Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Hakaret Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                :

VEKİLİ                  : Av. Yekcan ÖNER
DAVALI                 :

ADRESİ                :

DAVA DEĞERİ     : …….. TL

KONU                  : Hakaret sebebi ile Manevi Tazminat İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkilimiz … …, toplumda ve çevresinde saygı gören bir bilim insanıdır. Kendisi halen … Üniversitesi … Fakültesi’nde … Bölüm Başkanlığı yapmaktadır.
2-) Müvekkilimiz …/…/… tarihinde … televizyonundaki “….” programına  konuk olarak katılmıştır. Bu programda müvekkilimiz diğer katılanlarla gayet seviyeli bir şekilde tartışmış ve görüşlerini beyan etmiştir.  Ancak … … isimli şahıs ile girdiği bir tartışma sırasında müvekkilimiz sakin olmasına rağmen karşı taraf saygısız bir şekilde “Senin gibi bir şerefsiz olamaz. Bu kötü niyetli düşüncen batsın, ahlaksız.” şeklinde ifadeler kullanmak suretiyle müvekkilimize hakaretlerde bulunmuştur. “…..” konuk olduğu programda davalının anılan eylemi müvekkilin insanların gözünde küçük düşmesine, onurunun kırılmasına ve saygınlığının zarar görmesine neden olmuştur. Müvekkilimiz, yaşadığı olay nedeni ile psikolojik sarsıntı yaşamıştır.
3-) Tüm bu gelişmeler ışığında, ilgili görüntü kayıtları dilekçemiz ekinde sunulmuş olup, tanık listesinde isimleri yer alan ilgililer tarafından, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verilecektir.
4-)  Müvekkilime hakaret eden … …’dan şikayetçiyiz ve ilgili şahsın cezalandırılması için tarafınıza başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 51, 58, 6100 S. K. m. 2, 3, 107, 5237 S. K. m. 125 ve ilgili sair mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER    : Program kayıtları, tanık beyanları ve diğer tüm deliller.
SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, davalının hakaret oluşturan eylemleri nedeniyle kişilik hakları zedelenen müvekkil lehine 40.000 TL manevi tazminatın, haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER                          :

  • Program kayıtlarını içeren CD,
  • Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.
Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir