Eskort Dolandırıcılığı

eskort

Son zamanlarda oldukça artan eskort dolandırıcılığı, sosyal medya hesaplarından ya da açtıkları internet siteleri üzerinden eskort ilanları veren kadınların kendilerini arayanlara “ön buluşma”, “teminat” gibi bahanelerle ATM’lerden banka hesaplarına para göndermelerini isteyerek başlamaktadır. İstedikleri para gönderilmediği takdirde karşı tarafa icraya verildiğini söyleyerek şantaj ile para talep etmeye devam edilen bu dolandırıcılık türü son günlerde sık sık karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin farklı yerlerinden eskort pazarlığı altında insanlar dolandırılmaya devam etmekte ve bununla ilgili birçok operasyon düzenlenmektedir.

Kişilerin bilgilerini yayacaklarını iddia ederek para talep eden bu kişiler hem şantaj suçunu hem de nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olurlar. Bilgilerinin çevrelerine yayılmasından korkan şantaj yapılan bu insanlar çözümü karşı tarafın istediğini yapmakla bulsa da eskort dolandırıcılığı yapan bu kişilerin şikayet edilmesi gerekmektedir.

Eskortu Aramak Suç Mu?

İnternet sitesine girerek eskort ilanlarına baktınız. Eskort ilanlarında bulunan bir tane numarayı aradınız diyelim. Peki yapılan bu aramayla suç işlenmiş olur mu? Hayır suç oluşmaz. İnternet sitesinde bulunan çoğu eskort numarası dolandırıcılara aittir. Bu nedenle dikkat etmeniz gerekmektedir.

Eskorta Mesaj Atmak Suç Mu?

İnternet sitesinde veya sosyal medyada bulduğunuz bir eskort numarasına mesaj atmanız herhangi bir suç oluşturmaz.

Eskort Dolandırıcılığı Cezası

Eskort dolandırıcılığı suçun basit halinin kanunda belirlenmiş olan cezası, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Nitelikli eskort dolandırıcılığının söz konusu olması halinde kişiye 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilecektir. Ancak bazı durumlarda alt sınır 4 yıldan az olmayacaktır.

Eskort dolandırıcılığı suçu; üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı
oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Spa Masaj Salonu Dolandırıcılığı 

Spa masaj salonu dolandırıcılığı, sosyal medya hesaplarından WhatsApp ya da açtıkları internet siteleri üzerinden eskort ilanları veren kadınların kendilerini arayanlara “ön buluşma” sonrasında ise “teminat” gibi bahanelerle banka hesaplarından para göndermelerini istemektedirler. Ayrıca spa masaj salonu dolandırıcıları daha da ileriye giderek dava açtıklarına dair belgeler göndermektedirler. Bu tür durumlarla  bizimle İLETİŞİM sayfamızda bulunan numaradan irtibata geçebilirsiniz.

Eskortla İlişkiye Girmek İçin Yatırılan Para Dolandırıcılık Yargıtay Kararı

11. Ceza Dairesi         2021/33673 E.  ,  2021/7095 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık

Sanık …’in yokluğunda verilen hükme ilişkin gerekçeli kararın, yakalama ile alınan sorgusunda bildirdiği adresine tebliğ edilemeden iadesi üzerine, aynı adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebliğ edildiği, ancak bu adrese daha önceden usulüne uygun herhangi bir tebligat yapılmadığından sanığın hükmü öğrenme ile yasal süresi içinde sanık müdafisinin temyiz ettiğinin kabulü ile 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 311. maddesi hükmüne göre, eski hale getirme istemiyle birlikte temyiz talebinde de bulunulması halinde, inceleme mercii Yargıtay’ın ilgili dairesi olduğundan, hukuki dayanaktan yoksun olan Mahkemenin “sanık müdafisinin temyiz talebinin reddine” ilişkin ek kararın kaldırılarak, sanığın yokluğunda verilen 02.06.2016 tarihli ilk mahkumiyet hükmünün Tebligat Kanun’un 35. maddesine göre tebliğ işleminin usulüne uygun bulunmaması nedeniyle “eski hale getirme ve temyiz talebi” yerinde görülmekle, yapılan incelemede;
Katılanın, İnternette … isimli sitede gördüğü reklam üzerine burada verilen cep telefonunu aradığı, telefonda görüştüğü kadın ile kendisine cinsel ilişkiye girme karşılığında kadın temin etme konusunda anlaştıkları, telefondaki kadının katılana …’a ait bankamatiğe gidip sanık …’ın T.C. Kimlik numarasına kartsız işlemden 250 TL para yatırmasını istediği, katılanın bu parayı yatırdıktan sonra, bu defa da 200 TL parayı da aidat parası olarak yatırmasını söylediği, katılanın bu parayı da yatırdığı, sonra telefondaki kadın ile görüştüğünde telefondaki şahsın kendisine gönderilecek kadının can güvenliği için 600 TL ve yemek ve şoför parası için toplam 700 TL para istediği, katılanın 700 TL yi de aynı hesaba yatırdığı, kadının bu aşamadan sonra katılana başka bir cep telefonu numarası verdiği ve buradan … isimli kişi ile görüşmesini istediği, katılan bu numara ile görüştüğünde, telefondaki kadının 200 TL daha bahşiş yatırması gerektiğini söylediği, katılanın, artık parası kalmadığını ve parayı yatıramayacağını söylemesi üzerine telefondaki kadının kendisine 600 TL lik depozitosunun yanacağını ve kendisinin de gelmeyeceğini söyleyince katılanın dolandırıldığını anladığı, söz konusu sitenin “…” isimli internet sitesinin olduğunun anlaşıldığı, katılanın şikayeti sonrası yapılan araştırma neticesinde 18.03.2015 tarihli kolluk tutanağına göre; olayı gerçekleştiren şahısların sanıklar … ve … olduğunun anlaşıldığı, her iki sanığın kullandıkları telefonların aynı olduğunun tespit edildiği, yapılan araştırmada sanık .. ‘ ın … Bankasında kayıtlı hesabına 01.12.2014- 20.01.2015 tarihleri arasında 384 değişik ismin değişik miktarlarda para yatırdığı ve yatan paraların ise … ilinde değişik ATM cihazlarından değişik tarih ve miktarlarda çekildiği, sanık …’ ın T.C. Numarasına bağlı … hesabına 01.12.2014-20.01.2015 tarihleri arasında 300 değişik ismin değişik tarih ve miktarlarda para yatırdığı ve bu yatan paraların değişik tarihlerde Denizli ilinden çekildiğinin anlaşıldığı, bu suretle sanıkların üzerilerine atılı bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia ve kabul olunan olayda;
A-)Sanık … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyizin incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp gerekçeli kararda gösterilerek tartışılan delillere, Mahkemenin oluşa uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık müdafisinin diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir, ancak;
1) Katılanın, telefonda görüştüğü kadının kandırması sonucu farklı zamanlarda birden fazla kez para yatırdığı anlaşıldığından, sanığın 5237 sayılı TCK’nın 43/1 maddesi kapsamında, aynı suç işleme kararıyla Kanun’un aynı hükmünü değişik zamanlarda birden fazla kez ihlal ederek haksız menfaat temin etmiş olması karşısında, sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmayarak eksik ceza tayin edilmesi,
2) Katılanın olay nedeniyle toplam zararının 1.150 TL olduğu olayda, temel cezanın belirlenmesi sırasında alt sınırdan uzaklaşma gerekçelerinin somut olaya uygun ve denetime olanak verecek biçimde gösterilmemesi suretiyle yasa metninin tekrarı ile yetinilerek cezanın teşdiden uygulanması; ayrıca TCK’nin 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarının, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olarak takdir edileceğinden, işsiz olduğunu ve gelirinin olmadığını söyleyen sanık hakkında gerekçe gösterilmeden adli para cezasının 40 TL üzerinden takdir edilmesi,
B-)Sanık … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyizin incelenmesinde;
1)Sanık …’ın, çalıştığı … yerine gelip kozmetik malzemeleri satan … isimli kişinin kendisine erkeklerle telefonla konuşarak telekızlık yaptığını ve çok para kazandığını söylediğinden ve kendisinin de paraya ihtiyacı olduğundan telefonla erkeklerle konuşmayı kabul ettiğini ve kendisine bir hat takılı telefon verdiğini, eskort sitesine kayıt ettirdiğini, 10-15 gün bu şekilde erkeklerle konuştuğunu, daha sonra ise bıraktığını diğer sanığı ve müştekiyi tanımadığını savunduğu, sanık …’ın da sanık …’ı tanımadığını söylediği, 18.03.2015 tarihli kolluk tutanağında “Ekip projesinden yapılan araştırmalarda, şüphelilerin kullandıkları telefonların aynı olduğunun anlaşılması üzerine” ifadesinin geçtiği, ancak aynı telefonları kullandıklarının nasıl tespit edildiğinin anlaşılamadığı, suça konu paranın sanık …’ın …’taki hesabına geldiği, sanık …’ın ise … Bankasında hesabının olduğu anlaşıldığından, söz konusu 18.03.2015 tarihli tutanakta adı geçen memurların ifadelerinin alınarak, gerektiğinde bu hususun teknik olarak tespitinin yapılarak sonucuna göre tüm delillerle birlikte sanık …’ın hukuki durumunun tespiti gerekirken mahkumiyet hükmü kurulması,
2)Kabule göre de,
a) Katılanın, telefonda görüştüğü kadının kandırması sonucu farklı zamanlarda birden fazla kez para yatırdığı anlaşıldığından, sanığın 5237 sayılı TCK’nin 43/1. maddesi kapsamında, aynı suç işleme kararıyla Kanun’un aynı hükmünü değişik zamanlarda birden fazla kez ihlal ederek haksız menfaat temin etmiş olması karşısında, sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmayarak eksik ceza tayin edilmesi,
b) Katılanın zararının 1.150 TL olduğu olayda, temel cezanın belirlenmesi sırasında alt sınırdan uzaklaşma gerekçelerinin somut olaya uygun ve denetime olanak verecek biçimde gösterilmemesi suretiyle yasa metninin tekrarı ile yetinilerek cezanın teşdiden uygulanması ve TCK’nın 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarının, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olarak takdir edileceğinden, ev hanımı olduğunu ve gelirinin olmadığını söyleyen sanık hakkında gerekçe gösterilmeden adli para cezasının 40 TL üzerinden takdir edilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafisinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, aleyhe temyiz bulunmadığından aynı Kanun’un 326/son. maddesi uyarınca kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 22.09.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  Ali Cevapla

  Escort görüşmesinde dolandırıcı olduklarını anladım ve iptal etmek istediğimi söyledim öncesinde bir miktar para gönderdim ve karşı taraf iptal edemeyeceklerini ve gönderdiğim paranın karşılığında numaranın kayıtlı olduğu kişinin adresine porn shop gönderilecegi söylendi böyle bir şey mümkün mü ben karşı tarafla herhangi bir adres veya isim bilgisi paylaşmadım
  Lütfen yardımcı olun

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, Detaylı bilgi için randevu talep edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

  • Avatar
   Yusuf

   Şimdi ne oldu icra işlemi gerçekleştirirdi mi

  • Avatar
   Yekcan Öner

   Merhaba, ne demek istediğinizi tam anlayamadım.

 2. Avatar
  Kerim Malkoç Cevapla

  Aynısı başıma geldi napcam sen naptın yardımcı olur musunuz. nolcak bilmiyorum

  • Avatar
   Ect

   Alfa__ceysim_ İnstagram +18 iğrenç şeyler paylaşıyor rahatsız oluyoruz hesabının kapanmasını istiyoruz

  • Avatar
   Furkan şükrü karabulut

   A.v yekcan öner nasıl ulaşabilirim size

  • Avatar
   Emincan

   Bana böyle iki tane başka numaralardan mesaj geldi ben 17 yaşındayım sizi aileme söylicem ve dava açıcam diye iki tane mesaj geldi bir geldi biraz zaman geçtikten sonra ikincisi geldi farklı numardan aynı mesaj ben ondan sonra engelledim dolandırıcı dir diye sonrada bir dava şeyi geldi ve adamla belk bir süre konuştuktan sonra beni engeledi eğer sizle daha detaylı görüşe bilmek için Instagram üzerinden fotoğraflari atayım

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

  • Avatar
   Ali

   Banada başka numarada ben 17 yaşındayım aileme söyliyicem seni şikayet edicem diye mesaj aldım napmam lazim bisey olurmu engelledim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, konuyla ilgili danışmanlığımız ücretlidir. Dilerseniz iletişim sayfamızdan bize ulaşarak randevu oluşturabilirsiniz.

 3. Avatar
  Kazım bakan Cevapla

  Benimde durum aynı şekilde arkadaşlar yardıma ihtiyacım var

  • Avatar
   Ahmet

   Ne oldu peki beni de bu şekilde tehdit ediyorlar herhangi bir şey gonderdilermi

  • Avatar
   Alperen

   Eskort sitesi üzerinden whatsaptan mesaj attım ve ben akuvatım diyerek aradılar ve bugünde icraya verdiklerini söyleyip mesaj göndermişler lütfen yardımcı olurmusunuz acaba

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

 4. Avatar
  Mağdur Cevapla

  Bu bir suçmu işimden olmak istemiyorum bana yardımcı olabilir misiniz bu yüz kızartıcı suçmu benim güvenimi kazanmak için kimlik resmi atıyorlar birde ne yapmalıyım herangi biriyle yüz yüze iletişimim olmadı sadece telefonla msj attılar whatsap üzerinden aradılar msj attılar

  • Avatar
   Ahmet

   Bugun bi internet sayfasindan eskorta bi msj attim vatsap uzerinden gorusme icin sorular sordu cvp yazdim kondom istemiyorum dedim ve resmini cek yara kil varsa olaz dedi cektim attim sonra benim ssmi almis attim resmi video yapip kimlimi ortaya cikarak sekilde bana geri yolladi sonrada ailemde kim varsa tum kisilerin numarasini akrabalarimin numarasini tc sini yolladi ve santj yapiyor bana biseler gonder silim diye bede sallamadim tehtit ettim tamam sen gorursun dedi siber sclar gidiyorum ordanda savciliga dedim oda bana ben bu isi yeni yapmiyorum simdi git seni bekliyorum dedi yarin grsz msj atti ven aileme ulasdi size bi video gonderecem diye para yollamzsam gonderecek ne yapmaliyim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, detaylı bilgi için ofisimizle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

 5. Avatar
  Mahmut Cevapla

  Merhabalar siteden aldığım numaraya direk olarak ilişki teklifinde bulunmuş otomatik mesajla ve karşı taraf 16 yaşındayım ailemle savcılığa suç duyurusunda bulunduk dedi Aslı astarı nedir acaba

 6. Avatar
  Orhan Cevapla

  Sosyal ağ da birisi Sow falan söyledi 500 TL aldı ve beni engelledi , tiktokta bir birini tanıyan iki insan erkek ve bayan,insanları kandirarak paralarını aliyolar ,doğruyu söyledikçe her ikisi engelliyor ,ben o kariyi hapse atdira bilirmiyim?

 7. Avatar
  Ali Cevapla

  Twitterda escort numarası diye bir numara yazıyordu aradım ama escort değilmiş beni şikayet edeceğini söyledi ne olur

  • Avatar
   Zafer

   Aynı şey bana da oldu bir ceza aldınız mı şikayet ettiler mı sizi

 8. Avatar
  Serdar Cevapla

  Escorttan benden de para istediler ilk 12500 tl sonra 1000 tl attım 1500 tl daha istiyor iade edilecek diye ne yapayım yardımcı olun lütfen

  • Avatar
   Ersin Aydın

   Aynısını bende yaşadım ne oldu

  • Avatar
   Çınar

   Şu an aynı durum bende de var iade edeceğim diyor ve parayı yatırmazsam beni devletin bulacağını ve hapis veya para cezası yazağını söylüyor yardım edin ne olur parayı yatirmadım engelledim bişey olurmu

 9. Avatar
  TUĞRUL ÇAĞRI Cevapla

  Bugün 2600 tl çarptılar beni 600 normal ücret 2000 teminat ne yapacağım bilmiyorum. Sinirlerim alt üst oldu

 10. Avatar
  Muammer Cevapla

  Bu pisliği Arkadaşlar bende bı escorta 500tl para attım kadın konum attı sonra ajansı ara dedia ve dediki ajans kadına 3.500 TL daha yatırman gerekli dedi benim okadar param yok dedim ajans dediki iptal edebilirz dedi ama kadın mağdur oluyo dedi 35.000 TL tazminat davası açarız dedi ne yapmalıyım lütfen cevap verin çok korkuyorum

  • Avatar
   Yaman

   Aynısını bende yaşadım ne olacak diye bekliyorum dediler kargo falan size günderecem Tanzimat falan açacaz

  • Avatar
   Yekcan Öner

   Merhaba, geçmiş olsun. Yardımcı olmamızı isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 11. Avatar
  Mustafa emir Cevapla

  Kanka aynısı az önce başıma geldi aynı miktarlar dapara istediler bende 3500 göndermedim engelledim. Dava ederim dedi, 3500 yerine 20000 ödersin dedi. Bende engelledim.

  Sen naptın sonuç var mı.

 12. Avatar
  Doğukan polat Cevapla

  Banada aynısı oldu yok teminat yok iğne falan diye en son iptal ettirmek istedim hesabı kapatmamız için yine göndermen gerekiyor dediler bende göndermedim watsaptan engelledim sonra dava açılır haciz gelir diye mesaj atmışlar bende engelledim bugün yardımcı olur musunuz

 13. Avatar
  Alperen Cevapla

  Eskort sitesi üzerinden whatsaptan mesaj attım ve ben akuvatım diyerek aradılar ve bugünde icraya verdiklerini söyleyip mesaj göndermişler lütfen yardımcı olurmusunuz acaba

 14. Avatar
  Turgay Cevapla

  Merhaba bi escorta mesaj gönderdim ben 16 yaşımdan küçüğüm sana dava açıcam dedi 2 gün sonra bi avukat banadava mesajı attı 20 bin TL uzlaşma parası istedi yoksa tazminat açılacak dedi sitede numarasını bulmuştum WhatsApp a gelen mesajı direk attım dava açılır mı açılırsa ne yapmalıyım

  • Avatar
   Yekcan Öner

   Merhaba, bu konuda danışmanlığımız ücretlidir. Size daha iyi yardımcı olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • Avatar
   Kaya

   Merhabalar aynı durumu şuan bende yaşadım 3 gün sonra tebligat gelicek vs şeyler yazmışlar 20 Bin tl uzlaşma parası istediler siz ne yaptınız konu hakkımda yardımcı olur musunuz?

  • Avatar
   Yekcan Öner

   Merhaba bu konuyla ilgili hukuki danışmanlığımız ücretlidir. Dilerseniz bizimle iletişime geçerek randevu oluşturabilirsiniz.

  • Avatar
   Savaş

   Ben de aynı şekilde escort numarasına mesaj attım ben de 20.000 TL dava dosyası kapatma bedeli gönderdiler.

 15. Avatar
  Mehmet ö. Cevapla

  Arkadaşlar ben de bu eskortlardan zarar gördüm. Allahtan zararım çok artmadan yekcan beyden danışmanlık aldım. Kendisiyle görüşmeden hiçbir işlem yapmayın. Danışmanlığı ücretli ama parayı başkasına vereceğinize avukata verirsiniz ve daha fazla zarar görmezsiniz.

  • Avatar
   Yekcan Öner

   Merhaba, teşekkür ederiz bu bilgilendirmeniz için.

  • Avatar
   Yekcan Öner

   Merhaba, teşekkür ederiz bu bilgilendirmeniz için.

  • Avatar
   Mümin kota

   Usta ben doladirildim ekorta atmeden para yatırdım ne yapmalıyım

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, konuyla ilgili GSM veya WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.

 16. Avatar
  Bayram Aydın Cevapla

  Escort görüşmesinde dolandırıcı olduklarını anladım ve iptal etmek istediğimi söyledim öncesinde bir miktar para gönderdim ve karşı taraf iptal edemeyeceklerini ve gönderdiğim paranın karşılığında numaranın kayıtlı olduğu kişinin adresine porn shop gönderilecegi söylendi böyle bir şey mümkün mü ben karşı tarafla herhangi bir adres veya isim bilgisi paylaşmadım
  Lütfen yardımcı olun

  • Avatar
   Yekcan Öner

   Merhaba, size yardımcı olabilmemiz için ücretli hukuki danışmanlığımız mevcuttur. Dilerseniz bizimle iletişime geçip randevu alabilirsiniz.

 17. Avatar
  Sencer Cevapla

  Bügün bendende surekli para isteyip durdular kadinla gorusebilmen icin 3500 yollaman gerek yolladim bu seferde bunun iadesi mi ne yapilicakmis onun icinde 4250 gonder dediler gonderdim sonra bi 6000 dosya ucreti istediler onuda gonderdim sonda 8000 lira bloke parasi istediler onuda yolladim simdide 9000 lira istiyorlar gondermezsemde kapima dilekce ve sexshop malzemeleri gonderilicekmis

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, iletişim sayfamızdan bize ulaşarak randevu talep edebilirsiniz. Avukatımız bu konularda uzman olduğu için size hızlı bir şekilde yardımcı olacaktır.

 18. Avatar
  Süphi Cevapla

  Aynı durumu ben de yaşadım ilk randevu için bir para istediler onu yatırdım sonra bir daha aynı numaradan başka birine bağladılar o da belli bir ücret yatirmam gerektiğini söyledi ardından bir daha attım iptal ettirmek isterim iptal için de yine belli bir ücret istediler yok yatirmazsam beni icraya verecekler eve kargo ile cinsellikle ilgili ürünler yollayacaklarmış .bu ne kadar doğru bilgisi olan yazabilir mi?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, konunuzla ilgili avukat bey ücretli danışmanlık vermektedir. Detaylı bilgi için ofisimizle iletişime geçerek danışmanlık için randevu talep edebilirsiniz.

 19. Avatar
  Mehmet Cevapla

  Bir pisiıge bulastım lutfen yardım edın korkuyorum ılk rendevu ıcın para ıstedıler yatırdım bır daha aynı numaradan baska numaraya bağladılar ve buyuk mıktarda para yatırmalarını soyledıler param yok dedım yatırmazsan numaran uzerınden dava acacagız tazmınat verıcen adresıne gonderecegız felan. korkuyorum bısey olacak mı numaram uzerınde herhangı dava ve bılgılerıme erısebıler mı ..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir