Anlaşmalı Boşanma İle İlgili Soru Cevap

Konu Başlıkları

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? 

Anlaşmalı boşanma davası kaç gün sürer? Anlaşmalı boşanma en hızlı nasıl olur? Anlaşmalı boşanma ile ilgili en sık karşılaştığımız sorular bunlardır.

Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanmaktadır. İlgili mahkemenin yoğunluğuna göre 1-3 hafta arasında anlaşmalı boşanma davası sonuçlanabilir.

Anlaşmalı Boşanma En Kısa Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma en erken ne kadar sürer? Anlaşmalı boşanma mahkemenin yoğunluğuna göre 1 hafta içinde de sonuçlanabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatsız Nasıl Açılır? 

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ve protokolünü hazırlayıp dava açmak istediğiniz adliyeye giderek gerekli harçları yatırdıktan sonra davanızı açabilirsiniz. Ancak hak kaybına uğramamak için mutlaka uzman boşanma avukatından destek almanızı önermekteyiz.

Anlaşmalı Boşanma Ücretli Mi? 

Anlaşmalı boşanmada ücret ödenir mi? Anlaşmalı boşanmak isteyen kişiler dava açtıkları zaman mahkemeye belirli harçlar ödeyeceklerdir. Anlaşmalı boşanma harç ücreti 2024 için yaklaşık olarak 2000-2500 TL civarındadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücreti

Anlaşmalı boşanma davasında avukat ücreti davanın açılacağı adliye, taraflar için hazırlanacak olan protokol ve dilekçeye göre farklılık gösterebilir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti 2024 öğrenmek için ofisimizle iletişime geçerek fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Anlaşmalı boşanmada yoksulluk nafakası belirlenirken, eşlerden hangisine bu nafakanın verileceği, nafakanın miktarı, miktarın artış oranı, ne şekilde ve hangi aralıklarla ödeneceği gibi bilgilere yer verilmelidir. Protokolde yoksulluk nafakası için bir başlangıç tarihi belirtilmek zorunlu olmadığından, belirlenmemesi halinde başlangıç tarihi, boşanma davasının kesinleşmesi olarak esas alınır. Başlangıç tarihi gibi, bitiş tarihinin de belirtilmesi zorunlu değildir.

Anlaşmalı boşanmada yoksulluk nafakası istenmemesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bu tamamen tarafların ortak bir karara varmasına bağlıdır. Yani anlaşmalı boşanmada yoksulluk nafakasından feragat yapılabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Süreli Yoksulluk Nafakası

Taraflar anlaşmalı boşanmada belli bir süre yoksulluk nafakasının ödenmesine karar verebilir. Bunun önünde herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır. Örneğin; “Eşlerden biri diğer eşe 1 yıl boyunca 7000 TL yoksulluk nafakası ödeyecektir” denilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ücreti

Anlaşmalı boşanma protokolü ücreti yaklaşık olarak 3000-4000 TL arasındadır. Anlaşmalı boşanma protokolü avukat ücreti için ofisimizle iletişime geçerek fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama ücreti için bizimle iletişime geçerek net bir ücret bilgisi alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Ertelenir Mi? 

Anlaşmalı boşanma davası ertelenir mi? Anlaşmalı boşanma davası nasıl ertelenir?

Eşlerden biri veya avukatlardan biri geçerli bir mazeret sunarsa ve bu mazeret mahkeme tarafından kabul edilirse, hakim yeni bir duruşma tarihi vererek anlaşmalı boşanma davasının duruşmasını erteleyebilir.

Anlaşmalı Boşanma Erkeğin Hakları

Anlaşmalı boşanma erkek hakları diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü anlaşmalı boşanmada hem kadın hem erkek belirli konularda uzlaşmış olması gerekmektedir. Uzlaşma olmadan anlaşmalı boşanma olmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Ev Eşyaları

Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde ev eşyalarının kime bırakılacağı konusunda anlaşabilirler. Anlaşmalı boşanma protokolünde ev eşyaları ile ilgili madde olması taraflar için daha iyi olacaktır.  Böylelikle daha sonra bu konu ile ilgili tarafların tartışmalarına veya dava açmalarına gerek kalmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Evlilik Süresi 

Anlaşmalı boşanma için en az kaç yıl evli kalmak gerekmektedir? Anlaşmalı boşanma için eşlerin en az 1 yıl evli kalması gerekmektedir. 1 yılı doldurmayan evlilikler için anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

Anlaşmalı Boşanmada Talimatla Dinleme

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar talimatla dinlenemez. Çünkü bu durum kamu düzeniyle alakalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında davaya bakan hakim tarafları bizzat dinlemelidir.

Eşimle Anlaşmalı Boşanmak İstiyoruz

Evliliğiniz 1 yıldan fazla sürmüşse ve evliliği sonlandırmak istiyorsanız anlaşmalı olarak boşanabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma için belirli konularda eşinizle uzlaşmış olmanız gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi 

Çekişmeli boşanma anlaşmalıya döner mi? Evet çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya dönebilir.

Çekişmeli boşanma anlaşmalıya nasıl döner? Açılmış bir çekişmeli boşanma davasında mahkemeye sunacağınız anlaşma protokolü ile çekişmeli boşanma davanızı anlaşmalı boşanma davasına çevirerek sonuçlandırabilirsiniz. Her iki tarafın da anlaşmalı boşanmayı kabul ettiğini net bir şekilde belirtmesi gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Anlaşmalı Boşanmaya Dönerse Vekalet Ücreti

Vekalet ücreti davanın kazanılması halinde avukatın karşı taraftan aldığı ücrettir. Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya dönerse avukatlar vekalet ücretlerinden feragat edebilirler.

Çekişmeli Boşanma Anlaşmalı Boşanmaya Dönerse Avukatlık Ücreti

Avukatınız ile yaptığınız sözleşme bu konuda çok önemlidir. Çekişmeli boşanmanın anlaşmalıya çevrilmesi halinde avukatlık ücretinin ne olacağına dair avukatınızla yaptığınız sözleşme dikkate alınacaktır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Eşimle Birlikte Mi Başvurmamız Gerekiyor ? 

Anlaşmalı boşanma için eşlerin birlikte başvurması veya eşlerden birinin başvurup diğerinin davayı kabul etmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma davası açmak için eşinizle birlikte adliyeye gitmenize gerek yoktur.

Anlaşmalı Boşanmada Davalı Duruşmaya Gelmezse Ne Olur? 

Anlaşmalı boşanmada davalının duruşmaya gelmemesi halinde hakim duruşmayı erteleyebilir, anlaşmalı boşanma davasının reddine karar verebilir veya anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma davasına dönebilir.

Anlaşmalı boşanmada mahkemeye gidilmezse anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyecektir. Anlaşmalı boşanmada davacı duruşmaya gelmezse ve bunun için herhangi bir mazeret sunmamış ise o zaman hakim davanın reddine karar verebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Duruşmaya Gitmemiz Şart Mı ? 

Evet. Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin her ikisinin de duruşmaya gitmesi şarttır. Hakimin tarafları dinlemesi gerekir. Aksi takdirde anlaşmalı boşanmaya karar verilmez.

Anlaşmalı Boşanmak İstiyoruz Ama Nafaka Konusunda Anlaşamadık. Ne Yapabiliriz? 

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların her konuda anlaşması gerekmektedir. Nafaka konusunda anlaşmazlık olması halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyecektir. Çekişmeli olarak dava açılması gerekir.

Eşim Akıl Hastası Anlaşmalı Boşanabilir Miyiz? 

Akıl hastası bir eşin anlaşmalı olarak boşanması mümkün değildir. Vasinin de anlaşmalı boşanmayı kabul etmesi mümkün değildir. Bu nedenle boşanma çekişmeli olarak görülecektir.

Eşim Cezaevinde Anlaşmalı Olarak Boşanabilir Miyiz?

Cezaevinde olan kişinin duruşmaya SEGBİS yoluyla veya fiziki olarak katılması sağlanarak anlaşmalı bir şekilde boşanma gerçekleşebilir. Cezaevindeki eş ile anlaşmalı boşanabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ayrılık Kararı Verebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davasında hakim ayrılık kararı veremez.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Verdikten Sonra Vazgeçme? 

Yargıtay, anlaşmalı boşanma kararı kesinleşinceye kadar eşlerden biri tek taraflı olarak da anlaşmalı boşanma kararından vazgeçebilecektir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Yoksulluk Nafakası

Anlaşmalı boşanmadan sonra yoksulluk nafakası istenebilir mi? Hayır talep edemezsiniz. Anlaşmalı boşanma davasında kararlaştırılan hususlar yeniden dava konusu edilemez. Dikkat edilmesi gereken durum boşanmanın kesinleşmesidir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davanız kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası talep edemezsiniz.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra İştirak Nafakası

Anlaşmalı boşanmadan sonra iştirak nafakası istenebilir mi? Evet talep edebilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davasında kararlaştırılan hususlar yeniden dava konusu edilemez. Ancak bunun tek istinası, çocuklara yönelik olan iştirak nafakasıdır.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin değiştirilmesi davasını anlaşmalı boşanmadan sonra da açabilirsiniz. Bunun için herhangi bir süre beklemeniz gerekmez. Anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten 1 gün sonra bile velayetin değiştirilmesi davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Mal Rejimi Davası 

Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin malvarlığı ile ilgili herhangi bir karar verilmemişse boşanmadan sonra mal davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Maddi Tazminat

Mahkemece anlaşmalı boşanma kararı kesinleştikten sonra boşanmanın mali sonuçlarından olan maddi tazminat davası açılamaz.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Manevi Tazminat

Mahkemece anlaşmalı boşanma kararı kesinleştikten sonra boşanmanın mali sonuçlarından olan manevi tazminat davası açılamaz.

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılır Mı? 

Adli tatilde boşanma davası açılabilir mi? Evet açılabilir. Sadece boşanma davası değil tüm davalar adli tatilde açılabilir. Ancak duruşma günü adli tatilden sonraki günlere bırakılır. İvedi olan durumlarda ise mahkeme ile görüşüp adli tatil döneminde duruşma yapılması sağlanabilir.

Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma Davası Görülür Mü?

Yukarıda belirttiğimiz gibi adli tatilde boşanma davası açılabilir ancak duruşması yapılmaz. İvedi olan durumlarda anlaşmalı boşanma davasının görülebilme ihtimali vardır.

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir