Boşanma Davası Sürecindeki Durumlar

Boşanma avukatı

Boşanma Davası Sırasında Ölüm

Boşanma davası sürerken eşlerden birinin ölümü halinde evlilik ölümle sona ermiş olacaktır.

Boşanma davası sırasında taraflardan birinin ölümü halinde boşanma davasını mirasçılar takip edebilecektir.

Boşanma davası sırasında davacı ölürse davacının mirasçıları davayı takip edebilir. Davayı takip eden mirasçı olması halinde tarafların kusur durumu tespit edilecektir.

Boşanma devam ederken eşlerden biri ölürse diğer eş mirasçı olabilecek mi? Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması halinde sağ kalan eş mirasçı olamayacaktır.

Boşanma Davası Sırasında Mal Kaçırma

Boşanma davası sürerken mal kaçırma sık karşılaşılan bir durumdur. Bu tür durumların önüne geçmek için boşanma davasıyla birlikte mal rejimi davası da açılmalı ve karşı tarafın malvarlığına tedbir konulması talep edilmelidir. Boşanma devam ederken mal kaçırma durumuyla karşılaşmamak adına mal rejiminin tasfiyesi davası açılmalı ve diğer eşin malvarlığına tedbir konulması talep edilmelidir.

Boşanma sırasında mal kaçırma durumuyla karşılaşmamak için hızlı bir şekilde uzman boşanma avukatından hukuki yardım almanızı öneririz.

Boşanma Davası Sürerken Mal Edinme

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer. Yani boşanma davanızı açtıktan sonra bu boşanma davası kabul edilirse boşanma davası tarihinden itibaren kişilerin aldığı mallar kendisine ait olacaktır.

Boşanma davası sürerken edinilen mallar boşanma davasının kabul edilip edilmediğine göre değerlendirilir. Boşanma davası kesinleşmişse o zaman boşanma davası sürerken edinilen her mal için mal ayrılığı rejimi geçerli olacaktır. Yani o mal eşin sadece kendisine ait olacaktır.

Boşanma Davası Sırasında Alınan Mallar

Boşanma davası sürerken alınan mallar boşanma davasının sonucuna göre alınan malların durumu değişecektir. Eşlerin boşanmasına karar verilmesi halinde boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren eşler mal ayrılığına geçmiş olacaktır. Boşanmanızın gerçekleşmesi halinde boşanma davası sırasında edinilen mallar mal ayrılığına tabi olacaktır.

Boşanma Davası Sırasında Evin Satılması

Boşanma davası devam ederken eşlerden sadece birine ait olan ev satılabilir. Bunun önüne geçmek için boşanma davasıyla birlikte mal rejiminin tasfiyesi davası da açılmalıdır. Bu davayla birlikte eve tedbir konulması son derece önemlidir.

Boşanma Davası Sürerken Aldatma

Boşanma davası sırasında aldatma sık sık karşılaştığımız bir durumdur. Boşanma davası devam ederken eşlerden biri diğer eşi duygusal olarak veya cinsel olarak aldatabilir. Cinsel bir ilişki sonucu aldatma gerçekleşmişse burada “zina” eylemi gerçekleşmiş olacaktır. Duygusal bir aldatma söz konusu olması halinde “sadakat yükümlülüğüne aykırılık” eylemi gerçekleşmiş olur. Aşağıda hem zina hem de sadakat yükümlülüğüne aykırılık konularına detaylı bir şekilde bakabilirsiniz.

Boşanma Davası Sürerken Başka Biriyle Görüşmek

Boşanma davası devam ederken eşler duygusal olarak başka biriyle görüşebilir mi? Hayır görüşemez. Çünkü eşlerin sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar sürmektedir. Peki boşanma davası sırasında eşlerden biri başka biriyle duygusal bir ilişki yaşarsa ne olur?

Boşanma davası devam ederken eşlerden biri 3. bir kişiyle duygusal bir ilişki içine girdiği zaman bu kişi sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmış olacaktır.

Önce açılan davadan sonra gerçekleşen davalının sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı iddiasıyla açılan bu davadaki maddi vakıalar önceki davada değerlendirilmemiş olduğundan o davada belirlenen kusur durumu, ilk dava tarihinden sonra oluştuğu iddia edilen maddi vakıalar bakımından kesinleşmiştir denilemez. Kusur belirlemesinin kesinleşmesi ancak aynı maddi vakıaların değerlendirildiği veya önceki dava tarihine kadar gerçekleştiği iddia edilen vakıalara dayalı boşanma ve tazminat talepleri hakkındadır. T.C. Yargıtay HG.HUKUK GENEL KURULU Esas:2018-456 Karar:2021-1511 Karar Tarihi:30.11.2021

Boşanma Davası Sırasında Sadakat Yükümlülüğü

Boşanma devam ederken sadakatsizlik yapılırsa ne olur? Boşanma davası sırasında eşlerin sadakat yükümlülüğü boşanma davası kesinleşene kadar devam etmektedir. Eşlerden birinin boşanma dava tarihinden sonra gerçekleşen sadakatsiz bir davranışının ispatı halinde bu vakıanın ayrı bir boşanma davasının konusunu oluşturacağı bilinmelidir. (Yargıtay 2. HD Esas:2022-10246 Karar:2023-1838)

Boşanma davası sürerken sadakat yükümlülüğü Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin yerleşik uygulaması uyarınca evlilik birliği sona erinceye kadar devam etmektedir.

Boşanma Davası Sürerken Zina

Boşanma davası devam ederken eşlerden biri zina eylemini gerçekleştirebilir. Peki bu zina nedeniyle ıslah yapılarak boşanma davası “zina nedeniyle boşanma” dava türüne çevrilebilir mi?

Burada önemli olan boşanma devam ederken zina eyleminin ne zaman yapıldığıdır. Boşanma dava tarihinden önce yapılmış bir zina eylemi boşanma davası sırasında öğrenildiği takdirde ıslah yapılarak dava türü “zina nedeniyle boşanma” davasına çevrilebilir. Dava tarihinden sonra gerçekleşen zina eyleminin açılacak yeni boşanma davasında dikkate alınabileceği de her türlü duraksamadan uzaktır. (Yargıtay HGK Esas:2020-362 Karar:2022-1514)

Boşanma Davası Sürerken Evde Kim Kalır? 

Boşanma sırasında evde kim oturabilir? Boşanma davası sırasında aynı evde yaşamak boşanma davasının reddine neden olabilir. Boşanma davasından sonra da tarafların aynı evde birlikte yaşamaya devam ettikleri anlaşılmaktadır. Bu hal, evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını, ortak hayatın sürdürülmesinin fiilen mümkün olduğunu göstermektedir.  (Yargıtay HGK Esas:2010-2-343 Karar:2010-361)

Boşanma davası sırasında evde kim kalır? Boşanma davasının açılmasıyla eşler için ayrı yaşama hakkı doğar. Boşanma davası devam ederken ortak yaşanılan konuttan kimin ayrılacağını eşler anlaşarak kararlaştırabilirse sorun yoktur. Anlaşamamaları halinde, kimin ortak konuttan ayrılacağına hakim karar verir. Hakim bu kararı verirken, ortak konutun hangi eşe verilmesinin daha yararlı ve gerekli olacağına bakar. Evin mülkiyetinin kime ait olduğu ya da kimin evi kiralamış olduğunun bir önemi yoktur. Örneğin, kocaya ait olan bir evi, çocuklar anne ile birlikte kalacaklarsa kadına tahsis edilmesi daha uygun görülür.

Boşanma Davası Sürerken Ev Kirasını Kim Öder?

Boşanma sürecinde kirayı kim öder? Boşanma davası sürecinde ev kirasını sözleşme tarafı olan eş ödeyecektir. Ancak duruma göre hakim kiranın kimin tarafından ödeneceğini de kararlaştırabilir. Sözleşme tarafı olmayan eş evde oturmaya devam etmek istiyorsa kiranın diğer eş tarafından ödenmesini talep etmelidir.

Boşanma Sırasında Ev Eşyaları

Boşanma davası sırasında eşlerden biri evin ve ev eşyalarının kullanımı bir eşe tahsis edebilir. Bunun için eşlerin talepte bulunması gerekmektedir.

Boşanma davası sürerken evden eşya alınır mı? Boşanma davası sırasında evden ayrılan kişi ortak konutta bulunan özel eşyalarını alabilir. Ev eşyaları ile ilgili hakim kararı var ise bu karara uyulmalıdır.

Boşanma Sürecinde Faturaları Kim Öder?

Boşanma davası devam ederken eşlerden biri evin kendisine tahsis edilmesini bunun yanında faturaların ve ev aidatının da diğer eş tarafından ödenmesini talep edebilir.

Boşanma Davası Sırasında Aile Konutu Şerhi

Boşanma davası sürecinde taraflardan biri beraber yaşadıkları ev için “aile konutu şerhi” konulmasını talep edebilir.

Boşanma Davası Sırasında Affetme

Boşanma davası sırasında barışma olursa ne olur? Boşanma davası devam ederken eşlerin barışması durumunda eşler davadan feragat ederek davayı sonlandırabilirler. Affetme konuları boşanma davası tarihinden önceki olayları için olmalıdır. Her davanın seyri açıldığı tarihteki hukuki ve fiili duruma göre devam edeceği için af olgusu sadece taraflar arasında yaşanılan son olaydan önceki vakıalarda sonuçlarını doğuracak olup, taraflar dava tarihinden sonra gerçekleşen olaylara dayanarak başka bir boşanma davası açabileceklerdir.

Boşanma davalarında da, eşlerin dava tarihinden önce gerçekleştiğini iddia ve savunmalarında belirttikleri, boşanma davasına konu ettikleri olaylardan sonra barışmaları, barıştıklarını beyan ederek birbirilerine karşı yürüttükleri hukuki süreçleri sonlandırmaları veya gerçekleştiği iddia edilen olaylara rağmen evlilik birliğini makul bir süre sürdürmeye devam etmeleri hâllerinde “af” niteliğindeki davranışlardan söz edilir. (Yargıtay HGK Esas:2017-2-2426 Karar:2020-243)

Boşanma Davası Sırasında Velayet

Boşanma sırasında çocuk kime verilir? Boşanma davası sürecinde çocuğun velayetinin kime bırakılacağı hakimin takdirindedir.

Boşanma sürecinde çocuk kimde kalır? Dava sırasında eşler ayrı yaşayacakları için, çocukların hangi eşin yanında kalacağı, diğerinin bunların geçimine nasıl katkıda bulunacağı, kişisel ilişkilerin nasıl devam edeceği de hakim tarafından belirlenir. Ancak velayetin kaldırılmasını gerektiren bir sebep bulunmadıkça, velayet her iki eş yönünden de devam eder.

Boşanma Sırasında Çocuğun Velayeti

Boşanma veya ayrılık davasıyla birlikte çocuklara yönelik önlemler de alınacaktır. Çünkü bu süreç en çok çocukları etkileyecektir. Bu önlemler, çocukların bakım ve korunması, geçimi ve anne-babayla kişisel ilişki kurması durumlarıdır.

TMK md. 169 gereğince hakim, çocukların bakım ve korunmasına yönelik tedbirleri kendiliğinden almak zorundadır. Bu süreçte çocuğun barınması, bakımı ve korunması hakkında eşler ortak kararda anlaşabilirler. Hakim, bu anlaşmayı çocuğun üstün yararına uygun görerek onaylarsa anlaşmaya rağmen ayrıca düzenleme yapmayacaktır.

Boşanma davası sürerken çocuğun geçici velayetinin de belirlenmesi gerekir. Çocukların ayrı ayrı eşlere verilmesi veya birlikte tek bir eşte kalması mümkündür. Hakim çocuğun üstün yararını gözeterek karar verecektir. Eşlerin kusuru, mali durumları alınacak kararda etkili değildir. Önemli olan çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun bakımı kendisine verilen tarafın çocuğun mallarının yönetimini aldığı söylenemez. Malların yönetimine ilişkin durum ayrıca belirlenecektir.

Boşanma davasının sürmesi sırasında çocuğun eğitimi, barınması ve gelişmesi durumları da önem kazanmaktadır. Bu yükümlülükler geçici velayetin verildiği kişiye tek bırakılamaz. Diğer eş de katkı yapması gerekir. İşte bu katkı da tedbir nafakasıdır. Çocuk için ödenecek nafaka miktarını hakim, çocuğun ihtiyaçlarına göre kendiliğinden belirlemek zorundadır. Bu belirlemede tarafların geliri ve ödeme gücü etkili olacaktır. Eşler kendi arasında nafaka miktarını belirleyebilir. Ancak hakim buna bağlı değildir. Çocuğun yararı gözetilerek daha fazla nafakaya da hükmedebilir. Karşı tarafın maddi durumuna göre daha az nafakaya da hükmedilebilir.

Çocuğun geçici velayetinin bir eşe verilmesi durumunda diğer eş için de çocukla kişisel ilişki kurma kararı verilmelidir. Verilecek tedbir kararında diğer eş ile çocuk arasında kurulacak kişisel ilişkinin günü, saati ve yeri açıkça belirtilmelidir.

Boşanma Davası Sırasında Çocuğu Görme Hakkı 

Boşanma davası sürecinde velayet sahibi olmayan eş ile çocuk arasında kişisel ilişki tayin edilmelidir. Buna boşanma davasına bakan hakim tarafından karar verilecektir.

Boşanma Davası Sırasında Çocuğun Gösterilmemesi

Boşanma davası sürecinde çocuğun velayet sahibi olmayan eşe gösterilmemesi durumunda bu eş çocuğun gösterilmesi için gerekli hukuki işlemleri başlatabilir.

Boşanma Davası Sırasında Nafaka 

Boşanma davası sürerken nafaka alınır mı? Boşanma ve ayrılık davaları sürecinde eşlerin bakım yükümlülükleri devam etmektedir. Bu nedenle hakim kendiliğinden her iki eşin de ödeme kuvveti, evlilik birliğinde yapılan masraflara katkıları ve varsa anlaşmaları doğrultusunda tedbir nafakası kararı vermelidir. Ancak geçici önlem olan tedbir nafakasının istenmediğine dair dilekçe veya sözlü beyanda bulunulması halinde artık bu nafakaya hükmedilemez.

Boşanma veya ayrılık davalarında hakimin kendiliğinden alacağı tedbir nafakası kararının başlangıcı dava tarihidir. Lehine tedbir nafakası bağlanan eşin zina gerçekleştirmesi bile nafakayı etkilemeyecektir. Tedbir nafakası kusura göre verilmez. Boşanma davası sürerken tedbir nafakası gerekli şartların varlığı halinde alınabilir.

Boşanma Davası Sırasında Alınacak Önlemler

Boşanma davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkim geçici önlemleri kendiliğinden alır.

Boşanma Davası Sırasında Uzaklaştırma Kararı

Boşanma davası devam ederken eşlerden biri diğer eşe karşı “uzaklaştırma” talebinde bulunabilir. Özellikle kadın taraflar bakımından bu durum sık sık yaşanmaktadır. Kendisini güvende hissetmeyen taraf mahkemeden uzaklaştırma kararı verilmesini isteyebilir.

Boşanma Davası Sırasında Hamilelik 

Boşanma davası devam ederken kadın eş hamile olduğunu öğrenebilir. Evlilik birliği henüz bitmediği için çocuğun babası boşanma davasındaki erkek eştir. Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.

Boşanma Davası Sürecinde Araba Kimde Kalır?

Boşanma sürecinde araba kimde kalır? Boşanma davası devam ederken araba kimin adına kayıtlıysa araç o kişide kalacaktır. Ancak araç sahibi olmayan eş, hakimden aracın kendisine tahsis edilmesini ( zaruri bir durum olması halinde) talep edebilir kanaatindeyim. Örnek vermek gerekirse; engelli bir çocuğun velayetinin anneye verildiğini ve çocuğun her gün okula götürülüp getirilmesi gerektiğini varsayalım. Böyle bir durumda aracın baba adına kayıtlı olduğunu düşünürsek, anne ihtiyaç nedeniyle aracın kendisine tahsis edilmesini talep edebilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir