İşçinin Haklı Nedenle Feshi

İşçinin Haklı Nedenle Feshi

İşçi, İş Kanunu 24. maddede belirtilen nedenlere dayanarak iş sözleşmesini bildirim süresini beklemeksizin feshedebilecektir. Aşağıda Yargıtay’a göre işçi tarafından haklı nedenle fesih durumlarından bir çoğu belirtilmiştir.

İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshedebilme Durumları

 • İşçinin maaşının (ücretin) ödenmemesi,
 • İşçinin maaşının geç ödenmesi,
 • İşçiye fazla çalışma ücretinin ödenmemesi,
 • İşveren tarafından işçiye yıllık izin kullandırılmaması,
 • Yapılan işten dolayı işçide sağlık sorunlarının meydana gelmesi,
 • İşverenin, yapılan iş sözleşmesine aykırı şekilde hareket etmesi,
 • İşverenin, işçiye küfür veya hakaret etmesi,
 • İşverenin, işçiye cinsel tacizde bulunması,
 • İşçiye yapılan cinsel tacize karşı işverenin herhangi bir önlem almaması,
 • İşçinin, işveren tarafından hırsızlıkla suçlanması,
 • Hafta tatili veya genel tatil ücretlerinin işçiye ödenmemesi,
 • 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde çalışma yerinden ayrı olarak emzirme odasının bulunmaması,
 • 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir kreş bulunmaması,
 • İşverenin, işçiye “terbiyesiz” demesi,
 • İşçinin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişinin yapılmaması,
 • İşçinin, SGK primlerinin eksik yatırılması,
 • İşçinin görev unvanının değiştirilmesi,
 • İşverenin işçiye, diğer işçilere davrandığı gibi eşit olarak davranmaması,
 • İşyerinin başka bir ile taşınması
 • İşyerinin aynı il içinde ama işçiye daha uzak olarak başka yere taşınması ve bu nedenle işe gidiş gelişin işçiye maddi ve manevi yük getirmesi,

İşçinin Haklı Nedenle Feshi İhbar Tazminatı 

İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işçi ihbar tazminatına hak kazanmayacaktır. İhbar tazminatına hak kazanılması için öncelikle işverenin haksız olarak işçiyi işten çıkarması gerekmektedir.

İşçinin Haklı Nedenle Feshi İhtarname Örneği

BAKIRKÖY   . NOTERLİĞİNE

İHTARA EDEN        : …….    T.C.:……..

VEKİLLERİ              : Av. …….

                                     Kartaltepe Mah. Bahçesaray Sok. No:13/7 Bakırköy/İstanbul

                                   

MUHATTAP             : …….

                                    Zuhuratbaba Mah., İncirli Cad.  No: Bakırköy/İstanbul

KONU                        : İş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ve işbu fesihten doğan tüm alacakların tarafımıza ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMA              :

Sayın Muhatap,

08.12.2011 tarihinden bu yana en son 3.700,00 TL-net ücret ile şef garson sıfatıyla yanınızda çalışmakta olan müvekkilimin hizmet akdinden doğan işçilik alacaklarından AGİ, fazla mesai ücreti, UBGT ücretinin ödenmemesi, yıllık izinlerinin kullandırılmaması, 26.01.2020 tarihinde sigortadan çıkış yapılarak sigortasız çalıştırılması ve çalıştığı süre boyunca sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması gibi İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedenleri ile iş akdini haklı nedenle feshettiğimizi tarafınıza bildiririz.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza ulaşmasını takiben 3 gün içerisinde tarafımıza ödenmesi gereken kıdem tazminatı, AGİ, fazla mesai alacağı, ubgt ücret alacağı ve yıllık izin ücret alacağının hesaplanarak aşağıda belirtilen hesaba yatırılmasını, aksi halde hizmet akdinden ve kanundan doğan haklara dayanılarak yasal yollara başvuracağımızı ihtaren bildiririz.

VAKIFBANK

Av. …… 

İBAN : TR……

NOTERDEN İSTEM:

Sayın Noter iş bu ihtarnamenin, tasdikli bir suretinin muhataba tebliğini, tasdikli bir suretinin tarafımıza verilmesini ve tasdikli bir suretin tarafınızda saklanmasını, vekaleten talep ederiz.

Av. ….

Daha ayrıntılı bilgi, hukuki destek ve örnek ihtarname için bizimle BAKIRKÖY İŞ AVUKATI İLE İLETİŞİME geçebilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir