Boşanma Olmadan Mal Paylaşımı

Boşanma Olmadan Mal Paylaşımı

Boşanma gerçekleşmeden mal paylaşımı yapılabilir mi? Yargıtay, eşlerin geçmişe etkili olarak mal rejimi sözleşmesi yapabilmesine imkan vermemektedir. Yani boşanma gerçekleşmeden mal paylaşımı yapılamaz. Kesinleşmiş bir boşanma kararı olmadan tasfiye istenemez ve yapılamaz.

Ancak, evlilik birliği devam ederken mali yönden sorunlar yaşanması, malvarlığı konusunda anlaşmazlıklar çıkması durumunda mevcut mal rejimi (edinilmiş mallara katılma rejimi) mal ayrılığı rejimine dönüştürülebilir.

Eşler mal ayrılığı rejimine noterde yapacakları bir sözleşmeyle geçebilirler. Tarafların mal ayrılığına geçme konusunda anlaşamamaları halinde dönüştürme davası ile mal ayrılığı rejimine (olağanüstü mal rejimi) geçilebilir. Olağanüstü mal rejimi ile ilgili makalemize LİNKE tıklayarak görebilirsiniz.

Boşanma Olmadan Mallara Tedbir Konulması

Boşanma gerçekleşmeden mallara tedbir konulabilir mi ? Boşanma davası açılmadan önce de evlilik birliğinin, ailenin korunması için çeşitli tedbirler alınabilmesi mümkündür.

İhtiyati tedbir, devam eden yargılama boyunca, hüküm kesinleşinceye dek dava konusuyla ilgili olarak tarafların zarara uğramasının önüne geçmek için düzenlenmiş geçici bir hukuki koruma niteliğindedir.

Örneğin; ailenin yaşadığı konutun tapu kaydı üzerine dava açılmadan aile konutu şerhi konulabilmektedir. Eşlerden her biri, birlikte yaşamakta oldukları taşınmaz üzerine aile konutu şerhi koydurabilir. Bunun için mahkeme kararına lüzum yoktur. Bu işlem, taşınmazın aile konutu olduğunu gösteren belgelerle birlikte doğrudan tapu müdürlüğünde yapılabilir. Tapu müdürlüğünce istenen belgelerin sağlanamaması halinde ise taşınmazın aile konutu olduğunun tespiti için dava açılabilir. Mahkemece taşınmazın aile konutu olduğunun tespit edilmesiyle tapuya şerh düşülür.

Yine TMK m. 199’a baktığımızda;

  • Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.
  • Hakim bu durumda gerekli önlemleri alır.
  • Hakim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re’sen durumun tapu kütüğüne şerh edilmesine karar verir.

Görüldüğü gibi kanun koyucu ailenin ekonomik varlığını korumak için eşlerden birinin talebi üzerine gerekli önlemleri almakla yetkili kılınmıştır. Yani eşiniz ailesine karşı olan mali sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde hakimden müdahale isteyebilirsiniz. Hakimin müdahalesiyle birlikte eşinizin adına kayıtlı olan daire, ev, arsa, araba gibi taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki tasarruf yetkisini sınırlandırarak sizin rızanız olmadan işlem yapmasını engellemiş olursunuz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir