Kategori: Bilişim Kategori

bilişim

Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Cezası

Bilişim, kısaca, “teknoloji ve bilgi kullanılarak üretilen sonuçlar” olarak tanımlanabilir. Bilgi ve hesaplamayı bir araya getiren bilim dalıdır. Bilişimin birkaç yönü vardır; bilgisayar yazılımı ve donanımı, bilgisayar kullanıcısı vb..

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilişim alanında işlenen suçlarda da artış görülmüştür. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu’na da bilişim ile ilgili maddeler de eklenmiştir.

Bilişim sistemine girme suçu, Türk Ceza Kanunu 243. maddesinde düzenlenmiştir.

Bilişim Sistemi Nedir ?

Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma
olanağını veren manyetik sistemlerdir.

Bilişim Sistemine Girmek Nedir ?

Bilişim sisteminin oluşturduğu yazılıma, programa girilmesi durumudur. Bilişim sistemine girme durumu, ağ aracılığıyla olabileceği gibi, doğrudan bilişim sisteminin bulunduğu cihaza fiziksel olarak müdahale etme şeklinde de gerçekleşebilir.

Bilişim Sistemine Girmenin Cezası 

Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bilişim Sistemine Girme Şikayet 

Bu suçun işlenmesi halinde soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılacaktır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Görevli Mahkeme 

Bilişim sistemine girme suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Bilişim Sistemine Girme Örnekleri

  • İzinsiz bir şekilde bir başkasına ait olan mail hesabına girmek,
  • Facebook adresine bilgisi ve rızası olmaksızın girmek,
  • Bir başkasına ait twitter hesabına ondan izinsiz girmek,
  • İnternet bankacılığı hesabına izinsiz girilmesi,

Bilişim Sistemime İzinsiz Giriş Yapıldı Ne Yapmalıyım ? 

Bilişim sisteminize izinsiz bir şekilde girildiğini anladığınız an öncelikle önünüze çıkabilecek olumsuzluklara karşı önlem almanız gerekmektedir. Örneğin; mobil bankacılığınıza girildiğini anladığınız an bankayı arayıp gerekli önlemleri almalısınız. Daha sonra uzman bilişim avukatına danışmanızı önermekteyiz.

Kişilik Hakları Nedeniyle Erişimin Engellenmesi

Kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle İnternette sizinle ilgili bulunun bir içeriğin çıkarılması veya erişime engellenmesi istenebilir.

5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” un 9. maddesinde “İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” konusu yer almaktadır.

İçerik veya Yer Sağlayıcısına Başvurma

Kişilik hakkı zarar gören ilgililer söz konusu içeriğin kaldırılması için içerik sağlayıcısına, buna ulaşılamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin kaldırılmasını talep edebilirler. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.

Sulh Ceza Hakimliğine Başvurma

Ayrıca ilgililer direkt olarak Sulh Ceza Hakimliği’ne de söz konusu içeriğin erişime engellenmesi amacıyla başvuru yapabilirler. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin
talepleri doğrultusunda Sulh Ceza hakimi bu maddede belirtilen kapsamda içeriğin çıkarılmasına ve/veya
erişimin engellenmesine karar verebilir. Hakim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde
yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi halinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

Hakim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

Sosyal Ağ Sağlayıcısına Başvurma 

27.09.2020 tarihinde Yeni Sosyal Medya Yasası olarak bilinen değişiklikle, Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilgili kişiler başvuru yapabilirler. Bu başvurunun olumlu veya olumsuz 48 saat içinde sosyal ağ sağlayıcı tarafından cevaplandırılması gerekmektedir. Eğer verilecek cevap olumsuz ise mutlaka gerekçeli olmalıdır.

Erişimin Engellenmesi Başvuru Süresi

5651 Sayılı Kanun’un 9. maddesinde başvuru süresiyle ilgili herhangi bir süre düzenlenmemiştir. Bu nedenle internet ve sosyal medya ortamında içerik bulunduğu sürece başvuru yapılabilecektir.

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi 

Erişimin engellenmesi dilekçesi için tarafımızla İletişime geçebilirsiniz.

Yeni Sosyal Medya Uygulamaları

5651 Sayılı (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) yasada 30.07.2020 tarihinde 7253 Sayılı yasa ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu nedenle kamuda Yeni Sosyal Medya Yasası, Yeni Sosyal Medya Uygulaması diye belirtilmektedir.

Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi 

Okumaya devam et