Boşanma Davasında Kusur

boşanma davasında kusur

Boşanma davasının görülmesi sırasında gerek tarafları gerekse mahkeme hakimini en fazla uğraştıran durum kusur olgusudur. Anlaşmalı boşanmada kusur durumuna bakılmaksızın boşanma kararı verilir. Ancak çekişmeli boşanmalarda kusur durumu çok önemlidir.

Boşanma Kusur Tespiti

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların kusuru tespit edilmelidir. Tespit edilecek kusur oranına göre boşanma ve boşanmanın sonuçları olan tazminat, nafaka, velayet ile ilgili kararlar da belirlenir.

Boşanmada Kusur Oranları 

Boşanma davası açıldığı zaman taraflar karşı tarafa kusur yüklemektedir. Eşlerden biri tam kusurlu olursa diğer taraf kusursuz olacaktır. Eşlerden biri ağır kusurlu olursa diğer eş az (hafif) kusurlu olacaktır. Diğer bir oran da iki eşin eşit kusurlu sayılmasıdır. Boşanma davasında kusur oranına göre boşanmanın sonuçlarından olan nafaka, tazminat, çocukla kişisel ilişki kurulması ve velayet hakkının belirlenmesini etkilemektedir.

Boşanmada Kusur Tazminat

Boşanma davasında taraflar birbirinden maddi ve manevi tazminat isteyebilirler. Ancak bu durum kusur oranına göre değişiklik gösterir.

1-) Boşanmada Ağır Kusurlu Olması Halinde Tazminat

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir tazminat isteyebilir. (TMK m. 174/1) 

Yukarıdaki maddeye göre; kusursuz olan veya diğer eşe göre daha az kusurlu olan kişi kusurlu eşten maddi tazminat isteyebilecektir. Ayrıca yine kusursuz eş veya daha az kusurlu olan eş kusurlu eşten yine manevi tazminat isteyebilecektir.

2-) Boşanmada Eşit Kusurlu Olması Halinde Tazminat

Eşit kusurlu olan eşler birbirinden maddi tazminat talep edemezler.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. (TMK m. 174/2)

Eşit kusur durumunda tazminata hükmedilmez. Yargıtay da tarafların eşit kusurlu olduğu hallerde manevi tazminata yer olmayacağını içtihat etmektedir.

Boşanma Kusur Mal Paylaşımı

Boşanma davalarındaki kusur oranı ne olursa olsun mal paylaşımını etkilemeyecektir. Bu durumun sadece iki istinası vardır. Bunlar: Zina veya hayata kast hali. Zina nedeniyle boşanma davasında mal paylaşımı makalemize göz atabilirsiniz.

Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. (TMK m. 236/2)

Boşanmada Kusur Sayılan Haller

Boşanmada kusur sayılan halleri tek tek sıralamak mümkün değildir. Kusur dağılımı her somut olayda hakim tarafından değerlendirilerek tespit edilir Belli başlı kusurlu hareketleri sıralayacak olursak;

  • Kocanın her gece eve geç gelmesi,
  • Kocanın, eşine şiddet uygulaması,
  • Kadın eşin kocaya karşı sevgisiz davranması,
  • Eşlerden birinin hiçbir neden olmadan cinsel ilişkiden kaçınması,
  • Eşlerden birinin diğer eşe hakaret etmesi,
  • Kadının, kocasını başka biriyle aldatması,
  • Kocanın, eşini başka biriyle aldatması,
  • Eşlerden birinin sadakatsiz davranışlar sergilemesi..

Boşanmada Kusurlu Eşe Nafaka Ödenir Mi?

Boşanmada kusurlu taraf nafaka alabilir mi? Boşanmada kusurlu eş yoksulluk nafakası alabilir mi?

Çekişmeli boşanma davalarında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de kusurlu eşin nafaka alabilmem imkanının olup olmadığıdır.

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK m. 175) 

Yukarıdaki maddeye bakacak olursak; nafaka talep eden eş, kusursuz, eşit kusurlu ya da diğer eşten daha az kusurlu olmalıdır.

Tam Kusurlu Eşin Boşanma Davası Açması 

Tam kusurlu eş boşanma davası açabilir mi? Tam kusurlu eş boşanma davası açamaz. Davayı açan eşin davası da reddedilir. Çünkü, tam kusurlu eşin kendi hatasından kaynaklı bir menfaat elde etmesine engel olunur. Bu nedenle tam kusurlu eşin, hiçbir kusuru olmayan eşe karşı boşanma davası açmaya hakkı yoktur. Dava açan tam kusurlu eşin davası mahkemece reddedilmesi gerekir.

Ağır Kusurlu Eşin Boşanma Davası Açması 

Ağır kusurlu eş boşanma davası açabilir mi ? Eşlerden birinin ağır kusurlu diğerinin de hafif kusurlu olduğu durumlarda her iki eşin de boşanma davası açmaya hakkı vardır. Yani, ağır kusurlu eşin de boşanma davası açmaya hakkı vardır.

Ağır kusurlu eşin boşanma davası açması neticesinde, az kusurlu olan eş boşanmak istemezse o zaman nasıl bir karar verilecektir ? Böyle bir durumda, ağır kusurlu eşin davasının reddedilebilmesi için az kusurlu eşin itirazının hakkın kötüye kullanılmasının olmaması gerekmektedir. Daha basit açıklayacak olursak; az kusurlu eş sırf ağır kusurlu eşi süründürmek amacıyla hareket ediyorsa burada hakkın kötüye kullanılması mevcuttur. Hakkın kötüye kullanılması mevcut ise o zaman ağır kusurlu eşin boşanma davası kabul edilmesi gerekir.

Eşit Kusurlu Eşlerin Boşanma Davası Açması

Boşanma davasında eşit olarak kusurlu olması halinde her iki tarafın da boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Ancak, Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez.

Az Kusurlu Eşin Boşanma Davası Açması 

Az (hafif) kusurlu eşin boşanma davası açmasında hiçbir engel yoktur. Eşlerden biri kendisinin az kusurlu diğer eşin de ağır kusurlu olduğunu ispat ederse boşanma davası az kusurlu eş lehine sonuçlanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir