İş Kazası

İş Kazası Ne Demek? 

İş kazası nedir? Sigortalı işçinin işyerinde uğradığı ve o an ya da daha sonra işgücü kaybı, sakatlanma veya ölüm gibi sonuçlara sebep olan duruma “iş kazası” denilir.

İş Kazası Olarak Kabul Edilen Durumlar

SGK’na göre iş kazasından sayılan haller aşağıdaki gibidir.

“İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.”

 • Sigortalı işyerinde bulunduğu sırada
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
 • Sigortalı işveren tarafından başka bir yere görevli olarak gönderildiği sırada asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
 • Emzikli kadın için emzirme sırasında (gidiş dönüş dahil)
 • İşverence sağlanan taşıma sırasında

Bu saydığımız haller dışında iş kazası geçiren çalışanın mutlak suretle sigortalı olması gerekmektedir. Aksi taktirde çalışanın geçirdiği kaza, çalışmıyor gözüktüğü için iş kazası olarak sayılmamaktadır.

İş Kazası Bildirimi

İş kazası olunca işveren ne yapmalı? İş kazası bildirimini kim yapar?

İşçinin iş kazası geçirmesi halinde işveren öncelikle en kısa sürede kolluk kuvvetlerine haber vermelidir. İşveren, kolluk kuvvetlerine sözlü veya yazılı olarak başvurabilir. Ardından 3 iş günü içinde SGK’ya bildirim yapılmalıdır.

İş Kazası Nasıl Bildirilir?

İş kazası bildirimi yazılı şekilde veya elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamda yapılacak bildirimler yalnızca 4A sigortalılar yani iş sözleşmesi kapsamında bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar açısından mümkündür.

Elektronik ortamda bildirim yapmak için e-Devlet sistemi kullanılmalıdır. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen kullanıcı kodu ve e-bildirge şifresi ile sisteme girilir. Sistem üzerinden form gönderilerek süreç tamamlanmış olur.

Yazılı bildirim için ise iş kazası bildirim formunun eksiksiz doldurulur. İş kazası bildirim formu elden veya posta aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

İş Kazası Nereye Bildirilir?

İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte, işçinin yaralanması veya ölümü durumlarında kazanın olduğu yerdeki kolluk birimine hemen, SGK’ ya ise en geç 3 iş günü içinde “iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi” ile bildirilmesi gerekir.

İş Kazası SGK Bildirim Süresi

İş kazası ne zaman bildirilir? İş kazası yasal bildirim süresi en geç 3 iş günüdür. İş kazası gerçekleştikten sonraki 3 iş günü içinde SGK’ya bildirilmesi gerekir. 3 iş gününü geçtikten sonra bildirim yapılması halinde işverene idari para cezası kesilecektir.

Örneğin, Salı günü iş kazası geçiren sigortalının Kuruma yapılacak iş kazası bildiriminin en geç Cuma günü yapılması gereklidir.

İş Kazası Bildirmeme Cezası 2024

İş kazası zamanında bildirmeme cezası 2024 yılında yeniden değerleme oranında %58,46 artarak en az 24.607,00 TL olmuştur. İş kazasını geç bildiren veya bildirmeyen işverene 24.607,00 TL idari para cezası kesilecektir.

İş kazasını bildirmeme 2024 – iş kazasını geç bildirme cezası 2024, işyerlerinin çalışan sayısı ile işyerinin tehlikeli iş statüsüne göre değişiklik gösterir.

İş Kazası İşveren Sorumluluğu

İşverene işçiyi gözetme yükümlülüğü getirilmiştir. İşverenin, işçilerin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak bakımından gözetme borcu genel olarak önleme, bilgilendirme ve eğitme şeklinde yükümlülüklerden oluşur.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine aykırı davranışının idari, hukuki ve cezai yaptırımları bulunmaktadır. Yükümlülüklerine uymayan işveren idari yaptırımlarla karşılaşabileceği gibi, iş kazası sonucunda ölüm veya yaralanma meydana gelmesi durumunda işverenin, hukuki sorumluluğu ve TCK hükümleri gereğince taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçlarından cezai sorumluluğu söz konusu olabilecektir.

İş Kazası Tutanağı

İş yerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen iş kazalarında işveren tarafından tutulması gereken tutanağa “iş kazası tutanağı denir. Dolayısıyla iş kazası tutanağı hazırlamakla yükümlü olan kişi işveren veya vekilidir. İş kazası meydana gelmesine rağmen işveren tarafından tutanak tutulmamış ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işveren aleyhine idari para cezası uygulanır.

İş kazası tespit tutanağı, bir işyerinde meydana gelen iş kazasının detaylarını, sebeplerini ve sonuçlarını belgeleyen resmi bir rapordur. Bu rapor iş kazasının meydana geldiği andan itibaren en kısa sürede hazırlanmalı ve ilgili taraflar tarafından imzalanarak onaylanmalıdır. İş kazası olay tutanağı, işveren, işçi ve ilgili diğer tarafların haklarını korumaya yönelik olarak kullanılır ve iş kazalarının değerlendirilmesinde önemli bir belgedir.

İş Kazası Tutanağı Nasıl Tutulur?

İş Kazası Tutanağı Nasıl Yazılır? İş kazası tutanağı, yaşanan iş kazaları sonrasında yapılması gereken işlemlerden biridir ve oldukça dikkatli ve özenli yazılmalıdır. Bu doğrultuda kazanın nasıl meydana geldiğine detaylı bir şekilde yer verilmelidir. Ayrıca iş kazasının yaşandığı esnada olaya şahit olan işçilerin de tanık sıfatıyla tutanağa eklenmesi gerekir. Kazayı geçiren hangi işçi geçirdi ise bu kişinin bilgileri ayrıntılı olarak tutanakta yer almalıdır.

İş kazası tutanağı yazılırken aşağıdaki durumların da yer alması önemlidir:

 • Bir işçinin iş kazası geçirmesi halinde işçiye olay yerinde iş yerinin varsa hekimi tarafından tıbbi müdahalede bulunup bulunulmadığı da kayıtlara geçilmelidir. Eğer iş yeri hekimi dışında birisi tarafından müdahale sağlandıysa söz konusu kişinin adı ve soyadı iş kazası tutanağına eklenmelidir.
 • Olayın somutlaştırılmasına yönelik iş kazasına neden olan araç ve gereçlerin detaylı olarak yazılması gerekir.
 • Kazanın meydana geldiği yerin belli bir planı, krokisi tutanağa eklenmelidir. Olay yeri eski haline getirilmeden iş kazası gerçekleşen yerin fotoğrafları da çekilip tutanağa eklenmelidir. Böylece iş kazasının nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılı bir şekilde bilgi girilmiş olur ve gelecekte yaşanabilecek uyuşmazlık hallerinin önüne geçilir.

İş Kazası Sonrası SGK Tarafından Sağlanan Haklar

İş kazası sigortasından doğan haklardan yararlanabilmek için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamakta olup, iş kazası sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

 • Geçici İş Göremezlik Ödeneği
 • Sürekli İş Göremezlik Geliri
 • Ölüm Geliri
 • Evlenme Ödeneği
 • Cenaze Ödeneği ( Cenaze ödeneği ile ilgili detaylı bilgi için MAKALEMİZE göz atabilirsiniz.)

Geçici İş Göremezlik Nedir?

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama haline denir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafınca ödenen yardımdır. İşçinin iş kazası geçirmesi, hastalanması veya kadın işçinin analık durumundan dolayı çalışmadığı günler için ödenen ücrettir.

İş Kazası Ücreti 2024

İş kazası rapor ücreti ne kadar? İş kazası sonucu geçici olarak çalışamayan işçiye halk diliyle rapor parası ödenir. 2024 yılında iş kazası ücreti için ayakta tedavide günlük 444,50 TL yatarak tedavide de 333,38 TL olarak ödeniyor.

İş kazası- meslek hastalığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

 • Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,
 •  Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

İş Kazası Rapor Parası Ne Kadar 2024? 

Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği 2024 yılında asgari ücretliler için aşağıdaki gibidir:

Hastalık veya iş kazası halinde geçici iş göremezlik ödeneği bilinen adıyla rapor parası, asgari ücretliler için 2024 yılında için rapor parası ayakta tedavide günlük 444,50, yatarak tedavide de 333,38 TL olarak ödeniyor.

İş Kazası Raporu

Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

İş Kazası Rapor Ücreti Ne Zaman Yatar?

Rapor ücreti, işverenin raporu SGK’ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle çalışanların PTT veya e-Devlet üzerinden tanımlanan banka hesabına yatırılır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte iki ay içerisinde alınması gerekmektedir.

İş Kazası Olması Halinde Yapılması Gerekenler

 • Bağlı bulunulan kolluk kuvvetlerine (Polis veya jandarma) ve sağlık ekiplerine derhal haber verilmelidir.
 • İş kazası bölgesi hemen eski haline getirilmemeli ,kaza mahali fotoğraflanmalıdır.
 • iş kazası tutanakla belgelendirilmelidir.
 • Olay anınını bizzat yaşayanların ve görenlerin ifadelerine başvurulmalıdır.
 • Bağlı bulunduğunuz İşveren veya İşveren Vekili (Müdür, Usta)  kaza meydana geldiği günden itibaren 3 iş gününde SGK ya bildirim yapılması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir