İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Dilekçe Örneği

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 

TALEPTE BULUNAN
(MAĞDUR)      :

VEKİLİ :

KONU : Müvekkilimize internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması istemimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilin bir röportaj sırasında çekilen videosu …./…/…. tarihinde “www. ….. .com” internet sitesinden yayınlanmıştır. Müvekkil söz konusu videoda her ne kadar kendi isteği ile konuşmuşsa da daha sonra videosunun yayınlanmasına izin vermemiştir. (EK-1)

2-)Söz konusu video internette yayınlandıktan sonra müvekkil hakkında bir çok olumsuz yorum yapılmış, kendisine ve ailesine hakaretler edilmektedir. (EK-2)

3-) İnternet ortamında kolayca ulaşılabilecek bir şekilde müvekkilin özel hayatına ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki haber ile müvekkil açıkça mağdur edilmiştir.

4-) İnternet ortamında …… internet sitesinden yapılan yayın ile müvekkilin saygın şahsiyeti ve ticari itibarı tehlikeye girmiştir. İşbu hukuka aykırı yayın hakkında …/…/…. tarihinde yer sağlayıcısına başvurularak müvekkile ilişkin içeriğin yayından çıkarılması talep edilmiş, ancak talebin yer sağlayıcısına ulaşmasından itibaren 2 gün içinde başvurumuza cevap verilmediği gibi yayın ilgili internet sitesinden kaldırılmamıştır. (EK-3)

5-) Yukarıda bahsi geçen hususlar nedeniyle, internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması istemiyle Sayın Mahkeme’nize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :5651 sayılı Kanun, sair ilgili tüm mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER :
1-) İlgili internet sitesi görüntüleri
2-) Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri.
3-) İnternet sitesi yer sağlayıcıya yapılan başvuru dilekçe örneği
4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, somut olayda müvekkilimizin kişilik hakkına açıkça ihlal niteliği taşıyan “………..com” adlı internet sitesinde yer alan internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER :
1-) İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri
2-) Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri.
3-) İnternet sitesi yer sağlayıcıya yapılan başvuru dilekçe örneği
4-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi                                5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Talep Eden Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir