İştirak Nafakası

Konu Başlıkları

İştirak Ne Demek? 

İştirak, sözlükte “ortak olma, ortaklık etme, bir işe karışma, birlikte bulunma, ” anlamlarını taşır.

İştirak Nafakası Nedir? 

İştirak nafakası ne demek? Boşanma davası sonucunda çocuğun velayet hakkı eşlerden birine bırakılır. Velayet hakkına sahip olmayan anne veya babanın çocuğun bakımı, sağlık ve eğitimi dolayısıyla yapılan giderlere katkı olarak verdiği nafakaya iştirak nafakası denir. İştirak nafakasına hükmedilmesi için boşanma kararının kesinleşmesi gerekir. Boşanma kararının kesinleşmesine kadar çocuğa ödenen nafakaya tedbir nafakası denilmektedir.

İştirak nafakası ergin olmayan, yani 18 yaşını doldurmayan çocuklara ödenen nafakadır.

İştirak Nafakası Artış Oranı?

Değişen ekonomik koşullar sebebiyle ilk alınan nafaka miktarıyla aynı ihtiyaçların karşılanamaması durumunda bu durum söz konusu olur. Bu durumda mahkeme tarafından nafaka kararı verilirken iştirak nafakasına her yıl artış oranı da belirleyebilecektir. Yargıtay içtihatlarına göre de nafaka artış oranı ÜFE olduğundan mahkeme tarafından da aynı artış oranında karar verilecektir.

İştirak nafakası yıllık artış oranı 2024 için TÜİK sayfasından bakarak nafaka artış oranını öğrenebilirsiniz. Nafaka artış oranı hesaplama için ofisimizle iletişime geçerek ücretli bir şekilde hizmet alabilirsiniz.

İştirak nafakası artış hesaplama için öncelikle boşanma davasındaki veya varsa nafaka artış davasındaki gerekçeli karara bakarak nasıl artış yapılacağı öğrenilmelidir.

İştirak Nafakası Ne Kadar?

Mahkeme tarafların sosyo-ekonomik durumuna göre uygun bir iştirak nafakası belirlemeye çalışmaktadır. Maddi durumu kötü bir ailede iştirak nafakası ortalama 2000-2500 TL civarında bir iştirak nafakasına hükmedilirken ekonomik koşulları daha elverişli bulunan faklı bir olayda iştirak nafakası ortalama 15000-20000 TL civarında iştirak nafakasına hükmedilebilir.

Çocuğun iştirak nafakası ne kadar? Çocuğa ödenen iştirak nafakasının belli bir sınırı yoktur. Tarafların maddi durumları, ekonomik koşullar, çocuğun ihtiyaçları gibi durumlar göz önünde bulundurularak hakkaniyete uygun bir nafaka belirlenmesi gerekir.

İştirak nafakası gelirin yüzde kaçı? Her ne kadar bazı yerlerde iştirak nafakasını ödemekle yükümlü olan kişinin gelirinin 4’te 1’i şeklinde nafakaya hükmedilir dese de bu doğru değildir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi nafaka alacaklısı ve nafaka ödeme yükümlüsünün maddi durumu, ekonomik koşullar, çocuğun eğitim, sağlık, beslenme ve diğere giderleri de göz önüne alınarak uygun bir nafakaya hükmedilir.

İştirak Nafakası 2024 Ne Kadar Olacak?

İştirak nafakasının 2024’te ne kadar olacağı önceki yıl ödenen nafaka miktarına göre değişiklik gösterecektir. İştirak nafakası her yıl ÜFE oranında artırılmaktadır. 2024 yılı için ÜFE oranı belirlendikten sonra bu orana göre artırım yapılacaktır.

İştirak nafakası neye göre belirlenir? İştirak nafakası belirlenirken, tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, müşterek çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları, ekonomik göstergelerdeki değişimi ve nafaka yükümlüsünün (davalı babanın) gelir durumu dikkate alınmalıdır.

İştirak nafakası maaşın yüzde kaçı?

Asgari Ücret Alan Biri Ne Kadar Nafaka Öder?

Asgari ücret alıyorum ne kadar nafaka öderim? Asgari ücret nafaka miktarı 2024 için belli bir sınırı yoktur. Çünkü nafaka miktarı ekonomik koşullara, çocuğun ihtiyaçlarına, tarafların gelirine göre değişiklik gösterir.

Asgari Ücret Artınca Nafaka Artar Mı?

Asgari ücrete zam gelmesi durumunda nafaka için de artırım davası açılabilecektir. Nafaka için her yıl artırım yapılacağına karar verilmişse o zaman karardaki gibi nafakaya zamanı geldiğinde otomatik artırım yapılabilir.

Asgari Ücret Nafakaya Engel Mi? 

Asgari ücret almak nafakanın ödenmesine engel olmaz. Kişinin geliri oranında bir iştirak nafakasına hükmedilir. Yoksulluk nafakası için ise kusur durumu ve nafaka ihtiyacı olan kişinin yoksulluğa düşüp düşmeyeceği önemlidir.

Yargıtayın yerleşik kararlarında “asgari ücret seviyesinde gelire sahip olunması” yoksulluk nafakasının bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu olarak kabul edilmemektedir.

İştirak Nafakası Hesaplama

İştirak nafakası artışı üfe mi tüfe mi? Yargıtay kararlarına göre nafaka artışının 12 aylık ÜFE ortalaması şeklinde belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

İştirak Nafakası Üfe Hesaplama

İştirak nafakasının ÜFE hesaplaması yapmak için öncelikle nafaka artışının yapılacağı aydaki ÜFE oranı dikkate alınmalıdır. Bu ÜFE oranını öğrenmek için TÜİK sayfasına bakabilirsiniz.

İştirak Nafakası Neye Göre Belirlenir? 

İştirak nafakasının içinde; barınma, giyinme, beslenme, eğitim, ulaşım, sağlık ve harçlık gibi zaruri giderler vardır. İştirak nafakası belirlenirken öncelikle anne ve babanın geliri araştırılmalıdır. Nafakayı ödeyecek olan kişinin maddi geliri nafakanın miktarının belirlenmesinde son derece önemlidir. Kişinin gelirinin yüksek olması durumunda nafaka miktarı da yüksek olabilecektir.

İştirak nafakası miktarı neye göre belirlenir?  Çocuğun yaşı, ihtiyaçları, okul seviyesi, sosyal çevreye göre yaşam seviyesi, velayet tevdi edilen tarafın ekonomik durumu ile nafaka yükümlüsünün mali gücü birlikte değerlendirilip, hakkaniyete uygun bir nafakaya karar verilmelidir.

İştirak Nafakası Şartları 

İştirak nafakası alma şartları: 

Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır. Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.

İştirak nafakası davası şartları:

Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.

İştirak Nafakası Kime Verilir? 

İştirak nafakası kız çocuğu için hükmedilen nafakanın niteliği, günün ekonomik koşulları, çocuğun zorunlu ihtiyaçları ve hakkaniyet ilkesi birlikte değerlendirilerek belirlenmelidir. İştirak nafakasının asgari veya azami bir miktarı bulunmamaktadır.

İştirak nafakası erkek çocuğu için belirlenirken, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, paranın alım gücü, nafakanın niteliği, ortak çocukların ihtiyaçları ve günün ekonomik koşullar dikkate alınmalıdır.

İştirak Nafakası Ne Zaman Başlar?

İştirak nafakasının başlangıç tarihi boşanma kararının kesinleşme tarihidir. Boşanma ilamı ile hükmedilen iştirak nafakası ilam kesinleşmeden takip edilemez.

İştirak Nafakası Ne Zaman Biter?

İştirak nafakası ne zaman sona erer? İştirak nafakası boşanma kararının kesinleşmesiyle ödenmeye başlanır ve kural olarak çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk 18 yaşını doldurmadan önce bir gelir elde edebiliyorsa ve talep etmesi durumunda da iştirak nafakasının kesilebilmesi mümkündür. Çocuğun eğitimi devam ettiği durumlarda da 18 yaşını geçmiş olması halinde eğitim giderlerinin karşılanabilmesi için mahkeme ana veya babaya yardım nafakası adı altında bir nafaka türüne hükmedebilir. Kısacası İştirak nafakası  boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren, müşterek erkek veya kız çocuk ergin olana kadar yani 18 yaşını doldurana kadar sürecektir.

İştirak nafakası nasıl sona erer? Çocuğun 18 yaşına ulaşması halinde iştirak nafakası kendiliğinden kalkar.

İştirak Nafakası Ödeme

İştirak nafakası ayın kaçında ödenir? İştirak nafakası, boşanma veya nafaka davasının kesinleşmesinden itibaren ödenmeye başlanması gerekir.

İştirak nafakası başlangıç tarihi, boşanma davası veya nafaka davasının kesinleşme tarihidir.

İştirak Nafakası Çocuğun Hesabına Yatırılır Mı?

İştirak nafakası kural olarak 18 yaş altındaki çocuğa verilir. 18 yaş altı çocukların da velayeti de anneye veya babaya verilebilir. Bu nedenle iştirak nafakası alan kişi kural olarak velayeti elinde bulunduran taraftır. Bu nedenle iştirak nafakasının çocuğun hesabına yatırılmaması gerektiği kanaatindeyim.

İştirak Nafakası Ödememek İçin Ne Yapılmalı? 

İştirak nafakası ödemek istemiyorum. İştirak nafakasını ödemek istemeyen kişi nafakanın kaldırılması davası açması gerekir.

İştirak Nafakası Her Zaman İstenebilir Mi? 

İştirak nafakası zamanaşımı İştirak nafakası talebi, artırılması veya azaltılmasına yönelik açılacak davalarda zamanaşımı süresi yoktur. Çocuk ergin oluncaya kadar iştirak nafakası talep edebilir. Çocuk ergin olduktan sonra eğitim hayatı devam ediyorsa, nafaka yükümlüsüne karşı dava açarak yardım (eğitim) nafakası talep edebilecektir.

İştirak Nafakası Evlenince Kesilir Mi?

İştirak nafakası eş evlenince kesilir mi? Çocuk için iştirak nafakası alan eş evlenince iştirak nafakası ortadan kalkmaz. Çünkü bu nafaka çocuk için ödenen nafakadır. Nafaka yükümlüsü de çocuğun ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür.

İştirak Nafakası Kaç Yaşına Kadar Ödenir?

İştirak nafakası çocuk ergin oluncaya kadar ödenir. Çocuk 18 yaşını doldurması halinde iştirak nafakası sona erecektir. Ancak Yargıtay kararları, çocuğun hayatı boyunca eğitime ayırması gereken sürenin eskisinden uzun olması kanuna yeni düzenlemeler getirilmesini sağlamıştır. Bu yeni düzenlemelere göre çocuğa eğitim hayatı bitinceye kadar nafaka verilmesi gerektiği belirtilmektedir. 18 yaşından sonra çocuğun eğitimi için ödenen nafaka yardım nafakası olarak ödenmektedir.

Uygulamada ise iştirak nafakası sona ermiş olduğundan eğitim hayatı devam eden çocuk nafaka talep eden bir dava açmalıdır. Yardım nafakası için davayı açacak olan ana veya baba değil, çocuktur.

İştirak nafakasında çocuğun reşit olmasıyla birlikte nafaka ödeme sorumluluğu ortadan kalkacaktır.

İştirak nafakası yaş sınırı 18’dir. Çocuk 18 yaşına gelene kadar iştirak nafakası ödenir.

İştirak nafakası ödeme süresi çocuğun 18 yaşına gelmesine kadardır.

İştirak Nafakası Kaldırılması Şartları 

İştirak nafakası iptali için nafakanın kaldırılması davası açılması gerekir. Nafakanın kaldırılması davası için MAKALEMİZE göz atabilirsiniz.

İştirak Nafakası Hangi Hallerde Ödenmez

İştirak nafakası hangi durumlarda ödenmez? Velayet sahibi kişinin maddi durumunun iyi olması, nafaka yükümlüsünün ise maddi durumunun kötü olması ve velayet sahibi kişinin çocuk için iştirak nafakasını istememesi halinde hakim iştirak nafakasına hükmetmeyebilir.

İştirak Nafakası Islah 

İştirak nafakası ıslah edilir mi? HMK.’nın 176.maddesinde, “Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir. Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir.” hükmüne yer verilmiştir. 181.madddesinde de; “Kısmen ıslaha başvuran tarafa ıslah ettiği usul işlemini yapması için bir haftalık süre verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

İştirak nafakasının artırılması için açılan davada kısmen ıslah yapılarak istenen nafaka miktarı artırılabilir.

İştirak Nafakası Eğitim Giderleri 

İştirak nafakası üniversite öğrencisi olan kişiye verilmez. İştiran nafakası 18 yaşından küçüklere verilmektedir. 18 yaşından sonra eğitim (üniversite vb.) hayatına devam eden öğrenci nafaka alabilmek için tekrar dava açmalıdır. Söz konusu davayı “eğitim nafakası” şeklinde açmalıdır.

Eğitim nafakası Türk Medeni Kanunu 328 inci maddesine dayanmaktadır. Her ne kadar genel anlamda yardım nafakası olarak adlandırılsa da bu tam bir yardım nafakası sayılmaz. Yardım nafakasının dayandığı kanun maddeleri ise TMk 364 ve 366’dır.

İştirak Nafakası Özel Okul Ücreti

4721 sayılı Kanun’un 182 nci maddesinde düzenlenen iştirak nafakası içerisinde; barınma, giyinme, beslenme, eğitim, ulaşım gibi zaruri giderler bulunmaktadır. İştirak nafakasının; ortak çocuğun yaşı, eğitim durumu, günün ekonomik koşullarındaki paranın alım gücü ile genel ihtiyaçlarına uygun olarak anne ve babanın mali durumları gözetilmek suretiyle takdiri gerekir. Somut olayda; davacı-karşı davalı kadının, ortak çocuğun özel okul masraflarının erkekten alınması yönündeki talebinin yapılan açıklama dikkate alınarak iştirak nafakası kapsamı içerisinde değerlendirilmesi ve ortak çocuk yararına bu kapsamda iştirak nafakası takdiri gerekir. (Yargıtay 2. HD  Esas:2022-7873 Karar:2023-5419)

İştirak Nafakası Davası Görevli Mahkeme

İştirak nafaka davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakabilir.

İştirak Nafakası Yetkili Mahkeme 

TMK madde 177’de “Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.” denmektedir. İştirak nafakası davasında yetkili mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri Aile Mahkemesi olur.

İştirak Nafakası Toplu Ödenir Mi? 

İştirak nafakası toplu bir şekilde ödenebilir. Bunun önünde herhangi bir kanuni engel yoktur. Ödeme yapılırken nafakanın 1 yıllık nafaka ödemesi olduğu açıkça belirtilirse daha iyi olacaktır.

İştirak Nafakası Faiz 

İştirak nafakası faiz türü yasal faizdir. Nafaka davası veya nafakanın artırılması davası ile uygulanacak olan faiz türü yasal faizdir.

İştirak nafakası faiz başlangıç tarihi nafaka artırım davasının kesinleşme tarihidir. Nafaka artırım davasının kesinleşmesinden itibaren faiz başlar.

İştirak nafakası faiz oranı ? İştirak nafakasında faiz türü yasal faizdir. Kesinleşme tarihinden itibaren yasal faiz geçerlidir.

Nafaka alacağı hükümle miktar olarak belirlenen ve muacceliyet kazanan bir alacaktır. Bu husus gözetilmeden takdir olunan tedbir nafakasına kararın kesinleşme tarihinden itibaren faiz hükmetmek gerekir. (Yargıtay 3. HD Esas:2016-3208 Karar:2016-6458)

İştirak nafakası faiz hesaplama için yasal faiz türünü uygulamanız gerekmektedir. Faiz hesaplama için ofisimizle iletişime geçerek ücretli bir şekilde danışmanlık alabilirsiniz.

İştirak Nafakası Arabuluculuğa Elverişli Mi? 

İştirak nafakası davası veya iştirak nafakasının artırılması davası için arabuluculuğa başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır.

İştirak Nafakası Yardım Nafakasına Dönüşür Mü? 

İştirak nafakası 18 yaşından küçükler için ödenen nafaka türüdür. 18 yaşından sonra kişi eğitim hayatına devam ediyorsa bunun için eğitim nafakası talebinde bulunabilir. Ancak eğitim hayatına devam etmeyen kişi yardım nafakası talebinde bulanabilecektir. Yardım nafakası almanın da belli koşulları vardır.

İştirak Nafakası Boşanmadan Sonra İstenebilir Mi? 

İştirak nafakası boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi boşanmadan sonra da istenebilir. Çocuk 18 yaşına gelene kadar iştirak nafakası her zaman istenebilir.

Boşanma Protokolünde İştirak Nafakası İstenmemesi

Boşanma protokolünde iştirak nafakası istenmeyebilir. Ancak hakim çocuğun üstün yararını gözeterek bunu kabul etmeyebilir. Eğer iştirak nafakasının istenmemesi çocuğun ihtiyaçları konusunda herhangi bir azalma yaratmayacaksa o zaman bu durum hakim tarafından kabul edilebilir.

İştirak nafakası sonradan istenebilir mi? Evet istenebilir. Çocuk 18 yaşına gelene kadar her zaman iştirak nafakası istenebilir.

İştirak Nafakası Protokol Örneği

İştirak nafakasını boşanma protokolüne yazabilirsiniz. Ayrıca açılmış bir nafaka davası var ise karşı tarafla sulh sözleşmesi de yapılabilir. Boşanma protokolü ve sulh sözleşmesi için tarafımızla iletişime geçerek hizmet alabilirsiniz.

İştirak Nafakası Harca Esas Değer

İştirak nafakası harç hesaplama, yerleşik uygulamada nafakanın artırılması davalarında harcın bir yıllık fark üzerinden binde 9 oranında alınması gerekir.

İştirak Nafakası İstinaf Sınırı 

İştirak nafakası istinaf sınırı miktarı 2024 yılı için 28.250 TL’dir. (6100 S. K. m. 341) Eğer nafakanın artırılması davası açılmış ise artırılan miktarın 1 yıllık toplamı sonucunda istinafa gidilip gidilmeyeceği belirlenecektir. Örneğin; 1000 TL olan iştirak nafakasının 4000 TL ye yükseldiğinde fark olan 3000 TL’nin 12 aylık toplamı 36.000 TL olacaktır. Miktar istinaf sınırının üstünde olduğu için taraflar bir üst mahkeme olan istinafa gidebileceklerdir.

Dosya içeriğine göre hüküm altına alınan ve temyize konu edilen artırılmasına karar verilen nafakanın bir yıllık toplam miktar 8.400,00 TL olup, Bölge Adliye Mahkemesinin karar tarihi itibari ile kesinlik sınırı olan 238.735,737 TL’nin altında kalmaktadır. Açıklanan nedenlerle davalı erkeğin iştirak nafakasının artırılmasına yönelik temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir. (Yargıtay 2. HD Esas:2023-4467 Karar:2023-3064)

İştirak Nafakası Avukatlık Ücreti

İştirak nafakası davası ücreti, değişiklik gösterebilmektedir. Davanın nerede açılacağı, miktarı ve diğer koşullar belirlenerek bir ücret tarifesi belirlenecektir. Nafaka davası avukatlık ücreti için ofisimizle iletişime geçerek ücret bilgisi alabilirsiniz.

İştirak Nafakası Vekalet Ücreti

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 9/1. maddesine göre; Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz. (Yargıtay 3. HD Esas:2015-16980 Karar:2016-1711)

İştirak nafakası vekalet ücreti kesinleşmeden icraya konulabilir mi? Evet. Açılan iştirak nafakası davası veya iştirak nafakasının artırılması davalarında dosya kesinleşmeden avukatın hak kazandığı vekalet ücreti icraya konulabilir.

Nafaka artırım davalarında ret edilen miktar üzerinden karşı taraf lehine vekalet ücreti verilemez. Tümden red halinde ise; İştirak nafakası karşı vekalet ücreti, AAÜT’nin 9. maddesi uyarınca nafaka farkının bir yıllık tutarı üzerinden nisbi vekalet ücreti taktiri gerekir. (Yargıtay 3. HD Esas:2012-17176 Karar:2012-22431)

İştirak Nafaka Davası İçin Özel Vekaletname Gerekir Mi?

İştirak nafakası için vekaletname özel yetki gerekmektedir. Özel yetkisi olmayan vekaletle avukat, iştirak nafakası ile ilgili dava açılamaz. Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir. Ayrıca boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak vekaletnameler iki nüsha çıkartılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir