Erişimin Engellenmesi

Erişim Sağlayıcıları Birliği Nedir?

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), 5651 sayılı Kanunun 8. Maddesi kapsamı dışında kalan erişim engelleme kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere kurulan özel hukuk tüzel kişiliğidir.

Erişimin Engellenmesi Nedir?

Erişimin engellenmesi ne demek? Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini ifade eder.

Erişimin Engellenmesi Şartları

Erişimin engellenmesi kararı hangi nedenlerden dolayı alınır?

 • Kişilik haklarının ihlali nedeniyle,
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle
 • Suç işlenmesi nedeniyle,
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ihlali nedeniyle,
 • İnternette unutulma hakkının kullanılması nedeniyle,
 • Kamu yararı ve düzeni nedeniyle

erişimin engellenmesi kararı alınabilir.

Erişimin Engellenmesi Talebi

Erişimin engellenmesi talebi nasıl yapılır? Bir kimsenin kişilik haklarını ihlal edecek şekilde video, fotoğraf, haber, yorum vb. içeriklerin internet ortamında paylaşılması halinde, veya özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişi içeriğin çıkarılmasını veya erişimin engellenmesini isteyebilir. Her iki durumda da kişi direkt olarak Sulh Ceza Mahkemesine (Hakimliğine) başvurabilir.

Erişimin Engellenmesi Talebi UYAP

Erişimin engellenmesi uyaptan nasıl açılır? Erişimin engellenmesi talebi UYAP üzerinden yapılamaz. UYAP sisteminde böyle bir erişim henüz sağlanmamıştır. Dilekçenizi ve eklerini fiziki dosya olarak adliyeye götürerek erişimin engellemesi talebinde bulunabilirsiniz. Yetkili Sulh Ceza Hakimliği başka bir şehirde veya size uzak bir bölgede ise o zaman size en yakın adliyeye giderek dilekçenizin yetkili Sulh Cezaya gönderilmesini talep edebilirsiniz.

Erişimin engellenmesi talebini bir avukat aracılığıyla yapmanız durumunda işlemler daha da hızlı olacaktır. Çünkü avukatlar bu konuda tecrübeli ve deneyimli kişilerdir. Sistemin nasıl işlediğini bildikleri için daha hızlı işlem yapabilmektedirler. Erişimin engellenmesi talebi için tarafımıza İLETİŞİM sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Nereden Talep Edilir?

Erişimin engellenmesi için başvuru sadece Sulh Ceza Hakimliğine yapılır. Kişilik hakları ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi talebi sadece mahkemeye (Sulh Ceza Hakimliği) yapılır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle erişim engellemesi talebi ise hem BTK’ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) hem de Sulh Ceza Hakimliğine yapılabilir.

Erişimin engellenmesi talebi içerik veya yer sağlayıcısına yapılamaz. Çünkü yer sağlayıcı erişimin engellenmesi kararı veremez. Bu kararı verecek olan Sulh Ceza Hakimi veya BTK’dır.

Erişimin engellenmesi talebi nereye yapılır? Erişimin engellenmesi talebi yetkili Sulh Ceza Hakimliğine yapılması gerekir.

İçeriğin Yayından Kaldırılması Nedir?

İçerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılmasına “içeriğin yayından kaldırılması” denilmektedir.

İçeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi farklı durumlardır. İçeriğin yayından çıkarılmasında bir içeriğin ( fotoğraf, yazı vb.) sunuculardan veya barındırılan içerikten kaldırılması söz konusudur.

İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi 

Sosyal medyada veya internet ortamında kişilik hakkınızı ihlal edecek veya özel hayatınızın gizliliğini ihlal edecek fotoğraf, video, yazı vb. gibi içeriklerin bulunması halinde bu içeriğin yayından çıkarılmasını/kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

İçeriğin yayından çıkarılmasını öncelikle içerik sağlayıcısından isteyeceksiniz. İçerik sağlayıcısına ulaşamadığınız takdirde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

İçerik veya yer sağlayıcısı ile uğraşmak istemiyorsanız o zaman yetkili Sulh Ceza Hakimliğinden içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Kaldırılması

İçeriğin yayından kaldırılması ve/veya erişimin engellenmesini üç başlıkta anlatabiliriz. Bunlar:

– Kişilik hakları nedeniyle içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi yazımıza yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

– Özel hayatın gizliliğini ihlal sebebiyle erişimin engellenmesi başlıklı yazımızı da bu makale içinde görebilirsiniz.

– İntihara yönlendirme (madde 84), Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 227), Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları. 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda
yer alan suçlar.

Yukarıda yazılan suçlarla ilgili İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Koruma tedbiri olarak verilen içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine ilişkin karara Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

İçerik veya Yer Sağlayıcısına Başvurmak Zorunda Mıyım?

Kişilik hakkı ihlal edilen kişi içeriğin yayından kaldırılmasını veya erişimin engellenmesi talebini direkt sulh ceza hakimliğine yapabilir. İçerik veya yer sağlayıcısına başvuru zorunluluğu yoktur.

Erişimin Engellenmesi Talebi Nasıl Yapılır?

Sosyal medya veya internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakkı ihlal edilen kişi veya kurum, içerik sağlayıcısına, ona ulaşamadıkları takdirde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilir. Bunları yapmak istemeyen kişi/kurum direkt olarak Sulh Cezaya da başvurabilir.

Erişimin engellenmesi talebi için öncelikle usulüne uygun olarak hazırlanmış bir dilekçe ile Bilgi Teknolojileri Kurumu’na veya yetkili Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılmalıdır. Dilekçeniz ile birlikte tüm delillerinizi de eklemeniz gerekir.

**Unutulmamalıdır ki kişilik haklarının ihlali nedeniyle direkt olarak BTK’ya başvuramazsınız. Sadece özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle direkt olarak BTK’ya başvurabilirsiniz. Ancak her iki durum için de direkt olarak hakimliğe başvurulabilir.

Erişimin engellenmesi talebi BTK’ya ve Sulh Ceza Hakimliğine yapılabilir. Erişimin engellenmesi talebi için uzman bir bilişim avukatından destek almanızı önermekteyiz. Bilişim avukatı için tarafımıza İLETİŞİM sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Kararı

Erişimin engellenmesi kararı nasıl alınır?

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verebilir.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma (BTK) doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.

*Hakimin verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması halinde ilgili kişi tekrar sulh cezaya başvurmadan direkt olarak Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) müracaat ederek erişim engellemesi veya içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebilir.

*Uygulamada bazı sulh ceza hakimleri, “https protokolleri açısından erişim engeline olanak bulunmadığı” gerekçesiyle erişimin engellemesi talebinin reddine karar vermektedir. URL adresinin “http” veya “https” uzantılı olmasının verilecek karar açısından herhangi bir önemi yoktur. Hakim teknik inceleme yapmamalı sadece hukuki açıdan olaya bakarak talebin kabulüne veya reddine karar vermelidir.

Erişimin Engellenmesi Kararını Kim Verir? 

Erişimin engellenmesi kararını yetkili Sulh Ceza Hakimliği verecektir.

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişim engellemesi direkt hakimlik tarafından verilir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle erişim engellemesi kararı ise direkt Sulh ceza hakimliği tarafından verilebileceği gibi BTK alınan bu talebi Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirir. Erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.

Erişimin Engellenmesi Kararını Kim Uygular?

Erişimin engellenmesi kararları erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilir. Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve yazılım erişim sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır. (6/A-6)

Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun (5651 Sayılı) hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde Erişim Sağlayıcı, Yer Sağlayıcı ve İçerik Sağlayıcı, dört saat içinde mahkeme kararını uygulamakla yükümlüdür. Sulh Ceza Hakimliği veya BTK tarafından alınan erişim engellemesi kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilir. Erişim sağlayıcıları Birliği de sorumlu olan Erişim Sağlayıcısına göndererek kararın uygulanmasını sağlar.

Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir

Erişimin Engellenmesi Kararının Uygulanmaması

Erişime engelleme kararı, erişim sağlayıcı tarafından kendisine bildirilmesinden itibaren dört saat içinde yerine getirilmek zorundadır. Erişimin engellenmesi kararına uyulmaması halinde cezai hükümler getirilmiştir.

Sulh ceza hakiminin kararını 9. maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (5651- Md. 9/11)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle Erişimin Engellenmesi

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi nedeniyle erişimin engellenmesi başvuru yolu, 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu bu düzenlemeye göre;

 1. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.
 2. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması halinde talep işleme konulmaz.
 3. Kurum, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.
 4. Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.
 5. Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hakim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.”
Yukarıdaki madde metninden de anlaşılacağı üzere, erişimin engellenmesini talep ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuran kişiler, başvurularının BTK tarafından kabul edilmesini takip eden yirmi dört saat içinde özel hayatın gizliliğinin ihlaline gerekçe olarak bildirdikleri tam internet adreslerini (URL) sulh ceza hakiminin kararına sunmaları gerekmektedir.
Sulh ceza hakimi, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan BTK’ ya gönderir. Aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkacaktır.

Erişimin Engellenmesi Kararına İtiraz

Sulh Ceza Hakimliği, kişilik haklarının ihlali nedeniyle başvuruyu en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen idari tedbir kararlarına itiraz başvurusu, E-devlet üzerinden yapılabileceği gibi, posta yolu ile veya elden teslim edilmek suretiyle Kuruma hitaben yazılacak ıslak imzalı dilekçe ile de yapılabilmektedir.
Dilekçe ile yapılacak başvurularda; alan adı sahipliğine ilişkin ödeme belgesi ile birlikte gerçek kişi başvuru yapıyorsa nüfus cüzdanının onaylı suretinin, tüzel kişi başvuru yapıyorsa başvurana ilişkin imza sirkülerinin dilekçenin ekinde yer alması gerekmektedir.
Site sahiplerinin E-devlet üzerinden yapacakları itiraz başvurularında, alan adı sahipliğine ilişkin ödeme belgesini ve tüzel kişi adına başvuru yapılıyorsa başvurana ilişkin imza sirkülerini eklemeleri gerekmektedir.

Erişimin Engellenmesi Talebinin Reddi

Erişimin engellenmesi talebinin reddine itiraz dilekçesi olarak, olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca burada usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Erişimin Engellenmesi Görevli Mahkeme

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararını vermeye görevli mahkeme, Sulh Ceza Hakimliği’dir (5651 sayılı kanun m.9/1).

Erişimin Engellenmesi Yetkili Sulh Ceza Hakimliği

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi veya özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkili Sulh Ceza Hakimlikleri mağdurun yerleşim yeri veya oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliği’dir.

Erişimin Engellenmesi Yetkili Mahkeme

Erişimin engellenmesi talebi yetkili mahkeme mağdurun ikamet ettiği Sulh Ceza Hakimliğidir. Talep sahibinin yerleşim adresinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliği yetkilidir. (İstanbul BAM 13. Ceza Dairesi 2016-131 E. 2016-131 K.)

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir. (5651 sayılı Kanun md.9/1)

Erişimin Engellenmesi Suç Duyurusu 

Erişimin engellenmesi suç duyurusu açısından yayınlanan içeriklerin kişilik haklarına saldırı niteliğini taşıması ya da özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir özellik taşıması durumunda savcılıkta suç duyurusu yapılarak, gerekli yasal süreç başlatılabilir. Sosyal medyada hakarete uğramanız üzerine hem sulh cezadan erişim engellemesi talep edebilir hem de savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Başvuru Süresi 

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini veya özel hayatın gizliliği nedeniyle kişi, bu yayını öğrendiğinden itibaren içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir.

Ancak belirtmek gerekirse erişimin engellenmesi zamanaşımı süresi açısından 5651 sayılı kanunda bu konuyla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Kişilik haklarına saldırı veya özel hayatın gizliliğini ihlal eden içerik kaldırılana kadar erişim engellemesi talebinde bulunabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Youtube

Youtube sayfasındaki videoya erişim engellemesi yapılabilir mi? Sosyal medya ağlarından birisi olan Youtube’da gerçekleşen kişilik hakları ihlalleri durumunda mağdurun başvurabileceği birçok yöntem mevcuttur. Böylece, Youtube üzerinden herhangi bir telif hakkı ya da özel hayata müdahale suçu işlendiğinde ya da özel hayatın ihlali konusunda video, fotoğraf gibi belgelerin yayınlanması durumunda, Youtube üzerinden şikayet bildirimi yapılabilir.

Youtube internet sayfasının URL uzantısı “https” dir. Bu nedenle erişim engellemesi yapılamaz. Ancak youtube daki videoların/içeriklerin kaldırılmasının başka yolları da bulunmaktadır.

Erişimin Engellenmesi Facebook

Facebook erişim engellemesi yapılabilir mi? Belirtmek gerekir ki, sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklere ilişkin erişimin engellenmesi kararının teknik olarak uygulanması mümkün değildir. Ancak, Facebook ağı üzerinden kişilik haklarını saldırı niteliği taşıyan ya da özel hayatın ihlalinin söz konusu olduğu; video, fotoğraf, içerik yazısı gibi belgeler, içerik kaldırma işlemi talebi verilerek, durum düzeltilebilir.

Facebook URL uzantısı “https” dir. Bu nedenle mahkeme tarafından erişim engellemesi verilse dahi https uzantılı URL adresleri Erişim Sağlayıcılar tarafından maalesef engellenememektedir. Ancak facebook için erişim engellemesi veya içeriğin yayından çıkarılması kararı mahkeme tarafından alınamasa da bazı yöntemler kullanılarak içeriğin yayından çıkarılması sağlanabilir. Bunun için tarafımızla İLETİŞİM’e geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi İnstagram 

İnstagram erişim engellemesi yapılır mı? İnstagram URL uzantısı “https” olması nedeniyle mahkeme tarafından erişim engellemesi kararı verilse dahi Erişim Sağlayıcıları bu sayfaya erişimi engelleyemeyecektir.

İnstagram üzerinden özel hayatın gizliliğini bozan ya da kötüye kullanılan resim, video gibi belgelerin kaldırılması için, İnstagram yardım merkezini kullanılarak, şikayette bulunulabilir.

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi 

Erişimin engellenmesi dava dilekçesi

Erişim engelleme talebi dilekçesi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine hitaben yazılır. Söz konusu dilekçe kısa, sade ve açıklayıcı olmalıdır. Bu dilekçe ile erişim engeli talep edilen içerik hakkında mahkemeye gerekli bilgilendirme sağlanmalıdır. Erişim engelleme dilekçesi ile neden erişim engellenmesini istediğinizi ortaya koymalısınız.

Erişimin engellenmesi talebi dilekçesi uzman avukat tarafından yazılması gerekmektedir. Bu alanda uzmanlığınız yoksa dilekçeniz ret edilebilme olasılığı olacaktır. Dolayısıyla uzman bir avukat tarafından yazılmasında fayda vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir