İbraname

İbraname

İbraname Nedir ?

Borçlunun borcunu ifa ettiğine ve alacaklıya karşı artık herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığına dair borçlu ve alacaklı arasında düzenlenen sözleşmeye “ibraname” denir.

İş Hukukunda İbraname

İş hukukuna göre ibraname; İşçinin işten ayrıldığı zaman, ücret, fazla çalışma, yıllık ücretli alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı vb. alacaklarını aldığına, başka bir alacağının kalmadığına ilişkin olarak imzalayarak işverene verdiği belgeye denir. Bir diğer adı da “ibra sözleşmesi” olarak bilinir.

İbraname Geçerlilik Şartları

 • İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması,
 • İbra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,
 • İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran eksiksiz ve banka aracılığıyla yapılması

gerekmektedir. Bu şartları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını içeren diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.

Hangi Durumlarda İbraname Geçersizdir ?

 • Hizmet sözleşmesi, sona ermeden önce düzenlenen ibraname geçerli değildir.
 • İş sözleşmesi devam ederken, tarihsiz ibraname alınırsa geçerli değildir.
 • Henüz doğmamış bir haktan dolayı ibraname verilemez.
 • İbranamenin temyiz gücüne sahip ve reşit işçilerce verilmesi gerekir. 18 yaşından küçük işçinin yasal temsilcisi tarafından imzalanmayan ibraname geçersizdir.
 • İbranamenin bir aslının işverene verilmesi gerekir.
 • İbraname vekil aracılığı ile düzenlenmiş ise vekaletin ibra yetkisini içermesi gerekir. Aksi takdirde geçersiz olacaktır.
 • İbra edilen alacakların, örneğin fazla çalışma ücretleri genel tatil ücretleri yıllık ücretli izin ihbar ve kıdem tazminatı gibi nitelikleri ve miktarları ayrı olarak şüpheye yer bırakmayacak tarzda ibranamede gösterilmesi gerekir.
 • Ödeme ve hesap ayrıntılarını gösteren belgeden yukarıdaki gibi ayrıntılı yazılmayan, sadece başka hak ve alacağı kalmadığını içeren işlem ibraname değildir.
 • İşçinin işverenden olan gerçek alacağı ile ibranamede belirtilen miktar arasında belirgin oransızlık olmaması gerekir. Aksi takdirde, içerdiği miktar itibarıyla yapılan işlem makbuz hükmündedir. İbraname olarak kabul edilemez.

İbraname Ne Zaman İmzalanır ?

İşveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesi sona erdikten sonra en az 1 aylık süre geçmesi gerekmektedir. 1 ay geçmeden imzalanan ibraname geçersizdir.

İbraname Örneği

İbraname örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir