Bilişim Suçları Mahkemesi

bilişim suç

Bilişim Suçu Nedir?

Bilişim suçları, bilgisayar ya da herhangi bir teknoloji sistemini gayri ahlaki ve yasal olmayan yollarla kullanarak veya yetki dışı gerçekleştirilen suçlardır.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Türk Ceza Kanununda bilişim suçlarına aşağıdaki maddelerde yer verilmiştir;
• 135. Madde: “Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu”
• 136. ve 137. Maddeleri: “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu”
• 138. Madde: “Verileri yok etme suçu”
• 243. Madde: “Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalmaya devam etme suçu”
• 244. Madde: “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”
• 245. Madde: “Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”

Bilişim suçlarına örnek olarak; bir sisteme izinsiz olarak girmek, verilerini değiştirmek ya da yok etmek veya bilişim sistemi kullanılarak hakaret, tehdit,  dolandırıcılık yapmak verilebilir.

Bilişim Suçları Mahkemesi

Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda belirlenen ihtisas mahkemelerinin arasında bulunan bilişim mahkemeleri, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 9/5 maddesinde, uzmanlaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımının Hakimler ve Savcılar Kurumu (HSK) tarafından belirlenebileceği düzenlenmiştir.

Finans teknolojileri ve bilişim alanlarındaki uyuşmazlıkların artması ile birlikte, bu alanlardaki iş yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak ihtisas mahkemelerinin kurulmasına karar verilmiştir. HSK’nın yeni ihtisas mahkemeleri kurulmasına ilişkin kararları 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlandı. İlgili kararlar uyarınca bilişim suçları ve finansal suçlar, diğer bazı suçlarla birlikte ihtisas mahkemeleri tarafından görülecek.

Bu kapsamda, iş yoğunluğunun oluşmaması da hedeflenerek aşağıda yer alan suçlardan kaynaklı davalara, mümkün olduğunda farklı dairelerde, bakılmak üzere ihtisas mahkemeleri belirlenmiştir.

Bilişim mahkemeleri de bazı asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinin bu suçlara işbölümü ilişkisi içinde bakmaya görevli kılınması yoluyla uzmanlık mahkemeleri şeklinde kurulmuştur.

Bilişim Mahkemesi Hangi Suçlara Bakar?

Bilişim suçlarında yaşanan dava yoğunluğu ve genel olarak mahkemeler nezdinde yaşanan birikmeler nedeniyle ihtisaslaşma kararı verilmiştir. Bu karara göre, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren artık Bilişim Mahkemelerinin kurulacağını söyleyebiliriz. Aşağıdaki suçlar ise artık Bilişim Mahkemelerinde kovuşturulacaktır.

Bilişim Mahkemesine Başvuru

Bilişim suçları mahkemesinde dava açma yetkiniz yoktur. Söz konusu suçun bilişim suçu olduğu takdirde öncelikli olarak emniyete ya da savcılığa giderek şikayette veya suç duyurusunda bulunulur. Ardından savcılık makamı suçun oluştuğu ve işlendiği kanaatine varırsa iddianame hazırlayarak Bilişim Mahkemesine bu durumu yönlendirir.

Bilişim suçları şikayete tabi suçlar değildir dolayısıyla savcı re-sen (kendiliğinden) de soruşturma başlatabilir. Dolayısıyla şikayetten vazgeçilse bile savcılık makamı soruşturmayı devam ettirebilir.

Bilişim Suçlarında Yetkili Mahkeme

Bilişim suçlarında yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Örneğin; banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunda paranın çekildiği yer suçun işlendiği yer olacaktır.

Bilişim Suçlarında Görevli Mahkeme 

Bilişim suçları işlenen fiilin şekline göre oldukça farklı biçimlerde cezalandırılmaktadır. Suçun niteliği ve ceza miktarına göre bazı bilişim suçları uzman asliye ceza bilişim mahkemeleri, bazı bilişim suçları ise uzman ağır ceza bilişim mahkemelerinde görülecektir.

Adliyelerde  bulunan Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinin bir bölümü uzman bilişim mahkemesi sıfatıyla bilişim suçlarına bakacaktır. Ancak, bu mahkemeler resmi yazışmalarda bilişim mahkemesi olarak değil, kendi adlarıyla anılacaklardır. Yani Uzman Bilişim Mahkemesi olarak görevlendirilse de bilişim suçlarına bakan bir mahkeme, örneğin Bakırköy 25. Asliye ceza mahkemesi şeklinde isimlendirilecektir.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir