İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

iddet süresi

İddet Ne Demek ? 

Kadın için evliliğin sona ermesi ve tekrar evlenilebilmesi için geçmesi gereken süre “iddet” olarak adlandırılır.

İddet Müddeti Nedir ? 

Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren , kadının tekrar evlenebilmesi için üçyüz gün süre geçmesi gerekir. İşte Bu süreye “İddet Müddeti” denir. İddet süresi, bekleme süresi de aynı anlama gelmektedir.

Madde 132- (1)Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.
(2) Doğurmakla süre biter.
(3) Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası 

Soybağı karışıklığına sebebiyet vermemek amacıyla evliliği sona eren kadın için bir iddet süresi belirlenmiştir. Erkek için böyle bir bekleme süresi bulunmamaktadır. Boşanma kesinleştikten sonra erkek hemen evlenebilir.

Kadın için öngörülen iddet süresi kesin olmayan evlenme engelidir. Bu engel dava yoluyla kaldırılabilir. Bu davaya, iddet müddetinin kaldırılması davası veya bekleme süresinin kaldırılması davası denilmektedir. Eğer kadın bekleme süresinin dolmasını beklemeden veya dava açmadan evlenmişse yapılan bu evlilik geçerli bir evliliktir. İptal edilmesi mümkün değildir.

İddet süresinin kaldırılması davası Hukuk Muhakemeleri Kanunu 382. madde fıkra 2/b.4 hükmünde, çekişmesiz yargı işi olarak belirtilmiştir.

İddet Süresinin Kaldırılacağı Haller

1-) Kadının hamile olmadığının anlaşılması – Kadın önceki evliliğinden hamile olmadığının anlaşılması halinde mahkeme iddet süresini kaldıracaktır. Hakim tarafından bekleme süresinin kaldırılması için evliliği biten kadının gebe olmadığının doktor raporu ile tespit edilmiş olması gereklidir.

2-) Boşanan eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemesi – Boşanan eşler yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde hakim, evliliği biten kadın için üçyüz günlük iddet süresini kaldıracaktır.

İddet Süresinin Kaldırılması Davası Görevli Mahkeme

İddet müddetinin kaldırılması davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla davaya bakacaktır.

İddet Süresinin Kaldırılması Davası Yetkili Mahkeme

Bekleme süresinin kaldırılması davasında yetkili mahkeme, bu davayı açacak olan kadının yerleşim yeri mahkemesidir.

Bekleme Süresinin Kaldırılması Dilekçe Örneği 

İddet süresinin kaldırılması davasında dilekçe örneği için uzman bir boşanma avukatından danışmanlık almanızı önermekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir