Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR:

1-) Ad, Soyad – (T.C)

Adres:

2-) Ad, Soyad – (T.C)

Adres:

PROTOKOL MADDELERİ:

Anlaşmalı Boşanma

MADDE 1: Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar, boşanma isteğinde bulunmakta ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul etmektedir.

Velayet

MADDE 2:Tarafların işbu evlilikten olma 10.04.2014 doğumlu Mira K. (TCKN: …..) isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayeti, taraflardan anne Zeynep K. ’a verilecektir. Taraflar, müşterek çocuğun velayetinin anne Zeynep K. ’a verilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Yoksulluk Nafakası, İştirak Nafakası ve Artırılması

MADDE 3: (1) Baba Mehmet K., velayeti anneye verilen müşterek çocuğa kararın kesinleştiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere her ayın 20’inci günü 30.000,00 TL (OtuzBinTürkLirası) iştirak nafakası ödeyecektir.

(2) İşbu nafaka bedeli her yıl herhangi bir ihtar, ihbar veya davaya gerek kalmaksızın Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu YILLIK ÜFE ortalaması oranında artırılacaktır. Bu durumu taraflar beyan, kabul ve de taahhüt etmektedirler

(3) Tarafların birbirlerinden tedbir ve yoksulluk nafakası talepleri yoktur. Taraflar bu husustaki talep haklarından feragat etmişlerdir. Taraflar birbirlerini gayrikabili rücu ile en geniş anlamda ibra etmiştir.

Müşterek Çocuğun Eğitim ve Diğer Tüm Giderleri

MADDE 4: Müşterek çocuğun eğitim hayatı boyunca eğitim ve öğretim ile ilgili tüm giderleri baba Mehmet K. tarafından karşılanacaktır.

Müşterek Çocukla Kişisel İlişki Tesisi

MADDE  5:

(1) Velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile baba arasındaki kişisel ilişki hususunda taraflar aşağıdaki şekilde mutabık kalmışlardır:

(2) Her hafta sonu Cum günü saat 18.00’den Pazar günü saat 17.00’a kadar; dini bayramların 2. Günü saat 10.00’dan 3. günü saat 17.00’a kadar; sömestr tatilinin ilk haftası Cumartesi günü saat 10.00’dan 2. haftası Cuma günü saat 17.00’a kadar; 1 Ağustos saat 10.00’dan 30 Ağustos saat 17.00’a kadar; her yıl babalar gününde 10.00’dan saat 17.00’a kadar.

Maddi ve Manevi Tazminat

MADDE 6: Taraflar, işbu boşanma nedeniyle, birbirilerinden “maddi veya manevi tazminat” adı altında herhangi bir ödeme talep etmemektedirler. Taraflar, maddi ve manevi tazminat konularında tüm taleplerinden ileriye yönelik olarak da feragat ettiklerini gayrikabili rücu beyan, kabul ve de taahhüt ederler.

Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi, Katılma Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı, Katkı Payı Alacağına İlişkin Hükümler

MADDE  7:Taraflar, yasal mal rejiminin tasfiyesi, artık değere katılma, değer artış payı, katkı payı alacağı ve ziynet eşyaları ile kişisel kullanıma ilişkin eşyalar hususlarında aşağıda fıkralar dahilinde mutabık kalmışlardır: Tarafların üzerine kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer tüm malvarlıkları kendileri üzerinde kalmaya devam edecek. Taraflar bu mallar üzerinde karşı taraftan herhangi bir hak ve alacak talep etmeyecektir.

Tarafların kendi adlarına kayıtlı bulunan banka hesaplarında mevcut veya çekmiş oldukları paralar, dövizler, altınlar, hisseler, yatırımlar vb. tüm hakları konusunda anlaşmaya varmış olup; bu hususlarda birbirlerinden herhangi hak, alacak ve talepleri yoktur.

Ev Eşyalarına İlişkin Hükümler

MADDE 8:“ Kazım Koyuncu Mah. Karaca Cad. Tepe Park Evleri B Blok No: …  İST. ” adresinde bulunan müşterek konuttaki eşyaların tamamı; taraflardan Zeynep K. ’ın mülkiyetinde kalacak olup, taraflardan Mehmet K., işbu eşyalara ilişkin katılma alacağı, değer artış payı, katkı payı ve her ne nam altında olursa olsun mal rejiminin tasfiyesine yönelik tüm hak ve alacaklarından feragat ettiğini beyan, kabul ve de taahhüt etmiştir.

Yargılama Giderleri ve Son Hükümler

MADDE 9: Avukatlık ücreti ve yargılama gideri …. … tarafından karşılanacaktır. İki (2) sayfadan ve Dokuz (9) maddeden ibaret işbu boşanma protokolü, ikisi taraflarda kalmak, biri mahkemeye sunulmak üzere üç nüsha düzenlenerek; …. tarihinde taraflarca imza altına alınmıştır.

 TARAF                                                                                                                                   TARAF
  Adı – Soyadı                                                                                                                     Adı – Soyadı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir