İşsizlik Maaşı

İşsizlik maaşı

Çalışan işçinin işsiz kalması durumunda belli bir süre geçimini sağlamak amacıyla aldığı ücrete “işsizlik ödeneği” denir. Diğer bir adıyla “işsizlik maaşı” denir. Devlet tarafından işsizlik fonu oluşturularak verilen bu destekten faydalanmak için de bir takım şartlar belirlenmiştir.

İşsizlik Maaşı Şartları

İşsizlik maaşı almanın şartları en çok merak edilen konulardan biridir. Aşağıda bunu detaylı olarak anlatacağız.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu‘na göre;

1-) İşçi işyerinden kendi istek ve kusuru nedeniyle işten çıkmamış olmalıdır. İşveren, işçiyi işten çıkarırken hangi nedenle çıkardığını belirtmelidir. Bunun için kodlar bulunmaktadır. İşten çıkış nedeniniz aşağıdaki kodlardan biri ise o zaman işsizlik maaşı alma şartlarından birini sağlamış olursunuz. Hangi çıkış kodunda kıdem ve ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alacağınızı SGK ÇIKIŞ KODU yazımızda detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

 • 04 nolu kod – (Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işverence haklı neden bildirilmeden feshi)
 • 05 nolu kod – (Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi)
 • 12 nolu kod – (Askerlik nedeniyle)
 • 15 nolu kod – (Toplu işçi çıkarma)
 • 17 nolu kod – (İşyerinin kapanması)
 • 18 nolu kod – (İşin sona ermesi)
 • 23 nolu kod – (İşçi tarafından zorunlu fesih)
 • 24 nolu kod – (İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih)
 • 25 nolu kod – (İşçi tarafından İş Kanunu md. 24/2 nedeni ile fesih)
 • 27 nolu kod – (İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih)
 • 28 nolu kod – (İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih)

2-) İşçinin işten ayrılmadan önceki son 120 gün (4 ay) süresince kesintisiz olarak sigortası ödenmiş olması,

3-) İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz olarak sigortası ödenmiş olanlardan, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır.

4-) İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR’a veya online olarak başvuru yapılmalıdır. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır.

Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılacaktır.

İşsizlik maaşı için online başvuruyu BURADAN yapabilirsiniz. 

İşsizlik Maaşına Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler

 • İşsizlik ödeneği / İşsizlik maaşı
 • Genel sağlık sigortası primleri
 • Yeni bir iş bulma
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik Maaşının Süresi

İşsizlik maaşı kaç ay alınır? Sorusuyla sık sık karşılaşmaktayız. O yüzden aşağıda detaylı bir şekilde kaç gün alınacağını belirttik.

Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.

İşsizlik Maaşı Başvuru

İşsizlik maaşı şartlarını sağlayan kişiler ödenekten yararlanmak için iş sözleşmesinin feshinden sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR’a başvuru yapmalıdır. Bu süreyi geçiren kişiler de ödenekten yararlanabilirler, ancak geçen süreler hak edişlerinden indirilir. İŞKUR geç kalındığı için ödenek alınmayan günler için geriye dönük ödeme yapmaz. İşçi başvurduktan sonraki işsizlik süresi için ödenekten yararlanabilir.

2024 İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı hesaplama; İşsizlik ödeneğinin miktarı için, sigortalının son 4 aylık prime esas kazancı dikkate alınacaktır. 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40’ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır. Kaç gün ödenek alınacaksa o kadar günle çarpıldıktan sonra aylık olarak işçinin hesabına yatırılacaktır. Yani, işçi ortalama ücretinin %40’ı kadar işsizlik maaşı alabilecektir. İşsizlik maaşında sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Başka hiçbir kesinti yapılamaz.

Asgari Ücretle Çalışanın İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

Asgari ücretle çalışan birinin 2022 yılında Nisan ayı ve sonrasında işten çıkması durumunda ne kadar işsizlik maaşı alacağını örnek vermek gerekirse;

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Kesilecek Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan İşçi 5.004,00₺ 2.001,60₺ 15,19₺ 1.986,41₺

İşsizlik Maaşı Nereye Yatar?

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Nolu nüfus cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT Bank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilecektir.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatar?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik maaşı, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenmektedir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

İşsizlik Maaşı Alan Kişi Sağlık Sigortasından Faydalanabilir Mi ?

İşsizlik ödeneğine hak kazanan kişiler ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Ödenek alınan süre boyunca ödenek alan kişilerin genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir