Cinsellik Nedeniyle Boşanma

Cinsellik Nedeniyle Boşanma

Bir evlilikte ilişkinin genel sağlığı için cinsellik çok önemlidir. Düzenli ve sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olan çiftlerde evlilik daha az stresli ve daha mutlu sürmektedir. Evliliğin sosyal amacı yanında, cinsel arzuları tatmin etme amacı da vardır. Cinsel haz, cinsel memnuniyet, evlilikteki ilişkinin kalitesi ile yakından ilişkilidir. Çoğu evlilikte çiftler cinsellik konusunda anlaşamamaktadır. Cinsellik nedeniyle boşanmak isteyen kişiler olabilmektedir.

Eşim Cinsel İlişki Yaşamak İstemiyor Boşanabilir Miyim?

 Evlilikte taraflardan biri cinsel ilişkiden kaçınıyorsa diğer taraf için haklı bir boşanma nedeni oluşacaktır. Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre; cinsel birleşmeyi gerçekleştiremeyen, cinsel ilişkiden kaçınan, cinsel birleşmeyi başaramayan kişi kusurlu kabul edilmiştir. Bu nedenle diğer taraf cinsel yaşamın olmamasından dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilecektir.

Cinsel ilişki kurulabilmesi için evlilikte makul sürenin geçmesi gerekmektedir. Örneğin; 5 gündür evli olan kişilerin cinsel ilişki kurulabilmesi için makul süre oluşmamıştır. Ancak 6 ay geçmesine rağmen eşler cinsel birliktelik yaşamadılarsa makul süre oluşmuştur.

  • Cinsel İlişkinin Yaşanmadığı Nasıl Anlaşılacaktır? 

Boşanma davasında taraflar arasında cinsel ilişkinin yaşanıp yaşanmadığına dair çekişme olduğu zaman mahkeme rapor alınmasını isteyecektir. Mahkeme, gerek fiziksel gerek de ruhsal olarak cinsel ilişkinin kurulamaması yönünden tıbbi rapor alınmasını istemelidir. Cinsel ilişkinin yaşanıp yaşanmadığına dair tanık beyanlarına itibar edilmemelidir.

Erkeğin Cinsel Rahatsızlığı Nedeniyle Boşanma

Erkek eşin cinsel yönden rahatsızlığı bulunuyor ve tedaviden kaçınıyorsa kadın eş boşanma davası açmakta haklı görülecektir. Tedavi olan erkek eşe karşı açılan boşanma davası reddedilmelidir.

Vajinismus Nedeniyle Boşanma

Vajinismusvajina girişindeki kasların istemsizce kasılması sonucu cinsel birlikteliğin gerçekleşememesine verilen isimdir. Kadının vajinismus olması boşanma nedeni sayılır mı?

Yerleşik Yargıtay kararlarına göre, vajinismus olan kadın eğer tedaviden kaçınıyorsa bu bir boşanma nedenidir. Eğer vajinismus olan kadın tedavi olmayı reddetmiyorsa, boşanma haklı neden olmayacaktır.

Kadının Cinsel Rahatsızlığı Nedeniyle Boşanma

Kadın eşin cinsel yönden rahatsızlığı var ve tedaviden kaçınıyorsa erkek eş boşanma davası açmakta haklı görülecektir. Tedavi olan kadın eşe karşı açılan boşanma davası reddedilmelidir.

Eşin Cinsel Organının Normal Yapıda Olmaması Nedeniyle Boşanma

Eşlerin cinsel ilişkiyi engelleyecek fiziksel kusurlarının bulunması nedeniyle cinsel ilişki yaşanmaması boşanma nedeni sayılmaktadır. Eğer fiziksel kusur, cinsel ilişkiyi etkileyecek boyutta değilse boşanma nedeni olmayacaktır. Fiziksel kusurun olup olmadığı alınacak sağlık raporu ile belirlenecektir. Rapor alınmadan fiziksel kusurun olup olmadığına karar verilemez.

Psikolojik Sebeplerden Dolayı Cinsel İlişki Kurulamaması

Eşlerden birinin psikolojik nedenle cinsel ilişki kuramaması boşanma sebebi oluşturacaktır. Mahkeme psikolojik sebep olup olmadığına dair rapor alınmasını isteyebilir.

Eşlerde Cinsel İlişki Kurmalarına Yönelik Hiçbir Engelleri Yoksa 

**Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin önemli kararlarından bir tanesi, her iki tarafın fiziksel ve ruhsal olarak cinsel ilişki kurmalarına yönelik bir kusuru bulunmuyor ise, erkek kusurlu kabul edilecektir. Her iki tarafın hiçbir kusuru olmamasına rağmen ve kadının cinsel ilişkiden kaçınmamasına rağmen cinsel ilişki kurulamıyorsa, erkek kusurlu kabul edilir.

Eşim Cinsel İlişkiden Kaçıyor 

Eşlerden birinin sebepsiz yere ve sürekli olacak şekilde cinsel ilişkiden kaçınması boşanma sebebidir. Ancak haklı gerekçelerle bir kaçınma sebebi varsa o zaman boşanma sebebi oluşmaz. Örneğin; kadının geçirdiği bir ameliyattan sonra kendini iyi hissetmemesi bir makul bir süre cinsel ilişki yaşamak istememesi normaldir.

Eşim Doğal Olmayan Yoldan Cinsel İlişki Kurmak İstiyor

Taraflardan biri diğer tarafı doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiye zorlarsa bu bir boşanma nedenidir. Doğal olmayan yollardan kasıt; anal yoldan cinsellik ( anal sex), oral yoldan cinsellik (oral sex) gibi yollar doğal olmayan yollardır. Bu nedenle boşanma nedeni oluşacaktır.

Anal sexe zorlamak boşanma nedenidir. Oral sexe zorlamak boşanma nedenidir.

Yatağını Ayıran Eş

Yatağını ayıran kadın veya yatağını ayıran erkek kusurludur. Çünkü bu cinsel şiddete yönelik bir harekettir.  Haklı bir sebep olmadan yatağını ayıran eş kusurlu sayılır ve boşanma davası kabul edilir. Ayrıca kusurlu bulunan, yani yatağını ayıran eş tazminat ödeyecektir.

Eşim Sürekli Fantezi İstiyor

“Eşim sürekli fantezi istiyor,bıktım” diyen kişilerin de sayısı hiç az değil. Normal bir cinsel ilişkinin sınırlarını aşan bir ilişkiye zorlama halinde, zorlayan kişi kusurlu sayılacaktır. Örneğin; eşlerden birinin diğer eşi halka açık bir yerde cinsel ilişkiye girmeye zorlaması.

Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları yetkili aile mahkemesine verilecek bir dilekçe ile açılacaktır. Detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.
Anlaşmalı boşanma davası açmak için dava dilekçesi, boşanma protokolü, yatırılan mahkeme harcı belgeleri yeterlidir. Duruşma sırasında tarafların kimlikleri de gerekecektir.
Anlaşmalı boşanma davaları özellikle mahkemenin yoğunluğuna göre değişmektedir. 1 -3 hafta arasında sonuçlanmaktadır.
Boşanma davası açmak için yetkili aile mahkemesine başvurmanız gerekmektedir. Süreç hakkında hiç bilginiz yok ise bir avukata danışmanızı öneririz.
Boşanma davası açan taraf avukatın ücretini karşılamak zorundadır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar kendi aralarında anlaşarak avukat ücretini kimin ödeyeceğini kararlaştırabilir.
İstanbul Barosunun yayımladığı Tavsiye Niteliğindeki En Az Ücret Çizelgesine göre anlaşmalı boşanma davası ücreti 9 Bin TL, çekişmeli boşanma davası ücreti ise 14 Bin TL şeklinde belirtilmiştir.
Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka, maddi tazminat, manevi tazminat, çocukların velayeti gibi konularda taraflar aralarında anlaşmalıdır. Nafaka belirlenmişse nafaka miktarı protokole yazılmalıdır. Miktar konusunda taraflar serbestçe anlaşabileceklerdir.
Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar her yerde dava açabilecektir.
5 / 5 ( 3 puan )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir