Kategori: Miras Hukuku

Mirasın Paylaştırılması

Mirasın Paylaştırılması

Mirasbırakanın terekesinin (mirasının) açılması üzerine mirasçılar tereke mallarına iştirak halinde mülkiyet sahibi olurlar. Her mirasçının miras payı farklı olabilir. Mirasçının kendi miras payı üzerinde serbestçe tasarruf hakkı yoktur. Bu nedenle mirasçının mirasın paylaştırılmasını isteme hakkı vardır. Mirasın paylaştırılması durumunda her mirasçı miras hakkı üzerinde istediği gibi tasarruf edebilecektir.

Okumaya devam et

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılar murisin vefatıyla külli halefiyet gereği miras bırakana ait malvarlığını doğrudan kazanmaktadırlar. Bir diğer ifadeyle miras bırakana ait terekedeki hak ve borçlar vefat olayı ile doğrudan mirasçılara intikal edecektir.

Mirasçılık Belgesi Nedir? 

Okumaya devam et

Tereke Tespit Davası

Tereke Tespit Davası

Tereke Nedir?

Tereke, ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mirasçılarına geçen maddi mal varlığı ile şahsına bağlı olmayan hak ve borçlarının tümüne verilen addır. Parasal veya benzer değeri olan işlemlerdir. Örneğin; taşınır ve taşınmaz mallar, vadeli ve vadesiz alacaklar, faizler, borçlar ve masraflar terekeye dahildir. Doğrudan ölenin şahsına bağlı olan hak ve alacaklar ise terekeye dahil değildir. Örneğin; nafaka alacakları, manevi tazminat alacakları, intifa hakkı ve oturma hakkı terekeye dahil değildir.

Tereke Tespit Davası Nedir?

Okumaya devam et