Kategori: İş Kategori

İbraname

İBRANAME

İbraname Nedir ?

Borçlunun borcunu ifa ettiğine ve alacaklıya karşı artık herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığına dair borçlu ve alacaklı arasında düzenlenen sözleşmeye “ibraname” denir.

İş Hukukunda İbraname

İş hukukuna göre ibraname; İşçinin işten ayrıldığı zaman, ücret, fazla çalışma, yıllık ücretli alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı vb. alacaklarını aldığına, başka bir alacağının kalmadığına ilişkin olarak imzalayarak işverene verdiği belgeye denir. Bir diğer adı da “ibra sözleşmesi” olarak bilinir.

İbraname Geçerlilik Şartları

 • İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması,
 • İbra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,
 • İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran eksiksiz ve banka aracılığıyla yapılması

gerekmektedir. Bu şartları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını içeren diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.

Hangi Durumlarda İbraname Geçersizdir ?

 • Hizmet sözleşmesi, sona ermeden önce düzenlenen ibraname geçerli değildir.
 • İş sözleşmesi devam ederken, tarihsiz ibraname alınırsa geçerli değildir.
 • Henüz doğmamış bir haktan dolayı ibraname verilemez.
 • İbranamenin temyiz gücüne sahip ve reşit işçilerce verilmesi gerekir. 18 yaşından küçük işçinin yasal temsilcisi tarafından imzalanmayan ibraname geçersizdir.
 • İbranamenin bir aslının işverene verilmesi gerekir.
 • İbraname vekil aracılığı ile düzenlenmiş ise vekaletin ibra yetkisini içermesi gerekir. Aksi takdirde geçersiz olacaktır.
 • İbra edilen alacakların, örneğin fazla çalışma ücretleri genel tatil ücretleri yıllık ücretli izin ihbar ve kıdem tazminatı gibi nitelikleri ve miktarları ayrı olarak şüpheye yer bırakmayacak tarzda ibranamede gösterilmesi gerekir.
 • Ödeme ve hesap ayrıntılarını gösteren belgeden yukarıdaki gibi ayrıntılı yazılmayan, sadece başka hak ve alacağı kalmadığını içeren işlem ibraname değildir.
 • İşçinin işverenden olan gerçek alacağı ile ibranamede belirtilen miktar arasında belirgin oransızlık olmaması gerekir. Aksi takdirde, içerdiği miktar itibarıyla yapılan işlem makbuz hükmündedir. İbraname olarak kabul edilemez.

İbraname Ne Zaman İmzalanır ?

İşveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesi sona erdikten sonra en az 1 aylık süre geçmesi gerekmektedir. 1 ay geçmeden imzalanan ibraname geçersizdir.

İbraname Örneği

İbraname örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

SGK çıkış kodları ve açıklamaları

SGK Çıkış Kodları ve Açıklamaları

İşçinin işten çıkarılması veya işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda işveren, işçinin sigortasını sonlandırarak Sigorta Güvenlik Kurumu’na (SGK) bir çıkış kodu bildirmek zorundadır. Her çıkış kodunun nedeni farklıdır.

Çıkış Kodu ve açıklamaları aşağıda detaylı olarak belirtilecektir. Ayrıca Hangi çıkış kodunun kıdem ve ihbar tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazandırdığını öğrenmek için BU YAZIMIZA göz atabilirsiniz.

İşten Çıkış Kodu                                          Açıklamalar

01 nolu çıkış kodu                  Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

02 nolu çıkış kodu                  Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

03 nolu çıkış kodu                  Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

04 nolu çıkış kodu                  Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

05 nolu çıkış kodu                  Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

08 nolu çıkış kodu                  Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle

09 nolu çıkış kodu                  Malulen emeklilik nedeniyle

10 nolu çıkış kodu                  Ölüm

11 nolu çıkış kodu                  İş kazası sonucu ölüm

12 nolu çıkış kodu                  Askerlik

13 nolu çıkış kodu                  Kadın işçinin evlenmesi

14 nolu çıkış kodu                  Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

15 nolu çıkış kodu                  Toplu işçi çıkarma

16 nolu çıkış kodu                  Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17 nolu çıkış kodu                  İşyerinin kapanması

18 nolu çıkış kodu                  İşin sona ermesi

19 nolu çıkış kodu                  Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

20 nolu çıkış kodu                  Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

21 nolu çıkış kodu                  Statü değişikliği

22 nolu çıkış kodu                  Diğer nedenler

23 nolu çıkış kodu                  İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24 nolu çıkış kodu                  İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25 nolu çıkış kodu                  İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

26 nolu çıkış kodu                  Disiplin Kurulu kararı ile Fesih

27 nolu çıkış kodu                  İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28 nolu çıkış kodu                  İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

29 nolu çıkış kodu                  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

30 nolu çıkış kodu                  Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

31 nolu çıkış kodu                  Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32 nolu çıkış kodu                  4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi

33 nolu çıkış kodu                  Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34 nolu çıkış kodu                  İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

 

 

 

SGK işten çıkış kodu

SGK İşten Çıkış Kodları

İşveren işçiyi işten çıkardığı zaman veya işçi işten ayrıldığında işveren SGK’ya çıkış kodunu bildirmek zorundadır. Bu koda göre işçinin hangi sebeple çıktığı belirlenir. Bazen çıkış kodları doğru bir şekilde verilmemektedir. Bu nedenle işçi mağdur olmaktadır. Dava yoluyla hakkını aramaya gitmek zorunda kalınmaktadır.

Hangi çıkış kodunda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı ödeneceğini aşağıda belirteceğiz:

Sgk Çıkış Kodları       Kıdem Tazminatı          İhbar Tazminatı           İşsizlik Maaşı

 • 01                                           –                                           –                                          –

 • 02                                           –                                           –                                          –

 • 03                                           –                                           √                                         –

 • 04                                          √                                           √                                        √

 • 05                                          √                                           –                                         √

 • 08                                          √                                           –                                          –

 • 09                                          √                                           –                                          –

 • 10                                          √                                           –                                          –

 • 11                                          √                                           –                                          –

 • 12                                          √                                           –                                       √  

 • 13                                          √                                           –                                          –

 • 14                                          √                                           –                                          –

 • 15                                          √                                           √                                        √

 • 16                                           –                                           –                                          –

 • 17                                          √                                           √                                        √

 • 18                                          √                                           √                                        √

 • 19                                           –                                           –                                          –

 • 20                                           –                                           –                                          –

 • 21                                           –                                           –                                          –

 • 22                                           –                                           –                                          –

 • 23                                          √                                           –                                         

 • 24                                          √                                           –                                         

 • 25                                          √                                           –                                         

 • 26                                           –                                           –                                          –

 • 27                                          √                                           –                                         

 • 28                                          √                                           –                                         

 • 29                                           –                                           –                                          –

 • 30                                           –                                           –                                          –

 • 31                                          √                                           √                                        √

 • 32                                          √                                           √                                        √

 • 33                                          √                                           √                                        √

 • 34                                          √                                           √                                        √

istanbul işçi avukatı

İstanbul İşçi Avukatı

İşçi Avukatları Ne Yapar?

İş hukukunun bir bölümü olarak, işçi avukatları anlaşmazlıklarda ve müzakerelerde hem işverenleri hem de çalışanları temsil eder. Ancak en çok mağduriyet yaşayan taraf genelde işçi tarafıdır. Bu yüzden işçiler hukuki yardım ve danışmanlığa daha çok ihtiyaç duyarlar. İstanbul işçi avukatı olarak, işçilerin yaşadığı hukuki problemlerin çözümü için elimizden geleni yapmaktayız. 

İşverene karşı açılacak olan dava ve arabuluculuklarda en iyi şekilde temsil edilmenizi sağlamaktayız.

İşçi Avukatına İhtiyacım Olduğunu Nasıl Anlarım?

Bir işçi olarak, aşağıdaki durumlarda bir iş avukatına danışmak isteyebilirsiniz:

 • Fazla mesai, maaş gibi alacaklarınızın ödenmemesi,
 • İşyerinde kötü muameleye, ayrımcılığa veya hakarete maruz kalmanız durumunda,
 • Tehlikeli çalışma koşulları altında çalışmanız durumunda,
 • Haksız fesih nedeniyle iş sözleşmenizin sonlandırılması durumunda,
 • Kıdem tazminatına hak kazanmanıza rağmen ödenmemesi durumunda,
 • İş kazası geçirmeniz durumunda,
 • Sigortanızın eksik veya hiç yatırılmaması durumunda

İstanbul uzman işçi avukatından destek almanızı mutlaka öneririz.

Bir İşçi Avukatının Ücreti Ne Kadardır?

Genellikle avukatlar dava ücretini peşin almaktadır. Ancak iş davalarında bu durum değişebilmektedir. İşçi ve avukat aralarında bir sözleşme imzalayarak dava sonunda kazanılacak olan ücret üzerinden yüzdelik olarak anlaşabileceklerdir. Dava başlangıcında harç ve masraf alınarak dava açılmaktadır. Avukatınızla yapacağınız avukatlık sözleşmesinde mutlaka dava sonunda avukat tarafından alınacak olan oranın belirli olmasını sağlayın. 

İşçi Avukatı İstanbul

İş davalarınız için mutlaka alanında tecrübeli bir avukatla çalışmanızı önermekteyiz. İstanbul işçi avukatı olarak, hukuki problemlerinizde hızlı ve daha az masraflı bir şekilde çözüm sağlamak için çaba sarf etmekteyiz. Öner Hukuk ve Danışmanlık bürosundaki iş avukatlarının amacı, problemin çözümüne ulaşmak için mücadele vermek ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmektir.

Dava veya problem üzerinde önce bir analiz yapılarak çalışma yolu belirlenir. Daha sonra bu çalışma yolu uygulamaya konulur. Mümkün olan en kısa sürede en olumlu sonuç alınmaya çalışır. 

İşçi Avukatı Danışmanlık 

Haklarınızın ödenmemesi ve diğer hukuki problemlerle karşılaştığınız durumda bir işçi avukatından danışmanlık alabilirsiniz. Bu danışmanlık sayesinde nasıl bir yol izleyeceğinizi, hangi yolun size daha uygun olduğuna karar verebileceksiniz.

İş Avukatı

İş Avukatı

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki tüm ilişkiyi inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukukunun en büyük amacı işçinin mağdur olmasını engellemektir. Lakin iş hukuku işçi için önemli olduğu kadar işveren için de son derece önemlidir. Hem işçi hem işvereni ilgilendiren bu hukuk dalı hizmet sözleşmesiyle birlikte ortaya çıkmaktadır. İş hukuku, çalışan ve işveren taraflarını kapsadığı gibi bu unsurların devletle olan ilişkisini de kapsamaktadır. Bu nedenle de iş hukuku, bireysel ve toplu iş hukuku şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Önemli bir alanı temsil eden bu hukuk dalıyla ilgili yürütülecek işlemlerde avukat desteği almak, özellikle hak kazanımlarında çok önem taşır. O nedenle Bakırköy iş avukatı olarak bu  alanda sizlere hukuki danışmanlık ve hukuki destek konusunda elimizden geleni yapmaya hazırız.

İş Avukatının Önemi

İş avukatı, işçiyle işveren arasındaki ilişkinin kanunlara uygun halde düzenlenmesine ve taraflar arasında çıkan ihtilafın giderilmesine yardımcı olmaktadır. İşçi ve işveren arasında var olan sözleşmeyle ilgili olarak bir anlaşmazlık ortaya çıktığında başvurulan kişiler uzman iş avukatlarıdır. İş hukuku alanında alınan hukuki destek ve danışmanlık sayesinde gerekli yönlendirmeler doğru ve kanunlara uygun olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde dönüşü olmayan zararlar ortaya çıkabilecektir. İstanbul iş avukatı aslında iki tarafın sözleşme akdinin her evresinde yer alabilmektedir. İş sözleşmesinin hazırlanmasında ve uygulamaya konulmasında, hak ve alacaklarda, ortaya çıkan ihtilaflarda, uyuşmazlık çözümlerinde yetki sahibidir. İhbar süreleri, kıdem ve ihbar tazminatları, fazla mesai veya izin ücreti ve maaş konusu gibi ölçütlerin hepsi iş hukuku avukatı hizmetine dahildir. Bu nedenle bu alanda yaşanan hukuki sorunlarda iş  avukatları rolleri oldukça büyüktür.

İş Avukatları Hizmetleri Nelerdir?

İş hukuku avukatları meslekleri gereği oldukça önemli bir görev üstlenirler. Bu sebeple alanında uzman olan avukatlarla çalışmak oldukça mühimdir. Çünkü işçinin hak ve emeğinin korunması, işverenin sermaye ve ticari çıkarlarının gözetilmesi oldukça mühim bir konudur. Bu nedenle iş hukuku avukatı oldukça titizlikle hareket etmelidir. Hukuk ofisimizde hizmet veren iş hukuku avukatlarımız, işçi haklarının ihlallerinde, iş kazaları ya da meslek hastalıklarının hukuki boyutunda, işveren veya işçinin sözleşmedeki borçlarını yerine getirmediği durumlarda, işçi ve işverenin sendikal haklarının korunması kapsamında yer alan konularda en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Profesyonel bir şekilde ve kurum anlayışıyla çalışan avukatlarımız oldukça hassas ve etkili bir hukuki süreç geçirilmesine yardımcı olurlar.

İş Avukatı Danışma

İş hukuku alanında çıkan problemler için İş avukatına danışmak son derece önemlidir. İş hukuku avukatı tavsiye vermesi üzerine bu tavsiyeye uymak sizin lehinize olacaktır.

İş Hukuku Avukatı Ücretsiz Danışma

İş avukatı olarak ücretsiz danışma hizmetimiz bulunmamaktadır. Bir avukatın ücretsiz olarak danışmanlık vermesi yasaktır. Bize İLETİŞİM sayfasından ulaşabilirsiniz.

İşyerinde Mobbing

İşyerinde Mobbing

Mobbing Nedir ?

Mobbing ne demek ? Mobbing, bir veya birkaç kişinin başka bir kişiye veya gruba yönelik psikolojik baskı, şiddet, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermesidir. Psikolojik taciz ve yıldırma kelimeleri de mobbing yerine sık sık kullanılmaktadır.

Okumaya devam et

İşveren Avukatlığı

İşveren Avukatı

Öner Hukuk ve Danışmanlık ofisi olarak işverenlere hukuki danışmanlık yapılmasının yanında iş davaları, icra takipleri ve işyeri ile ilgili diğer davalarına da bakmaktayız.

Hukuk büromuz, İş kanunu kapsamında işverenler için geçerli olan istihdamla ilgili sayısız gereklilik ve kurallara ilişkin hukuki danışmanlık sağlayarak işverenleri ve işletme sahiplerini temsil etmektedir.

İşveren avukatı olarak işverenleri çeşitli mahkemelerde, arabuluculuk hizmetlerinde ve diğer çeşitli davalarda temsil etmekteyiz.

Küçük ölçekli işverenler bile ara sıra bir avukatın yardımına ihtiyaç duyar. Çünkü bazı durumlar hukuki uzmanlık gerektirebilmektedir. Bu nedenle işveren tek başına işin içinden çıkamayabilir.

İş hukuku değişken bir alandır. Devlet tarafından yeni yasaların çıkarılması, Yargıtay tarafından yeni bir karar verilmesi bu değişkenliğin en önemli nedenlerindendir. İşverenler bu değişkenliği takip etmekte zorlanabilirler.

Eski çalışanlar tarafından açılan davaların çoğu işveren aleyhine sonuçlanmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise işverenin davayı avukatsız takip etmek istemesidir. Bir çalışan şikayeti (veya birden fazla çalışandan gelen şikayetler) ile karşılaştıklarında, işverenler kendilerini en iyi işveren savunma avukatının yardımıyla stratejik olarak savunmalıdır.

İstanbul İşveren avukatı olarak, işverenlere her türlü hukuki hizmet iş hukuku uzman avukatlarımız tarafından sağlanmaktadır.

İşverenlere Verilen Hukuki Hizmetler

 • İşçi tarafından işverene karşı açılmış tazminat ve alacak davaları
 • İşçinin açtığı işe iade davaları
 • İş kazası davaları
 • İcra Takipleri (Çek, senet takipleri)
 • İşverenin 3. kişilerle yapacağı sözleşmelerin hazırlanması veya yorumlanması
 • İhtarname çekmek veya ihtarnameye cevap vermek
 • Hukuki danışmanlık hizmeti
 • Arabuluculuk toplantılarına katılma

İşveren Avukatı Olarak Stratejimiz

İster yeni başlıyor olun ister yüzlerce çalışanı kapsayan bir işletmeniz olsun. İş Hukuku ekibimizden profesyonel, yetkin ve özenli bir hizmet alacağınızdan emin olabilirsiniz. İşletmenizi ve ihtiyaçlarını anlamak için, ticari gereksinimlerinizi konuşmak için zaman ayıracağız, böylece verilecek en iyi tavsiyeleri ve alınacak stratejileri ayırt edebilelim.

Hiçbir şeyi şansa bırakmamaya inanıyoruz ve bir işveren olarak, yapmayı önerdiğiniz eylemlerin sizin için hem olumlu hem de olumsuz sonuçlarını anlamanızı sağlayacağız.

Size hem ticari açıdan zeki hem de işletmenizin benzersizliğine ve bunun için sahip olduğunuz vizyona duyarlı istihdam tavsiyeleri vereceğimizden emin olabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

İşçinin Haklı Nedenle Feshi

İşçinin Haklı Nedenle Feshi

İşçi, İş Kanunu 24. maddede belirtilen nedenlere dayanarak iş sözleşmesini bildirim süresini beklemeksizin feshedebilecektir. Aşağıda Yargıtay’a göre işçi tarafından haklı nedenle fesih durumlarından bir çoğu belirtilmiştir.

İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshedebilme Durumları

Okumaya devam et