Haksız Tutuklama Tazminat Dava Dilekçesi – Beraat Tazminat Dilekçesi

Haksız Tutuklama Dilekçe Örneği 

BAKIRKÖY NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                           : Maliye Hazinesi

GÖZALTINA ALMA TARİHİ            : 08.07.2018

KONUSU                                : CMK 141 vd. maddelerince haksız tutuklamadan doğan tazminat istemidir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkil …..  üzerine atılı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 08.07.2018 tarihi itibariyle, gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan gözaltına alınan müvekkil, Bakırköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 09.07.2018 tarihli 2018/… sorgu no’lu kararı ile tutuklanmış, 11.01.2019 tarihine kadar Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak kalmış; 11.01.2019 tarihinde tahliye edilmiştir.

Müvekkil hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27.08.2018 tarihli 2018/….  soruşturma no’lu iddianamesi ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/…. Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/… Esas sayılı, 11.01.2019 tarihli ilamı ile müvekkil …… üzerine atılı “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan BERAAT etmiştir.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/…Esas sayılı dosya müvekkil hakkında 18.01.2019 tarihinde KESİNLEŞMİŞTİR. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141. maddesinin e fıkrası uyarınca, kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlarına karar verilenlerin Devletten tazminat istemek hakları vardır. Bu çerçevede 08.07.2018 ile 11.01.2019 tarihleri arasında gözaltında ve tutuklu bulunarak özgürlüğünden yoksun kalan müvekkilin Devletten maddi ve manevi tazminat isteme hakkı mevcuttur. Müvekkilim, olay tarihinde yevmiyeli günlük 200 TL’ye çalışan bir tekstil işçisi iken, üzerine atılı “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçu nedeniyle tutuklanmış, 09.07.2018- 11.01.2019 tarihleri arasında Silivri cezaevinde tutuklu kalmıştır. Bu süre zarfında tutuklu olması nedeniyle işten çıkarılmıştır. O tarihten şu ana kadar işsiz kalmıştır. Yevmiyeli olarak çalışan müvekkil sigortasız olarak çalıştığından dolayı ücretini ispat etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle müvekkilin tutuklu kaldığı süre zarfında çalışamaması nedeniyle aylık ücretinin asgari ücret üzerinden hesaplanarak maddi tazminata konu edilmesi gerekir. Gerek tutuklu kaldığı dönemde yaptığı harcamalar gerekse çalışamaması nedeniyle toplam 30.000,00 TL maddi tazminat talebimiz bulunmaktadır.

6 aya yakın süredir isnad edilen Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu toplum ve kamu nezdinde çok kötü bir suç olarak görülmektedir. Bu suçtan dolayı yargılanmak müvekkilim için utanç vericidir. Toplum nezdinde itibarının sarsılmasına yol açmıştır. Hayatı boyunca hiçbir suça karışmamış ve sabıkası bulunmamaktadır. Henüz 21 yaşında olan müvekkil 6 ay boyunca özgürlüğünden mahrum kalmış ve hem fiziki hem de ruhsal olarak yıpranmıştır. Neticeten üzerine atılı suçtan beraat etmesi müvekkilimin bu süreç içerisindeki yaşadığı acı ve elemi giderememektedir. Müvekkilin yaşadığı utanç, acı ve elem için hakkaniyete uygun olarak 150.000,00 TL manevi tazminat talebimiz bulunmaktadır. CMK 141-e bendi uyarınca, müvekkilim adına iş bu davayı açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 5271 S. K. m. 141-144 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : … Sulh Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu tutuklama kararı, …  Ceza Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı beraat kararını içeren ilamı, Bilirkişi Raporu, SGK dökümü, tanıklar ve diğer tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen nedenlerle, CMK 141-e bendinde belirtildiği üzere, müvekkil hakkında kanuna uygun olarak yakalandıktan sonra beraatına karar verilmesi nedeniyle, 150.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, 30.000.00 TL maddi tazminatın davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, Maddi ve manevi tazminata tutuklama tarihi olan 09.07.2018 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, yargılama gideri ve  belirlenecek olan vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

……

Vekili

Av. Yekcan ÖNER

 

Ek                   :

1-)Vekaletname

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir