İşçinin Ölümü Halinde Ödenmesi Gereken Haklar

Türk Borçlar Kanunu’nun 440. maddesine baktığımızda:
İşçinin ölümü
MADDE 440- Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür

İşçinin Ölümü Halinde Kıdem Tazminatı

İşçinin ölümü halinde mirasçılarının talep edebileceği başlıca haklardan biri kıdem tazminatıdır. Ölüm sonrası ölen işçinin mirasçılarına yetkili mahkemeden alacakları mirasçılık belgesi (veraset ilamı) ile işverene başvurdukları anda işçinin hak ettiği kıdem tazminatı miktarı mirasçılara ödenmelidir.

İş yerinde bir yıl veya daha fazla çalışan işçinin ölümü halinde işçi intihar etmiş olsa dahi, işçinin mirasçıları kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatında işçinin ölüm tarihi esas alınacaktır. Mirasçılar işçinin ölüm tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde kıdem tazminatını talep edebilirler.

Kıdem Tazminatı İle İlgili Sorular ve Cevaplar yazımıza bakabilirsiniz.

İşçinin Ölümü Halinde Ölüm Tazminatı

İşçinin ölümü halinde işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, bunlar yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık, hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür. Bir aylık ödemeye hak kazanabilmek için işçinin iş yerinde belirli bir kıdeme sahip olması şart değildir. İş yerinde bir gün çalışan işçinin mirasçıları da bu tazminata hak kazanabilir.

Ölüm Tazminatıyla İlgili Diğer Önemli Hususlar

  • Ölen işçinin mirasçıları, işçinin çalışma süresi boyunca hak kazandığı ve kullanmamış olduğu yıllık izin ücretlerini işverenden talep edebilir.
  • İşçinin ölümü iş sözleşmesi sürerken olmalıdır.
  • Ölüm tazminatının hesaplamasında dikkate alınacak ücret işçinin aldığı son ücrettir.
  • Ölüm tazminatına hak kazanılmasında iş sözleşmesinin belirli /belirsiz ya da kısmi süreli olması herhangi bir farklılık yaratmamaktadır.

İşçinin Ölümü Halinde İşçilik Alacakları

İşçinin vefatı halinde işçinin almadığı maaşı, hak ettiği yıllık izin ve mesai alacaklarının hepsi mirasçılarına ödenmelidir.

İşçinin Ölümü Halinde İhbar Tazminatı Ödenir Mi?

İşçinin vefatı halinde mirasçılara ihbar tazminatı ödenmez.

İşçinin Ölümü Halinde Cenaze Yardımı

İşçinin ölümüyle birlikte SGK tarafından cenaze yardımı ödenecektir.

Cenaze yardımı için gereken şartlar ;

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sürekli iş göremezlik geliri, malullük ya da yaşlılık aylığı almakta iken ve kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

Cenaze Yardımı 2024 

Cenaze yardımı ne kadar? Cenaze ödeneği 2024 ne kadar?

Sigortası emekli sandığından olan kişinin cenaze ödeneği kişinin maaşından az olmamalıdır. Cenaze ödeneği 2024 yılı için 3.385,00 TL olarak belirlenmiştir.

Cenaze Yardımı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Ölüm ödeneği yardımı başvurusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından talep edilen belgeler şunlardır:

  • Mahalle muhtarı tarafından onaylanmış Ölüm (cenaze) yardımı başvuru formu,
  • Vefat eden kişinin ölüm belgesi veya ölüm raporu
  • Cenaze yardımı parası için başvuruda bulunan kişinin T.C. kimlik kartı
  • Yardım başvurusu hak sahipleri tarafından hazırlanmış dilekçe

Cenaze Yardımı Kimlere Ödenir?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir