Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Delil

Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Delil

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 189. madde 2.fıkraya göre, hukuka aykırı olarak elde edilen deliller mahkeme tarafından bir olgunun ispatında dikkate alınamayacaktır. Özellikle boşanma davalarında bir delilin hukuka aykırı mı yoksa hukuka uygun mu olduğu oldukça tartışılmaktadır. Çünkü öne sürülen deliller çoğunlukla tarafların özel hayatlarının gizli alanlarını ilgilendirmektedir. Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan delil yasak delildir. Yasak delil de davada kullanılamaz.

Boşanma davasında hakim kendiliğinden delil toplamaz. Tarafların delillerini mahkemeye sunması gerekir. Hakim bu delilleri serbestçe takdir edecektir.

Hangi Durumlarda Elde Edilen Delil Hukuka Aykırıdır ? 

  • Eşlerden birinin gizlice ses veya görüntü kaydeden bir sistem kurması ve diğer eşin üçüncü kişilerle olan konuşma veya mesajlaşmasının kaydedilmesi sonucunda elde edilen deliller de hukuka aykırıdır. Hukuk Genel Kurulu bir kararında; kadının rızası dışında kayda alınan CD nin sırf boşanma davasında delil olarak kullanılması amacıyla kurgu sonucu oluşturulduğunu belirtip hukuka aykırı delil olduğunu söylemiştir.
  • Bir eşin diğer eşe ait telefon veya bilgisayarındaki mesaj veya fotoğrafların kişinin rızası dışında ele geçirmesi sonucu elde edilen delil hukuka aykırıdır.
  • Ayrı evlerde yaşayan eşlerden birinin diğer eşin konutuna gizlice veya zorla girerek CD, fotoğraf, not defteri veya mektup gibi delillerin de mahkemede geçersiz sayılması gerekir. Bu deliller de hukuka aykırıdır.

Hangi Durumlarda Elde Edilen Delil Hukuka Uygundur ? 

  • Aynı evde yaşayan eşlerden birinin diğer eşe ait fotoğraf, mektup, not defteri, cd görüntüleri vb. delilleri evde bulması bu delilleri hukuka aykırı hale getirmez. Aynı evde ele geçirilen bu deliller mahkemede kullanılabilir. Örneğin; kocanın, bir fotoğrafı dolaba saklaması ve kadının bu fotoğrafı bulması. Artık bu fotoğraf delil olarak kullanılabilecektir. Ev, eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürdüklerini bir yer olduğundan gizli mekan kabul edilemez.
  • Eşlerin ortak olarak kullandığı bilgisayarda ele geçirilen mesajlaşmalar, fotoğraflar gibi deliller hukuka uygun delillerdir. Mahkemede kullanılabilecektir.
  • Ev veya çocukların güvenliği için eve yerleştirilen kameranın çektiği görüntüler de hukuka uygun delil sayılacaktır.
  • Bir eşin, diğer eşin rızası dahilinde ses kaydı yapması, video çekmesi, fotoğraf çekmesi de hukuka uygun sayılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir