Cezaevindeki Eş İle Boşanma

cezaevi boşanma

Cezaevinde Bulunan Kişiye Karşı Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Cezaevindeki kişi aleyhine boşanma davası açılabilir. 1 yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan kişi kısıtlanır ve kendisine vasi atanır. Bu kişinin vasi aracılığı ile davada temsili zorunlu olacaktır.  Vasi ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Vesayet Davaları yazımıza göz atabilirsiniz.

Dava yetki bakımından davacının yerleşim yerinde de açılabilir. Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir.

Cezaevine girdikten sonra cezaevi müdürlüğü hükümlünün cezaevine girmeden önceki ikametgahında bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine hükümlüye vasi atanması için ihbarda bulunur.

Boşanma davalarında ise yetkili mahkeme davacı/davalının yerleşim yeri mahkemesi ya da son 6 aydır birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Cezaevinde Bulunan Kişi Boşanma Davası Açabilir Mi?

Eşim cezaevinde boşanmak istiyorum? Cezaevinde bulunan kişi boşanma davası açabilir. Bu kişi eğer tutuklu ise öncelikle cezaevine bir noter görevlisi çağırmalı ve noter görevlisi aracılığıyla bir avukatı vekil tayin etmelidir. Bu sayede boşanma sürecini takip edebilecektir.

Cezaevinde bulunan kişi şayet bir yıl ve daha fazla süreli bir hapis cezası ile hükümlü ise bu kişinin kanun gereği kısıtlıdır ve kendisine bir vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Kendilerine vasi tayini yapılmış kişiler kanun gereği boşanma davalarını kendileri açamazlar. Bu davaları vasileri tarafından açılır.

Cezaevindeki Eşten Nafaka Alınabilir Mi?

Nafaka borçlusunun tutuklu ya da hükümlü  olması nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu konu Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/223 Esas,  2019/849 Karar Sayılı Kararında şu şekilde ifade edilmiştir:

‘…….Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, malların yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden almak zorundadır. Yine boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. Bu hususu hakim görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir. Dosya kapsamından davalı erkeğin cezaevinde hükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Davalının cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması, tedbir ve iştirak nafakası ile sorumlu tutulmamasını gerektirmez. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere velayeti davacı anneye verilen ortak çocuk 2002 doğumlu Nuray yararına davalının mali gücü oranında tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Ortak çocuk 12.07.1999 doğumlu …….yararına ergin olduğu tarihe kadar tedbir nafakasına hükmedilmemesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına , geçimine , malların yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına lişkin geçici önlemleri kendiliğinden almak zorundadır. O halde; Türk Medeni Kanunu’nun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davacı kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Mahkemece davacı kadının çalıştığı ve davalı erkeğin hükümlü olması sebebiyle, yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmişse de, dosya içindeki kolluk araştırmasında davacı kadının ev hanımı olduğunun belirlendiği, ancak bir kısım tanıklarca da organize sanayide çalıştığı beyan edilmiştir. Mahkemece kadının sürekli gelir getiren bir işte çalışıp çalışmadığı, gelir elde ediyorsa bu gelirin kendisini yoksulluktan kurtarıp kurtarmayacağı, işten ayrılmış ise hangi tarihte işten ayrıldığı, kendi rızası ile işten ayrılıp ayrılmadığı ve davalı erkeğin de herhangi bir geliri ve malvarlığının olup olmadığı araştırılarak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yoksulluk nafakası hakkında karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir……..’

Cezaevindeki Eş İle Anlaşmalı Boşanma

Kişi eğer tutuklu ise boşanma dava açılan mahkemeden kişinin hangi cezaevinde tutuklu olduğu bildirilir ve eşin duruşmada bulunması sağlanır. Anlaşmalı boşanmalar çoğunlukla tek celsede tamamlanırlar. Dolayısıyla kişi aynı ilde bir cezaeviyse mahkemeye bizzat katılacak, başka ilde ise SEGBİS yoluyla mahkemece dinlenebilecektir.

Kişi hükümlü ise bu kişiye bir vasi ataması yapılır. Dava vasiye yöneltilir. Şayet cezaevindeki kişinin işlemiş olduğu suç, boşanmak isteyen taraf açısından ortak hayatı çekilmez hale getirmiş ise mahkemeye bu durumun sunulması boşanmaya karar verilmesi için geçerli sebeplerden biridir.

Davayı açacak olan eş, davalı eşe vasi tayin edildiğini biliyor ise dava dilekçesinde vasiye mutlaka yer verilmelidir. Bu hususlara riayet edilmediğinde yargılama önemli ölçüde uzayabilir ve bu uzama tarafların haklarının ihlaline sebebiyet verebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye verildiyse ancak sözleşmeye taraflar protokole uymadı ise yani sözleşmede yazılı hususlar yerine getirilmedi ise veya eşlerden biri boşanmaktan vazgeçtiyse boşanma duruma göre çekişmeli boşanma davasına dönebilecektir.

Vasi Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilir Mi?

Vasi olan kişinin anlaşmalı boşanma davası açması mümkün değildir. Açılan bir anlaşmalı boşanma davasını da kabul etmesi mümkün değildir.

Konu ile ilgili Yargıtayın kararı şu yöndedir;

Davacı, hükümlü olması nedeniyle vasisi aracılığıyla açtığı boşanma davasında eşinin de boşanma talebini kabul ettiğini beyan etmiş, davalı eş de cevap dilekçesi ve duruşmadaki beyanında boşanmayı kabul ettiğini bildirmiştir. Mahkemece, davacının hükümlü olması nedeniyle anlaşmalı boşanmanın mümkün olmadığı belirtilerek davaya çekişmeli olarak devam edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Davacı almış olduğu kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle kısıtlanmıştır. O halde sınırlı ehliyetsiz olan davacı, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarını yasal temsilcisinin rızası olmadan kullanabilir. Davacının talebi Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesinde düzenlenen “anlaşmalı boşanmaya” yöneliktir. Mahkemece, davacı bulunduğu cezaevinden getirtilerek, davalı da davet edildikten sonra beyanlarının alınması ve şartları oluştuğu takdirde “anlaşmalı olarak” boşanmalarına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi.

Cezaevindeki Eşe Karşı Açılan Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Cezaevindeki eşe karşı açılan boşanma dava dilekçesine BURADAN ulaşabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki her davada talepler farklı olabilir. Yüklenen örnek dilekçe tüm taleplerinizi içermeyebilir. Bu nedenle dilekçe hazırlarken mutlaka uzman boşanma avukatından hukuki yardım almanızı önermekteyiz.

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  Rmysa Cevapla

  Cezaevinde tutuklu cezası henüz belli olmamış eş boşanma davasına katılabilirmi? Yoksa mahkemeye çıkarılmadan kendisine boşanmak isteyip istemediği sorulur mu ?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, cezaevindeki kişi noter aracılığıyla bir avukata vekalet verip davayı takip edebilir.

 2. Avatar
  HazaL Cevapla

  Eşi İçerde Olan Birisi Anlaşmalı Boşanma Yapamıyorsa Cezaevinde ki kocası boşanmak istemiyor fakat kadın boşanmak istiyorsa nasıl olur hakim boşar mı ? Teşekkür ederim şimdiden

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, Türk Medeni Kanunu m. 163 : “Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.”

  • Avatar
   Yagmur

   Bosanma davasi devam ederken ceza evine girmis olan esle bosanma dava surecinde neolur.tsk ederim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, süreç biraz daha uzayacaktır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz. İyi günler dilerim.

 3. Avatar
  Elif kaplan Cevapla

  Merhabalar her iki tarafta boşanma konusunda anlaştı boşanma dilekçesi ve protokolü imzaladı ancak erkek es cezaevine girdi cezası 3 ay 15 gün cezasının bitmesini beklemeden kadın eş boşanma davasını açabilirim? Şimdiden teşekkürler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, evet dava açabilirsiniz.

  • Avatar
   burcu

   esi bir genc kizi tacit etmis ise bundan bir yil hukum giymisise esbundanbir celsede bosanirmi nafaka ve cocugun velayetini alabilirmi

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, boşanmada haklı çıkan taraf nafaka, maddi ve manevi tazminat talep edebilir.

  • Avatar
   Berna

   Mrblr eşim hükümlü bende vasisiyim ama artık boşanmak istiyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz?

 4. Avatar
  Simge Cevapla

  Merhaba eşim cezaevinde, ben ona vasi olarak atandım.Vasi iptali için başvuru yaptım boşanmak istemem sebebi ile.ben dava açabilir miyim?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, cezaevindeki eşe karşı boşanma davası açabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz. İyi günler dilerim.

 5. Avatar
  Nargül Cevapla

  Merhaba eş tutuklu hala hüküm giymemiş boşanma davası kaç gün sürer

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, boşanmanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre süreler değişiklik göstermektedir.

  • Avatar
   Nermin

   Ben yeni evlendim eşimden boşanmak istiyorum çünkü eşim cezaevinde olduğu için cezasi infazi durdurulma gibi durum söz konusu olurmu yoksa evliliğim gerçekten bitecek.

 6. Avatar
  Güler Cevapla

  Merhaba kolay gelsin.Farkı şehirde olan hükümlü kişiye anlaşmalı boşanma davası açtım.Davaya vasisimi katılması gerekiyor?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, vasi olan kişinin anlaşmalı boşanma davası açması mümkün değildir. Açılan bir anlaşmalı boşanma davasını da kabul etmesi mümkün değildir.

  • Avatar
   Hasan

   Peki açılan anlaşmalı boşanma davasında vasi söz hakkı yoksa hükümlü anlaşmalı davayı kabul edemez mi

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, Segbis aracılığıyla bağlanıp beyanı alınabilir.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, avukat aracılığıyla veya segbis yoluyla duruşmaya katılım sağlayacak.

 7. Avatar
  Hilal Cevapla

  Eş ceza evinde madde kullanımı ve saticiliktan içeride ve 4 yıldır bir evlilik birliği yok cekismelide hemen bosanabilirmiyim yada anlaşmalı açılsa dava vasisi babası davaya katılmış olsa boşanma olurmu ilk celsede

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, Anlaşmalı boşanmalar genelde ilk celse sonuçlanıyor.

  • Avatar
   Sinem

   Merhaba, ne yaptiniz benim durumum da tam olarak ayni.

 8. Avatar
  Ela Cevapla

  Merhaba nikahlı olduğum eski eşim cezaevinde 6 yıldır ben 5 yıl önce dava açtım o başka sehirdeydi hakim ben getiren cezaevinden dedi dava düştü ,şimdi yine açmak istiyorum hükümlü ama vasisi varmı yokmu bilmiyorum ne adresini biliyorum ne kendini söyle gorusuyorum ne yapmam gerekiyor

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, öncelikle araştırma yapmanız gerekiyor. Mahkemeden de araştırma yapılması talep edilebilir. Detaylı bilgi için randevu talep edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

 9. Avatar
  Gül Cevapla

  Eşim dışarıda ama farklı illerde oturuyoruz hâlen hükümlü göründüğü için o bana anlaşmalı dava açamıyor açabilmesi için vasisiylemi birlikte bir anlaşmalı protokol imzalayıp bana gönderirse Ben buradan dava açabilir miyim

 10. Avatar
  Abdülkerim cakmak Cevapla

  Kardeşim zihinsel engelli bende vasisiyim. Eşi anlasmali boşanmak istiyor. Kardeşimin imza atacak kapasiteside bulunmamakta. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Dava açma ile ilgili

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, boşanma davasının çekişmeli olarak açılması gerekmektedir.

 11. Avatar
  Erkan lokman Cevapla

  Ceza evinde birisine bosanma dilekçesi yazdık cezalı şahısa devlet ceza mahkemesi açabilir mi

 12. Avatar
  Nesrin Cevapla

  Merhabalar eşi cezaevine girdi kesinleşmiş ceza ile anlaşmalı boşanmak istiyoruz. Ama ben hiç bı şekilde ne kendisiyle ne ailesiyle görmüyorum avukatı şehir dışında. Ben protokolü hazırlayıp direk adliyeden cezaevine gonderebiliyor muyum protokolü

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, internet sitesi üzerinden sadece kısa sorulara kısa cevaplar verilmektedir. Sorunuzun cevabı için danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Danışmanlık almak için Whatsapp uygulaması veya GSM üzerinden randevu talep edebilirsiniz

 13. Avatar
  Yasemin Cevapla

  Slm iyi geceler çocuklarımın babasina boşanma davası açtım o süreçte ceza evindeydi çekişmeli boşanma davasıydi hiç bir şekilde mahkeme ye katılmadı segbisle falan vasisi de gelmedi hakim boşanmayı gerçeklestirdi ve biz ayrıldık bu normal bir durum mu normalde katılması ve beyanı alınması gerekmez miydi

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, davalı mahkemeye katılmasa bile hakim gerekli görmesi halinde boşanma kararı verebilecektir.

 14. Avatar
  Bahar Cevapla

  Merhaba eşim denetimli serbestliğe 1 ay önce ayrıldı anlaşmalı boşanma mız mümkünmü acaba aynı şehirde yaşıyoruz

 15. Avatar
  Sevdiye Cevapla

  Merhaba ben 2017 de bir evlilik yaptım 15 gün sonra yollarımızı ayırdık ve o günden sonra hicbir şekilde görüşmedik 2021 de boşanmak için dava açtım o şahısın e devlet üzerinden cezaevinde olduğunu ve benimde onun vasisi olduğumu öğrendim actigim davada hicbir gelişme yok ne yapmam lazim cvp verirseniz sevinirim saygılar…

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, öncelikle vasilikten çıkarılmanız gerekiyor daha sonra yeni bir vasi atanması lazım. Bu işlemleri tek başınıza halletmeniz sizin için zor olacaktır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

 16. Avatar
  cigdem Cevapla

  vasi olduğum abim cezaevinde eşi boşanma davası actı.. ikisi de boşanmanın tamamlanmasını istiyor. durusma gunu durusmaya gitmem gerekiyor mu? tesekkurler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, anlaşmalı boşanmalarda vasi karar veremez. Siz yine de mahkeme hakimiyle duruşma öncesi görüşseniz iyi olacaktır.

 17. Avatar
  Miyase Cevapla

  Merhaba eşime bosanma davasi acti 13 ay once ilk mahkemeye çıktık ertelendi ocakta 2. Mahkeme olacak ti yalnız hırsızlıktan içeriye girdi bu süreçte daha öncede hirsizlik yaptığı için dava dilekçemde delil olarak ekledim şuan 2. Kez bu suça karışıyor acaba mahkeme uzar mi yoksa 2. Mahkemede biter mi

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, dava dosyasını detaylı incelemeden yorumda bulunmak hatalı olur. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir