Yazar: Yekcan Öner

İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Dilekçe Örneği

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 

TALEPTE BULUNAN
(MAĞDUR)      :

VEKİLİ :

KONU : Müvekkilimize internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması istemimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilin bir röportaj sırasında çekilen videosu …./…/…. tarihinde “www. ….. .com” internet sitesinden yayınlanmıştır. Müvekkil söz konusu videoda her ne kadar kendi isteği ile konuşmuşsa da daha sonra videosunun yayınlanmasına izin vermemiştir. (EK-1)

2-)Söz konusu video internette yayınlandıktan sonra müvekkil hakkında bir çok olumsuz yorum yapılmış, kendisine ve ailesine hakaretler edilmektedir. (EK-2)

3-) İnternet ortamında kolayca ulaşılabilecek bir şekilde müvekkilin özel hayatına ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki haber ile müvekkil açıkça mağdur edilmiştir.

4-) İnternet ortamında …… internet sitesinden yapılan yayın ile müvekkilin saygın şahsiyeti ve ticari itibarı tehlikeye girmiştir. İşbu hukuka aykırı yayın hakkında …/…/…. tarihinde yer sağlayıcısına başvurularak müvekkile ilişkin içeriğin yayından çıkarılması talep edilmiş, ancak talebin yer sağlayıcısına ulaşmasından itibaren 2 gün içinde başvurumuza cevap verilmediği gibi yayın ilgili internet sitesinden kaldırılmamıştır. (EK-3)

5-) Yukarıda bahsi geçen hususlar nedeniyle, internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması istemiyle Sayın Mahkeme’nize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :5651 sayılı Kanun, sair ilgili tüm mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER :
1-) İlgili internet sitesi görüntüleri
2-) Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri.
3-) İnternet sitesi yer sağlayıcıya yapılan başvuru dilekçe örneği
4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, somut olayda müvekkilimizin kişilik hakkına açıkça ihlal niteliği taşıyan “………..com” adlı internet sitesinde yer alan internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER :
1-) İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri
2-) Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri.
3-) İnternet sitesi yer sağlayıcıya yapılan başvuru dilekçe örneği
4-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi                                5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Talep Eden Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Jigolo Dolandırıcılığı

Jigolo Nedir?

Jigolo, kadınlarla ilişkilerini maddi çıkar üzerine kuran erkeklere denilmektedir. Halk arasında yaşlı kadınların genç erkekleri cinsel ilişki için tutması olarak da bilinir.

Jigolo Suçu Nedir?

Jigolo, duygusal veya cinsel ilişkileri maddi kazanca dönüştüren erkekleri ifade eder. Jigolo olmak, cinsel hizmetler sağlayarak maddi kazanç elde etmek, mevcut yasalara göre yasa dışı kabul edilen bir faaliyettir.

Jigololuk Yasal Mı?

Jigololuk yapan kişiler hakkında TCK’da bir hapis cezası öngörülmemiştir. Ancak TCK  227.maddeye göre fuhuşa teşvik eden ve bunun yolunu kolaylaştıranlar için ciddi hapis cezaları öngörülmüştür. Yani kişinin jigololuk yapması suç değildir. Fakat örneğin jigololuk yapan erkek kendisini telefonla arayan müşterisinin isteği üzerine bir başka arkadaşını da jigololuk yapması için aracılık yaparsa hapis cezası ile cezalandırılması söz konusu olacaktır.  Yine internette kola ylıkla ulaşılabilen bir web sitesinde jigololuk yapan erkeklerin resim ve iletişim bilgilerini yayınlayarak onların internet üzerinden müşteri bulmasını kolaylaştıran buna aracılık eden kişiler, web sitesi sahibi ve yöneticileri TCK 227. maddeye göre cezalandırılacaklardır.

Jigolo Olmanın Cezası

Jigolo olmak suç mu? Jigolo cezası var mı? Jigololuk yapmak yasak mı? Sık karşılaştığımız soruların cevabı aşağıdaki gibidir:

Jigolo olmak TCK’ya göre suç değildir. Ancak yasa dışı kabul edilen bir faaliyettir. Jigololuk yapan kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre idari para cezası ile cezalandırılır.

Jigolo Dolandırıcılığı Nasıl Anlaşılır?

Jigololuk siteleri, üyelerini öncelikle kayıt yaparken 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık üyelik seçenekleri sunarak  üye olacak kişilerden bunun karşılığında bir üyelik ücreti istemektedirler. Üyelik ücretinin ardından müşterisi olduğu kadınlarla görüştürme yapmak için de ayrıca ücret talep etmektedirler. Ayrıca jigolo internet siteleri üyeliklerini iptal ettirdiği gerekçesiyle üyelerine mesaj atarak para talep etmekteler. Bu durumda jigolo sitelerine üye olan kişiler çevreleri, daha çok ailesi tarafından duyulmasından tedirgin olmaktadırlar. Bu olayın duyulmaması için jigolo dolandırıcıları, kişilerden para göndermesini talep etmektedirler.

Jigolo Dolandırıcılığı Cezası

Jigolo sitesi dolandırıcıları, hileli davranışlar sergileyerek mağduru aldatması ve bunun sonucunda da kendisi ya da bir başkası adına menfaat elde etmesi ile dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Jigolo dolandırıcılık suçu için herhangi bir şikayet süresi yoktur.

Jigolo dolandırıcılığında fail TCK m. 158/1 uyarınca cezalandırılacaktır. Söz konusu madde göre jigolo dolandırıcılığı suçu işlenmesi halinde, fail üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak jigolo dolandırıcılığı eyleminin bilişim sistemlerinin kullanılması vasıtasıyla işlenmesi halinde nitelikli hal alacaktır. Bu durumda hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. (TCK m.158/1-f)

Jigolo Para Cezası Nedir? 

Jigololuk yapmak aslında fuhuş yapmaktır. Fuhuş mağdurları TCK’ya göre cezalandırılmaz. Jigololuk yapan kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecektir. 2024 idari cezası en az 4135 TL en fazla 16.687 TL olarak belirlenmiştir.

Jigolo Sitesinden Ceza Gelir Mi?

Jigolo sitesinden para cezası gelir mi? Jigolo sitesi ceza 2024? Jigololuk siteleri, üyelerini öncelikle kayıt yaparken 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık üyelik seçenekleri sunarak  üye olacak kişilerden bunun karşılığında bir üyelik ücreti istemektedirler. Üyelik ücretinin ardından müşterisi olduğu kadınlarla görüştürme yapmak için de ayrıca ücret talep etmektedirler. Jigolo aracılık sitesi yasal bir oluşum değildir. Bu nedenle jigolo sitesinden para cezası gelmeyecektir. Detaylı bilgi için uzman avukatımızla görüşebilirsiniz.

Jigolo Sitesi Tazminat Davası Açabilir Mi?

Kişinin uğramış olduğu haksız fiil nedeniyle zararının karşılanması talebiyle açılan dava tazminat davasıdır. Ancak jigolo tazminat sorumluluğundan bahsedilebilmesi için, borca aykırı bir davranışla sözleşmenin ihlal edilmesi, bu ihlalden kaynaklı bir zararın meydana gelmesi, ihlal fiili, uygun nedensellik bağı ve kusur gibi şartların oluşmuş olması gerekmektedir.

Jigolo Üyeliği Suç Mu?

Jigolo üyeliği yaptım bundan nasıl çıkabilirim? Jigolo üyeliği yapan siteler yasal siteler değildir. Ne gibi durumlarla karşılaşacağınızı öğrenmek için hukuk büromuzu arayarak danışmanlık almak için talep oluşturabilirsiniz.

Jigolo Ajansı Dava Açabilir Mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi jigolo siteleri, jigololuk oluşumları yasal bir oluşum değildir. Yasal olmayan bir oluşumun size karşı dava açması da düşünülemez.

Jigolo Ajansı Yasal Mı?

Jigolo ajansı yasal değildir. Jigolo ajansı olduğunu söyleyen kişilerden uzak durulması gerekmektedir.

Jigolo Dolandırıcılığı Şikayet

Jigolo dolandırıcılığı takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Savcılık bu suçun oluştuğunu haber aldığında kendiliğinden harekete geçerek soruşturma başlatır. Yeterli suç şüphesine ulaşılması durumunda da iddia makamı sıfatıyla savcılık makamı kamu davası açar.

Jigolo Dolandırıcılığı Şikayet Hattı

Jigolo dolandırıcılığı ile ilgili herhangi bir şikayet hattı bulunmamaktadır. Bilgi almak için bu konuda uzman olan bir avukata başvurmanızı önermekteyiz. Danışmanlık için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Jigolo Başvuru Cezası

Türk Ceza Kanunu’nda jigololuk bir suç olarak görülmemiştir. Ancak jigolo başvuru cezası TCK’da bir cezai yaptırım belirtilmese de jigololuğa aracı olmanın iki yıldan dört yıla kadar hapis, üç bin güne kadar da adli para cezası bulunuyor.

Jigolo Başvurusu İptal Edilmezse Ne Olur? 

Jigolo ajansları ve jigolo siteleri yasal bir oluşum değildir. Oluşturduğunuz üyelik de gerçek bir üyelik değildir. Detaylı bilgi için uzman avukatımızla görüşerek ücretli bir şekilde danışmanlık alabilirsiniz.

Jigolo Tebligat Gelir Mi?

Jigolo tebligat nedir? Jigolo siteleriyle ilgili herhangi bir şüpheli bildirim alırsanız, bu durumda dikkatli olmanız ve avukat aracılığıyla yasal tavsiye almanız önemlidir. Tebligat ile ilgili tüm işlemlerin detayları 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile birlikte düzenlenmiştir. İlgili kanunda tebligatın yapılması, konusu, ücret tarifesi ve teslimatın nasıl yapılacağı gibi çok sayıda konu açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Jigolo Şikayet Avukat – Jigolo Avukat

Jigolo dolandırıcılık suçu çok geniş konulu bir suçtur. Bu nedenle dolandırıcılık suçunda uzman bir avukatla çalışmanız her zaman sizin yararınıza olacaktır. Jigolo dolandırıcılığında ceza avukatı olarak mağduriyetlerinizde yanınızdayız. Söz konusu jigolo dolandırıcılığı için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Jigolo Dolandırıcılığı Yargıtay Kararı

Yargıtay 15.CEZA DAİRESİ Esas: 2016/3263 Karar: 2018/7882 Karar Tarihi:12.11.2018

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-) Sanık hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15/05/2012 tarih ve 2010/2194 soruşturma numaralı iddianamesi ile müştekiler … ve …’e karşı sanık hakkında TCK’nın 158/1-f maddesi uyarınca 2 kez cezalandırılması yönünde kamu davası açılmasına rağmen bu suçlarla ilgili hüküm kurulmadığı anlaşıldığından, zamanaşımı süresi içerisinde bu yönde her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.

2-) Sanığın, 0… numaralı telefondan katılan …’e ait 0… numaralı telefonu arayarak, kendisini “Buket” olarak tanıttığı ve jigoloajansı.com internet sitesinden aradığını söyleyerek, para kazanmak isteyip istemediğini sorduğu, “siz sadece bayanlarla yemeğe çıkacaksınız, 3 saat boyunca onlar ne isterse yapacaksınız ve sonunda size 570 TL ödenecek” dediği, katılan …’in kabul etmesi üzerine de 250 TL parayı suç tarihinde evli olduğu eşi adına yatırmasını istediği, katılan …’in söz konusu parayı belirtilen banka hesabına yatırdığı, ancak daha sonra bir daha sanığın telefonuna ulaşılamadığı; sanık savunmaları, katılan beyanları ve dosya kapsamına göre; katılan …’in internet üzerindeki iş arama ilanını doldurması sonucunda, sanığın telefonla ulaşıp, hile eylemini gerçekleştirdiği dikkate alındığında, tebliğnamedeki eylemin basit dolandırıcılık suçunu oluşturduğu yönündeki düşünceye iştirak edilmeksizin, sanığın eylemleri nedeniyle nitelikli dolandırıcılık suçunun sübuta erdiği gerekçesine dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

3-) Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanık müdafiinin herhangi bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 12/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Jigolo Dolandırıcılığı Şikayet Dilekçesi

      ……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
MÜŞTEKİ                   : 
VEKİLİ                       :  Av. Yekcan ÖNER
ŞÜPHELİLER            : 
İŞLENEN SUÇLAR   : Dolandırıcılık ve re’sen öngörülecek suçlar
SUÇ TARİHİ               : 
KONU                        :
AÇIKLAMALAR        :
1-)  Yukarıda belirtilen suç tarihinde, şüpheli müvekkille (5…. …. …. …..) numaralı hat ile iletişime geçerek kendisini …….. ………. olarak tanıtarak müvekkilin jigolo sitesine üye olduğu belirtmiştir. Müvekkil gelen telefon üzerine korkarak paniklemiştir ve bu şahıs üyeliğin iptali adı altında müvekkilden … TL talep etmiştir. Müvekkil bu olayın kimse tarafından duyulmaması için talep edilen parayı ….. ….. İBAN numaralı banka hesaba yatırmıştır. Söz konusu dekont ekte mevcuttur. Daha sonrasında  (5…. …. …. …..)  numaralı hat üzerinden  ……. ……  olarak kendini tanıtan şahıs sistemsel hatadan ötürü  … TL müvekkilden talep etmiş ve müvekkil bu parayı aynı banka hesabına yatırmıştır. Dolandırıcılar daha da ileriye giderek avukata vererek dava açacaklarını söyleyerek müvekkili tehdit etmeye başlamışlardır. Müvekkil aynı şekilde talep edilen parayı da yatırmıştır.
2-) Yukarıda anlattığımız tüm nedenlerden ötürü sayın savcılığınız tarafından gerekli soruşturmanın yapılarak, İBAN hesap sahiplerinin, hat sahiplerinin tespiti ve bu suretle suç faillerinin bulunarak cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

3-) Müvekkilin iletişime geçtiği numaralar
• +905………….     (…… olarak kendini tanıttı )
• +905………….     (….. olarak kendini tanıttı)
• +905…………      (….. müdür olarak kendini tanıttı)
• +905………….     (….ajansı olarak kendini tanıttı)

4-) Müvekkilin para gönderdiği İBAN Bilgileri
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )- ….. Bankası
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )- ….. Bankası
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )- ….. Bankası
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )-  …. Bankası
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, sayın savcılığınız tarafından gerekli soruşturmanın yapılarak şüphelilerin tespiti ve cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılması saygılarımla arz ve talep olunur. …/…/…
Müşteki vekili
Av. Yekcan ÖNER
EKLER :
1- Banka Dekontları
2- Telefon ekran görüntüleri
3- Vekaletname

Kat Mülkiyeti İle İlgili Sorular

Kat Mülkiyeti Nedir?

634 Sayılı Kat Mülkiyeti kanununa göre kat mülkiyeti; bir sitede ya da apartmanda yer alan her bir daire ya da işyeri sahibi olarak bilinen kişilerin bu bağımsız bölümler üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakkıdır. Kanunda tanımlandığı üzere bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı olarak düzenlenmiştir.

Kat Maliki Nedir?

Kat maliki, bağımsız bölümler üzerinde bu hakka sahip olanlar olarak tanımlanmıştır. Yani Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapımı tamamlanmış ve kullanıma hazır bir binanın bağımsız alanları üzerindeki kat mülkiyeti hakkına sahip kişilere denir.

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Arasındaki Fark Nedir?

Yukarıda değindiğimiz üzere kat mülkiyeti bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkıdır. Kat irtifakı da bir tapu çeşididir. Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olacak inşaata yönelik bir veya birden çok yapının bağımsız bölümlerinde yani henüz tamamlanmamış bir inşaatın hak sahiplerinin paylarını belirtmek ve göstermek amacı ile hazırlanan bir tapu çeşididir.

Giriş Katta Oturanlar Asansör Parasını Ödemek Zorunda Mı? 

Giriş katta oturan kiracı asansör parası öder mi? Bu soru genelde kiracılar ile ev sahipleri arasında tartışma konusudur.

Asansör bakım ücretinin kim tarafından ödeneceği KMK’da düzenlenmiştir. Kat maliklerinden her birinin KMK m.20 uyarınca genel giderlere katılma yükümlülüğü vardır.

Dolayısıyla nerde oturduğu fark etmeksizin giriş katta oturan kiracı veya kat maliki de her kat maliki gibi asansör parası ücreti ve aidatını ödemek zorundadır. Asansörler binanın ortak kullanım alanı olması sebebiyle ortak ücrete tabidir. Bunun için giriş katı, bodrum katı gibi konumlar ödeme yükümlülüğünü ortan kaldırmaz.

Asansör Bakım Ücretini Kiracı Mı Öder?

Asansör bakım ücretini kim öder?

Asansörün servis ve elektrik bakım ücretleri ile yıllık periyodik muayene bedellerini kiracı öder.

Asansör değişimi ya da yeni parça ilavesi gibi masrafları ise kat maliki yani ev sahibi ödeyecektir. 

Ev Sahibi Aidat Ödemezse Ne Olur?

KMK m.20 c bendinde açıklandığı üzere kat malikleri bunlardan faydalanmaya (asansör, kapıcı) lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Aidatlarını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme
tazminatı ödemekle yükümlüdür

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali 

Kat malikleri kurulu toplantısına herhangi bir sebeple katılmayan kat maliklerinden her biri iptal davası açabilmektedir. Toplantıya katılan kat maliklerinin iptal davası açabilmesi için ise alınan kararın aleyhine oy kullanılmış olmaları gerekmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu m.33/1 uyarınca toplantıda aleyhe oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir.

Örneğin kat malikleri kurulunda yüksek bir aidat karara bağlandı ve bu karara itiraz etmek istiyorsunuz. Bu durumda kat malikleri kurulunca verilen bu  karar aleyhine kurul toplantısına katılan fakat aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak1 ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 6 ay içinde içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir.

Son olarak toplantıdaki karar kanun koyucu nezdinde “yok” sayılan veya “mutlak butlan” ile hükümsüz kabul edilen bir karar ise bu kararlar herhangi bir süreye bağlı olmadan da iptalinin istenebileceğini düzenlemiştir.

Kat Malikleri Gelir Gider Defterini İnceleyebilir Mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu m.38’de yöneticin hesap verme sorumluluğu düzenlenmiştir. Buna göre yönetim planında yazılı zamanlarda defter inceleme için bir zaman belirlenmişse o zamanda, eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Yani kat maliklerinde her biri istediği zaman gelir gider defterlerini inceleme yetkisi yoktur. Ancak kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilmektedir.

Kat Malikleri Kurulu Toplantı Yeter Sayısı?

KMK m.30’da toplantı yeter sayısı düzenlenmiştir. Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından 1 fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. örneğin 100 daire varsa 51 dairenin maliki toplantıya katılması gerekir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç 15 gün sonra yapılır.

Ana Gayrimenkulün Genel Giderleri Nelerdir?

KMK m.20 a ve b bentleri uyarınca kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Genel giderlere katılma konusu a bendine göre her kat maliki için eşit, b bendine göre arsa payı oranında katılma şeklinde olmaktadır.

Yöneticinin Görevleri Nelerdir?

Yöneticinin görevleri KMK’da genel yönetim işleri, defter ve belge tutma işleri ve işletme projesinin yapılması şeklinde 3 başlıkta düzenlenmiştir.

Genel yönetim işleri:

– Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:
a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
b) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
c) Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
d) Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
e) Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
f) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
g) Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması;
h) Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;
i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.
l) ) Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi. Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan ana gayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.

Defter ve belge tutma işleri:

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32.maddede sözü geçen deftere tarih
sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından
notere kapattırılması mecburidir. Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33.maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.

İşletme projesinin yapılması:

Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.
Bu projede özellikle:
a) Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;
b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;
c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20.maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı gösterilir.
Bu proje kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.
Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1.fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Yöneticinin Sorumluluğu

Yöneticilerin yetkilerinin yanında gerçekleştirdikleri fiiller nedeniyle hukuki ve cezai sorumlulukları da vardır. Yöneticinin defterleri gerçeğe aykırı tutması veya toplanan paraları zimmetine geçirmesi gibi fiilleri onun cezai sorumluluğunu doğurmaktadır.

Yöneticinin hukuki sorumluluklarına gelince KMK m.38 gereğince yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Kanunun bu hükmü nedeniyle, yönetici ile kat malikleri arasındaki ilişki vekalet ilişkisidir. Eğer yönetici kat maliklerin karşı görevlerini yerine getirmezse kat malikleri yöneticiden tazminat talebinde bulunabileceği gibi yerine getirmediği görevin ifasını da talep edebilme hakkı vardır.

Son olarak kat maliklerinin yöneticiyi azletme hakkı vardır. Yönetici görevlerini yerine getirmediği takdirde kat malikleri kurulu toplanarak yöneticiyi azledebilmektedir. Bunun için illa haksız bir fiil şartı yoktur bu hak her zaman kat malikleri kurulunda mevcuttur. Ancak yöneticinin haksız nedenle azlinde eğer kat malikleri ile yönetici arasında bir sözleşme varsa ve yönetici ücret karşılığı bu işi yapıyorsa bu durumda yöneticinin sözleşme süresi sonuna kadar hak edeceği ücreti haksız azletme söz konusu olacağı için talep etme hakkı vardır.

Faulty Aesthetics in Turkey

Aesthetic surgical interventions are medical-surgical interventions aimed at correcting congenital or spontaneous appearance defects of the person or making people look more beautiful than they are, even if such a situation does not exist. In case of incorrect results resulting from these interventions, compensation is possible due to incorrect plastic surgery.

Aesthetics Turkey Case

The trend towards plastic surgeries for beautification purposes has been increasing rapidly lately. In fact, it has reached such an advanced level that; It has become a very large industry. To give an example of plastic surgeries performed for beautification purposes; tissue transfer to the wrinkled face, vacuum fat removal from the buttocks, nose correction, double chin removal, thinning of chubby cheeks, lip or breast enlargement or breast reduction by wearing silicone prosthesis, breast lift, ear reduction or correction of prominent ears, aesthetic tummy tuck, liposuction (aesthetic liposuction). We can give many examples of aesthetic operations such as fat injection, face lift, eyebrow lift, eyelid aesthetics, chin aesthetics, botox. In this regard, there will be malpractice lawsuits in case of faulty plastic surgeries.

Can You Sue Doctors İn Turkey? Can You Sue a Clinic in Turkey?

You can file a lawsuit against your plastic surgeon or the health institution where you had plastic surgery. In case of damages resulting from incorrect medical intervention, a lawsuit may be filed to claim material and moral compensation. You can CONTACT us regarding this issue.

Can You Get Compensation for Surgery not Done Properly in Turkey?

Claims for compensation in plastic surgeries arise if the surgery results unexpectedly. Material and moral compensation may be claimed as a result of faulty medical intervention (malpractice).

The rights of the patient who suffered damage as a result of the doctor’s error to request compensation are as follows:

  • Financial Compensation – All treatment expenses spent to correct this error as a result of the doctor’s error, as well as temporary or permanent and caregiver expenses due to the person’s incapacity for work, are included in the financial compensation.
  • Non-pecuniary compensation – In case a person’s physical integrity is damaged, it may decide to pay an appropriate amount of money to the injured person as non-pecuniary compensation, taking into account the characteristics of the incident.
  • Compensation for Loss of Support – It is the damage suffered by the support recipients as a result of the loss of the support received by the people whom a person supported while he was alive, due to the death of a person who died as a result of a doctor’s error. These people may request this compensation from the responsible persons or institutions.

Medical Negligence Solicitors Turkey

Turkey Health Law Attorney, provides legal services to its local and foreign clients in resolving some legal disputes that may arise in the field of health, and continues its activities in this context.

Can You Sue for a Bad Hair Transplant in Turkey?

After unsuccessful hair transplantation operations, people can file a malpractice lawsuit. Therefore, if the patient proves the doctor’s fault, the existence of damage, and the causal link between the fault and the damage, you can claim material and moral compensation.

Hair Transplant Attorney Turkey

Hair transplantation is a medical procedure performed by specialist physicians. However, as with any medical procedure, this procedure can sometimes produce unexpected results. In cases of faulty hair transplantation, patients often find that the result does not meet their expectations, or worse, they encounter physically or aesthetically disturbing results. At this point, we step in as a faulty hair transplantation case lawyer. We will then assist in taking legal steps to protect these patients’ rights and assert compensation claims when necessary.

Malpractice Dental Attorney

Malpractice in dentistry can occur in many different ways, such as misdiagnosis, wrong treatment, wrong implant applications, wrong dosage and drug use. As a result of such incorrect practices, it is possible for the patient to experience serious health problems such as pain, infection, tooth loss, jaw bone loss, and nerve damage. For example, when a dentist extracts a patient’s teeth, he or she may pull the wrong tooth or damage the tooth root. In addition, the patient may be harmed due to errors in implant and prosthesis application, there may be an error in the anesthesia method used, damage to the patient’s teeth may occur as a result of an incorrect treatment method, and the patient may not regain his health as intended with the treatment. In such cases, a malpractice lawsuit may be filed against the physician and the healthcare institution and a judicial decision may be issued. You can CONTACT us for more detailed information about the case.

Faulty Dental Treatment

We frequently encounter questions about bad dental work in Turkey.

Medical interventions performed by dentists are direct interventions on the person’s body. Therefore, if the dentist makes any mistake, this constitutes a tort and a crime.

Legal Liability of the Dentist in Turkey

Legal liability of the dentist means the doctor’s liability for medical errors. There are three types of dentist liability for medical errors:
• Criminal Liability
• Liability for Compensation
• Disciplinary Responsibility
In all three cases, the physician will face a sanction. However, these sanctions are quite different from each other.

Can you Sue a Dentist in Turkey? Can you Sue a Dentist for Nerve Damage?

A lawsuit may be filed against the dentist for compensation due to malpractice, or a complaint may be filed with the prosecutor’s office. Compensation must be paid to compensate for the damage suffered as a result of the dentist’s incorrect treatment. We provide our clients with the best compensation lawyer service in filing a compensation lawsuit for damages resulting from doctor’s error.

How do I Complain about a Dentist in Turkey?

Dentists carry transferences towards their patients during this treatment service they provide in oral and dental health. If the dentist suffers damage as a result of faulty treatment, a medical malpractice lawsuit may be filed and compensation cannot be cancelled. Therefore, as we stated above, a complaint can be made to the prosecutor’s office and the chamber of dentists.  If you want us to help you as a Medical negligence solicitor Turkey, CONTACT us.

Fee for Malpractice Dental Attorney

Dentist malpractice cases lawyer, it determines the fee it will demand from the client according to the effort and time it will spend.

YOU CAN CONTACT US FOR FEE INFORMATION.

Развод в Турции с Иностранкой

Вопрос подачи иностранцами на развод в Турции – одна из самых любопытных тем. Поэтому, отвечая на этот вопрос, необходимо сначала проверить, компетентны ли турецкие суды и если да, то право какой страны будет применяться.

Развод в Турции 

Первое, на что нам нужно обратить внимание, это то, законодательство какой страны применяется в деле о разводе. Что касается применимого права, то здесь фигурирует статья 14 Закона о Международном Частном и Процессуальном Праве № 5718, и здесь предусмотрена поэтапная система. Согласно этому; Причины и положения о разводе и раздельном проживании применяются следующим образом:

1- Совместное национальное право супругов,
2- Если у супругов нет общего национального права, общего права обычного проживания,
3- Если нет общего национального закона или закона об обычном месте жительства, применяется Турецкое законодательство.

Чтобы объяснить более подробно, если оба супруга являются иностранцами и имеют одинаковое гражданство, турецкий суд применяет это национальное право, то есть общее национальное право. Если оба супруга являются иностранцами, но не имеют общего национального права, то должен применяться общий закон о обычном проживании. .

Судья применяет спонтанно нормы коллизионного права Турции и иностранное право, которое действует в соответствии с этими правилами. В связи с этим компетентный орган может запросить помощь сторон в определении содержания иностранного права. Если положения иностранного права относительно инцидента не могут быть определены, несмотря на все исследования, применяется турецкое право.

Например; Если двое состоящих в браке граждан России захотят развестись в Турции, в первую очередь будут применяться российские законы. В случае невозможности применения российского законодательства применяется право места совместного проживания супругов. Предположим, что граждане России проживают в Стамбуле. Если предположить, что российские законы не могут быть применены, то будут применяться турецкие законы.

Могут ли Двое Иностранных Граждан Развестись в Турции?

Иностранные граждане могут подать иск о разводе в турецкие суды. Даже если брак был заключен за пределами Турции, развод возможен и в Турции. В этом случае, чтобы решения о разводе, принятые иностранными супругами за границей, были признаны в Турции, окончательное решение в соответствующей стране должно быть передано в суд с делом о признании и принудительном исполнении. Эти решения не вступают в силу напрямую в Турции и должны пройти процедуру признания.

Опека над Детьми при Разводе с Иностранцами

Одним из последствий развода является опека. Судье предоставлены дискреционные полномочия относительно того, кому будет передана опека над ребенком при разводе. Принимая решение о стороне, которой будет передана опека, судья принимает решение в соответствии с интересами ребенка в возрасте до 18 лет или психически больного ребенка, а не с учетом причины рассматриваемого развода. Судья принимает во внимание пол, возраст и взаимоотношения ребенка с обоими родителями. При определении интересов ребенка учитываются как материальные, так и моральные вопросы.

По делу об опеке над иностранцами соответственно;

1- Совместное национальное право супругов,
2- Если у супругов нет общего национального права, общего права обычного проживания,
3- Если нет общего национального закона или закона об обычном месте проживания, применяется турецкое законодательство будет осуществляться.

Иностранный адвокат по разводам

Русскоязычный адвокат в Турции должен работать над тем, чтобы представлять клиента наилучшим образом и добиваться результатов в пользу клиента. Наша юридическая фирма, стамбульский адвокат по разводам, всегда готова помочь нуждающимся гражданам. Для этого вы можете СВЯЗАТЬСЯ с нами.

Divorce in Turkey for Foreigners

The issue of foreign citizens filing for divorce in Turkey is one of the most curious topics. Therefore, when answering this question, it is necessary to first check whether Turkish courts are competent and, if so, which country’s law will be applied.

Divorce of Foreign Citizens in Turkey

The first thing we need to look at is which country’s law is applied in the divorce case. Regarding the applicable law, Article 14 of the International Private and Procedural Law No. 5718 appears, and a gradual system is envisaged here. According to this; The reasons and provisions for divorce and separation are applied as follows:

1- Joint national law of the spouses,
2- If the spouses do not have a common national law, common habitual residence law,
3- Common national or habitual residence law or Turkish law.

To explain in more detail, if both spouses are foreigners and have the same nationality, the Turkish court applies that national law, that is, common national law. If both spouses are foreigners but do not have common national law, the law of common habitual residence must apply. If there is no common national law or common habitual residence law, or if these are clearly contrary to Turkish public order, Turkish law should be applied.

The judge applies ex officio the Turkish conflict of laws rules and the foreign law that is authorized according to these rules. In this regard, the competent authority may request the assistance of the parties in determining the content of the foreign law. If the provisions of foreign law regarding the incident cannot be determined despite all research, Turkish law shall be applied.

For example; If two married Russian citizens want to divorce in Turkey, Russian laws will be applied first. If Russian laws cannot be applied, the law of the place where the spouses reside together will apply. Let’s assume that Russian citizens live in Istanbul. If we assume that Russian laws cannot be applied, then Turkish laws will be applied.

How to Get a Divorce in Turkey?

Foreign citizens can also file for divorce in Turkey. There is no legal obstacle to this. First of all, if foreign spouses have a common national law, that law will be applied. In the absence of a common national law, common habitual residence law will apply. If there is no common habitual residence, Turkish law will apply.

For example: If two married Russian citizens want to divorce in Turkey, they will apply to Turkish courts. Since both spouses are Russian citizens, Russian laws will be applied in the divorce case.

How to Get a Divorce from a Turkish man?

In divorce cases with foreign elements, if the residence of one of the spouses or the place where the spouses last lived together before the case is located in Turkey, the courts in Turkey have jurisdiction and the spouses’ divorce can be decided by applying the common national law. Therefore, divorce of foreigners in Turkey is possible depending on their residence in Turkey.

Child Custody in Foreign National Divorces

One of the consequences of divorce is custody. The judge is given discretionary authority regarding who will be given custody of the child in a divorce. When deciding on the party to whom custody will be given, the judge will make a decision in accordance with the best interests of the child who is under the age of 18 or who is mentally ill, not the reason for the divorce in question. Gender, age and the child’s relationship with both parents are taken into consideration by the judge. When determining the child’s interests, both material and moral issues are taken into account.

In the custody case of foreigners, respectively;

1- Joint national law of the spouses,
2- If the spouses do not have a common national law, common habitual residence law,
3- If there is no common national or habitual residence law, Turkish law will be implemented.

Foreign Divorce Lawyer

Foreign Divorce lawyer Istanbul should work to represent the client in the best possible way and to obtain results in the client’s favor. As an Istanbul Divorce Lawyer, our law firm is always ready to serve citizens in need. For this, you can CONTACT us.

Yabancıların Türkiye’de Boşanması

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de  boşanma davası açma konusu oldukça merak edilen konulardandır. Dolayısıyla bu soruya cevap verirken öncelikle Türk mahkemelerinin yetkili olup olmadığına, eğer yetkili ise hangi ülke hukukunun uygulanacağına bakılması gerekmektedir.

Yabancı Vatandaşların Türkiye’de Boşanması

İlk bakmamız gereken husus boşanma davasında hangi ülke hukukunun uygulandığıdır.  Uygulanacak hukuk konusunda  5718 Sayılı Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku Kanununun 14.maddesi çıkmakta olup, burada kademeli bir sistem öngörülmüştür. Buna göre;  boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri sırasıyla şu şekilde uygulanır:

1- Eşlerin müşterek milli hukuku,
2- Eşlerin müşterek milli hukuku yoksa, müşterek mutad mesken hukuku,
3- Müşterek milli veya mutad mesken hukuku yoksa Türk hukuku.

Daha detaylı açıklamamız gerekirse, eşlerin her ikisi de yabancıysa ve aynı milliyete sahipseler Türk mahkemesi o milli hukuku yani müşterek milli hukuku uygular. Eşlerden her ikisi yabancıysa ancak müşterek milli hukukları yoksa bu durumda müşterek mutad mesken hukukunun uygulanması, müşterek milli hukuk veya müşterek mutad mesken hukukunun bulunmaması ya da bunların Türk kamu düzenine açıkça aykırı görülmesi halinde ise Türk hukukunun uygulanması gerekmektedir.

Hakim, Türk Kanunlar ihtilafı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re’sen uygular. Bu hususta yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi halinde Türk hukuku uygulanır.

Örneğin; Evli İki Rus vatandaşı Türkiye’de boşanmak isterse öncelikle Rusya Kanunları uygulanacaktır. Rusya Kanunlarının uygulanamaması durumunda eşlerin birlikte oturdukları yerin hukuku uygulanacaktır. Rus vatandaşlarının İstanbul’da oturduğunu düşünelim. Rusya kanunlarının da uygulanamadığını varsayarsak o zaman Türk kanunları uygulanacaktır.

Yabancı Uyruklular Türkiye’de Boşanabilir mi?

Türk erkeğinden nasıl boşanabilirim sorusunun yanıtını da burada vermiş olacağız. Yabancı uyruklu vatandaşlar da Türkiye’de boşanma davası açabilir. Bunun önünde herhangi bir yasal engel yoktur. Öncelikle yabancı uyruklu eşlerin ortak bir milli hukuku varsa o hukuk uygulanacaktır. Ortak bir milli hukukun olmaması durumunda ise ortak mutad mesken hukuku uygulanacak. Ortak mutad meskenin de olmaması durumunda Türk hukuku uygulanacaktır.

Örneğin: Evli iki Rus vatandaşı Türkiye’de boşanmak isterse Türk mahkemelerine başvuracaklardır. Eşlerinin ikisinin de Rus vatandaşı olması sebebiyle görülecek olan boşanma davasında Rusya kanunları uygulanacaktır.

İki Yabancı Vatandaş Türkiye’de Boşanabilir mi?

Yabancı ülke vatandaşlarının Türk mahkemelerinde boşanma davası açması mümkündür. Evlilik Türkiye dışında gerçekleşmiş olsa bile, Türkiye’de boşanmak mümkündür.  Bu durumda yabancı uyruklu eşlerin yurtdışında gerçekleştirdikleri boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması için, ilgili ülkedeki kesinleşmiş kararın tanıma ve tenfiz davasıyla mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu kararlar, doğrudan Türkiye’de hüküm ifade etmez ve tanıma sürecinden geçmesi gerekir.

Yabancı Uyruklu Boşanmalarda Çocuğun Velayeti

Boşanmaya bağlı sonuçlardan birisi de velayettir. Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir hususunda hakime takdir yetkisi verilmiştir. Hakim velayetin verileceği tarafa karar verirken dava konusu boşanma sebebine değil, 18 yaşını doldurmamış veya akıl sağlığı olmayan çocuğun üstün yararına yani menfaatine uygun karar verecektir. Cinsiyet, yaş ve çocuğun her iki ebeveyn ile ilişkisi hakimce göz önünde bulundurulur. Çocuğun menfaati belirlenirken hem maddi ham manevi olarak hususlar dikkate alınır.

Yabancıların velayet davasında sırasıyla;

1- Eşlerin müşterek milli hukuku,
2- Eşlerin müşterek milli hukuku yoksa, müşterek mutad mesken hukuku,
3- Müşterek milli veya mutad mesken hukuku yoksa Türk hukuku

uygulanacaktır. Yabancı uyruklu boşanmış eşler arasındaki velayet davalarında MÖHUK m.14/3 uygulanacaktır.

Yabancı Boşanma Avukatı

Yabancı Boşanma avukatı İstanbul, müvekkili en iyi şekilde temsil etmek ve müvekkilin lehine sonuç almak amacıyla görev yapmalıdır. Hukuk büromuz İstanbul Boşanma Avukatı olarak ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet için her zaman hazırdır. Bunun için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Uncontested Divorce Lawyer

When the spouses want to end their marriage by mutual agreement, it is called “uncontested divorce”. The fastest and least expensive way to end a marriage is uncontested (consensual) divorce. It does not matter which spouse is at fault in a uncontested divorce. In uncontested divorce, the reason for divorce is based on the foundation of the marital union being shaken. It means that the parties can no longer continue the marriage union.

Uncontested (Consensual) Divorce Lawyer Fee 2024

Uncontested  divorce attorney fees are determined according to the lowest limit in the minimum wage tariff published by the Istanbul Bar Association. Uncontested divorce attorney fees are determined in this tariff. According to the Istanbul Bar Association’s recommended minimum fee schedule for 2024 between lawyers and attorneys, the attorney fee for uncontested divorce has been determined as 52,500.00 TL (Turkish lira). However, the fees for every uncontested divorce case are not the same.

You can contact us on the CONTACT number to learn the exact Uncontested (Consensual) Divorce Lawyer Fee.

Uncontested (Consensual) Divorce Lawyer Fee

The lawyer’s fee for a uncontested (consensual) divorce case varies depending on the uncontested divorce case to be heard. Situations such as where the uncontested divorce case will be filed and what will be written in the protocol also change the uncontested divorce lawyer’s fee. For uncontested divorce attorney fee 2024, you can contact us at the number on our CONTACT page.

Is a Lawyer Necessary İn Uncontested Divorce?

Is there a need for a lawyer in a uncontested divorce? It is one of the questions we hear frequently. In legal disputes faced by individuals, representation by a lawyer in court is not required, with some exceptions. Every person who has the capacity to be a party has the right to pursue his own case and represent himself. A lawyer is not required in uncontested divorce, which falls within the jurisdiction of the family court. The spouse who wants to divorce can also file for divorce on his own.

Although there is no obligation to have a lawyer in a uncontested divorce, filing the case through an expert divorce lawyer will prevent you from losing your rights.

Who Pays Lawyer Fees in Uncontested Divorce?

The answer to the question of who pays the lawyer’s fee in a uncontested divorce case is at the initiative of the parties. If one of the parties has hired a lawyer, the party who hired the lawyer must pay the lawyer’s fee for the legal service he received. The legislature prohibits lawyers from providing free services without a power of attorney in their relationship with their clients. The parties can also freely decide who will pay the attorney’s fees.

Is One Lawyer Enough in Uncontested Divorce?

As we mentioned above, representation by a lawyer is not mandatory in a uncontested divorce case. Therefore, spouses can represent themselves in court. However, if the parties want to hire a lawyer, there is no legal obstacle to this. It is sufficient for only one of the parties to work with a lawyer.

Does the State Provide a Lawyer in Uncontested Divorce?

Does the bar association provide lawyers in uncontested divorce? In this case, it is necessary to mention legal aid. This principle was introduced to ensure that those with insufficient financial means are not deprived of the right to file a lawsuit. People who meet the legal aid conditions are provided with a lawyer from the bar association.

Uncontested Divorce Fee Without a Lawyer

In a uncontested divorce case without a lawyer, only the court application fee, advance fee and advance expense will be paid.

The application fee for uncontested divorce without a lawyer is 427.60 TL (Turkish lira), the advance fee is 427.60 TL and the expense advance is 1.120,00 TL.

The fee for filing a divorce case without a lawyer will cost 1975.20 TL (Turkish lira) in total for 2024.

How to Get a Uncontested Divorce Without a Lawyer?

A lawyer is not required for uncontested divorce. However, although it may seem like a simple case, we recommend that you work with an expert lawyer in uncontested divorce cases. If you finalize the uncontested divorce case without a lawyer, you may suffer irreversible damages.

In order to file a uncontested divorce case without a lawyer, you must first prepare the uncontested divorce petition and uncontested divorce protocol duly. You can then go to the courthouse where you will file your case and file your uncontested divorce case after paying the necessary fees there.

Uncontested Divorce Lawyer Istanbul

Uncontested divorce lawyer Istanbul should work to represent the client in the best possible way and to obtain results in the client’s favor. As Istanbul Uncontested Divorce Lawyer, our law firm is always ready to serve citizens in need.

Is a Lawyer Required in Uncontested Divorce?

Is a lawyer required in a uncontested divorce? A lawyer is not required in a uncontested divorce. However, in order to avoid loss of rights, we recommend that you file a uncontested divorce case with an expert divorce lawyer.