Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

cinsel saldırı

Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu 102. maddesinde düzenlenmiştir. Cinsel dokunulmazlık, kişilerin vücutları üzerinde cinsel davranışlarda bulunulması suretiyle ihlal edilir. Bu suçta korunan hukuki değer kişinin cinsel dokunulmazlık ve özgürlüğüdür.

Cinsel saldırı suçunun mağduru ancak 18 yaşını tamamlamış kişiler olabilir. 18 yaşını tamamlamamış kişilerin mağdur olması durumunda TCK’nın 103. maddesindeki Çocukların Cinsel İstismarı suçu oluşacaktır.

Cinsel Saldırı Cezası

 • Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (TCK 102/1) 
 • Cinsel saldırı fiilinin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır. (TCK 102/2)
 • Cinsel saldırı suçunun;
  a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
  d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
  e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. (TCK 102/3) 

 • Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (TCK 102/4)
 • Cinsel saldırı suçu sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. (TCK 102/5) 

Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Halleri

Vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilen cinsel davranış, TCK 102. maddenin 2. fıkrasında daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca TCK 102/3, 102/4 ve 102/5 de cinsel saldırı suçunun nitelikli hallerini oluşturmaktadır.

Cinsel Saldırı Şikayet Süresi

Cinsel saldırı suçunun temel şekli (TCK 102/1) ve 2’nci fıkrada düzenlenen nitelikli halinin eşe karşı işlenmesi hallerinde soruşturma ve kovuşturma mağdurun şikayetine bağlıdır. 2’nci fıkradaki nitelikli halin eşe karşı işlenmesi haricinde ve diğer nitelikli hallerin, neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerin soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılacaktır.

Cinsel saldırı suçunda şikayete tabi durumlarda şikayet süresi 6 aydır.

Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Cinsel saldırı suçunun basit şeklinde (TCK 102/1) şikayetten vazgeçme mümkündür. Suçun nitelikli şekli
açısından soruşturma ve kovuşturma, fiilin evlilik birliği içinde gerçekleştirilmiş olup olmamasına göre farklılık gösterecektir.

Cinsel Saldırı Uzlaşma

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaşma yoluna gidilemez. Yani, cinsel saldırı suçunda uzlaştırmaya gidilemez.

Cinsel Saldırı Manevi Tazminat

Cinsel saldırıya maruz kalan mağdur yaşadığı acı, ızdırap ve psikolojik sorunlar nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına sahiptir.

Manevi tazminat belirlenirken, saldırıyı oluşturan eylem ve olayın özelliği, tarafların kusur oranı ve sıfatları, tarafların işgal ettiği makam ve diğer faktörler dikkate alınacaktır.

Cinsel Saldırı İftirası 

Cinsel saldırıya uğrayan mağdur sayısı kadar olmasa da cinsel saldırı iftirasına maruz kalan kişi sayısı da az değildir. Tecavüz iftirasına maruz kalabilir ve hakkınızda soruşturma başlatılabilir. Bu tür durumlarda öncelikle can güvenliğinizi sağlamanız gerekmektedir. Daha sonra duruma göre adli makamlara durumu bildirmeniz ve uzman bir avukatla görüşmeniz sizin lehinize olacaktır.

Kadının beyanı esastır kuralı nedeniyle iftiraya uğrayan bir sürü kişi bulunmaktadır. Elbette ki cinsel saldırıya uğrayan gerçek mağdurlar bulunmaktadır. Ancak iftiraya uğrayan mağdurlar da vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir