İşçinin Haklı Nedenle Feshi İhtarname

İşçinin Haklı Nedenle Feshi İhtarname Örneği

 

BAKIRKÖY   . NOTERLİĞİNE

İHTARA EDEN        : …….    T.C.:……..

VEKİLİ                    : Av. Yekcan ÖNER
                                 Kartaltepe Mah. Bahçesaray Sok. No:13/7 Bakırköy/İstanbul        

MUHATTAP             : ……. Limited Şirketi
                                   Zuhuratbaba Mah., İncirli Cad.  No: Bakırköy/İstanbul

KONU               : İş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ve işbu fesihten doğan tüm alacakların tarafımıza ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMA              :

Sayın Muhatap,

08.12.2011 tarihinden bu yana en son 3.700,00 TL-net ücret ile şef garson sıfatıyla yanınızda çalışmakta olan müvekkilimin hizmet akdinden doğan işçilik alacaklarından AGİ, fazla mesai ücreti, UBGT ücretinin ödenmemesi, yıllık izinlerinin kullandırılmaması, 26.01.2020 tarihinde sigortadan çıkış yapılarak sigortasız çalıştırılması ve çalıştığı süre boyunca sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması gibi İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedenleri ile iş akdini haklı nedenle feshettiğimizi tarafınıza bildiririz.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza ulaşmasını takiben 3 gün içerisinde tarafımıza ödenmesi gereken kıdem tazminatı, AGİ, fazla mesai alacağı, ubgt ücret alacağı ve yıllık izin ücret alacağının hesaplanarak aşağıda belirtilen hesaba yatırılmasını, aksi halde hizmet akdinden ve kanundan doğan haklara dayanılarak yasal yollara başvuracağımızı ihtaren bildiririz.

Sayın Noter iş bu ihtarnamenin, tasdikli bir suretinin muhataba tebliğini, tasdikli bir suretinin tarafımıza verilmesini ve tasdikli bir suretin tarafınızda saklanmasını, vekaleten talep ederiz.

Hesap Sahibi :

İBAN No        :

…. Vekili 
Av. Yekcan ÖNER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir