Ayrılık Davası Dilekçe Örneği

ayrılık davası dilekçe

                                                            ……. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No/Adres
VEKİLİ :                                                                                                                                                DAVALI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No/Adres
DAVA KONUSU : Ayrılık kararı
TALEP KONUSU : Ayrılık kararı verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim …/…/… tarihinde davalı ile evlenmiştir. Müvekkilim ile eşi arasında bir uyum, sevgi ve saygı mevcuttur. Evlilik kurulduktan sonra müvekkilinin eşinin anne ve babası ile birlikte aynı evde yaşamaya başlamıştır. Müvekkilimin annesinin titiz bir kadın olması nedeni ile müvekkilim ile kayın validesi arasında zaman zaman tartışmalar yaşanmıştır.

2- Müvekkilimin eşinin ekonomik durumu iyi olup, ayrı ev açabilecek güce sahiptir. Müvekkilim, ayrı bir eve çıkmak istediğini, bu şekilde yaşamasının kendisini ve evliliğini olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. Davalı, müvekkilimin bu isteğini her defasında geçiştirmiştir. Mahkemenizden talep etmiş olduğumuz ayrılık kararı müvekkilimin ayrı bir eve çıkmak istediği hususunda ne kadar ciddi olduğunu davalının anlamasını sağlayacaktır.

3- Ayrıca müvekkilim ev hanımı olduğundan ayrılık süresince eşinin maddi desteğine ihtiyacı vardır. Müvekkilimin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ….. TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesi talep ediyoruz.

DELİLLER : Nüfus aile kayıt tablosu ve ilgili her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 167 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen ve yargılama sırasında belirlenecek durumlar karşısında, müvekkilimin eşinden ayrı yaşayabilmesi için ayrılık kararı verilmesine ve ayrılık süresince aylık … TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekil eden adına arz ve talep ederim. (tarih)

Davacı vekili
                                                                                                                                               Adı ve Soyadı                                                                                                                                                        

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir