Bağımsız Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda bir bakım nafakası türü olarak düzenlenmiştir.

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde taraflardan biri diğer eşin bağımsız tedbir nafakasını ödemesini hakimden isteyebilir. (TMK m. 197)

Bağımsız Tedbir Nafakasının Özellikleri

  • Bağımsız tedbir nafakası koşulları varsa hem erkek eş hem kadın eş hem de çocuklar için verilebilir.
  • Nafaka yükümlülüğü asıldır. Bu sebeple, kural olarak tutukluluk, hükümlülük gibi haller diğer eşin nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Nafaka yükümlüsü eşin başka bir geliri veya paraya çevrilebilecek malı veya servetinin bulunması yeterlidir.
  • Bağımsız tedbir nafakası alacaklısının ölümü durumunda ölüm tarihine kadar işleyen nafaka miktarı terekenin alacağını oluşturur, yani tereke alacağına dahildir.
  • Düzenli ve yeterli geliri olan eşe ve isteyerek çalışmayan eşe tedbir nafakası verilmez.
  • Eşler ancak koşulları varsa tedbir nafakası verilebilir. Çalışmayan, malvarlığı ve geliri olmayan veya askerde olan eşin tedbir nafakası yükümlülüğü yoktur.
  • Kural olarak tarafların kusur durumu dikkate alınmaz. Yani tedbir nafakası istenen eş kusursuz olsa dahi koşulları varsa tedbir nafakası verilebilir.
  • Bir başkası ile evlilik dışı ilişki yaşayan eşe tedbir nafakası verilmez.

Bağımsız Tedbir Nafakasında Talep

Bağımsız tedbir nafakası ancak talep halinde verilebilir. Tedbir nafakasına hakim tarafından kendiliğinden karar veremez.

Birlikte yaşamaya ara verilmesi, veya birlikte yaşarken taraflardan birinin eve ekonomik olarak hiçbir katkıda bulunmaması halinde bağımsız tedbir nafakası talep edilebilir.

Bağımsız Tedbir Nafakasının Süresi

Bağımsız tedbir nafakasına davanın açıldığı tarihten itibaren hükmedilir.

Bağımsız Tedbir Nafakasının Sona Ermesi

Bağımsız tedbir nafakası şu hallerde sona erer:

-Ayrı yaşam için tedbir nafakası eşlerden birinin ölmesi halinde kendiliğinden sona erer. Ölüm karinesinde de kişi ölmüş kabul edildiğinden dolayı tedbir nafakası sona erer.

-Kişi hakkında gaiplik kararının verilmesiyle tedbir nafakası sonlanır.

-Ayrı yaşam için tedbir nafakası eşler arasında görülen boşanma davasında verilen boşanma kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren kendiliğinden sonlanır. Birleşen bağımsız nafaka davasıyla birlikte boşanma davası reddedilmişse kural olarak birleşen davada verilen tedbir nafakası devam edecektir.

Çocuk İçin Bağımsız Tedbir Nafakası 

Eşler birlikte yaşarken ya da birlikte yaşamaya ara verilmesi sebebiyle ergin olmayan çocuk içim verilen nafakaya bağımsız tedbir nafakası denir. Çocuk yararına bağımsız tedbir nafakası davacı, yanında olmayan çocuk için tedbir nafakası isteyemez.

Ana ve babanın bakım borcu kural olarak çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Fakat çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre çocuğun eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdür.

Çocuk için bağımsız tedbir nafakasına ancak talep ile verilebilir, hakim tarafından kendiliğinden karar verilemez. Talep, dava ile gerçekleştirilebilir. Çocuk için tedbir nafakasına davanın açıldığı tarihten itibaren hükmedilir.

Eşim Eve Bakmıyor Ne Yapmalıyım?

Eşim evin ihtiyaçlarını gidermiyor ne yapmalıyım? Eşim çocuğa bakmıyor ne yapmalıyım?

Bu tür sorularla maalesef sık sık karşılaşmaktayız. Eşinizin çalışmasına rağmen ailenin ihtiyaçlarını gidermiyorsa boşanma davası açabilirsiniz. Boşanma davası açmak istemiyorsanız o zaman bağımsız tedbir nafakası talebinde bulunabilirsiniz.

Bağımsız Tedbir Nafakası Davasında Yetkili Mahkeme

Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir