Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Kişinin haberleşme özgürlüğünün kişinin rızası dışında ihlal edilmesi durumunda haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşmaktadır.

Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Kişiler kendi aralarında serbestçe haberleşebilmelidir. Özellikle teknoloji ve sosyal medyanın gün geçtikçe gelişmesi ile beraber bu suç oranında da artışlar meydana gelmiştir. Çünkü insanlar sosyal medyada daha çok haberleşmeye başlamıştır.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Cezası

Türk Ceza Kanunu 132. madde 1. fıkraya göre; Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.

Söz konusu suç, belirli kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin öğrenilmesiyle işlenmektedir. Kişiler arasındaki haberleşmenin ne suretle yapıldığının suçun oluşumu açısından herhangi bir önemi yoktur. Bu haberleşme; mektupla, telefonla, telgrafla veya elektronik posta yoluyla yapılabilir. Bu suç açısından önemli olan, haberleşmenin belirli kişiler arasında yapılmasıdır. Söz konusu suçu, bu haberleşmenin tarafı olmayan kişi işleyebilir.

Haberleşmenin gizliliğinin sadece dinlemek veya okumak suretiyle ihlal edilmesi, bu suçun temel şeklini oluşturur. Ancak, bu gizlilik ihlalinin, haberleşme içeriklerinin yani konuşulanların veya yazılanların kayda alınması suretiyle yapılması, bu suçun nitelikli şekli olarak tanımlanmıştır. Örneğin; telefon konuşmalarının ses kayıt cihazıyla kayda alınması halinde, suçun nitelikli hali gerçekleşmektedir.

TCK 132/2 ye göre; Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Haberleşme içerikleri hukuka uygun bir şekilde veya birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi suretiyle öğrenilmiş olabilir. İkinci fıkrada tanımlanan suç, haberleşme içeriklerinin ifşasıyla, yayılmasıyla, yani yetkisiz kişilerce öğrenilmesinin sağlanmasıyla oluşur. Fıkra metninde bu ifşanın hukuka aykırı olması açıkça vurgulanmıştır. Bu bakımdan örneğin; kişiler arasındaki telefon konuşmalarına ilişkin kayıtların, savcılık veya mahkemeye verilmesi, duruşmada açık bir şekilde dinlenmesi veya okunması halinde, söz konusu suç oluşmayacaktır. Buna karşılık, henüz soruşturma aşamasında iken, kişiler arasındaki konuşma içeriklerinin, hukuka uygun bir şekilde kayda alınmış olsalar bile, örneğin televizyonlarda veya gazetelerde yayınlanması halinde, bu suç oluşacaktır.

TCK 133/3 e göre; Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak  alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişinin kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa etmek (gizli bir şeyi ortaya çıkarmak) suretiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal etmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, ifşanın alenen yapılması gerekir. Bu bakımdan, örneğin; kişi kendisine gönderilen mektubu gönderenin bilgisi ve rızası dışında bir başkasına okutması halinde, bu suç oluşmayacaktır. Buna karşılık, mektubun gönderenin bilgisi ve rızası dışında alenen okunması, başkaları tarafından okunmasını temin için bir yere asılması veya basın ve yayın yolu ile yayınlanması halinde, söz konusu suç oluşacaktır.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun oluşabilmesi için failin en azından olası kastla hareket etmesi gerekmektedir. Bu suçun taksirle işlenebilmesi mümkün değildir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Uzlaştırma

Bu suçun takibi şikayete tabidir. Şikayetçi olmadığınız sürece soruşturma veya kovuşturma yapılmayacaktır. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu uzlaştırmaya tabi bir suçtur. Dava açılmadan önce şikayetçi ve şüpheli uzlaştırma bürosuna yönlendirilecektir. Uzlaştırmaya gidilmeden dava açılmışsa dosyanın uzlaştırmaya gönderilmesi gerekir. Taraflar uzlaşamazsa o zaman dava açılır veya davaya devam edilir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Görevli Mahkeme

Bu suçun işlenmesi halinde davaya bakacak görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Şikayet Dilekçesi 

Şikayet dilekçesi için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

 

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 12. Ceza Dairesi  2016/11851 Esas – 2017/4263 Karar

Mahkemesi   : Asliye Ceza Mahkemesi
Suç                : Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
Hüküm           : TCK’nın 132/1-1, 132/1-2, 43/1, 43/2. maddesi atfıyla aynı Kanun’un 43/1, 62, 53/1-2-3, 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddeleri gereğince mahkumiyet

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Oluşa ve dosya kapsamına göre; esnaf olan sanık …’ın, kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından bilgisayarına yüklenen “Kim Nerde” adlı ücretli casus yazılım programı sayesinde, bir süre karşılıksız burs verdiği üniversite öğrencisi katılan mağdur … ile onun erkek arkadaşı olan diğer katılan mağdur …’in farklı tarihlerde birbirlerine gönderdikleri mesajların birer kopyasını elde ederek, mesaj içeriklerini öğrendiğinin iddia ve kabul edildiği olayda,
Sanık …’ın, katılan mağdurlar … ve Mehmet Tahir’in telefon aracılığıyla birbirlerine gönderdikleri mesajların kopyasını kaydetmesinden dolayı eylemine uyan TCK’nın 132. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesindeki haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan cezalandırılmasına, haberleşme içeriklerini kaydeden sanığa hükmedilen cezada aynı madde ve fıkranın 2. cümlesi gereğince bir kat artırım yapılmasına, katılan mağdurlar … ve Mehmet Tahir’in farklı tarihlerde birbirlerine gönderdikleri mesaj içeriklerini, bilgisayarına yüklettiği tek bir casus yazılım programı sayesinde ele geçiren sanığın, aynı suçu katılan mağdurlara karşı tek bir fille ve bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla defa işlemesinden dolayı sanık hakında tayin olunan cezada, önce TCK’nın 43/1. maddesi, daha sonra da TCK’nın 43/2. maddesi atfıyla aynı Kanun’un 43/1. maddesi gereğince artırım yapılmasına ilişkin yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir. 24.05.2017

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  selin Cevapla

  whatsaap konuşmalarının iş arkadaşı tarafından izin alınmaksızın başka kişilere gösterilmesi ve konuyla ilgili kişinin ceza alması, dava açmasına engel midir?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarıCevapla

   Merhabalar, hangi dava için bunu sorduğunuzu söylerseniz, daha net cevap verebiliriz. İyi günler.

 2. Avatar
  Sefa Cevapla

  Merhaba okulda öğrencilerin telefonunun zorla karıştılması suç mu bunu nereye şikayet edebiliriz

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarıCevapla

   Merhabalar, öğrencinin telefonuna el konulabilir ancak telefon içeriğine bakılamaz. Savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.