İcra ve İflas Hukuku

Miras Hukuku

Borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvveti ile alacaklarına kavuşmalarına sağlamak için borcun cebren tahsil edilmesi durumuna “İcra Takibi” denir.

Öner Hukuk ve Danışmanlık olarak gerçek kişi ve şirketlerin Türkiye’deki alacaklarının tahsil edilmesi için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Öncelikli ilkemiz, müvekkilin alacağını hızlı ve asgari masrafla almasını sağlamaktır.

İstanbul İcra Avukatı olarak her türlü icra işlemlerinin uygulanması, takip edilmesi ve davaların takibi konusunda şirketlere, kurumlara ve şahıslara hizmet verilmektedir.

Alacaklı tarafın alacağının tahsili, borçluya karşı açılan icra takibine itiraz ve diğer hukuki işlemlerin yapılması, icra davalarının takibi, haciz, ihtiyati haciz, rehin işlemleri, ipotek işlemlerinin yapılması, itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması davalarında Bakırköy İcra Avukatı olarak şahıslara ve şirketlere hizmet vermekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku

Alacağın kaynağı fark etmeksizin tüm para ve teminat alacakları için başvurulabilen ilamsız
takip yoluna “genel haciz yoluyla takip” denir. Genel haciz yoluyla takip başlatabilmek için
alacaklının elinde herhangi bir belge veya ilam olmasına gerek yoktur.
Elinde bono, poliçe ve çek olan kişiler kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip
başlatabilecektir.

İpotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermiyorsa, alacaklının başvuracağı
yol, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takiptir.

Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi

Bazı haklı sebeplerin ( kiranın ödenmemesi vb.) mevcut olması halinde kiracının kiralanan taşınmazı tahliyesi için kiralayan tarafından yapılan bir takip yoludur. Bu takibin başlatılabilmesi için yazılı bir kira sözleşmesine gerek yoktur.

İtirazın İptali Davası ve İtirazın Kaldırılması

Borçlunun itirazı ile duran ilamsız icra takibine, ilamsız icra prosedürü içinde devam
edilebilmesi için alacaklının başvurabileceği iki yol bulunmakta olup bunlar; itirazın iptali ve
itirazın kaldırılması davalarıdır.

İhtiyati Haciz

İhtiyati haciz; alacaklının para alacağına ilişkin başlatmış olduğu veya ileride başlatmayı
düşündüğü takibin sonucunu güvence altına alarak borçlunun mallarına geçici olarak el
konulması tedbirdir. İhtiyati haciz geçici bir tedbirdir. İhtiyati haciz sadece para alacakları
için mümkündür.

Öner Hukuk ve Danışmanlık Olarak İcra Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

 • İlamlı İcra, İlamsız icra işlemleri
 • Haciz ve ihtiyati haciz işlemleri
 • Rehin işlemleri
 • İpotek İşlemleri
 • Kira alacağının tahsili
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi
 • Tahliye taahhüdüne dayalı takip işlemleri
 • Çocukların icra yoluyla alınması (Çocuğun teslimi)
 • Çocukla kişisel ilişki kurulmasının icra yoluyla yapılması
 • Apartman yönetim giderlerinin takibi
 • Taşınır rehininin paraya çevrilmesi takibi
 • İpoteğin paraya çevrilmesi takibi

İcra ve İflas Hukuku ile ilgili her türlü bilgi ve destek talebini aşağıdaki form aracılığıyla gerçekleştirebileceğiniz gibi bizimle direkt olarak da iletişime geçebilirsiniz.

  Bilişim Hukuku ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve destek almak için lütfen iletişime geçiniz.
  İletişim adreslerimiz:

  Telefon: 05443120902

  E-Posta: info@oner.av.tr