Boşanma Davası Nasıl Açılır?

boşanma davası nasıl açılır

Boşanma davası, Aile mahkemesinde yürütülen bir dava türüdür. Dava çekişmeli boşanma olarak açılabileceği gibi anlaşmalı boşanma davası şeklinde de açılabilir.

Boşanma davası sürecinde, çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat vb. birçok konuda hukuki sorunların da çözülmesi sağlanır.

Boşanma Davası Açmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Evliliğim artık yürümüyor, eşimle anlaşamıyoruz boşanmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum, nasıl dava açacağımı bilmiyorum diye düşünebilirsiniz. Öncelikle boşanma kararınızdan emin olduktan sonra neden boşanacağınıza dair sebeplerinizi belirlemeniz gerekir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Yukarıda belirttiğimiz gibi, boşanmaya karar verdikten sonra boşanma sebebinizi belirlemeniz gerekiyor.
Türk Medeni Kanunu 161-166. Maddelerde boşanma sebepleri belirtilmiştir. Zina, Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, Terk, Akıl hastalığı, Evlilik birliğinin sarsılması nedenlerinden bir veya birkaçının bulunması halinde boşanma davası açılabilir. Boşanma sebeplerinizi belirledikten sonra usule uygun bir dilekçe ile görevli ve yetkili mahkemede boşanma davanızı açmanız gerekir.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası Aile Mahkemesinde açılmalıdır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Boşanma Davasında Görevli Mahkeme

Boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile mahkemesi kurulamayan yerlerde boşanma mahkemesi olarak Asliye Hukuk Mahkemesi bakacaktır. Yani eğer davayı açmanız gereken yerde Aile Mahkemesi yoksa boşanma davasını Asliye Hukuk Mahkemesinde açabilirsiniz.

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Boşanma ile ilgili merak edilen sorulardan bir tanesi de “Boşanma Davası Nerede Açılır?” sorusudur. Boşanma davalarında yetkili mahkeme Medeni Kanun 168’e göre 2 şekilde belirlenir:

 • Boşanma veya ayrılık davaları, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Yani ikametgahının bulunduğu yerdir.
 • Boşanma davasından önce eşlerin son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde de dava açılabilir.

Yani boşanma davası davacı ve davalının yerleşim yerinde açılabileceği gibi, eşlerin birlikte son 6 ay oturdukları yerde de açılabilmektedir.

Boşanma Dava Açıldıktan Sonra Mahkeme Ne Zaman Olur?

Boşanma davası açıldıktan kaç gün sonra mahkeme olur? Boşanma davası açıldıktan sonra dava dilekçesi mahkeme hakimi tarafından kontrol edilerek Ön inceleme Tensip Tutanağı hazırlanır. Tensip tutanağından sonra dilekçeler aşaması gerçekleşir. Dilekçeler aşaması bittikten sonra da mahkeme ön inceleme duruşma gününü belirleyecektir.

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tebligat Ne Zaman Gelir?

Boşanma davası açıldıktan sonra dava dilekçesi mahkeme hakimi tarafından kontrol edilerek Ön inceleme Tensip Tutanağı hazırlanır. Tensip tutanağından sonra dava dilekçesi ve tensip tutanağı davalıya tebliğ edilir. Bu süre yaklaşık olarak 2-3 haftayı bulmaktadır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Bu sorunun cevabı boşanmanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanmaktadır. Davanın kesinleşmesi ise duruma göre 2-3 hafta arasında değişebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davası süresi ise, davanın bakacağı mahkemenin iş yükü, dava delillerinin toplanması ve mahkemeye sunulması, tebligatların usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, mahkemenin gerekli araştırmayı yapması için gerekli gördüğü yerlere müzekkere yazması gibi daha sayabileceğimiz bir sürü etken dava süresini etkilemektedir. Boşanma dava süresi ortalama olarak 1-3 yıl arasında değişiklik göstermektedir diyebiliriz.

Boşanma davası en fazla kaç yıl sürer? sorusuyla sıklıkla karşılaşmaktayız. Maalesef ki bunun net bir cevabı yok ama yukarıda belirttiğimiz gibi çekişmeli boşanma davaları ortalama 1-3 yıl arasında sürmektedir.

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanma dava süreci, anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişecektir. Anlaşmalı boşanma davasında; Boşanma protokolü, dava dilekçesi ve gerekli diğer tüm evraklarla birlikte mahkemeye başvurduktan sonra görülecek ilk duruşmada anlaşmalı boşanma davası sonuçlanabilecektir. Çekişmeli boşanma davası ise daha uzun ve yorucu bir süreç olacaktır. Çekişmeli boşanma çoğu zaman 1-2 duruşmayla bitmeyen davalardır. Dava konusu ve diğer tüm etkenlere bağlı olarak bu süreç daha uzun sürebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası hakkında detaylı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Çekişmeli boşanma davası hakkında detaylı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Boşanmak Davası İçin Gerekli Evraklar 

Boşanma için gerekli evraklardan en önemlisi doğru ve eksiksiz yazılmış bir dava dilekçesidir. Boşanmaya ilişkin delil olabilecek belgeler de çok önemlidir. Boşanmak isteyen tarafın davayı açarken bu delilleri toplaması ve mahkemeye sunması gerekmektedir. Eğer boşanma anlaşmalı boşanma ise dilekçe haricinde boşanma protokolü de gerekmektedir. Protokolün bulunması şart değildir ancak olması halinde mahkemenin işi kolaylaşacaktır.

Boşanma Davası Ön İnceleme Duruşması

Boşanma davasında dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra mahkeme hakimi ön inceleme duruşma tarihini belirleyecektir. Hakim, ön inceleme duruşmasında; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularının netleştirir ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar. Taraflar bu duruşmada tanık bildirmek için süre istemektedir.

Boşanma İçin Avukat Şart Mı?

eşimden boşanmak istiyorum bunun için avukat tutmalı mıyım? Boşanma davanızın lehinize olacak şekilde hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlanabilmesi için mutlaka aile hukuku alanında tecrübeli bir avukatla görüşmenizi önemle tavsiye etmekteyiz. Dava sürecinde gözden kaçıracağınız bir durumdan dolayı davayı kaybedebilir maddi ve manevi olarak zarara uğrayabilirsiniz. Bu nedenle uzman boşanma avukatına danışmanız sizin için son derece önem arz eder.

Boşanma Davası En Erken Ne Zaman Açılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında evliliğin 1. yılı dolmadan boşanma davası açamazsınız. Ancak çekişmeli boşanma davalarında dava açmanın süresi yoktur. İstediğiniz zaman boşanma davasını açabilirsiniz.

Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Açtığınız boşanma davanızın reddedilmesi halinde boşanma gerçekleşmeyecektir. Karşı tarafın avukatı olması durumunda karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle açacağınız davayı mutlaka uzman bir boşanma avukatıyla yürütmeye çalışmanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Davası Reddedilirse Nafaka Ne Olur?

Boşanma davası reddedilirse ödenen tedbir nafakası geri alınabilir mi? Mahkemenin boşanma davasının reddi kararını vermesi durumunda tedbir nafakası iptal edilmektedir. tedbir nafakası boşanma davasının açıldığı tarihten başlatılır ve boşanma davasının reddine yada kabulüne dair hükmün kesinleşme tarihine kadar devam eder. Boşanma davasının reddedilmesi halinde ödenen nafaka iade edilmez.

Boşanma davasında ret gerçekleşmiş olsa bile hakim, kadın ya da çocuklara nafaka verilmesine hükmedebilir.

Boşanma Davası Sorgulama

Boşanma davası e devlette nasıl görünür? Boşanma davası e devletten açılır mı? Boşanma davası e devletten nasıl açılır? bu sorularla sık sık karşılaştığımız için cevaplarını aşağıda görebilirsiniz.

Boşanma davanıza E-devlet üzerinden vatandaş UYAP bölümüne girerek davanızın detaylarına bakabilirsiniz. Ayrıca dava dosyası sorgulama bölümünden adınıza açılmış veya müdahil olduğunuz boşanma davası sorgulayabilirsiniz.

Boşanma dava tarihini yine E-devlet üzerinden UYAP vatandaş bölümüne girerek öğrenebilirsiniz.

Boşanma Davası Usulden Reddedilirse

Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder.

Boşanma Davası Islah Edilebilir Mi?

Boşanma davasında ıslahla dava konusu değiştirilebilir mi? Boşanma davasında taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir. Boşanma davasında taraflar ıslah yoluyla taleplerini tamamen değiştirebilirler. Yani boşanma davasında taraflar ıslah yoluyla dava konusu değiştirebilir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davası ıslah edilerek zina sebebiyle boşanma davasına dönüştürülebilir.

Boşanma dava dilekçesinde fazla ilişkin haklar saklı tutulmuşsa ıslah ile maddi tazminat miktarı artırılabilir. Boşanma davasında istenilen manevi tazminat miktarı ıslahla artırılamaz.

Boşanma Davası Temyiz Sınırı

Boşanma davası temyize konu olabilir. Yargıtay, aile ve istinaf mahkemelerinin verdiği kararları temyizen inceleme makamıdır. İstinaf sonucu beklendiği gibi değilse, temyize gidilerek kararın kesinleşmesi ve dolayısıyla icrası engellenebilir.

Boşanmanın fer’ileri olan tazminat ve nafaka gibi miktarların temyize gidebilmesi için kanuni temyiz sınırı üzerinde olmaları gerekir. 2024 Temyiz sınırı parasal davalar konusunda 378.290-TL olmuştur.

Boşanma Davası Terditli Açılabilir Mi?

Terditli boşanma davası açılabilir. Bunun önünde herhangi bir yasal engel yoktur. Boşanma davasında öncelikle zinaya dayalı olarak tarafların boşanmalarında bunun kabul edilmemesi halinde evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle tarafların boşanmalarına kararı verilmesi istenebilir. Yani boşanma davası terditli olarak açılabilir.

Boşanmada İhtiyati Tedbir Kararı Nasıl Alınır?

Boşanma davası sonucunda nafaka, maddi tazminat ve manevi tazminat hakkının elde edilmesini temin etmek için de olsa karşı tarafın mal varlığına ihtiyati tedbir konulamaz. Ancak boşanma davasından farklı olarak açılacak olan mal rejimi davasında ihtiyati tedbir kararı alınabilir.

Boşanma Davası Farklı İlde Açılır Mı?

Boşanma davası başka şehirde açılabilir mi? Boşanma davası ikamet yeri dışında açılabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davaları her yerde açılabilir. Ancak çekişmeli boşanma davasını her yerde açamazsınız. Çekişmeli boşanma davasını yetkili mahkemede açmanız gerekir.

Boşanma Davası Yargıtay’da Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası dosyaları Yargıtay’a gittiğinde dosyanın dönüşü bazen aylarca sürebilmektedir.

Boşanma Davası Karara Çıkmış Ne Demek?

Boşanma davasının yerel mahkeme tarafından sonuçlandığını belirtir. Ancak dosyanın kesinleşip kesinleşmediğini dosyaya detaylı olarak baktıktan sonra anlayabiliriz.

Boşanma Dava Tarihi Geri Çekilebilir Mi?

Boşanma dava tarihi erkene alınabilir mi? Anlaşmalı boşanmalarda en yakın tarihe duruşma günü verilmektedir. Ancak acil bir durumun söz konusu olması durumunda mahkeme hakimiyle görüşüp boşanma dava tarihi erkene alınabilir.

Boşanma Davası Para İadesi

Boşanma davasında avukata ödediğiniz paranın iadesi genelde mümkün değildir. Avukatla yapacağınız sözleşme son derece önemlidir. Sözleşmede paranın iadesi ile ilgili madde olup olmadığına göre sorunun cevabı değişecektir.

Boşanma Davası E-Devlete Ne Zaman Düşer?

Boşanma davası UYAPa ne zaman düşer? Boşanma davası davacı tarafından açıldıktan sonra mahkeme sizin kimlik bilgilerinizi boşanma dosyasına kaydetmesiyle birlikte boşanma davasını e-devlette veya uyap vatandaşta görebilirsiniz.

Boşanma dava günü öğrenmek için E-devlette “dava dosyası sorgulama” bölümüne bakabilir veya uyap vatandaş portal bölümünden öğrenebilirsiniz.

Boşanma Davası E-Devletten Ne Zaman Silinir?

Boşanma davası dosyasınız kesinleştikten sonra mahkeme bu dosyayı kapalı hale getirecektir. Kapalı hale geldikten sonra boşanma davanız e devlette gözükmeyecektir.

Boşanma davası sonucu e-devlette görünür mü? Boşanma davanız karara çıkmış ise bu kararı uyap vatandaş partaldan görebilirsiniz.

Boşanma Nasıl Olur?

Boşanma için öncelikle dava açılması gerekir. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede bitmektedir. Çekişmeli boşanma davası ise daha uzun sürmektedir. Dava sonucunda taraflar istinafa gitmek istemezse o zaman istinaftan feragat edilerek ya da sürenin geçmesi beklenilerek boşanma kesinleşir.

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  Aylin D. Cevapla

  Merhaba 9 aylık evliyim ve boşanmak istiyorum. Anlaşmalı 1 yıl olmadan olmuyormuş bide protokol de hiç bir talepte bulunmadan imza atınca mahkemede nafaka istenilebiliyor mu?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, dediğiniz gibi anlaşmalı boşanma için en az 1 yıl evli olmak gerekiyor. 1 yılınız dolmadığı için hazırlayacağınız protokol de geçersizdir. Eğer 1 yıl beklemek istemiyorsanız uzman bir avukattan yardım alarak çekişmeli bir boşanma davası açmanız sizin lehinize olacaktır. Saygılarımızla

 2. Avatar
  Hakan A. Cevapla

  Ben Almanyada boşandım fakat türkiyede hala boşanmamış görünüyorum, bunu çözebilirmisiniz? Lütfen bana yardımcı olun.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, boşanma tanıma tenfiz davası açmanız gerekmektedir. Uzman bir avukattan hukuki destek almanız daha hızlı ve iyi bir sonuç almanızı sağlayacaktır. Saygılarımızla

 3. Avatar
  helin D. Cevapla

  çekişmeli boşanma davası dilekçesi tam olarak nasıl yazılıyor? bunun için avukat şartmı yoksa şahsi olarak başvurabiliyormuyum mahkemeye?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, dava için avukat tutmak zorunda değilsiniz. Dilekçenin belli zorunlu unsurları vardır. Bu unsurların eksik olması halinde dilekçeniz işleme alınmayabilir. Ayrıca dilekçenin açık bir dille anlaşılır bir biçimde yazılması gerekir. Dava dilekçenizde hukuki sebeplerinizi doğru bir şekilde belirtmeniz gerekir. Bu sağlıklı bir dava süreci geçirilmesi adına size mutlak fayda sağlar. Dilekçenizi bir avukat aracılığıyla yazdırmanız veya dava takibini bir avukatla sağlamanız sizin lehinize bir sonuç doğuracaktır. Saygılarımızla

 4. Avatar
  hüseyin H. Cevapla

  dün akşam eşimle oturup konuştuk karşılıklı anlaştık boşanmak istiyoruz. En hızlı şekilde kaç günde boşanırız ? Bize yardımcı olabilir misiniz ?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak mahkemeye derhal başvurabilirsiniz. Uzman bir avukattan yardım almanız işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı yürümesini sağlar. İletişim adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımla

 5. Avatar
  Sinem d. Cevapla

  Merhaba, eşimle boşanma aşamasındayız, eşimin beni aldattığını düşünüyorum. Tazminat ve nafaka alarak boşanmak istiyorum yardımcı olur musunuz?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, çekişmeli boşanma davası açılması gerekir. Şartlar uygun olduğu takdirde nafaka ve tazminata hak kazanabilirsiniz. İletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. İyi günler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir