheli müvekkille (5…. …. …. …..) numaralı hat ile iletişime geçerek kendisini …….. ………. olarak tanıtarak müvekkilin jigolo sitesine üye olduğu belirtmiştir. Müvekkil gelen telefon üzerine korkarak paniklemiştir ve bu şahıs üyeliğin iptali adı altında müvekkilden … TL talep etmiştir. Müvekkil bu olayın kimse tarafından duyulmaması için talep edilen parayı ….. ….. İBAN numaralı banka hesaba yatırmıştır. Söz konusu dekont ekte mevcuttur. Daha sonrasında  (5…. …. …. …..)  numaralı hat üzerinden  ……. ……  olarak kendini tanıtan şahıs sistemsel hatadan ötürü  … TL müvekkilden talep etmiş ve müvekkil bu parayı aynı banka hesabına yatırmıştır. Dolandırıcılar daha da ileriye giderek avukata vererek dava açacaklarını söyleyerek müvekkili tehdit etmeye başlamışlardır. Müvekkil aynı şekilde talep edilen parayı da yatırmıştır.
2-) Yukarıda anlattığımız tüm nedenlerden ötürü sayın savcılığınız tarafından gerekli soruşturmanın yapılarak, İBAN hesap sahiplerinin, hat sahiplerinin tespiti ve bu suretle suç faillerinin bulunarak cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

3-) Müvekkilin iletişime geçtiği numaralar
• +905………….     (…… olarak kendini tanıttı )
• +905………….     (….. olarak kendini tanıttı)
• +905…………      (….. müdür olarak kendini tanıttı)
• +905………….     (….ajansı olarak kendini tanıttı)

4-) Müvekkilin para gönderdiği İBAN Bilgileri
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )- ….. Bankası
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )- ….. Bankası
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )- ….. Bankası
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )-  …. Bankası
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, sayın savcılığınız tarafından gerekli soruşturmanın yapılarak şüphelilerin tespiti ve cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılması saygılarımla arz ve talep olunur. …/…/…
Müşteki vekili
Av. Yekcan ÖNER
EKLER :
1- Banka Dekontları
2- Telefon ekran görüntüleri
3- Vekaletname

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir