Kategori: Ceza Kategori

fuhuş suçu

Fuhuş Suçu

Fuhuş Nedir ?

Yaşadığı toplumun kurallarına uymayacak bir şekilde para veya benzeri şeyler karşılığında kişilerle cinsel ilişkiye girilmesine “Fuhuş” denir.

Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinde “Fuhuş” başlığı altında fuhuşa teşvik suçunun koşulları ve cezası belirtilmiştir. Bu madde hazırlanırken uluslararası sözleşmeler de göz önünde bulundurulmuştur.

Fuhuşa Teşvikin Cezası

TCK 227. madde 1. fıkra

“Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.”

Çocuğun fuhuşa teşvik edilmesine herhangi bir şekilde yardım eden kişi hem hapis ceza hem de adli para cezası alacaktır. Suç tamamlanmamasına rağmen yine aynı ceza verilir. Örneğin; Çocuğun, fuhuş yapılması amacıyla bir yere götürülmesi.

TCK 227. madde 2. fıkra

“Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.”

Çocuk olmayan birisini fuhuşa teşvik eden veya bunu kolaylaştıran kişiye de hem hapis hem de adli para cezası verilecektir. Fuhuşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanarak geçim sağlamak yine bu suçu oluşturur. Örneğin; fuhuş yapan bir arkadaşının parasıyla kirasını ve diğer zaruri ihtiyaçlarını gideren kişi bu suçu işlemiş sayılacaktır.

TCK 227. madde 3. fıkra

“Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Fuhuşu kolaylaştırmak amacıyla broşür, kartvizit, cd ve benzeri ürünler dağıtan, üreten kişi hem hapis cezası hem de adli para cezası alacaktır.

TCK 227. madde 4. fıkra

“Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.”

TCK 227. maddenin ilk üç fıkrasına göre fuhuşa teşviki zorla, hileyle veya tehdit ederek yaptıran kişi daha ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Fuhşa Teşvik Suçunda Mağdur Kimdir ?

Fuhuşa teşvik suçunda mağdur kişi para veya benzeri şeyler karşılığında başkalarıyla cinsel ilişkiye giren kişidir. Halk tabiri ile eskort (escort) kişi mağdurdur diyebiliriz.

Fuhşa Teşvik Etmek

Mağdur kişiye kazanacağı parayı söyleyerek aklını çelmek fuhuşa teşvik suçunu oluşturur.

Fuhşun Yolunu Kolaylaştırmak 

Herhangi bir şekilde fuhuşla uğraşan kişilere yardımcı olmak fuhşun yolunu kolaylaştırma olarak kabul edilecektir.

Fuhşa Aracılık Etmek 

Örneğin; masaj salonuna gelen müşteriyi fuhuşa yapması için yönlendiren kişi fuhşa aracılık etmiş sayılacaktır.

Fuhuş İçin Yer Temin Etmek 

Fuhuş yapacak mağdur kişiye başkalarıyla cinsel ilişkiye girebilsin diye ev, araba, otel gibi yerleri temin eden kişi fuhuş için yer temin etmek sayılacaktır.

Fuhuştan Deport Edilen Bayan Ne Zaman Dönebilir ?

Geçtiğimiz yıllarda bir çok yabancı uyruklu kişi Türkiye’den vize ihlali, ülkeye kaçak giriş, fuhuş, yasa dışı işlerde bulunan vb. kanunda belirtilen (adli veya idari) olarak nitelendirilen suçlardan birini işlediği tespit edilen yabancı ülkemizden sınır dışı edilmek üzere ülkeye giriş yasağı kodları dediğimiz “tahdit kodları” verilerek ülkemizden deport edilmiştir. Bu nedenle bir çok ülke vatandaşının en büyük sorunu yada isteği giriş yasağı / deport kaldırma yapılarak yenidenTürkiye’ye gelmek istemektedirler.

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

Uzlaştırma, ceza uyuşmazlıklarına alternatif olarak çıkmış ,tarafların bazı suçlarda mahkemeye gitmek zorunda kalmadan uzlaştırmacı aracılığıyla, uyuşmazlığı sona erdirmesini ifade eden ceza hukuku kurumudur. Hangi suçların uzlaştırmaya tabi olduğunu belirttikten sonra uzlaştırma kurumu hakkında detaylı bir bilgi verelim.

Okumaya devam et

Sosyal Medyada Hakaret Soru-Cevap

Sosyal Medyada Hakaret Soru-Cevap

Teknolojinin gelişmesiyle beraber bazı suç oranları da gittikçe artmaktadır. Bunlardan biri de sosyal medya aracılığıyla hakaret suçu işlenmesidir.

Twitterda hakarete uğradım? Şikayetçi olabilir miyim? 

Hakarete uğradığınızı öğrendiğiniz andan itibaren 6 ay içinde adli makamlara başvurarak şikayetçi olabilirsiniz.

İnstagramda sahte bir profil tarafından şahsıma hakaret edildi? Şikayetçi olabilir miyim? 

Şikayetçi olabilirsiniz. Ancak şikayet dilekçesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, facebook, twitter, instagram gibi sosyal paylaşım siteleri ile ilgili olarak yapılan istinabe taleplerini Amerika Birleşik Devletleri adli makamları cevaplamadığından dolayı sahte profil sahibi bulunamadığından dolayı bu tür durumlarda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmektedir. Ancak Yargıtay, twitter, facebook ve instagram adlı sosyal paylaşım sitelerindeki profil bilgilerinin ve diğer hususların araştırılarak şüpheli veya şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmeye çalışılması gerektiğini belirtmektedir.

Facebookta birine mesaj yoluyla hakaret ettim. Ne kadar ceza alırım?

Sosyal medya aracılığıyla hakaret fiili sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti şeklinde işlenirse ceza 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası (gün para cezası) şeklinde olacaktır. Ancak hakareti alenen ( herkese açık bir sayfada yorum yaparak vb.) işlemeniz durumunda ceza altıda biri oranında artırılacaktır.

Tanıdığım biri başka bir arkadaşımın profilinde bana hakaret etmiş. Şikayetçi olabilir miyim?

Türk Ceza Kanunu 125. maddenin 1. fıkrası, “Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir” diye belirtmektedir. Sizin yokluğunuzda size karşı hakaret edildiyse en az üç kişinin bu duruma şahit olması gerekmektedir. Aksi takdirde şikayetçi olmanız bir şeyi değiştirmez.

Facebookta bir kişinin bana küfür etmesi üzerine ben de ona küfür ettim. Bu nedenle ceza alır mıyım? 

Türk Ceza Kanunu 129. maddenin 3. fıkrası gereğince; Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

İnstagramda tanımadığım biri bana sürekli hakaret mesajları atıyor. Ne yapmam lazım?  

2 şekilde hareket edebilirsiniz. Birinci yöntem olarak, hakaret mesajlarının ekran görüntüsünü ve size hakaret mesajları atan profilin bilgilerini almanız gerekir. İkinci yöntem ise E-Tespit sistemini kullanmanız gerekir. E-tespit sistemi nasıl kullanılır BURADAN öğrenebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

 

 

 

Yağmacııların Cezası Nedir_ (1)

Yağma Suçu ve Cezası

Yağma Suçu Nedir?

5237 sayılı TCK’nın 148. ve 150. Maddeleri arasında düzenlenen yağma suçu, başkasına ait taşınır bir malın “cebir” veya “tehdit” kullanılarak alınmasıyla gerçekleşir.

Buradaki tehdit ve cebir kişinin kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibariyle büyük bir zarar uğratacağından bahisle gerçekleşmelidir.

Yağma suçu “malın yağması” ve “senedin yağması” olmak üzere iki farklı alanda incelenir. TCK md. 148’in ilk fıkrası malın yağmasını anlatırken, ikinci fıkrası ise senedin yağmasını anlatır.

Burada korunan hukuki değer mağdurun malvarlığı, mülkiyeti ve zilyetlik haklarıdır.

Yargıtay içtihatlarındaki görüşe göre yağma suçunun konusunu yalnızca taşınır mallar oluşturup, taşınmaz mallar yağma suçunun konusu olamazlar.

Yağma suçunun oluşabilmesi için;

 • Başkasına ait malın alınması
 • Malın cebir veya tehdit kullanılarak alınması gerekmektedir.

Kanun bu suçun oluşabilmesi için “cebir” veya “tehdit” hareketlerinden en az birinin gerçekleşmesini öngörür. Hareketlerden ikisinin de birlikte gerçekleşmesi şart değildir.

Yağma suçunda tehdit yaşama hakkı, vücut dokunulmazlığı, cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı hakkına yönelik olmalıdır. Bu dört hakka yönelik olmayan tehdit, yağma suçu için geçerli olmayacaktır.

Cebir ise kişiye karşı fiziki güç kullanmak suretiyle kişinin iradesi ve hareketleri üzerinde zorlayıcı etki bırakmak suretiyle gerçekleşmelidir.

Yağma Suçunun Cezası

Yağma suçunun en basit şeklinin cezası 6 yıl ile 10 yıl arasıdır. Nitelikli yağmada suçun cezası artmaktadır.

Yağma Suçunun Nitelikli Halleri (TCK Md. 149)

Suçun temel şekline eklenen ve cezanın artırılmasını veya indirilmesini gerektiren hallere, suçun nitelikli unsurları denir. Yağma suçunda hem cezanın arttırılmasını, hem de azaltılmasını gerektiren nitelikli haller kanunda verilmiştir.

Daha Fazla Cezayı Gerektiren Haller (Nitelikli Haller)

 • Yağma Suçunun Silahla İşlenmesi: Önemli olan failde silahın korkutucu etkisinden yararlanma iradesinin olmasıdır.
 • Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi: Failin dış görünüşünü değiştirmesine rağmen tanınması, nitelikli halin uygulanmasına engel oluşturmayacaktır.
 • Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi: Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için faillerin “birlikte fail” olarak hareket etmeleri gerektiğinden azmettirme ve yardım etme durumlarında bu nitelikli hal uygulanmayacaktır.
 • Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde ve Bunların Eklentilerinde İşlenmesi: Tesadüfen yolda işlenen yağma suçlarında bu nitelikli hal uygulanmaz.
 • Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi
 • Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi
 • Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi
 • Suçun Gece Vakti İşlenmesi 

İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

 Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

 • Suçun Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla İşlenmesi: Bu durumlarda kişi sadece tehdit ya da kasten yaralama fiillerinden cezalandırılır.
 • Malın Değerinin Azlığı nedeniyle verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Yağma Suçuna İştirak

Suça iştirak, bir kişi tarafından işlenebilecek bir suçun aralarında anlaşarak ve işbirliği yaparak birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesidir. Ancak kasten işlenen suçlar iştirak halinde işlenebilir, taksirle işlenen suçlara iştirak mümkün değildir. Bu iştirak hallerinden bahsetmek gerekirse:

 • Dolaylı faillik: bir suçun işlenmesinde bir başkasının araç olarak kullanılmasını,
 • Müşterek faillik: Birden fazla kişinin bir suçu işlemek üzere ortak karar alıp her bir failin ortak suç işleme kararı ile suça fiili bir katkıda bulunmasını,
 • Suça yardım etme: Suç işleme kararını vermiş olan kişinin suç işlemesine maddi ve manevi katkıda bulunmasını,
 • Suça azmettirme: Suç işleme konusunda bir kimsenin henüz böyle bir düşüncesi yokken ikna edilmesini ifade eder.

Yağma suçunda iştirakin her türlüsünün gerçekleşmesi mümkündür.

Yağma Suçuna Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme

Ceza hukukunda suça teşebbüs, işlenmesi amaçlanan bir suçun kanunda yazılı icra hareketlerine başladıktan sonra failin iradesi dışındaki sebeplerle suçun tamamlanamamasıdır.

Fail ya icra hareketlerine başlamış ancak elinde olmayan nedenlerle tamamlayamamıştır ya da icra hareketleri tamamlanmasına rağmen failin iradesi dışında gerçekleşen engellerden dolayı netice meydana gelememiştir.

Ceza hukukunda gönüllü vazgeçme, işlemeyi amaçladığı bir suçun icra hareketlerine başlayan failin kendi iradesi veya çabasıyla hareketlere son vermesi veya suçun meydana gelmesini engellemesidir (TCK md. 36).

Yağma suçu, failin suç konusu olan malı bulunduğu yerden almasıyla tamamlanmaktadır. Yani bu suç sırf hareket suçudur. Esasında bu suça teşebbüsün mümkün olmaması gerekirken, fail suçu gerçekleştirmeye elverişli hareketlerle yani cebir veya tehdit kullanmasına rağmen yağma konusu suç unsurunu ele geçirememişse yağma suçu tamamlanamayarak teşebbüs aşamasında kalacaktır.

Yağma suçuna TCK md.36’da belirtilen koşullar gerçekleştirildiği takdirde gönüllü vazgeçme de uygulanır.

Suça teşebbüs durumunda fail için bir cezaya hükmedilir, ancak verilen cezada indirim yapılır. Gönüllü vazgeçme halinde kural olarak faile ceza verilmez, ancak failin vazgeçme anına kadar sergilediği davranışlar başlı başına başka bir suç oluşturuyorsa fail bu suç nedeniyle cezalandırılır.

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, kişinin işlediği suç dolayısıyla özgür iradesiyle sonradan pişman olması, suç teşkil eden fiilin doğurduğu olumsuzlukları gidermesi ve ceza adaletine olumlu davranışlarıyla katkıda bulunması halinde TCK’daki bağışlama hükümlerinin uygulanmasını sağlayan ceza kurumudur.

Mala karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlık TCK md. 168’de düzenlenmiştir.

Yağma suçu için etkin pişmanlık mümkündür. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kişi, suç ortaklarının, azmettirenlerin veya suça yardım edenlerin isimlerini verdiği takdirde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilir. Aynı zamanda mağdurun uğradığı zararın aynen iade veya tazmin edilmesi ile de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilir.

Yağma suçunda suçun işlenmesinden sonra ve dava açılmadan önce etkin pişmanlıkta bulunulursa verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Dava açıldıktan sonra fakat hüküm verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulunulursa verilecek ceza 1/3’üne kadar indirilebilir.

Yağma Suçunun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Yağma suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Suçun işlendiği herhangi bir şekilde öğrenildiğinde savcılık tarafından soruşturma başlatılmalıdır. Yağma suçu açısından herhangi bir şikayet süresi olmamasına rağmen suçun dava zamanaşımı 15 yıl olup, suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıl içinde suç savcılığa bildirilmelidir. Aksi durumda dava zamanaşımı süresi dolacağından suç ile ilgili soruşturma yapılmayacaktır.

Yağma Suçunda Görevli Mahkeme

Yağma suçu için görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir.

 

Yağma Suçu Şikayet Dilekçesi ve daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU VE CEZASI

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nedir? 

Güveni kötüye kullanma suçu Türk Ceza Kanunu’nun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde 155. maddede düzenlenmiş bir suç tipidir. Bu suç, güveni kötüye kullanma suçu ve bu suçun nitelikli hali olan hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu olarak iki şekildedir.

Okumaya devam et

müstehcenlik suçu ve cezası

Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Müstehcen Nedir ?

Açık saçık, edebe aykırı olan, genellikle cinsellikle ilgili olan durumlar için kullanılan bir kelimedir.

Müstehcenlik Nedir ?

Halkın ar ve haya duygularını zedeleyen, şehvet hissini tahrik eden tutumlara “müstehcenlik” denilebilir.

Müstehcenlik Suçu Nedir ?

Müstehcenlik suçu Türk Ceza Kanununun 226. maddesinde yer almaktadır. Müstehcenlik, genel olarak halkın namus ve haya duygularını inciten veya cinsel arzuları tahrik veya istismar eder nitelikte genel ahlaka ve toplumun ortak edep duygusuna aykırı hareketler olarak tanımlanabilir. Müstehcenlik durumu toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Yine bu durum aynı toplum içinde zamanla değişikliğe de uğrayabilir. Müstehcenlik suçunun Türk hukukundaki yerini ayrıntılı olarak belirteceğiz.

Okumaya devam et

Trafik Cezası İtiraz

Trafik Cezası İtiraz

Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kurallara aykırı olarak hareket edilmesi halinde ilgili kişiye trafik cezası kesilmektedir. Ancak özellikle son zamanlarda haksız olarak trafik cezası kesilmesi oranı artmıştır. Size kesilen trafik cezasının haksız olarak kesildiğini düşünüyorsanız kesilen trafik cezasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edebilirim? 

Trafik cezasına itiraz için öncelikle gerekli evrakları toplamanız gerekir. Aşağıda gerekli evrakların neler olduğunu görebilirsiniz. Evraklarınızı topladıktan sonra trafik cezasına itiraz etme nedenlerinizi belirten bir dilekçe yazmanız gerekir. Dilekçeye ek olarak evraklarınızla birlikte yetkili olan Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yaparak itiraz edebilirsiniz. Trafik cezasının yazıldığı yerdeki Sulh Ceza Hakimliği yetkilidir. Bakırköy bölgesinde ceza yemeniz halinde, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunmanız gerekir.

Ceza tutanağı plakaya kesilmiş ise bu cezaya araç sahibi veya araç sahibinin yetkili kıldığı avukat ile itiraz edilebilir. İtirazınızı yaptıktan sonra en geç 15 gün içinde itirazınızla ilgili olumlu veya olumsuz bir karar verilecektir. Bu karar size tebliğ edilir. İtirazınızın kabul edilmesi durumunda mahkeme bu kararı ilgili kuruma gönderecektir. İtiraz hakkınızı kullanmanıza rağmen, cezanızı ödemiş olabilirsiniz. Eğer itirazınız olumlu sonuçlanırsa, yatırmış olduğunuz tutarın size iade edilmesi gerekir. Eğer olumsuz olarak cevap alırsanız, ödediğiniz ceza dışında, mahkeme masraflarını da ödemeniz gerekecektir.

Trafik cezasına itiraz etme prosedürü de bu şekilde yürümektedir. Adınıza ya da araç plakanıza haksız olarak ceza yazıldığını düşünüyorsanız belirtilen süre içerisinde itiraz edebilirsiniz. Eğer konu hakkında çok fazla bilginiz yoksa konu ile ilgili bir avukattan gerekli bilgi ve destek alabilirsiniz.

Trafik Cezasına İtiraz İçin Gereken Evraklar

 • İtiraz dilekçesi ( aşağıda örnek itiraz dilekçe bulunmaktadır),
 • Ceza tutanağı,
 • Ruhsat fotokopisi,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Kapaklı pembe dosya

 Trafik Cezama Hangi Durumlarda İtiraz Edebilirim?

Trafik cezasına ancak belli durumlarda itiraz edebilirsiniz:

 • Herhangi bir fotoğraf veya delil olmadan yalnızca ceza tutanağının gönderildiği cezalara,
 • Tarafınıza gönderilen ceza, trafik ihlalinden kaynaklanmışsa,
 • Alkollü olmadığı veya sınırın altında olunan halde promil sınırında alkollü çıkıp yazılan cezalara,
 • Radar uyarı levhası olmayan yerden, hız sınırının aşılmasından dolayı ceza yazılmışsa,
 • Ceza tarafınıza gönderildiyse ve bunun içerisinde herhangi bir delil bulunmuyorsa,
 • Belediyenin yeteri kadar park yeri tahsis etmemesine rağmen kesilen park cezası

gibi durumlarda itiraz edebilirsiniz. Bu durumlar sınırlı değildir. Hukuka uygun başka durumlarda da itiraz edilebilecektir.

Trafik Cezasına İtiraz Süresi 

Trafik cezasına itiraz süresi 15 gündür. Bu süreç,

 • Trafik kontrolü sırasında polis tarafından yazılan cezalarda; cezanın yazıldığı günden itibaren,
 • Plakaya yazılarak sonradan size gönderilen cezalarda ise cezanın tebliğ edildiği günden itibaren başlar.

Trafik cezaları, nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan ikamet adresinize gönderilir, evde olmamanız halinde muhtarlığa tebliğ edilir ve bu durumda da itiraz süresi; ceza, muhtarlığa tebliğ edildiği günden itibaren 15 gündür.

Trafik Cezama Nereden Bakabilirim? 

Trafik cezalarının belgesi size mutlaka tebliğ edilmesi gerekir. Adresinizi değiştirmenizden veya diğer nedenlerden dolayı tebligatın size ulaşmadığını düşünüyorsanız; E-devlet, PTT, EGM veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait sitelerden de sorgulama yaparak trafik cezanızı görebilirsiniz.

Yabancı Plakalı Araçlara Kesilen Trafik Cezası 

Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara uygulanacak olan trafik idari para cezaları, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilir. Trafik cezaları tahsil edilmeden yabancı plakalı aracın ülkeyi terk etmesine izin verilmez. Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilecektir.

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN : ….. ….. (T.C …)                                                                                                                                                Adres:

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ: 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:

İTİRAZ KONUSU: Çağlayan Trafik Denetleme Büro Amirliği`nin 02.07.2019 tarih MA seri, …. sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMA :

1-) 34 … 492 tescil plakasına kayıtlı aracın; karayolları trafik kanunu`nun 51/2-A maddesi hükmüne istinaden “Hız sınırını %10’dan %30’a kadar aşmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu 02/07/2019 tarihli, toplam …. TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip …../…/… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2-) Hız sınırının 70 KM olduğu, yasal %10 luk tolerans ile bu rakamın 77 KM olduğu ve tebliğ edilen tutanakta araç hızının 78 KM olduğu, hava ve yol durumu gibi çevresel faktörler birlikte değerlendirildiğinde, 1 kilometre/saatlik hız aşımı makul sınırlar dahilinde kaldığı kanaatindeyim.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı çekme parasının iptaline ve ödenen meblağın iadesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

 

İTİRAZ EDEN

 

EK-1: Trafik ceza tutanağı ve tebligat tutanağı

EK-2: Araç Ruhsat Fotokopisi

EK-3: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.