Kategori: Genel Kategori

anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim şirketlerde ve yapı kooperatiflerinde avukat bulundurma zorunluluğu 08.02.2008 tarihinde Avukatlık Kanunu 35. madde 3. fıkra hükmüyle getirilmiştir. Esas sermayesi belli bir miktar üzerinde bulunan anonim şirketler ve üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri bakımından sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır.

Hangi Şirketler Avukat Bulundurmak Zorundadır ?

Hangi şirketlerin avukat bulundurması gerektiği Avukatlık Kanunu Madde 35 fıkra 3’te düzenlenmiştir. Buna göre Türk Ticaret Kanunu 332. maddede öngörülen esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurması zorunludur. Kanunda ifade edilen esas sermayenin 5 katından kasıt TTK madde 332’de düzenlenen 50.000,00 TL asgari sermayenin 5 katı olan 250.000,00 TL’dir. Yine sermaye artırımı yoluyla sermayesini 250.000,00 TL ve bu tutarın üzerine çıkarmış anonim şirketler bakımından da avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kanuni düzenlemelere göre ;

  • Esas sermayesi 250.000,00 TL ve üzeri olan anonim şirketler,
  • Üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri

Sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı (250.000 TL) veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler avukat bulundurması zorunludur.

TTK 272 md.Özel kanunlarda aksine hüküm olmadıkça esas sermaye miktarı beş milyar (elli milyar) Türk lirasından aşağı olamaz. Bu miktar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir”

Limited Şirkette Avukat Bulundurmak Zorunlu Mu?

Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesine göre limited veya adi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Zorunlu olmaması avukat bulundurulmasına engel değildir. Hak kaybına uğramamak, hem maddi hem de manevi yönden kayıp yaşamamak için bir avukattan hukuki destek alınması her zaman şirketin lehine olacaktır.

Sözleşmeli Avukat Bulundurmamanın Cezası

Yukarıdaki belirtilen anonim şirket ve yapı kooperatiflerine sözleşmeli olarak avukat bulundurmaması halinde cezai yaptırım uygulanacaktır.

Sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, Cumhuriyet savcısı tarafından, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.

2021 yılı için avukat bulundurması zorunlu olan şirketlerin bu kuralara uymaması halinde;

2021 yılı brüt asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruş x 2 = 7 bin 115 TL ( Sözleşmeli avukat bulunmayan her ay için kesilecek ceza miktarı) 

Anonim Şirket ve Yapı Kooperatiflerinde Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukat Ücreti

Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2021 yılı için;

Anonim Şirketlerde sözleşmeli avukatlara       ; 3405,00 TL

Yapı Kooperatiflerindeki sözleşmeli avukatlara; 2270,00 TL

ödenmesi gerekir. Bu belirtilen miktarlar asgari niteliktedir. Taraflar bu miktarın üzerinde de anlaşabileceklerdir.

İyi Bir Şirket Avukatı Nasıl Olmalı ?  

Şirket avukatları, hukuk uygulamasında seçkin bir gruptur. Üstlendikleri görev aslında pek de kolay değildir. Çünkü yapılacak olan bir hata geri dönülemez zararlara yol açabilecektir.

Bir avukatın şirketler hukukunda başarılı olabilmesi için, örnek bir iş hukuku bilgisi, güncel eğilimler ve yasal ve düzenleyici gelişmeleri geliştirmesi gerekecektir.

Ayrıca, müşterilerinin faaliyet gösterdiği veya yatırım yapmayı düşündükleri diğer yargı alanlarında şirket ve ticaret hukuku hakkında bilgi sahibi olması ve araştırma yapması gerekecektir.

Bir kurumsal avukatın güçlü iletişim ve müzakere becerileri, analitik becerilere ve detaylara titiz bir şekilde dikkat göstermesi gerekir.

cinsel boşanma nedenleri

Cinsel Boşanma Sebepleri

Eşim Arkadaşlarına Cinsel Hayatımızı Anlatıyor

Eşlerden birinin, cinsel yaşamlarını arkadaşlarına veya akrabalarına anlatması haklı boşanma nedenidir. Yargıtay kararlarına göre; Eşi ile cinsel hayatlarını üçüncü kişilere anlatmak diğer eşe haklı boşanma nedeni sağlar.

Okumaya devam et

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Trafik kazasında ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere yapılan tazminat ödemesine “destekten yoksun kalma tazminatı” denir. Ölüm neticesi olarak diğer kimseler ölen kişinin yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin etmek gerekmektedir.

Okumaya devam et

Kanuni Mirasçılar ve Miras Payı

Kanuni Mirasçılar ve Miras Payı

Mirasbırakanın terekesinden pay alan gerçek veya tüzel kişiye “mirasçı” denir. Bir kişinin ölümü veya gaip kararı verilmesi üzerine mirası (terekesi) açılır. Miras, mirasbırakanın son yerleşim yerindeki mahkemede açılacaktır.

Kanunda iki tür mirasçılık şekli düzenlenmiştir. Bunlar; kanuni mirasçı ve atanmış mirasçılardır.

Kanuni mirasçılar kimlerdir? 

Okumaya devam et

Bakırköy Avukat

Bakırköy Avukat

Avukatlık bir problem çözme mesleğidir. Ancak bu problemler yasalara ve hukuka bağlı şekilde çözülmektedir. Kişiler toplum içerisinde hayatlarını devam ettirirken başka kişilerle, devlet kurumlarıyla gerek idari gerekse mali sorunlar yaşayabilmektedirler.

Okumaya devam et

Gaiplik Davası

Gaiplik Davası

Gaip Nedir?

Kişinin ölümüne kesin gözle bakmayı gerektirecek bir durum olmamasına rağmen kişinin ölüm tehlikesi doğuran bir olayda kaybolması veya uzun zamandan beri haber alınamaması durumlarında ölmüş olma ihtimali kuvvetli olan kimseye “gaip” denir.

Gaiplik nedir?

Okumaya devam et

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılar murisin vefatıyla külli halefiyet gereği miras bırakana ait malvarlığını doğrudan kazanmaktadırlar. Bir diğer ifadeyle miras bırakana ait terekedeki hak ve borçlar vefat olayı ile doğrudan mirasçılara intikal edecektir.

Mirasçılık Belgesi Nedir? 

Okumaya devam et