Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

cinsel taciz suçu

Cinsel Taciz Nedir?

Cinsel taciz, taciz eden kişiye cinsel anlamda haz verirken maruz kalana rahatsızlık veren cinsel içerikli sözlü veya fiziksel temaslardır.

Türk Dil Kurumu, cinsel tacizin tanımını şu şekilde yapmıştır: “Ahlaksızca, ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme.”

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olup 105/2. Maddesinde ise nitelikli halleri yer almaktadır. Cinsel taciz suçu, failin bedensel temasta bulunmadan kendi cinsel arzularının tatmini için mağdurun rızası olmaksızın eylemde bulunması sonucunda oluşur.

Hangi Durumlar Cinsel Tacize Girer ?

Cinsel taciz suçunu hangi davranışların oluşturduğu kanun koyucu tarafından madde hükmünde açıkça sayılmamıştır. Fakat emsal Yargıtay kararlarında aşağıda verilen davranışların cinsel taciz suçunu oluşturduğu kabul edilmiştir:

Cinsel Taciz Sayılan Sözler :

 • Seni görünce tahrik oluyorum, bir saatine kaç para istiyorsun evin avlusunda buluşalım,
 • Sana içim kıpırdıyor, kanım kaynıyor, seni gönülden seviyorum,
 • Güneş herkes için doğar ay ise gece uyumayanlar için, sen bu gece uyuma o gözlerine ben bu gece ay olacağım ve yalnız senin için doğacağım birtanem,
 • Seni çok seviyorum, seninle arkadaşlık yapmak istiyorum, gününün bir saatini bana ayır, yalvarırım ne olur,
 • Böyle masum suratlısı verirse alacaksın hiç affetmeyeceksin,
 • Böyle kadınlara bayılırım, hayalimde hep böyle kadınla ilişkiye girmek isterdim,

Cinsel Taciz Sayılan Hareketler :

 • Cinsel organın gösterilmesi
 • Cinsel içerikli el hareketleri
 • Öpücük atılması
 • “Tanışabilir miyiz” içerikli mesajların atılması
 • Cinsel amaçlı sözlü bir şekilde laf atılması
 • Mağdurun görebileceği bir şekilde mastürbasyon yapılması
 • Israrlı bir şekilde evlenme teklifi edilmesi
 • Başkasının eşine “seni seviyorum” denilmesi

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesine göre;

“Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Cinsel Taciz Suçunda Nitelikli Haller

Cinsel taciz suçunu oluşturan fiillerden bazıları kanunda nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Yani aşağıda anlatılacak durumlarda faile verilecek ceza daha fazla olacaktır. Bu nitelikli hallerin oluşması halinde ceza yarı oranında arttırılacaktır.

 • Suçun kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin veya aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi
 • Suçun, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi
 • Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi
 • Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi

işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

 • Cinsiyet fark etmeksizin herkes bu suçun faili olabilir.
 • Suç aynı veya farklı cinsiyetteki birine karşı işlenebilir. Yine cinsiyet fark etmeksizin herkes bu suçun mağduru olabilir.
 • Cinsel taciz suçu serbest hareketli bir suçtur. Kanunda nasıl işleneceği belirtilmediği için her türlü hareketle işlenebilmektedir.
 • Devamlı hareketler (sürekli olarak mesajla tacizde bulunulması) suçun konusunu oluşturabileceği gibi ani hareketler (cinsel organın gösterilmesi) de bu suçun konusunu oluşturabilir.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayet 

Cinsel taciz suçunun basit hali şikayete bağlı suçlar arasında yer almaktadır. Şikayete bağlı suçtan kasıt kovuşturma sürecinin başlamasının mağdurun şikayetine bağlı olmasıdır. Basit cinsel taciz suçunun şikayet süresi suçun işlenilmesinin ve failinin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. 6 ay içerisinde şikayette bulunulmazsa mağdur şikayet hakkını kaybeder.

Suçun nitelikli halleri ise şikayete bağlı suçlar arasında yer almaz. Cumhuriyet savcısı suçu kendiliğinden (resen) araştırır.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayetten Vazgeçme 

Basit cinsel taciz suçunda şikayetten vazgeçme, mahkeme tarafından verilen hükmün kesinleşmesine kadar mümkündür. Şikayetten vazgeçme, soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine; kovuşturma aşamasında ceza davasının düşmesine karar verilecektir.

Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme 

Cinsel taciz suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi’nde kovuşturma aşaması gerçekleştirilecektir.

Cinsel Taciz Suçu Hakkında Adli Para Cezası, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Erteleme Kararı Verilmesi Mümkün müdür?

Kanun maddelerinde yer alan koşulların açıkça gerçekleşmesi halinde adli para cezası, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme kararlarının cinsel taciz suçu hakkında verilmesi mümkündür.

Cinsel Taciz Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?

Kanunda sayılı bazı suçlar uzlaşmaya tabi tutulmuştur. Bu suçlar hakkında kovuşturmaya başlanılmadan önce dosyaları uzlaştırma bürolarına gönderilir ve tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağı öğrenilir. Fakat cinsel taciz suçu bu sayılı suçlar arasında değildir dolayısıyla da uzlaşmaya tabi değildir.

Cinsel Taciz Suçu Memuriyete Engel Midir?

Memuriyete engel teşkil edecek suçların genel özellikleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sayılmıştır. İlgili kanun maddesi şu şekildedir:

 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezası alması halinde memur olamayacaktır.
 • Affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gerekmektedir.

Cinsel taciz suçu kanun maddesinde açıkça sayılmamış olsa bile kasten işlenen bir suç olduğu için bir yıl veya daha fazla süre ile cinsel taciz suçu nedeniyle alınan hapis cezası memuriyete engel teşkil edecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir