Boşanma Sebepleri

soru ve cevaplarla boşanma

Boşanma davası açan tarafın olumlu sonuç alabilmesi için Türk Hukuk sistemine göre boşanma sebeplerinden birine veya birkaçına dayanmalıdır. Boşanma sebepleri sayılı bir şekilde Medeni Kanunu’muzda belirtilmiştir. Boşanma sebepleri Mutlak boşanma sebepleri ve nisbi boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca bazı boşanma sebepleri özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak da ayrılmaktadır.

Mutlak Boşanma Sebepleri

Mutlak boşanma sebebinin davada ispat edilmesi durumunda hakimin boşanma kararı vermesinde takdir yetkisi yoktur. Söz konusu evliliğin çekilmez hale gelip gelmediği konusu araştırılmayacaktır. Mutlak sebep ispatlandığı zaman hakim tarafların boşanmasına karar vermelidir. Mutlak boşanma sebepleri hangileridir ?

Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk, eşlerin anlaşması veya eylemli ayrılık sebepleri mutlak boşanma sebeplerindendir.

Zina nedeniyle boşanma hakkında detaylı bilgi için MAKALEMİZE bakabilirsiniz.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma için MAKALEMİZE bakabilirsiniz.

Nisbi Boşanma Sebepleri

Nisbi boşanma sebebinde ise hakimin takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu takdir yetkisi de söz konusu evliliğin çekilmez hale gelip gelmediği konusu ile ilgilidir. Nisbi boşanma sebepleri hangileridir ?

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılma nisbi boşanma sebeplerindendir.

Özel Boşanma Sebepleri 

Özel boşanma sebepleri, kanunda belirtilen bir olguya dayanılan boşanma sebepleridir. Özel boşanma sebepleri hangileridir ?

Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk özel boşanma sebepleridir.

Genel Boşanma Sebepleri 

Genel boşanma sebepleri, belirli bir olguya dayanmayan sebeplerdir. Önceden belirlenmesi mümkün olmayan bir olay sebebiyle evlilik birliği temelinden sarsılmaktadır ve bu durum, eşlerden ortak hayata devam etmeleri beklenemez bir derecededir Genel boşanma sebepleri hangileridir ?

Türk Medeni Kanunu 166. maddeye göre, evlilik birliğinin temelden sarsılması, anlaşmalı boşanma ve ortak hayatın kurulamaması durumları genel boşanma sebepleridir.

Anlaşmalı boşanma ve ortak hayatın kurulamaması durumlarında; evlilik birliğinin sarsılmış olduğu kabul edilir. Yani bu hallerde evlilik birliğinin sarsılmış olduğu varsayımı vardır. Bunun anlamı şudur: Türk Medeni Kanunu 166. madde 1 ve 2 fıkraları uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılan bir boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olay ve temelden sarsılmanın varlığı davacı tarafından ispatlanmalıdır.  Buna karşılık diğer hallerde (MK 166/3 ve 4) sadece kanunun aradığı şartların gerçekleştiğinin ispat edilmesi yeterlidir. Kanun bu hallerde bir varsayım öngördüğü için ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunu ispat etmeye gerek yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir