Boşanma İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?  

Eşlerin evlilik öncesi ve sonrası edindikleri mallar üzerindeki hak ve yükümlülükleri ile evlilik sona erdiğindeki paylaşıma yönelik kurallara ‘Eşler Arasındaki Mal Rejimi’ denir. Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesinden sonra, kural olarak evlilik içinde edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması esasına dayanır.

Mal paylaşımı davası kural olarak boşanma davası kesinleştikten sonra açılabilir. Mal paylaşımı davasının boşanma davası ile aynı anda, fakat ayrı bir dava şeklinde açılması halinde; mahkeme, boşanma davasının kesinleşmesini, mal paylaşımı davası için bekletici mesele yapar.

Mal rejimi ile ilgili merak edebileceğiniz diğer konular;

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Alınabilir?

Boşanma davasında manevi tazminat, boşanmaya sebep olan olaylardan ötürü kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan diğer taraftan bu olaylar karşılığında mahkeme aracılığı ile para talep etmesidir.

Boşanma davasında maddi tazminat ise, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi neticesinde, kusursuz veya daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan talep ettiği tazminattır.

Maddi – manevi tazminat talep edilebilmesi için;

 • Tazminat isteyen taraf kusursuz ya da az kusurlu olmalıdır.
 • Tazminat istenen taraf kusurlu olmalıdır.
 • Bir zarar gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Hukuka aykırılık bulunmalıdır.
 • Hukuka aykırı davranış ile zarar arasında nedensellik ilişkisi bulunmalıdır.

Boşanma Davasında Nafakayı Kim Talep Edebilir?

Boşanma davasında nafakayı her iki taraf da talep edebilmektedir. Fakat yoksulluk nafakası, uygulamada  yalnızca kadınlara ödenmektedir.

Hakim boşanma davalarında, evlilik birliği içerisinde daha kusurlu ya da tam kusurlu olan tarafa nafaka yükümlülüğü yüklemektedir. Bunun yanı sıra yoksulluğa düşecek eşe, nafaka bağlanması için nafaka yükümlüsünün kusurlu olması şart değildir.

Nafaka yükümlülüğü tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği diğer hallerde sona erebilir veya artırılıp azaltılabilir. Bu durumlara örnek olarak Nafaka Artırım Davası ve Nafakanın Kaldırılması Davası makalelerimize göz atabilirsiniz.

Boşanmada Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

Boşanma sürecinde ya da boşanma davasından önce mal kaçırması şüphesi var ise bu durumlarda alınacak önlemleri şu şekilde ifade edebiliriz;

Mal kaçırmayı önlemenin ilk yolu hiç şüphesiz ki boşanma davası açarken aynı anda bir mal tasfiyesi davası açmaktır. Bu sayede, boşanma bekletici mesele yapılarak mallara ihtiyati tedbir konulur ve mal kaçırmanın önüne geçilmiş olur.

Bunun dışında mal rejimi davası açılması ve diğer eşin katılma alacağını azaltmak için yapılan devirlerin edinilmiş mallara eklenmesi istenebilir. Mal kaçırmayı gerçekleştirdiği iddia edilen eşin kötü niyetli olduğu ve malı muvazaalı (üçüncü kişileri aldatmak amacıyla) şekilde elinden çıkardığının kanıtlanması gerekir. Böylece mahkeme tarafından bu mal kaçırma amaçlı elden çıkarılmak istenen mallara tedbir şerhi konabilir.

Eşlerin birlikte ikamet ettiği yere aile konutu denir. Diğer eşin rızası alınmadıkça aile konutu devredilemez, aile konutu üzerindeki hak sınırlandırılamaz ve aile konutu ile ilgili kira sözleşmesi feshedilemez. Aile konutuyla ilgili alınan kararlar ortak alınmalıdır. Dolayısıyla eğer mal kaçırma şüphesinin konusu aile konutu ise tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapılarak ile ya da Aile Mahkemesinden talep ederek aile konutu şerhi ile mal kaçırmanın önüne geçilmesi mümkündür. Taşınmaza aile konutu şerhi konulmasının amacı; taşınmazın izinsiz devrini engellemektir. Bundan dolayı dava süreçlerinden önce taşınmazın satış/devir işlemlerini önlemek amaçlı taşınmaza ‘aile konutudur’ şerhi konulması boşanmadan önce mal kaçırmaları önlemek adına büyük önem taşır.

Boşanmada Velayet Nasıl Alınır?

Boşanma durumunda eşler kendi aralarında çocuklarının velayetinin kimde olacağına dair bir anlaşma yapabilir ve boşanma sırasında mahkemeye velayet konusunda anlaştıklarını ileri sürebilirler.

Eşlerin anlaşamadıkları durumlarda ise velayet konusu mahkemece hakkaniyet, çocuğun yüksek menfaati, tarafların maddi ve manevi durumları vs gibi kıstaslara bakılarak karara bağlanacaktır.

Boşanma Davası Yetkili Ve Görevli Mahkeme Hangileridir?

Boşanma  davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma davalarında görevli mahkeme ise, Aile Mahkemeleridir.

Boşanma Davasını Kim Açmalıdır?

Boşanma davalarında davayı ilk kimin açtığının bir önemi bulunmamaktadır. Zira boşanma davalarında önemli olan davayı ilk kimin açtığı değil, tarafların hangisinin kusurlu olduğu ya da bu kusurun derecesidir. Örneğin; eğer eşlerden biri, evlilikte tam kusurlu ise ve boşanma davası açıyorsa, bu durumda  davanın reddine karar verilecektir.

Bununla birlikte boşanma  davalarında eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi yetkili olduğu için, davanın oturduğu yerde görülmesini isteyen eş, davayı ilk kendisi açabilir.

Boşanma Davasında Kadının Ve Erkeğin Hakları Nelerdir?

Kadın ve erkek her konuda olduğu gibi kanun önünde de eşittir. Bundan dolayı boşanma davasında her iki tarafın da velayet hakkı, iştirak veya yoksulluk nafakası hakkı, mal rejiminden kaynaklanan alacakları talep hakkı ve maddi – manevi tazminat talebi hakkı gibi birçok hakları bulunmaktadır.

Tarafların boşanma davasında birçok hakları bulunmasına karşın , boşanma davalarında bu haklardan yararlanılabilmesi için en önemli husus eşlerin kusur oranlarıdır. Zira hangi tarafın kusur oranı daha az ise (veya kusursuz ise) Aile Mahkemeleri bunu tespit edecek ve o taraf lehine karar verecektir.

Boşanma Sırasında Altınlar Kimde Kalır?

Altın ve herhangi bir ziynet eşyası, kadına eş tarafından hediye edilmişse, bu bağış olarak kabul edilir ve kadının kişisel malı olur. Yatırım amaçlı alınan altınlar ise edinilmiş mal olarak kabul edilir ve mal rejimi tasfiyesine tabi olurlar.

Düğün veya nişanda takılan takılarda; kadına özgü olanlar kadına, erkeğe özgü olanlar ise erkeğe ait olacaktır. Takılan takıların kime ait olduğu belirlenemiyorsa (örneğin düğünde kese dolaştırma) da paylı mülkiyet olarak kabul edilecek ve eşler arasında yarı yarıya paylaştırılacaklardır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları genel itibariyle, mahkemelerin yoğunluğu ile orantılı olmak üzere ortalama 2-3 haftada tek celsede tamamlanmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları her davaya göre değişmekle beraber ortalama 1 yıl ile 3 yıl arasında sürmektedir.

Boşanma Dava Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma dava ücretleri, davanın çeşidine ve gidişatına göre değişebilmektedir. Bu konu ile ilgili uzman avukatlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Eşim Boşanmak İstemese de Boşanabilir Miyim?

Boşanma eğer çekişmeli ise her iki eşin de boşanmak istemeleri gerekmemektedir. Zira eğer boşanmak istemeyen eş, evliliğin bitirilmesinde kusurlu taraf ise Aile Mahkemeleri boşanmaya karar vereceklerdir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak için eşlerden birinin ikamet ettiği şehirde bulunan Aile Mahkemesine gidilip  boşanma dava dilekçesinin mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Bu başvuru, boşanma davası açacak olan eşin vekili olan bir boşanma avukatı tarafından da yapılabilir.

Çekişmeli Boşanmada Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Hukukumuzda hiçbir davada avukata vekalet verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat kişiler davalarının lehe sonuçlanmaları adına konunun uzmanı avukatlarla anlaşmayı tercih edebilirler.

Boşanma Davalarında Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanmada verilecek velayet kararında hakimin öncelikli olarak baktığı iki durum çocuğun üstün yararı ve çocuğun yaşı olmaktadır.

Mahkeme anne ve babayı dinledikten sonra, anne babanın çocuk ile kişisel ilişkisi ile ilgili analiz yapar. Çocuğun hangi ebeveynle daha mutlu olduğu, hangi ebeveynin çocuğun geleceği için daha olumlu olacağına ilişkin karar verecektir. Bundan dolayı bu davalarda uzman pedagog görüşü önemlidir.

Bunun dışında son dönemde ortak velayet oranları sıkça artmış olup Aile Mahkemesi hakimleri ortak velayete sıklıkla karar vermektedirler.

Acil Boşanmak İstiyorum Ne Yapabilirim?

Boşanmanın hızlı gerçekleşebilmesi için her iki tarafında da boşanma konusunda hemfikir olmaları gerekmektedir. Bu durumda anlaşmalı bir şekilde yaklaşık 2-3 hafta içerisinde boşanma gerçekleşebilecektir. Lakin anlaşmalı boşanmanın sağlanabilmesi için en az 1 yıl evli kalmış olma şartı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca anlaşmalı boşanma davalarında duruşmaya her iki tarafın da katılması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra eğer eşler anlaşamazlarsa çekişmeli boşanma davası açılması gerekecektir ve çekişmeli boşanma uzun ve zorlu bir dava çeşididir.

Boşanma Davasında WhatsApp Kayıtları Delil Olarak Sunulabilir Mi?

Eşler arasında geçen WhatsApp yazışmaları boşanma davasına delil olarak sunulabilir. WhatsApp konuşmalarının mahkemede delil olarak kullanılabilmesi için, bu konuşmaların hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekmektedir.

Örneğin, eşlerden biri diğerini WhatsApp üzerinden tehdit etmişse mağdur eş, bu mesajların kendi telefonu üzerinden incelenmesini mahkemeden isteyebilir. Bu durumda bu kayıtlar özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyecektir.

Bunun yanı sıra söz konusu WhatsApp yazışmalarının tarihi belli olmalıdır. Bu konunun önemi Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin bir kararında ‘Bölge adliye mahkemesi kararında, erkeğin yazışmaları kabul ettiğinden bahisle, erkeğin başvurusunun esastan reddine karar verilmişse de fiili ayrılık döneminde yapıldığı ileri sürülen yazışmaların tarihi belli değildir.’ şeklinde vurgulanmıştır.

Çekişmeli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma sebepleri genel ve özel sebepler olmak üzere ikiye ayrılır;

Genel Sebepler:

 • Evlilik Birliğinin Sarsılması (Cinsel Şiddet, Duygusal Şiddet, Ekonomik Şiddet, Fiziksel Şiddet vb.) , geçimsizlik, uyuşamama, hakaret, evlilik yükümlülüklerini yerine getirememe gibi sınırsız sayıda birçok neden genel boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.

Özel Sebepler ise:

 • Zina
 • Hayata Kast
 • Pek Kötü Davranış
 • Onur Kırıcı Davranış
 • Suç İşleme
 • Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Terk
 • Akıl Hastalığı

şeklinde sıralanabilir.

Anlaşmalı Ve Çekişmeli Boşanma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki farklı türdedir. Eğer bir taraf evliliği sürdürmek ister ve diğer taraf da boşanmak isterse bu durumda, çekişmeli boşanmanın gerçekleşmesi gerekir.

Eşlerin aralarında anlaşarak boşanmaya karar verdikleri durumlarda da eşler (en az 1 yıldır evli olmaları koşuluyla) anlaşmalı boşanma ile boşanabileceklerdir.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma arasında boşanma prosedürleri açısından farklar bulunur. Zira çekişmeli boşanmada taraflar arasında boşanma, nafaka, velayet vs gibi konularda anlaşmazlık bulunduğundan bu davalar, anlaşmalı boşanma davalarına göre çok dava uzun süreli olmaktadırlar. Bunun yanı sıra anlaşmalı boşanmada taraflar boşanma konusunda hemfikir olduklarından bu süreç genel itibariyle çok daha kısalmakta ve tek celsede sonuçlanmaktadır.

Boşanmadan Sonra Ne Zaman Soyadı Değiştirilebilir?

Kural olarak boşanan kadın evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Bu değişikliği yapabilmesi için öncelikle boşanmanın kesinleşmesini yani gerekçeli kararın tebliğini beklemelidir. Ardından eğer bu karara bir itiraz olmaz ise Aile Mahkemeleri nüfusa gerekli bilgilendirmeleri yapar ve kadının soyadı değişir.

Kadın Kocasının Soyadını Kullanmaya Devam Edebilir Mi?

Boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati olan kadın, bu soyadını kullanmasının kocasına bir zarar vermeyeceğini kanıtlarsa, istemi üzerine Aile Mahkemesi tarafından kocasının soyadını taşımasına izin verilebilir.

Boşanma Davası Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma davalarında Aile Mahkemeleri tarafından verilen gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Boşanma kararının taraflara tebliğ edilmesinden 15 gün sonra karara itiraz edilmez ise boşanma kararı kesinleşir. Tarafların boşanmaları yönünde bir karar verildiyse, kararın kesinleşmesinden sonra nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak iki tarafın da medeni durumları düzeltilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir